Scroll to top
Bevisbasert

CBD og Avhengighet: Nåværende forskning og forståelse

CBD-olje er et lovende produkt for avhengighetsbehandling som bidrar i håndteringen av abstinens-relatert smerte og ubehag. I denne artikkelen diskuterer vi hvordan CBD-olje kan brukes til å hjelpe de som er avhengige med å komme seg ut av vanedannende sykluser.

Skrevet av
Justin Cooke ,

Det finnes en lang rekke potensielt avhengighetsdannende stoffer som kan forårsake kaos for kropp og helse. Narkotiske stoffer som Xanax, morfin, heroin og kokain er noen av de mest vanlige.

Abstinenser forbundet med avhengighet er ekstremt ubehagelig og potensielt dødelig.

Kjemiske sammensetninger og forbindelser som kan bidra til å lindre abstinenssymptomer eller akselerere rehabiliteringsprosessen vil forbedre livskvaliteten for de som mottar behandling for rusmisbruk.

Vi ser på de vanligste årsakene til avhengighet og hvordan CBD kan hjelpe for å behandle avhengighet og abstinenssymptomer.

La oss komme i gang.

Hva forårsaker avhengighet?

Avhengighet regnes som en psykologisk lidelse som involverer et tvangsmessig ønske om å gjøre noe som har negativ innvirkning på kroppen.

Avhengighet er en lidelse forankret i en spesiell region i hjernen som kalles belønningssenteret.

Belønningssenteret er ansvarlig for vanedannelse og utvikling av instinkter. Historisk har det vært veldig nyttig for vår overlevelse som en art, men det kan også forårsake mye skade i dysfunksjonelle tilfeller.

Vi kommer nærmere inn på dette senere. 

Dysfunksjonelle dopaminnivåer er en hovedfaktor for avhengighet

En av de mest vesentlige karakteristikkene av avhengighet er en uttømming av dopaminnivåene i hjernen [3].

Kraftige økninger av dopamin lærer hjernen til å oppsøke mer av det stoffet. Dersom dopaminnivåene kontinuerlig går dramatisk opp og ned, medfører dette en tilbakegang i kroppens evne til å produsere dopamin på egen hånd. Brukere blir håpløst avhengige av stoffet for å produsere nok dopamin til å føle seg «normal». Dette gjelder spesielt med hensyn til rusmidler som MDMA, kokain eller crack-kokain, som utøver de fleste av sine effekter gjennom dopaminsystemet.

Lave dopaminnivåer er kjent for å forårsake følgende symptomer:

 • Depresjon
 • Dårlig konsentrasjon
 • Hormon ubalanse
 • Dårligt minne

Typer av avhengighet og rollen til CBD

For å diskutere hvordan CBD brukes til behandling av avhengighet, må vi skille mellom forskjellige typer avhengighet.

Avhengighet fungerer via belønningssenteret i hjernen.

Denne delen av hjernen er ansvarlig for å kontrollere vårt ønske om å gjenta aktiviteter. Når vi spiser et deilig måltid på en ny restaurant, gir belønningssenteret en dose oxytocin, noe som får oss til å føle eufori. Hjernen vår registrerer den følelsen, noe som gjør at vi sannsynligvis kommer tilbake til restauranten for å bestille det samme igjen. Dette er begynnelsen på vanedannelse.

Andre typer avhengighet involverer også dette systemet, men på en mer indirekte måte.

De fleste vanedannende stoffene har en målrettet effekt på en bestemt reseptor. De kan blokkere smerte eller fremtvinge en avslappet tilstand.

Over tid forårsaker disse stoffene endringer i selve reseptoren, noe som gjør den mindre følsom for stoffet. Hvis dette fortsetter, når vi til slutt et punkt hvor reseptoren ikke lenger kan aktiveres uten stimulering fra et stoff. Hvis vi ikke tar stoffer, opplever vi dermed varierende nivåer av ubehag.

Slik kan CBD hjelpe deg med ulike typer avhengighet:

1. Sentralstimulerende avhengighet, dopamin og CBD

Sentralstimulerende midler, inkludert kokain og metamfetamin, er stoffer som ofte er gjenstand for misbruk. Disse påvirker et sett med dopaminreseptorer.

Disse stoffene forårsaker utløsende bølger av dopamin og er blant de mest vanedannende stoffene på grunn av den viktige rollen dopamin spiller i hjernens belønningssenter.

Når belønningssenteret blir aktivert, frigjøres en bølge av oksytocin fra hypothalamus som får oss til å føle oss øyeblikkelig euforiske.

Dette systemet er designet for å få oss til å gjenta aktiviteter eller mønstre som vi tilsynelatende drar nytte av.

Når det gjelder stimulerende stoffer som kokain, stimuleres systemet på en syntetisk måte, noe som får oss til å gjenta prosessen for å få en ny dose med oksytocin.

CBD er spesielt nyttig for behandling av dopamin-relatert avhengighet mens du fortsatt bruker narkotika. Dette skyldes at CBD begrenser frigivelsen av dopamin fra basalgangliene, hvor den produseres [1].

Vanlige avhengighetsdannende sentralstimulerende midler:

 • Kokain
 • Crack-kokain
 • Modafinil
 • Adderall
 • Vyvanse
 • Ritalin

CBD og avhengighet av sentralstimulerende midler

Hovedfordelen CBD har for denne typen avhengighet er dets effekter på dopamin.

CBD er svært kompleks og samhandler med en rekke andre organsystemer i kroppen som er koblet sammen gjennom nervesystemet. CBD har vist seg å formidle inhibering av dopamin i basalgangliene [1].

Dette betyr at CBD er involvert i å regulere optimale dopaminnivåer ved å blokkere frigjøringen når dopaminnivåene er for høye. Andre studier har observert CBDs inhiberende effekt på frigjøring av dopamin hos dyr [2].

Dette er nyttig for avhengighet fordi det senker frigivelsen av dopamin mens personen er påvirket av stoffet.

Dette betyr at for å få mest mulig nytte av CBD, bør du begynne å ta det når du er i ferd med å avvenne deg fra stoffet.

CBD vil redusere plutselige kraftige økninger av dopamin, noe som gjør effekten av stoffet mindre alvorlig, og bidrar til gradvis løsriving fra disse stoffenes vanedannende grep.

For å lykkes med dette er det viktig at du går gjennom et avvennings- eller rehabiliteringsprogram. CBD vil bidra til å dempe ønsket om å ta stoffene, men vil ikke være nok til å fikse den underliggende avhengigheten.

2. Opioidavhengighet og CBD

Opioider er den stofftypen som blir misbrukt mest.

Opioider arbeider ved å aktivere en reseptor i ryggmargen og hjernen som brukes til å dempe overføring av smerte. Det er lett å bli avhengig av opioider fordi folk ofte starter med disse av god grunn og med gode intensjoner — for å gi smertelindring.

Smertesignaler reiser opp til nerven og når deretter ryggmargen. Herfra overføres meldingen gjennom en spesiell port.

Du kan tenke på det som en slags grensekontroll.

Du må først sende inn dokumentene dine til vurdering. Hvis noe ikke stemmer overens, eller hvis det allerede er for mange som krysser grensen, vil du bli nektet inngang.

Det samme konseptet gjelder opioidreseptorene. De måler hvor mye smerteoverføring som passerer gjennom, og stenger grensen når det blir for mye.

Å ta en opioid er som å bygge en stor mur over grensen. Det stopper all strøm av trafikk — ingen kan komme inn eller dra ut, noe som hindrer overføring av smerte fra å komme seg til hjernen.

Vi må ha en minimumsmengde med trafikk som strømmer gjennom for å fungere skikkelig. Over tid blir grensevaktene late. Dersom veggen noensinne mislykkes (du går glipp av en dose), vil alle og enhver flomme over grensen. Vaktene er ikke dyktige nok til å stoppe dem lenger, noe som fører til alvorlig smerte.

Opioide abstinenssymptomer:

 • Alvorlig, utbredt smerte
 • Manglende evne til å regulere kroppstemperatur
 • Lav energi
 • Irritabilitet
 • Angst
 • Agitasjon
 • Søvnløshet
 • Rhinitt (rennende nese)
 • Rennende øyne
 • Verk og smerter i musklene
 • Magekramper
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diaré

For å reversere opioidavhengighet må vi sakte trappe ned bruken av stoffet, og la opioidreseptorene gjenvinne sin normale funksjon.

I eksempelet vi nevnte ovenfor, ville dette være som å ansette nye grensevakter for deretter å bruke noen uker på opplæring om hvordan de skal gjøre jobben sin.

CBD for opioidavhengighet

CBD tilbyr unike fordeler når det gjelder håndteringen av symptomene på opioidavhengighet fordi den modulerer funksjonen til opioidreseptorene på en indirekte måte [4].

Dette gjenoppretter optimale nivåer for opioidreseptorene og bidrar til at vi gjenhenter oss raskere.

Med tanke på den tidligere analogien, ville inntak CBD være som å ansette en profesjonell grensekontroll-trener for å trene opp de nye rekruttene raskt og effektivt.

For å få mest mulig ut av CBD for denne typen avhengighet, bør den tas mens man er i ferd med å avvenne seg narkotika, og etterpå i flere uker mens man går gjennom abstinenssymptomer.

3. Avhengighet av benzodiazepiner og CBD

Alkohol og benzodiazepiner er svært forskjellige, men begge fungerer gjennom effekten av nevrotransmitteren GABA.

Benzodiazepiner binder seg til GABA-reseptoren, noe som bidrar til å forsterke effektene av GABA.

GABA fungerer som en bremsepedal for nervesystemet.

Det gjør den ved å senke hyperaktiviteten i nervesystemet. Når nervene blir overstimulert, enten forårsaket av stress, angst eller bruk av narkotika, må nervesystemet pumpe bremsene for å roe seg ned.

Dette systemet er også nødvendig for å starte søvn.

De viktigste bruksområdene til benzodiazepiner er å redusere angst og indusere søvn.

I likhet med andre stoffer, vil bruk av store mengder over lange perioder få de aktuelle reseptorene til å bli late.

Når avhengighet danner seg, kan vi ikke lenger aktivere GABA uten stoffet, og abstinenssymptomer fra benzodiazepiner vil dermed begynne å utvikle seg.

Abstinenssymptomer relatert til benzodiazepiner

 • Irritabilitet og rastløshet (akatisi)
 • Angst
 • Tåkete syn
 • Hjertebank
 • Depresjon
 • Utvidede pupiller
 • Svimmelhet
 • Tørr munn
 • Høyt blodtrykk
 • Fatigue
 • Kvalme
 • Diaré
 • Hodepine
 • Søvnløshet
 • Hyppigere urinering
 • Nedsatt hukommelses- og konsentrasjonsevne
 • Tap av appetitt
 • Vekttap
 • Muskelspasmer
 • Mareritt
 • Tvangslidelse
 • Paranoia
 • Rastløse ben (RLS)
 • Ringing i ørene (Tinnitus)
 • Synsforstyrrelser

Abstinenssymptomer fra benzodiazepiner kan vare i flere år. For å få avhengige til å slutte med stoffet, er det viktig å ha effektive behandlingsalternativer for å gjøre abstinensene mer utholdelige.

CBD er nyttig for personer som gjennomgår abstinenser fra benzodiazepiner av flere grunner.

CBD for å håndtere avhengighet av benzodiazepiner

CBD er nyttig for benzodiazepinavhengighet ved å hindre gjenopptak og ødeleggelse av GABA [5].

CBD hemmer re-absorpsjonen av GABA, slik at dets fordeler kan utnyttes over en lengre periode. Dette er nyttig for å bekjempe de negative effektene av benzodiazepinavhengighet ved å øke den totale GABA-konsentrasjonen i hjernen.

Som i håndteringen av andre typer narkotikamisbruk, er det viktig å bruke CBD i kombinasjon med andre avhengighetsbehandlinger.

Endringer i tankemåte, gradvis avvenning av stoffet, og tiltak for håndtering av abstinenssymptomer er alle nødvendige for økt effektivitet.

CBD har kun en støttende effekt på denne prosessen, og hjelper oss tilbake til en normal, ikke-avhengig tilstand på en raskere måte.

Hvordan bruke CBD for avhengighet

Hvilken dose skal jeg ta?

Å finne riktig mengde CBD for deg involverer som oftest en viss grad av prøving og feiling.

Basert på avhengighetens alvorlighetsgrad av og personens følsomhet overfor tilskuddet, kan de trenge en stor (45 mg) eller en liten (4 mg) dose CBD per dag.

For avhengighet av smertestillende midler i kombinasjon med kronisk smerte, er det sannsynlig at en høy dosering er nødvendig.

De som forsøker å slutte med benzodiazepiner vil også sannsynligvis trenge en høyere dose for at CBD skal virke effektivt.

For avhengighet av sentralstimulerende midler som kokain eller MDMA, erfarer mange brukere at doser på rundt 20 mg er de mest effektive.

Uansett hva du bruker CBD for, er det best å starte med en liten dose (4 mg) og bygge gradvis opp med 4 mg hver dag frem til du får de resultatene du leter etter.

En doseringsplan kan se slik ut:

Dag 1Dag 2Dag 3Dag 4Dag 5Dag 6
4 mg/dag8 mg/dag12 mg/dag16 mg/dag16 mg/dag16 mg/dag

Hvor ofte skal jeg ta CBD?

Abstinenser fra narkotika kan ta alt fra en uke (sentralstimulerende) til en måned (opiater), til noen måneder (opiater og benzodiazepiner).

For å få mest mulig nytteverdi bør CBD tas gjennom hele prosessen, uansett hvor lang tid det tar.

De fleste vil begynne å ta CBD en uke eller to før de planlegger å slutte og fortsette å bruke det gjennom hele prosessen.

CBD er trygt, og det er ingen studier til dags dato som tyder på at langsiktig bruk er helseskadelig.

Hvordan kan jeg gjøre CBD enda bedre?

Hovedfordelen CBD har i behandling av avhengighet er dets evne til å hjelpe oss å returnere til balanse (homeostase).

Mens man rehabiliteres fra narkotikamisbruk eller holder på med utfasing av avhengighet, innebærer hele prosessen å returnere til balanse. Den uheldige delen er at inntil denne balansen er oppnådd, kan det hele oppleves som veldig ubehagelig.

CBD vil bidra til å fremskynde prosessen og lette noe av smerten og ubehaget, men dette vil også påvirkes av mange andre faktorer, inkludert disiplin, tilstrekkelig ernæring og rådgivning.

Konklusjon: CBD mot avhengighet

CBD bringer kroppen tilbake til optimal homeostase ved å forbedre nervene sin evne til å kommunisere med hverandre.

Når vi er avhengige av rusmidler, kan vi utvikle funksjonsforstyrrelser i hjernens belønningssenter og i andre spesifikke områder (som GABA eller opioidreseptorer).

CBD gir en utmerket behandling for å støtte både prosessen som forbigår avhengighet, og bidrar til å håndtere ubehagelige abstinenssymptomer.

Se etter en fullspektret strakt med et lavt innhold av THC, et høyt innhold av CBD, og ​​en komplett fytokjemisk sammensetning for å oppnå best resultat.

Referanser

 1. Banerjee, S. P., Snyder, S. H., & Mechoulam, R. A. P. H. A. E. L. (1975). Cannabinoids: influence on neurotransmitter uptake in rat brain synaptosomes. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 194(1), 74-81.
 2. Banerjee, S. P., Snyder, S. H., & Mechoulam, R. A. P. H. A. E. L. (1975). Cannabinoids: influence on neurotransmitter uptake in rat brain synaptosomes. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 194(1), 74-81.
 3. Dackis, C. A., & Gold, M. S. (1985). New concepts in cocaine addiction: the dopamine depletion hypothesis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 9(3), 469-477.
 4. Kathmann, M., Flau, K., Redmer, A., Tränkle, C., & Schlicker, E. (2006). Cannabidiol is an allosteric modulator at mu-and delta-opioid receptors. Naunyn-Schmiedeberg’s archives of pharmacology, 372(5), 354-361.
 5. Banerjee, S. P., Snyder, S. H., & Mechoulam, R. A. P. H. A. E. L. (1975). Cannabinoids: influence on neurotransmitter uptake in rat brain synaptosomes. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 194(1), 74-81.

Conditions that Respond to Cannabidiol