Scroll to top
Bevisbasert

CBD mot Glaukom: Nåværende forskning og forståelse  

Cannabis har lenge vært brukt til å behandle øyetrykk assosiert med glaukom (også kjent som grønn stær). Nyere forskning har oppdaget at cannabidiol (CBD) er gunstig for å redusere risikofaktorene forbundet med denne tilstanden.

Skrevet av
Jodi Allen ,

Glaukom er verdens ledende årsak til irreversibel blindhet, og det er anslått at over 75 millioner mennesker vil få sykdommen innen 2020 [1].

Lidelsen er ofte kjent som «synets snikende tyv», ettersom mange forblir udiagnostisert. Den kan raskt føre til permanent og uopprettelig synstap [2].

Tilstanden er kjennetegnet av økt trykk i øyeeplet. Å redusere dette trykket i øyet er den eneste kjente behandlingen for denne lidelsen.

Nylig har forskning identifisert muligheten for cannabidiol (CBD) — en aktiv komponent i planten Cannabis sativa — som et effektivt behandlingsalternativ for glaukom.

I denne artikkelen diskuterer vi glaukom, dagens behandlinger og drøfter aktuell forskning om bruk av CBD for behandlingen av symptomer forbundet med glaukom.

Hva er glaukom?

Navnet glaukom tilhører en gruppe øyesykdommer som ødelegger den optiske nerven på baksiden av øyet. Det har en tendens til å forverres gradvis over tid.

Dette skyldes vanligvis økt trykk i øyet, kjent som intraokulært trykk (IOP).

Forsiden av øyet produserer det som kalles «kammervann», en væske som normalt sett kontinuerlig dreneres fra øyet. Hvis denne væsken ikke sirkuleres ut av øyet riktig, bygges det opp — noe som medfører økt trykk i øyeeplet. [4]

Glaukom kan også være forårsaket av dårlig blodtilførsel til optiske nervefibre eller ved svakhet i nervestrukturen.

Det finnes forskjellige typer glaukom:

Most cases of glaucoma are due to IOP with two common types:

1. Åpenvinklet glaukom

Åpenvinklet glaukom (OAG) er den vanligste typen glaukom, som står for minst 90% av alle glaukom-tilfeller [5].

OAG skjer når kammervannet (væsken som smører og nærer innsiden av øyets forside) blir blokkert og ikke tømmes riktig. Dette fører til at trykket stiger i øyet, og til slutt skader den optiske nerven.

Det er ofte ingen forvarsel, og tap av syn skjer gradvis over flere år uten smerte eller ubehag.

Med tidlig oppfatning kan du behandle og minske progresjonen til tilstanden.

2. Vinkelblokkglaukom

Vinkelblokkglaukom (ACG) er sjelden og skiller seg fra OAG ved at øyetrykket kan stige raskt.

ACG skjer når den perifere delen av mellom iris (den fargede delen av øyet) og hornhinnen (den gjennomsiktige, fremre delen av øyet) blir blokkert over dreneringskanaler. Dens symptomer er lette å legge merke til, og tilstanden krever rask helseomsorg.

Symptomer av Glaukom:

 • Uklart syn
 • Man kan se ringer i øynene i skarpt lys
 • Hodepine
 • Kvalme
 • Oppkast

Ikke alle pasienter med glaukom vil ha forhøyet intraokulært trykk, men det har blitt vist at for hver mmHg (millimeter kvikksølv, en måling for trykk) det intraokulære trykket senkes, reduserer det risikoen for at sykdommen utvikler seg med 10% [6].

Alle kan få glaukom; noen mennesker har imidlertid høyere risiko enn andre.

Risikofaktorer for Glaukom:

 • Familiehistorie med glaukom
 • Diabetes
 • Alder av 40 år og eldre
 • Tidligere skader på øyet
 • Hypertensjon
 • Høyt øyetrykk
 • Myopisk eller «nærsynt»

Hvis du opplever noen av følgende symptomer, bør du kontakte en øyespesialist så snart som mulig .

 • Synstap
 • Ringer i skarpt lys
 • Rødhet i øyet
 • Smerte i øyet
 • Tåkete syn
 • Kvalme og oppkast

Det er viktig å merke seg at symptomene kan variere sterkt mellom individer, og at det er fullt mulig at du opplever noen eller ingen av de symptomene som er nevnt.

Derfor er det viktig å foreta regelmessige besøk hos øyespesialisten for å sikre at tilstanden oppdages i sine tidlige stadier.

Hvordan blir glaukom oppdaget?

Da glaukom i utgangspunktet forårsaker perifert synstap (sidesyn) som ikke er identifiserbart for pasienten, er det nødvendig å utføre øyekontroller regelmessig for personer over 40 år for å se etter tegn på glaukom, for å kunne vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser.

En sjekk inkluderer vanligvis følgende:

 • Testing av optisk nerve med et oftalmoskop
 • Testing av trykk på øyet (tonometri)
 • Visuell feltprøve om nødvendig — dette tester følsomheten til sidesynet, hvor glaukom først begynner.

Standardbehandlinger for glaukom

De fleste behandlingene for åpenvinklet glaukom er rettet mot å senke og kontrollere øyetrykk eller redusere væskeproduksjon. Den vanligste behandlingen er spesialiserte øyedråper øyelegen gjør en vurdering på hvilken behandling eller kombinasjon av terapier som skal brukes. Noen eksempler er:

1. Øyedråper

Dette er den vanligste innledende typen behandling og klassifiseres av sine respektive aktive kjemiske ingrediens. Disse inkluderer prostaglandiner, betablokkere, alfaagonister og rho-kinase-inhibitorer.

Bivirkninger av øyedråper

 • Øyedråper som inneholder prostaglandiner kan forårsake stikkende og/eller sviende øyne samt endret øyenfarge.
 • Alfaagonistbaserte øyedråper kan forårsake stikkende og/eller sviende øyne, tretthet, hodepine og døsighet.
 • Betablokkere er medisiner som brukes i en rekke øyedråper, og kan forårsake redusert hjertefrekvens og bivirkninger hos personer med hjerte- og lungeproblemer som emfysem, diabetes og depresjon.

2. Orale Medisiner

Medikamenter som karboanhydrase-inhibitorer (CAIs) kan brukes i forbindelse med øyedråper.

CAI kan forårsake systemiske bivirkninger som forbigående nærsynthet, hyppig vannlating, prikking i ekstremitetene og svimmelhet.

3. Selective Laser Trabeculoplasty (SLT)

Laserbehandlinger utføres dersom øyedråper har mislyktes i å kontrollere forverringen av synet. Effektene av laserbehandling er ofte ikke permanente, og mange pasienter må gå tilbake til medisiner.

Bivirkninger av Selective Laser Trabeculoplasty (SLT) inkluderer:

 • Milde bivirkninger inkluderer ømhet, rødhet og uskarphet.
 • Økt øyetrykk — I svært få tilfeller kan øyetrykket øke etter prosedyren. Denne økningen er vanligvis midlertidig og kan behandles med ekstra øyedråper eller orale medisiner. Svært sjelden kan denne økningen i øyetrykk vedvare og kreve mer invasive kirurgiske prosedyrer.
 • Perifere anterior synechiae — Adhesjon av iris til hornhinnen.
 • Betennelse og hevelse — I sjeldne tilfeller kan selectiv laser trabeculoplasty føre til vedvarende betennelse i øyet. Dette er en potensielt alvorlig komplikasjon som kan føre til andre problemer i øyet.

4. Kirurgi (trabekulektomi)

Kirurgi utføres dersom øyedråper, medisiner eller laser har mislyktes i å kontrollere trykket i øyet. Kirurgi kan være effektiv, men det er risiko involvert.

Bivirkninger som følge av kirurgi inkluderer:

 • Postoperativ infeksjon
 • Hengende øyelokk
 • Dobbeltsyn
 • Hevelse
 • Blødning
 • Utvikling av et hull nær operasjonsområdet
 • Arrdannelse
 • Lav IOP (hypotoni)

I alvorlige tilfeller, kan noen mennesker oppleve:

 • Blødninger inne i øyet
 • Koroidal avløsning
 • Tap av syn
 • Tap av selve øyet

Idet disse behandlingsalternativene kan bidra til å redusere IOP – forhindrer de ikke visuelt synsfelt tap — et veldig skummelt prospekt.

Med dette i tankene, er det behov for nye behandlingsstrategier for å redusere dødsfallet av celler i øyet og resulterende blindhet.

Hvordan hjelper CBD mot glaukom?

Personer med glaukom har brukt medisinsk marihuana i flere tiår for å lette på symptomene.

Allerede i studier utført så tidlig som på 1970-tallet ble det vist at røyking av marihuana faktisk kan redusere IOP — dette har imidlertid kort varighet, og bare varer i tre til fire timer om gangen.

Hvis du har glaukom, er det viktig å opprettholde lavere øyetrykk 24 timer i døgnet, så det er ikke en praktisk løsning å røyke marihuana flere ganger om dagen.

Men bruk av CBD-oljer for glaukom er svært forskjellig fra røyking av marihuana.

Her er hvordan CBD i oljeform kan hjelpe.

THC har to hovedfordeler: [7,8]

 1. Det reduserer intraokulært trykk (IOP)
 2. Det støtter helsen til optiske nerver

Så, hva betyr dette?

De to store cannabinoidene som finnes i cannabis, tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD), er begge forbindelser som påvirker kroppens endocannabinoid-system (ECS), men har svært forskjellige effekter.

Når folk snakker om marihuana, tenker de vanligvis på effekten av THC — den delen av cannabisplanten som gir oss euforiske følelser. Det har også andre bivirkninger, som svimmelhet, tap av koordinasjon, angst, paranoia og økt hjertefrekvens.

Nylig har spennende forskning nå oppdaget at CBD er et trygt behandlingsalternativ for glaukom fordi den har en virkning på ECS — som finnes i de fleste vev gjennom hele øyet.

Det er her det blir veldig interessant.

1. CBD reduserer intraokulært trykk

Kort fortalt finnes det to typer reseptorer i ECS, kjent som CB1- og CB2-reseptorer, som cannabinoider interagerer med.

Det er teoretisert at det er en høy konsentrasjon av cannabinoidreseptorene av typen CB1 til stede i øyet.I glaukom aktiverer cannabinoider disse reseptorene som ligger i vevet som regulerer veiene for både tilstrømningen og utløpet av kammervannet (øyevæsken) [9].

2. CBD er nevroprotektiv — den støtter opp under helsen til optiske nerver

Hva mener vi med nevroprotektiv?

Når det kommer til glaukom, er det ikke alltid nok å redusere intraokulært trykk for å forhindre synstap.

Det er er kjent som glutamatindusert nevrotoksisitet ser ut til å også spille en betydelig rolle i glaukom.

Pasienter har en tendens til å ha et forhøyet nivå av glutamat, som er den viktigste nevrotransmitteren som finnes i netthinnen. Overskuddet av glutamat akkumuleres i retinale ganglionceller og ødelegger nevroner.

Ny forskning har funnet ut at CBD kan beskytte mot denne glutamatinduserte celledøden [9].

Dette er viktig fordi en av de store langsiktige konsekvensene av glaukom er optisk nerveskade. CBD kan bidra til å redusere virkningen denne prosessen har på optiske nervefibre.

CBD og hvordan det kan hjelpe mot risikofaktorene tilknyttet glaukom

Selv om CBD kanskje ikke hjelper direkte med glaukom, kan det hjelpe med andre problemer som kan forverre eksisterende IOP-problemer. La oss se på dem:

1. CBD og høyt blodtrykk

CBD-olje er en trygg, naturlig måte å redusere blodtrykket på og håndtere stress på grunn av sin anti-angst og smertestillende effekt [10].

CBD fungerer som en vasodilator — det gjør at blodet strømmer friere ved å få muskelcellene i blodkarene til å slappe av og ta bort trykket på arteriene.

2. CBD og diabetes

Diabetes er en viktig årsak til to spesifikke typer glaukom kjent som åpenvinklet glaukom (den vanligste formen for sykdommen, som nevnt ovenfor) og neovaskulær glaukom.

Det er flere teorier om hvorfor dette skjer, inkludert prosesser som betennelse i øyet, retinell celledød fra høyt blodsukker og utvikling av funksjonsforstyrrelser av blodårene i øyet.

Kronisk betennelse grunnet insulinresistens er en sentral faktor for utviklingen av diabetes type 2. Forskere har funnet ut at de betennelsesdempende egenskapene til CBD behandler denne betennelsen, og forbedrer kroppens metabolisme og glykemisk kontroll [11].

Hva betyr dette?

CBD kan redusere betennelser som fører til utviklingen av type 2 diabetes, noe som kan redusere sjansene for diabetisk-induserte glaukomer.

3. CBD og betennelse

Cannabinoider er kraftige betennelsesdempende og immunsuppressive midler — hovedsakelig grunnet deres interaksjoner med ECS.

De gjør dette ved å oppfordre apoptose, hemme celleproliferasjon og migrasjon til betent vev, og ved å undertrykke inflammatoriske cytokiner [12].

Enkelt sagt betyr dette at CBD kan redusere betennelse og bidra til å regulere immunforsvaret. 

Slik bruker du CBD-olje for glaukom

Nøkkelen er å starte lavt og øke dosen gradvis.

Det finnes forskjellige metoder for behandlingen av glaukom med CBD. Du kan prøve øyedråper eller ta det i form av orale dråper, kapsler, i te eller som pastiller. Konsentrasjoner varierer sterkt mellom produktene og hvordan de er utarbeidet.

Siden vi alle er ulike, vil doseringen variere fra person til person. Vi anbefaler at du starter med en liten dose, for eksempel 25 mg per dag, og se hvordan du reagerer.

Nettopp fordi alle reagerer på CBD-olje på forskjellige vis, kan det ta noen forsøk før du har funnet den dosen som passer best for deg.

Før en daglig logg over doseringer, tider og eventuelle symptomer. Dette vil hjelpe deg med å finne din optimale personlige dose.

Det er viktig å merke seg at høyere doser (> 40 mg) av CBD øker IOP. Så det er ekstremt viktig å lese etiketten på produktet du bruker.

Bruk CBD-olje, ikke røyk marihuana. Røyking av marihuana på lang sikt anbefales ikke som en behandling for glaukom grunnet kortvarig virkningstid.

Er CBD olje trygt?

CBD er trygt og gir sjelden bivirkninger, selv ved høye doser. Dersom bivirkninger oppleves, har disse en tendens til å være milde — for eksempel svimmelhet, munntørrhet eller beroligelse.

Det finnes bevis på at toleranse overfor CBD ikke utvikler seg, i motsetning til andre behandlingsalternativer som opioid-baserte medisiner (for eksempel Oksykontin). Faktisk ser det ut til at CBD sine gunstige effekter øker ved langvarig bruk i behandling [10].

Imidlertid er det viktig å merke seg at denne forskningen er basert på å bruke rene CBD-oljer av høy kvalitet, som ikke inneholder syntetiske tilsetningsstoffer eller konserveringsmidler.

Konklusjon: CBD for behandling av fibromyalgi

Det meste av forskningen frem til dette punktet viser at THC er effektiv til å redusere IOP, mens CBD forstyrrer THC-aktivitet. For den lille prosentandelen av mennesker som lider av fortsatt synstap selv etter å ha kontrollert deres IOP, er THC en antioksidant som kan bidra til å forhindre netthinnegrepion av ganglionceller.

Dessverre, siden CBD ikke lindrer IOP, må man finne en olje som inneholder høyt THC og unngå CBD-spesifikke oljer. Selvfølgelig bør du også fortsette med medisineringsplanen som er utviklet av øyelege.

For å forhindre legemiddelinteraksjoner, må du alltid ta kontakt med legen din før du begynner på en tilleggsbehandling.

Referanser

 1. Tham, Y. C., Li, X., Wong, T. Y., Quigley, H. A., Aung, T., & Cheng, C. Y. (2014, November 1). Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: A systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2014.05.013
 2. Glaucoma Treatment, Symptoms & Diagnosis. (n.d.). Retrieved December 12, 2018, from https://www.lei.org.au/services/eye-health-information/glaucoma/
 3. Lederer C. M. (2012). The use of marijuana to treat glaucoma. Missouri medicine, 109(2), 95. Retrieved August 22, 2019, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6181747/
 4. Weinreb, R. N., Aung, T., & Medeiros, F. A. (2014). The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. JAMA, 311(18), 1901–1911. doi:10.1001/jama.2014.3192
 5. Types of Glaucoma | Glaucoma Research Foundation. (n.d.). Retrieved December 13, 2018, from https://www.glaucoma.org/glaucoma/types-of-glaucoma.php
 6. Cairns, E. A., Baldridge, W. H., & Kelly, M. E. M. (2016, January 12). The Endocannabinoid System as a Therapeutic Target in Glaucoma. Neural Plasticity. Hindawi. https://doi.org/10.1155/2016/9364091
 7. Tomida, I., Pertwee, R. G., & Azuara-Blanco, A. (2004). Cannabinoids and glaucoma. The British journal of ophthalmology, 88(5), 708–713. doi:10.1136/bjo.2003.032250
 8. Philpott, H. T., OʼBrien, M., & McDougall, J. J. (2017). Attenuation of early phase inflammation by cannabidiol prevents pain and nerve damage in rat osteoarthritis. Pain, 158(12), 2442–2451. doi:10.1097/j.pain.0000000000001052
 9. Kokona, D., Georgiou, P.-C., Kounenakis, M., Kiagiadaki, F., & Thermos, K. (2016). Endogenous and Synthetic Cannabinoids as Therapeutics in Retinal Disease. Neural Plasticity, 2016, 8373020. https://doi.org/10.1155/2016/8373020
 10. Jadoon, K. A., Tan, G. D., & O’Sullivan, S. E. (2017). A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight, 2(12). https://doi.org/10.1172/jci.insight.93760
 11. Horváth, B., Mukhopadhyay, P., Haskó, G., & Pacher, P. (2012). The endocannabinoid system and plant-derived cannabinoids in diabetes and diabetic complications. The American Journal of Pathology, 180(2), 432–42. https://doi.org/10.1016/j.ajpath.2011.11.003
 12. Mecha, M., Feliú, A., Iñigo, P. M., Mestre, L., Carrillo-Salinas, F. J., & Guaza, C. (2013). Cannabidiol provides long-lasting protection against the deleterious effects of inflammation in a viral model of multiple sclerosis: A role for A2A receptors. Neurobiology of Disease, 59, 141–150. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2013.06.016
 13. World Health Organization. (2017). WHO | Cannabidiol (compound of cannabis). WHO. Retrieved from http://www.who.int/features/qa/cannabidiol/en/

Medisinske tilstander som kan reagere på Cannabidiol