Scroll to top
Bevisbasert

CBD og Traumatisk hjerneskade: Nåværende forskning og forståelse  

Cannabis har lenge vært brukt til i behandlingen av mange sykdommer. Nyere forskning har vist lovende resultater med cannabidiol (CBD) som en effektiv bidragsyter i behandlingen av en rekke ulike symptomer forårsaket av TBI.

Skrevet av
Jodi Allen ,

Traumatisk hjerneskade (TBI) påvirker i gjennomsnitt over 69 millioner mennesker verden rundt hvert eneste år [1].

De som overlever TBI står ofte overfor en rekke langsiktige vanskeligheter. Disse inkluderer fysisk svekkelse, kognitive problemer, personlighetsendringer og psykisk lidelse. I tillegg er det vanlig å oppleve følelsesmessig stress før og etter tilfriskning.

Dessverre er de fleste behandlinger og medisiner ineffektive. I tillegg forårsaker de ofte en rekke uønskede bivirkninger.

Dette er imidlertid et område hvor CBD kan være i stand til å hjelpe. Forskning viser at CBD kan behandle et bredt spekter av helsemessige forhold knyttet til TBI, som for eksempel epileptiske anfall [7], angst [8], søvnforstyrrelser og betennelse.

I denne artikkelen diskuterer vi TBI, og den potensielle rollen CBD kan ha i å assistere tilfriskning og forbedre livskvalitet.

Hva er traumatisk hjerneskade?

TBI oppstår vanligvis som følge av et voldsomt slag eller trykk på hodet eller kroppen, forårsaket av en ekstern kraft.

Årsaker inkluderer vanligvis:

 • Bilulykker
 • Fall
 • Fysisk overgrep
 • Støt eller treff på hodet i idrettssammenheng
 • Slåsskamper

TBI kan være utrolig komplisert. Alvorlighetsgrad, plassering og type, samt individets alder og kjønn, er alle faktorer som utgjør et unikt bilde av hjernen. Derfor er ingen to utgaver av TBI helt identiske.

TBI varierer i omfang fra mild til alvorlig, og kan resultere i permanent hjerneskade som kan føre til livslang funksjonshemming. Utfallet av TBI varierer fra person til person. Disse er ikke begrenset til kun fysiske funksjonsnedsettelser, og kan også inkludere vesentlig atferds- og følelsesmessig dysfunksjon.

Primær hjerneskade er skaden som oppstår i hjernen umiddelbart etter støt. Imidlertid kan en rekke hendelser utløse en sekundær skade, noe som resulterer i kontinuerlig cellulær skade på hjernen. Det er dette som forårsaker mange av de nevrologiske problemene knyttet til TBI.

Eksempler på spesifikke TBI-symptomer, avhengig av hvilket område av hjernen som er påvirket:

 1. Skader på frontallappene forårsaker endringer i atferd og tap av kognitive funksjoner.
 2. Skader på cerebellum fører til tap av balanse og koordinering.
 3. Skade på hjernestammen forårsaker endringer i hjertefrekvens og opphisselse.

Symptomer på mild til moderat TBI kan inkludere hodepine, svimmelhet, kvalme og hukommelsestap. Disse symptomene forsvinner vanligvis i løpet av noen dager eller uker etter skaden. Men i enkelte tilfeller kan de også føre til langsiktige nevrologiske problemer.

De vanligste symptomene av TBI inkluderer:

 • Alvorlige smerter
 • Kjemp-eller-flykt-respons (dårlig humør og lavt energinivå)
 • Søvnproblemer
 • Oppførselsmessige endringer
 • Humørsvingninger
 • Muskelspastisitet
 • Spasmer og anfall
 • Forvirring
 • Kognitiv dysfunksjon
 • Svekket læringsevne og minne

Det er her CBD kan være til hjelp.

Forskning har vist at endocannabinoid-systemet spiller en viktig rolle i hjernens reparasjonsmekanismer.

Fordeler med CBD for håndtering av traumatisk hjerneskade

Planten Cannabis sativa inneholder over 80 biologisk aktive kjemikalier kalt cannabinoider.

De to mest betydningsfulle cannabinoidene er tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD). Begge stoffene er involvert i kroppens endocannabinoid-system (ECS).

Endocannabinoider er betegnelsen på de cannabinoidene som skapes naturlig i menneskekroppen. Deres reseptorer finnes i hele hjernen og i mange andre organer og vev.

CBD er den viktigste ikke-psykoaktive cannabinoiden. Det har evnen til å dempe og/eller stimulere endocannabinoide reseptorer.

I motsetning til THC er CBD helt trygt, selv i høye doser; det medfører ingen av de uønskede psykologiske bivirkningene.

ECS anses å være det største systemet av nevrotransmittere i hjernen. Det er ansvarlig for å opprettholde homeostase. Kort fortalt har det som jobb å overvåke kroppens interne forhold kontinuerlig, og holde den i en tilstand av balanse.

Forskningsresultater foreslår at ECS blir aktivert som følge av skade og traumer, noe som tyder på at det er en betydelig del av hjernens reparasjonsmekanisme.

CBD og tilhørende endocannabinoider funnet i hjernen har mange viktige medisinske egenskaper.

De fordelaktige effektene av cannabinoider i håndteringen av TBI kan inkludere:

 • Anti-psykotisk
 • Analgesisk
 • Betennelsesdempende
 • Antioksiderende
 • Antidepressiv
 • Motkjemper spasmer

CBD har vist seg å ha nevrobeskyttende effekter i Alzheimers og Parkinsons sykdom, multippel sklerose og epilepsi.

Lovende studier ved hjelp av mus har funnet at kortsiktig behandling (2 til 7 dager) med CBD forhindrer kognitiv og følelsesmessig svekkelse. CBD fortsetter å redusere nevrologisk betennelse i ytterligere 21 dager etter TBI [2].

De tre viktigste fordelene ved CBD i behandlingen av TBI

CBD er:

 • Nevrobeskyttende
 • Betennelsesdempende
 • Effektiv i å redusere angst og depresjon

La oss se enda litt nærmere på hvordan hver av disse fungerer.

1. CBD er nevrobeskyttende

Fremskritt i nevrovitenskapelig forskning har oppdaget mekanismer som fører til TBIs nevrologiske symptomer, som dårlig motorisk kontroll, kognitiv nedsettelse og posttraumatisk epilepsi.

Flere ulike endringer forekommer i hjernens nervekretser i løpet av minuttene etter støt til hodet. Mens skade på hjerneceller starter umiddelbart etter hendelsen, kan andre endringer i nevrotransmittere oppstå gradvis. Dette er spesielt tilfellet etter en tilsynelatende mild hodeskade.

Nevrotransmittere påvirker nevroner på en av tre måter:

 • Eksitatorisk øker aktiviteten
 • Inhibitorisk reduserer aktivitet
 • Modulatorisk kan enten øke eller redusere aktivitet

Glutamat er en viktig eksitatorisk nevrotransmitter. γ-aminosmørsyre (GABA) er den viktigste inhibitoriske nevrotransmitteren. Det er avgjørende at disse to nevrotransmitterne forblir i balanse for at hjernen skal fungere normalt.

I løpet av den første timen etter en TBI, reagerer glutamat på to måter:

 1. Glutamat frigjøres umiddelbart etter skaden gjennom en prosess referert til som glutamat-indusert nevrotoksisitet. Dette forårsaker nevronskader, celledød og funksjonsforstyrrelse på de overlevende nevronene.
 2. Frigivelsen av glutamat forsinkes. Dette fører til kognitiv og motorisk (muskulær) funksjonsforstyrrelse.

Denne forstyrrelsen i nevrotransmitterne setter i gang en kjedereaksjon av hendelser som forårsaker ødeleggelse på den normale cellefunksjonen.

Nylig utført forskning har oppdaget at CBD kan beskytte mot denne glutamat-induserte celledøden ved å redusere oksidativt stress og bevare hjerneceller. Dette fører til raskere helbredelse og gjenoppretting [3].

2. CBD er betennelsesdempende

ECS-systemet spiller en viktig rolle i reguleringen av betennelse, og CBD har lenge vært kjent for sine kraftige betennelsesdempende egenskaper.

Med TBI oppstår en umiddelbar inflammatorisk respons som forårsaker betydelig nevroinflammasjon og nevrodegenerasjon. På kort sikt er slike betennelser nyttige, ettersom de hjelper kroppen med å gjenhente seg. På en annen side er langvarig betennelse knyttet til vesentlige nevrologiske underskudd og lidelser, eksempelvis multippel sklerose eller depresjon.

Cannabinoider iverksetter sine betennelsesdempende effekter på ulike måter, blant annet ved å:

 • Senke eksitotoksisitet (glutamat-indusert)
 • Indusere apoptose (planlagt celledød for å fjerne syke eller skadede celler)
 • Forbedre vasodilatasjon (forbedre blodstrømmen til området for å øke hastigheten)
 • Redusere pro-inflammatoriske cytokiner (reduserer generell betennelse i hjernen)
 • Inhibering av celleproliferasjon (forhindrer ytterligere ødeleggelse av hjernevev)

3. CBD reduserer symptomer på angst og depresjon

Personer med TBI lider ofte av atferdsproblemer, angst og depresjon.

To tredjedeler av TBI-pasienter mottar reseptbelagt antidepressiva i løpet av rehabiliteringsprosessen [4].

Depresjon kan skyldes fysiske endringer i nivåene til hjernens nevrotransmittere, forårsaket av skaden. En følelsesmessig respons på TBI kan påvirke mental helse i tilfeller hvor personen sliter med midlertidig eller permanent funksjonshemning, tap av arbeidsplass eller problemer relatert til familie eller sosialt liv.

Enten problemene er forårsaket av selve skaden, eller en kombinasjon av skaden og påfølgende stress relatert til rehabilitering, er CBD kjent for sin beroligende virkning uten de psykoaktive effektene til THC [5].

En av de mest vesentlige måtene CBD arbeider for å lindre symptomer på depresjon og angst er ved å eliminere underliggende betennelse i hjernen.

Nå som vi har forklart noen av fordelene med CBD, la oss ta en litt nærmere titt på TBI, og på hvordan CBD kan bidra til å håndtere konsekvensene til lidelsen.

Måling av alvorlighetsgraden til traumatisk hjerneskade

TBI kan variere fra mild til alvorlig.

Derfor er viktigheten av å nøyaktig vurdere alvorlighetsgraden av TBI helt sentral for både prognose og håndtering.

Behandlingen av alvorlig TBI kan nødvendiggjøre kirurgi for å fjerne blodpropper, reparere brudd i skjelettet og minske press fra skallen. Magnetic resonance imaging (MR) brukes til å bestemme omfanget av hjerneskade.

Den mest brukte kliniske testen for å vurdere alvorlighetsgraden av TBI er Glasgow Coma Scale (GCS).

GCS er en nevrologisk skala som pasientene måles etter ved kliniske symptomer. Den resulterende samlede poengsummen klassifiserer skade i en av følgende kategorier:

 1. Mild (poengsum: 13-15)
 2. Moderat (poengsum: 9-12)
 3. Alvorlig (poengsum: <9)

I de påfølgende månedene etter skaden er pasientene ofte utsatt for utvikling av atferds-, stemnings- og angstlidelser.

Behandlinger for traumatisk hjerneskade

Generelt sett finnes det ingen standardiserte behandlinger for TBI.

Men når en pasient er stabil pleier behandlingen vanligvis å basere seg på reseptbelagte ‘psykotrope’ medisiner, selv om dette avhenger noe av symptomene. Disse stoffene påvirker en persons mentale tilstand.

Behandling kan innebære en kombinasjon av ulike medisiner, og det forventes som oftest en startperiode med prøving og feiling.

Vanlige medisiner for TBI:

 1. Narkotisk analgetika
 2. Antidepressiva
 3. Anxiolytika
 4. Hypnotika
 5. Stimulerende midler
 6. Antipsykotika
 7. Antiparkinsonmidler

Vanlige bivirkninger av medisiner:

 • Vektøkning
 • Svekket syn
 • Tørr munn
 • Muskelkramper eller tremor
 • Lavt humør
 • Søvnforstyrrelser
 • Seksuell dysfunksjon
 • Døsighet
 • Økt risiko for diabetes mellitus (type 2), hjertesykdom og hjerneslag

De fleste farmasøytiske alternativene er forholdsvis ineffektive, og har ofte uønskede bivirkninger.

Noen typer antidepressiva bør unngås ettersom de kan forverre symptomene på TBI:

 • Monoaminoksidasehemmere (MAOI)
 • Tricykliske antidepressiva (TCA)

Vanlige typer terapi for traumatisk hjerneskade

Pasienter med TBI kan dra nytte av en mangesidig behandlingstilnærming. De vanligste behandlingene inkluderer:

 1. Fysioterapi
 2. Ergoterapi
 3. Kognitiv terapi
 4. Logopedisk terapi
 5. Psykologisk rådgivning
 6. Yrkesrådgivning

Bruk av CBD i håndteringen av traumatisk hjerneskade

Dagene, ukene og månedene umiddelbart etter TBI er en avgjørende tid for stadig skiftende biokjemiske hendelser i hjernen. Forskning har oppdaget at endocannabinoid-systemet modulerer flere av de viktigste sekundære skadevirkningene som kan oppstå som en konsekvens av TBI [2, 3].

På grunn av sine mange positive egenskaper, kan CBD være gunstig for TBI-pasienter som opplever at medisiner som opiater, antikonvulsiva eller antidepressiva ikke fungerer på ønsket måte i behandlingen av deres symptomer.

Selvfølgelig er det viktig at du først konsulterer legen din før du tar andre stoffer eller behandlinger dersom du er under rehabilitering fra en alvorlig hodeskade.

Hvilken dose skal jeg bruke?

Hvis du bruker CBD-olje for første gang, er det viktig å starte med en lav dose for deretter å øke den gradvis etter behov.

Dette skyldes at alle mennesker er forskjellige, så doseringen vil variere fra person til person.

Start derfor lavt og trapp sakte oppover.

Vi anbefaler at du starter med en liten dose — for eksempel 5 mg per dag — og se hvordan du reagerer. Øk med 5 mg per dose, og ikke mer enn én gang hver femte time.

Vær tålmodig. Det kan ta litt prøving og feiling før du finner den dosen som er rett for deg.

Å føre en daglig logg med oversikt over doser, tider og symptomer kan hjelpe deg med å finne din optimale dose. Den har du funnet når begynner å føle forbedring i symptomene du opplever.

I all hovedsak er bruk av CBD-olje trygt, og det finnes ingen risiko for å ta en overdose.

Bivirkninger er vanligvis svært milde, men kan inkludere ubehag som tørr munn, svimmelhet eller lavt blodtrykk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at CBD-olje i sin rene tilstand hverken forårsaker skade eller har potensial for misbruk, selv ved høye doser [6].

Den forskningen vi har diskutert her har vært basert på bruk av CBD av høy kvalitet. Derfor er det viktig at du velger et godt CBD-produkt som er fri for urenheter og kunstige tilsetningsstoffer.

Konklusjon: CBD og traumatisk hjerneskade

TBI har en enorm fysisk innvirkning. I tillegg påvirker det også ytterligere aspekter av livet, for eksempel mellommenneskelige relasjoner, arbeid, økonomi og sosiale interaksjoner.

Kognitive og følelsesmessige funksjonsforstyrrelser er ofte blant de mest ødeleggende konsekvensene av TBI. Ettersom TBI er komplekst, finnes det ingen kur eller én enkelt magisk medisin som kan brukes til å behandle alle de flertallige og varierte symptomene.

Det foreligger imidlertid en betydelig mengde bevis for at CBD kan virke effektiv i å bevare hjernens cellefunksjon og forbedre generelle helseutfall og livskvalitet.

Flere menneskelige forsøk er nødvendig, men som vi har sett er forskningsresultatene rundt CBD veldig positive.

Konklusjonen er dermed at det kan se ut som at CBD er et sikkert og effektivt verktøy i behandlingen og håndteringen av mange av symptomene på TBI.

Referanser

 1. Dewan, M. C., Rattani, A., Gupta, S., Baticulon, R. E., Hung, Y.-C., Punchak, M., … Park, K. B. (2018). Estimating the global incidence of traumatic brain injury. Journal of Neurosurgery, 1–18. https://doi.org/10.3171/2017.10.JNS17352
 2. Mori, M. A., Meyer, E., Soares, L. M., Milani, H., Guimarães, F. S., & de Oliveira, R. M. W. (2017). Cannabidiol reduces neuroinflammation and promotes neuroplasticity and functional recovery after brain ischemia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 75, 94–105. https://doi.org/10.1016/J.PNPBP.2016.11.005
 3. Schurman, L. D., & Lichtman, A. H. (2017). Endocannabinoids: A Promising Impact for Traumatic Brain Injury. Frontiers in Pharmacology, 8, 69. https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00069
 4. Hammond, F. M., Barrett, R. S., Shea, T., Seel, R. T., McAlister, T. W., Kaelin, D., … Horn, S. D. (2015). Psychotropic medication use during inpatient rehabilitation for traumatic brain injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,96(8), S256–S273e14. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2015.01.025
 5. Blessing, E. M., Steenkamp, M. M., Manzanares, J., & Marmar, C. R. (2015, October). Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics. Springer. https://doi.org/10.1007/s13311-015-0387-1
 6. World Health Organization (WHO). (2017). WHO | Cannabidiol (compound of cannabis). WHO. Retrieved from http://www.who.int/features/qa/cannabidiol/en/
 7. Devinsky, O., Marsh, E., Friedman, D., Thiele, E., Laux, L., Sullivan, J., … & Wong, M. (2016). Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. The Lancet Neurology, 15(3), 270-278.
 8. Kendall, P. C. (1994). Treating anxiety disorders in children: results of a randomized clinical trial. Journal of consulting and clinical psychology, 62(1), 100.

Medisinske tilstander som kan reagere på Cannabidiol