Scroll to top
Bevisbasert

CBD mot ADD/ADHD: Nåværende forskning og forståelse

ADD og ADHD er et spektrum av kognitive lidelser som påvirker læringsevne og oppmerksomhet. Hvordan kan CBD-olje hjelpe disse nevrologiske forholdene? Hvilken dose skal man ta? Er det trygt for barn?

Skrevet av
Justin Cooke ,

ADHD er en nevrologisk lidelse som påvirker omtrent 1 av 15 barn og 1 av 20 voksne [5].

Den konvensjonelle behandlingen for ADHD er bruk av sentralstimulerende legemidler som Ritalin, Concerta eller Adderall, i kombinasjon med kostholdsendringer.

Det er økende etterspørsel for alternative behandlinger på grunn av de mange negative bivirkningene forårsaket av disse stoffene. CBD har i senere år kommet til overflaten som et lovende alternativ. Dette er takket være CBDs mange helsemessige fordeler i kombinasjon med de nyligste endringene i måten denne kjemiske forbindelsen er regulert på.

Mange mennesker, inkludert barn, bruker CBD-produkter til å lindre ADHD-symptomer.

Her vil vi diskutere hvordan CBD kan bidra i håndteringen av en ADD- eller ADHD-diagnose, samt gi litt veiledning vedrørende dosering.

La oss komme inn i det.

Sammendrag: Bruke CBD for ADD/ADHD

Siden cannabis generelt antas å redusere inhibering, og ADHD er også en tilstand som involverer lav inhibering, tror mange at blandingen av de to vil resultere i en generelt negativ effekt.

Dette har aldri blitt bevist — faktisk finnes det masse bevis for at CBD forbedrer ADHD-symptomer. Sannheten er at det avhenger av individet, symptomene de opplever, og hvilke helsemål de har.

CBD kan brukes til å håndtere andre symptomer relatert til ADHD:

 • Depresjon
 • Angst
 • Søvnløshet
 • Hodepine
 • Manglende evne til å slappe av
 • Hyperaktivitet
 • Panikkanfall
 • Autoimmune lidelser
 • Allergier

På et biokjemisk nivå kan vi vurdere hvordan ulike cannabinoider vil påvirke nervesystemet. Hvorvidt en person kan dra nytte av CBD-olje eller ikke, avhenger av deres individuelle symptomer.

Hvordan CBD kan bidra i håndteringen av ADD og ADHD:

CBD har den nyttige evnen at det kan regulere overaktivering av nervesystemet. Spesielt støtter den en mer effektiv balanse mellom nervesystemets stimulerende side (det sympatiske nervesystemet) og den avslappende siden av nervesystemet (det parasympatiske nervesystemet).

Dette betyr i utgangspunktet at CBD motvirker hyperaktivitet.

I tilfeller av ADD uten symptomer på hyperaktivitet, kan CBD kun være til begrenset hjelp. Det  kan imidlertid tilby fordeler for andre symptomer eller tilhørende lidelser.

For ADHD kan CBD ha mye å tilby når det gjelder både nevrokjemisk ubalanse og håndtering av symptomer.

Hva er ADD/ADHD?

Oppmerksomhetsforstyrrelser er vanlige nevrologiske lidelser som påvirker vår evne til å konsentrere oss om en gitt oppgave i lengre perioder.

Disse forholdene er ofte utfordrende, og kan gjøre det nærmest umulig for noen å fullføre enkle oppgaver på jobb eller på skolen.

Både ADD og ADHD er mest vanlige hos barn, men kan også påvirke voksne.

En stor meta-analyse publisert i 2006 fant en sammenheng mellom lave genuttrykk av dopamin og ADHD [2]. Dette antyder at ADHD er preget av lav dopaminfunksjon. Selv om dette er omstridt, gir det legene noe å fokusere på. Det er derfor barn med ADHD ofte blir foreskrevet legemidler utviklet for å stimulere konsentrasjonen av dopamin.

Dette virker ikke alltid, da det er mange forskjellige faktorer som bidrar til ADHD. Helsetilstanden regnes generelt som en samling av symptomer i stedet for én spesifikk sykdom (vi diskuterer dette punktet nærmere litt senere i artikkelen).

Symptomer på ADD/ADHD

 • Rastløshet
 • Urolighet
 • Hyppig avbryting av andre
 • Hyppig snakking
 • Påtrengende vaner
 • Manglende oppmerksomhetsevne
 • Søvnløshet
 • Irritabilitet
 • Dårlig selvbilde
 • Glemskhet
 • Humørsvingninger

Noen mennesker med ADHD opplever det vi ofte refererer til som hyperfokus.

Dette innebærer med jevne mellomrom å legge inn en tilstand av intens fokus — med en manglende evne til å ta hensyn til alt utenfor den aktiviteten.

Dette er et sjeldent, motstridende symptom på tilstanden — men likevel eksisterer det hos noen personer med ADHD.

ADD og ADHD er vanligst hos barn. Noen ganger kan det være vanskelig å oppdage ADHD med det første. Jo tidligere diagnosen blir gjort, desto raskere kan endringer gjøres med hensyn til læringsstruktur, kosthold, livsstil og medisiner eller kosttilskudd.

Tidlige tegn på ADD/ADHD hos barn:

 • Problemer med å være oppmerksom på skolen eller arbeid
 • Ser ikke ut til å lytte til andre personer
 • Klarer ikke å utføre gitte oppgaver
 • Unngår aktiviteter som krever vedvarende fokus
 • Mister ofte ting
 • Avbryter ofte samtaler

Hva forårsaker ADHD?

Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hva som forårsaker ADHD. Det er en komplisert psykologisk tilstand som sannsynligvis skyldes en rekke forskjellige faktorer.

Selv det å diagnostisere tilstanden er en vanskelig oppgave, ettersom det ikke finnes noen laboratorietester for som kan gi en sikker diagnose. I stedet vil psykiatere bruke symptomer og ulike adferdstest og undersøkelser for å gi en informert diagnose — selv om disse ofte er upålitelige, da ADD og ADHD er mer et spektrum enn et bestemt sett med symptomer.

Årsaker til ADHD kan inkludere:

 • Genetiske faktorer
 • Kjemisk eksponering i ung alder
 • Kosthold med mye raffinerte karbohydrater
 • Allergier
 • Traumatiske hodeskader
 • Mangel på B-vitaminer
 • Mangel på sink

Det finnes to hovedtyper oppmerksomhetsforstyrrelser:

En oppmerksomhetsforstyrrelse betraktes ikke som en sykdom — det er en lidelse.

Forskjellen her er mer enn kun språkteknisk, ettersom den faktisk forteller oss noe om den kjente årsaken til tilstanden.

Forskjellen er at en lidelse er definert på et atferdsnivå — den forekommer ikke nødvendigvis som et resultat av en nevrologisk sykdom. Du kan tenke på sykdom som noe som refererer til fysisk eller funksjonell skade (nedsatt funksjon).

Dette betyr at ADHD er et symptom eller en egenskap, heller enn en diagnostisk medisinsk sykdom. Flere ulike faktorer kombineres for å forårsake ADHD.

ADD og ADHD er vanligvis tenkt på mer som en skala enn en enten/eller-boks — med ADD i den ene enden og ADHD på den andre.

1. Attention Deficit Disorder (ADD)

ADD anses som en mildere versjon av ADHD — men «mild» er ikke helt riktig ord å bruke.

ADD kan være alvorlig, og gjøre det nesten helt umulig for folk å studere på en effektiv måte.

2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Denne formen for lidelsen innebærer hyperaktivitet.

Vanligvis er det nivåendringer i nevrotransmittere som får skylden. Selv om det ligger litt sannhet i dette, er realiteten langt mer kompleks.

Noen undersøkelser tyder på at ADHD er forårsaket av dopaminunderskudd, mens andre mener det motsatte —  at et overskudd av dopamin forårsaker tilstanden.

I tillegg er det tegn på at andre nevrotransmittere kan være involvert — som serotonin, norepinefrin og GABA.

Dette er grunnen til at ADHD betraktes som et symptom, snarere enn en sykdom.

Hvilken type oppmerksomhetsforstyrrelse er CBD mest nyttig for?

Man må finne ut om tilfellet med ADHD involverer det sympatiske nervesystemet (stimulerende side), eller om det parasympatiske nervesystemet (hvilende side) er mest aktivt.

* Sympatiske nervesystem (SNS) = delen av nervesystemet som gjør at vi føler oss våken og stimulert. Det er veldig involvert i stressresponsen.

* Parasympatiske nervesystem (PNS) = delen av nervesystemet som bringer oss tilbake til normalen etter at SNS aktiveres. Det stimulerer fordøyelsen og immunfunksjonen, og hjelper oss med å slappe av.

Her er noen eksempler på symptomer som er vanlige for ADHD, og som endres avhengig av hvilken del av nervesystemet som er hyperaktivt:

Vanlige ADHD-symptomerSympatiske nervesystemParasympatiske nervesystem 
Manglende konsentrasjonsevneDistrahertKjedsomhet
FordøyelsesvanskerDiaré og vekttapForstoppelse og vektøkning
ImmunforstyrrelserOfte sykSjeldent syk
Nevrologiske funksjonsforstyrrelserAngst og søvnløshetDepresjon

I enkelte tilfeller kompliseres dette ytterligere, ettersom ADHD kan involvere deler av begge to. Som hovedregel er det best å snakke med faglært helsepersonell for mer detaljert informasjon.

CBD er best for SNS-Dominant ADHD

Generelt sett har CBD større sannsynlighet for å være behjelpelig med SNS-dominerende former for ADHD. Den kan hjelpe i håndteringen av de fleste vanlige symptomene, og til og med den underliggende årsaken hos noen pasienter.

Hva er de vanlige behandlingsalternativene for ADD/ADHD?

1. Kostholdsendringer

Kostholdet spiller en viktig rolle i symptomene på ADHD.

Mangel på næringsstoffer og uregelmessigheter i blodsukkeret er vanlige hos de med ADHD. 

Det er best å snakke med en registrert kostekspert eller ernæringsfysiolog før du bruker ethvert kosttilskudd.

2. Livsstilsendring

Et av de største problemene med ADD og ADHD er at daglige aktiviteter på skolen eller på jobb blir vanskelige. Dette krever at de som er berørt av lidelsen tilpasser sin læringsstil til noe som fungerer for dem. Dette kan innebære økter med privatlærer, interaktive læringsstrukturer, eller hjemmeskole.

Det er også viktig å vurdere andre faktorer relatert til mental helse for å redusere byrden som ADHD har på ytelsesevnen.

Dette inkluderer faktorer som:

 • Å få minst åtte timers søvn hver natt
 • Trene minst tre ganger i uken
 • Meditere eller tilbringe tid på å slappe av i sinnet minst én gang per dag

3. Sentralstimulerende legemidler

Sentralstimulerende farmasøytiske stoffer brukes ofte i behandlingen av tilstanden.

Disse øker dopaminnivået i hjernen ved å stoppe enzymer fra å bryte ned hormonet. Dette senker terskelen som trengs for å aktivere belønningssenteret i hjernen.

Når belønningssenteret aktiveres på en raskere måte, blir det mye enklere å fokusere på en gitt oppgave. Disse stoffene er svært effektive for å øke oppmerksomhet og fokus, men har som oftest en lang liste med negative bivirkninger som forverres ytterligere jo lenger stoffet tas.

Vanlige stoffer brukt til behandling av ADD/ADHD

 • Concerta
 • Modafinil
 • Adderall
 • Dexedrine
 • Ritalin
 • Vyvanse

Slik bruker du CBD for ADHD-symptomer

Så du har bestemt deg for å gi CBD en sjanse — hva nå?

Her er tre trinn som kan hjelpe deg med å komme i gang med å bruke CBD-olje i behandlingen av ADHD.

Trinn 1: CBD-kilde av høy kvalitet

Det første du bør gjøre er å se etter CBD-olje eller kapsler av høy kvalitet. CBD-godteri er et utmerket alternativ for både barn og voksne. Bare sørg for å sjekke dosen og lagre godteriene et sted hvor barnet ikke får tak i det, akkurat som du ville gjort med andre medisiner.

Å finne CBD av høy kvalitet kan være utfordrende — det finnes mange tvilsomme produkter under pari der ute, delvis takket være mangelen på regulering i denne bransjen.

Trinn 2: Bestem dosering

Å finne ut av riktig CBD-dose kan være en utfordring for førstegangsbrukere. Du kan bruke vår doseringsguide for å bestemme den daglige dosen av CBD basert på ønsket styrke og vekt.

Når du bruker CBD for første gang, anbefaler vi at du tar den minste anbefalte startdosen og deretter bygger opp gradvis i løpet av en uke. Dette er en klok ting å gjøre når du starter et nytt kosttilskudd for å se hvordan det påvirker din kropp individuelt.

For ADHD anbefaler vi at du kun starter å innta CBD dersom du først har diskutert det med legen din. CBD og de andre cannabinoider i cannabisplanten kan samhandle med andre farmasøytiske stimulanter, antidepressiva eller andre legemidler.

Gi mindre doser til barn

 • CBD-oljer er enkelt å gi i lavere doser ved å måle færre dråper av oljen.
 • Godterier kan deles inn to, tre eller fire deler med en kniv for å få riktig dose målt ut.
 • Kapsler er imidlertid svært vanskelig å oppdele i mindre doser, og må derfor kjøpes i nøyaktig ønsket dose.

CBD og dosering

Nedenfor har vi skissert to generelle diagrammer med anbefalte doseringer — en for barn og en for voksne. Basert på vekt og ønsket styrke, gir disse diagrammene et generelt utgangspunkt for dosering av CBD oljer og kapsler.

Start alltid med laveste styrke og øk dosen gradvis etter behov.

Daglig dosering av CBD etter vekt og styrke (i mg) (barn)

VektLav styrkeMiddels styrke
13 kg2,6 mg7,8 mg
18 kg3,6 mg10,8 mg
23 kg4,6 mg13,8 mg
34 kg6,4 mg19,0 mg
45 kg7,5 mg22,5 mg

(Barns doser beregnet ved bruk av Salisburys regel).

Daglige doser av CBD etter vekt og styrke (i mg) (Voksne)

VektLav styrkeMiddels styrkeHøy styrke
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
80 kg17 mg52 mg105 mg
90 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
114 kg25 mg75 mg150 mg

Trinn 3: Ta CBD daglig i en måned, og vurder tilstanden på nytt 

Det er viktig å være konsekvent med CBD (og andre medisiner, for den saks skyld) i behandlingen av ADD eller ADHD. Symptomer kan ta flere uker med regelmessig bruk før de begynner å forbedre seg. Andre finner lettelse fra symptomer nesten umiddelbart — det er generelt veldig individuelt.

For å holde styr på progresjonen din, er det lurt å ta notater på symptomene. Hvis du besøker en lege, vil de mest sannsynlig gjøre det samme for å spore eventuelle endringer.

Svar på følgende spørsmål i notatene dine:

 • Hvordan er symptomene på en skala fra 1-10?
 • Er det en bestemt tid på dagen når symptomene er sterkest?
 • Hvor mange timers søvn får du eller barnet ditt hver natt?
 • Er det noe som gjør symptomene bedre eller verre?

Etter en full måneds bruk, gå tilbake og svar på disse spørsmålene igjen. Er det noen forbedringer? Eller eventuelt forverringer?

CBD kan brukes på lang sikt uten å oppleve noen negative bivirkninger.

Ofte stilte spørsmål

1. Er CBD psykoaktivt?

Nei, CBD er fullstendig uten psykoaktive virkninger.

De viktigste psykoaktive stoffene i cannabisplanten, THC og THCV, stimulerer et spesielt sett med reseptorer i endocannabinoid-systemet som forårsaker en forandring i funksjonen til nevrotransmittere — hovedsakelig serotonin. Dette gir oss den karakteristiske «høye» følelsen fra marihuana.

CBD fungerer veldig annerledes, og vil ikke produsere en slik følelse.

Det nærmeste CBD kan gi oss, er en følelse av avslappelse og tretthet.

2. Er CBD trygt å gi til barn?

CBD er ikke psykoaktivt, og det er lovlig i Canada, USA og mesteparten av Europa.

Det er også trygt å gi til barn — med forsiktighet.

Barn er svært forskjellige fra voksne og har en tendens til å reagere sterkt på tilsynelatende tilfeldige kjemiske forbindelser. Derfor anbefales tilsyn fra kvalifisert helsepersonell før du gir noe nytt tilskudd til et barn.

Av åpenbare grunner er dosen også mye lavere for barn enn voksne. Vi kommer til hvordan du skal beregne dosen for barn senere i artikkelen.

Når du gir barn et hvilket som helst nytt kosttilskudd, er det lurt å først teste dem for allergi og følsomhet. Slik gjør du det:

Testing hos barn for allergier og titreringsdose

 1. Legg en liten dråpe olje på baksiden av barnets arm.
 2. Vent 30 minutter — hvis det ikke forekommer hudutslett, fortsett til trinn 3.
 3. Gi barnet en dråpe av oljen.
 4. Vent to timer — hvis ingen bivirkninger blir lagt merke til, fortsett til trinn 5.
 5. Gi halvparten av anbefalt dose (eller konvertert barnedose).

Hvis ingen bivirkninger oppstår, kan du bygge opp gradvis med en halv dose hver dag frem til du enten når ønsket effekt —eller opplever bivirkninger. For å motgå eventuell bivirkninger, må du bare gå tilbake til en dose som ikke ga noen bivirkninger.

Slik beregner du dosering for barn fra voksendoser

Et stort problem mange foreldre møter etter at de har gitt CBD til barn, er at flaskene med CBD ikke beskriver doser til barn — kun de til voksne.

Men ikke bekymre deg, det er faktisk ganske enkelt å regne ut. Å finne ut hvordan du kan dosere både urter og farmasøytiske legemidler har vært et tema i århundrer. Tidlige tenkere har satt sammen ulike teknikker for å beregne dosene basert på alder og vekt.

Mange av disse beregningene har blitt gjort opp gjennom årene — men vår favoritt er «Salisburys regel». Denne regelen bruker vekten av barnet i kg for å bestemme prosentandelen av den voksne dosen som skal brukes.

For enkelhets skyld er det en rask referanse for dosering av barn basert på den voksne dosen på 10 mg for lav styrke og 30 mg for middels styrke.

Referanseskjema for barns dosering 
Barnets vektSalisburys beregning (% av voksen dose)Gjennomsnittlig voksen doseBarns dose (ved bruk av Salisburys regel)
13 kg26%30 mg8 mg
18 kg36%30 mg11 mg
23 kg46%30 mg14 mg
34 kg64%30 mg19 mg
45 kg75%30 mg22 mg

* Merk: barn under 30 kg eller fem år bør aldri bruke CBD uten direkte tilsyn fra en erfaren lege.

Konklusjon: Kan CBD behandle ADHD?

Det enkle svaret er ja, men med noen betingelser.

ADHD er en kompleks lidelse som involverer flere forskjellige organsystemer, og kan ha radikalt forskjellige symptomer for hver person.

CBD er et utmerket tilskudd for å berolige nervesystemet, støtte homeostase, og behandle spesifikke symptomer.

Derfor er det nyttig for å behandle noen av symptomene på ADHD, og ​​det kan gi ytterligere fordeler for problemer som har røtter i det sympatiske nervesystem.

Referanser

 1. Loflin, M., Earleywine, M., De Leo, J., & Hobkirk, A. (2014). Subtypes of attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD) and cannabis use. Substance use & misuse, 49(4), 427-434.
 2. Li, D., Sham, P. C., Owen, M. J., & He, L. (2006). Meta-analysis shows significant association between dopamine system genes and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Human molecular genetics, 15(14), 2276-2284.
 3. Banerjee, S. P., Snyder, S. H., & Mechoulam, R. A. P. H. A. E. L. (1975). Cannabinoids: influence on neurotransmitter uptake in rat brain synaptosomes. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 194(1), 74-81.
 4. Moldzio, R., Pacher, T., Krewenka, C., Kranner, B., Novak, J., Duvigneau, J. C., & Rausch, W. D. (2012). Effects of cannabinoids Δ (9)-tetrahydrocannabinol, Δ (9)-tetrahydrocannabinolic acid and cannabidiol in MPP+ affected murine mesencephalic cultures. Phytomedicine, 19(8-9), 819-824.
 5. Zulauf, C. A., Sprich, S. E., Safren, S. A., & Wilens, T. E. (2014). The complicated relationship between attention deficit/hyperactivity disorder and substance use disorders. Current psychiatry reports, 16(3), 436.

Helsetilstander som kan reagere på Cannabidiol