Scroll to top
Bevisbasert

CBD og Ryggmargsskader: Nåværende forskning og forståelse

Ryggmargsskader er alvorlige og kan føre til lammelse og tap av motorisk kontroll. Her er grunnen til at folk begynner å bruke CBD for å behandle symptomene sine.

Skrevet av
Justin Cooke ,

Ryggmargsskader kan være ødeleggende og livstruende.

Ryggmargen består av milliarder av sensitive nerveceller som jobber sammen for å overføre signaler fra hjernen til resten av kroppen — og fra kroppen tilbake til hjernen. Disse danner en «motorvei» av nerveimpulser som forgrener seg til forskjellige områder av kroppen idet de beveger seg ned til bunnen av ryggraden.

Eventuell skade på denne motorveien kan forhindre at signaler når alt under dette punktet — noe som fører til lammelse, tap av organfunksjon og rammet følsomhet i områdene som er involvert.

CBD er et aktuelt behandlingsalternativ for pasienter med ryggmargsskader, og kan bidra til lindring av symptomer som smerter, depresjon og søvnløshet — alle vanlige bivirkninger av skaden.

Her vil vi diskutere hvordan du bruker CBD og cannabisekstrakter for å behandle ryggmargsskader og hva du kan gjøre for å få mest mulig ut av CBD.

Sammendrag: CBD for håndtering av ryggmargsskader

Ryggmargsskader kan ha ødeleggende og livsendrende konsekvenser. Skader kan forårsake forskjellige nivåer lammelser, tap av følelse, muskelsvakhet og nervesmerter som kan vedvare resten av livet.

Det er få behandlinger tilgjengelig for denne tilstanden, de fleste støtter og hjelper pasienter med å håndtere smerter, depresjoner og andre bivirkninger av tilstanden.

CBD kan ikke kurere en ryggmargsskade — det gir imidlertid mye støtte for de som blir rammet ved å håndtere symptomer og fremme reparasjon av nerveceller i de skadede områdene i ryggmargen.Det er også en viss indikasjon på at CBD kan bidra til gjenopprettingsprosessen ved å senke alvorlighetsgraden av bivirkninger og forbedre motoriske funksjon i de berørte nervene [1].

De viktigste bruksområdene av CBD for ryggmargsskader

 • Håndtering av kroniske smerter
 • Lindring av milde til moderate depresjonssymptomer
 • Tilleggsbehandling for å forhindre antibiotikaresistens ved lungeinfeksjon
 • Lindring av søvnløshet
 • Fremming av fornyelse i nervene
 • Redusering av omfanget til nerveskaden etter hendelsen

Tips for å få mest mulig ut av CBD for ryggmargsskader

 1. Bruk et fullspektret ekstrakt (THC kan gi ytterligere fordeler)
 2. Oppsøk kun høykvalitets CBD-produkter for å unngå ytterligere skader gjennom forurensninger
 3. Rådfør deg med legen din før du bruker CBD eller andre cannabisprodukter for å sikre at det ikke oppstår uheldige interaksjoner med andre medisiner
 4. Søk ekstra støtte gjennom ernæringstilskudd og fysioterapi
 5. Takle emosjonelle og psykiske lidelser på passende måte

Hva er en ryggmargsskade?

Ryggmargen er en forlengelse av hjernen. Den inneholder høye konsentrasjoner av sensitive nerveceller som sender og mottar meldinger mellom kroppen og hjernen. Eventuell skade på ryggmargen kan føre til alvorlige konsekvenser, inkludert lammelse, nevropatiske smerter eller tap av organfunksjon.

Ryggmargen inneholder millioner av “veikryss” der nervene gir ut signaler til alle deler av kroppen. Området der ryggmargen er skadet vil avgjøre hvilke bivirkninger som utvikler seg.

Dersom det for eksempel forekommer en skade i den regionen i ryggraden som inneholder nervene ansvarlig for å kontrollere benmuskulaturen, er konsekvensen svakhet eller fullstendig funksjonstap i disse musklene.

Symptomer på ryggmargsskade

 • Liggesår
 • Humørsvingninger
 • Kronisk smerte
 • Pustevansker
 • Hyppige infeksjoner
 • Hodepine
 • Inkontinens
 • Infertilitet
 • Muskelsmerter
 • Nervesmerte
 • Lammelse
 • Lungebetennelse
 • Svak libido

Typer ryggmargsskade

Avhengig av hvor alvorlig skaden er, er det i hovedsak to klassifikasjoner som legene bruker for å beskrive tilstanden:

 1. Ufullstendig ryggmargsskade — innebærer skader som ikke har fullstendig hemmet nevrotransmisjonen forbi skadestedet.
 2. Fullstendig ryggmargsskade — skade på ryggmargen er alvorlig nok til at ingen nervesignaler passerer forbi skadestedet.

Beliggenheten til ryggmargsskaden er vesentlig

Nervene forlater hjernen og beveger seg ned ryggmargen. De forgrener seg til forskjellige punkter underveis for å nå målorganene.

Hvilket område på ryggmargen som er skadet er avgjørende for hvilke områder i kroppen som blir berørt.

Fullstendig skade på ryggmargen vil forhindre at alle nerver under det skadede punktet slutter å motta eller sende signaler. For å klassifisere skadeomfanget, vil legene derfor vurdere det laveste nivået av full følelse og funksjon av nervene i ryggmargen.

Det er fire hovedinndelinger i ryggmargen – organisert i henhold til ryggsøylen. Ryggsøylen starter ved bunnen av skallen og går helt ned til halebenet.

Årsaker til ryggmargsskader

 • Bilulykker
 • Skuddsår
 • Svulstvekst
 • Idrettsskader
 • Eksponering for giftstoffer
 • Iskemisk skade

Bruken av CBD for håndtering av ryggmargsskader

Hva forskningen sier

I 2012 gjennomførte forskere en studie om bruken av CBD for ryggmargsskader hos rotter[1]. Rotter ble plassert i enten behandlingsgruppen og gitt CBD eller i kontrollgruppen der ingen behandling ble gitt. På slutten av den seks-dagers lange studien hadde rottene i behandlingsgruppen signifikante forbedringer i motorisk funksjon og reduserte bivirkninger av skader sammenlignet med rottene i kontrollgruppen. Forskerne som utførte denne studien konkluderte dermed at CBD kan være et nyttig behandlingsalternativ for ryggmargslesjoner (skader).

En annen studie brukte en spørreundersøkelse som ble delt ut til 10 pasienter med ryggmargsskader ved avdelingen for ryggmargsskader ved Miami VA Hospital, hvor marihuana ble tatt i bruk i behandlingen av symptomene deres. Undersøkelsen ble holdt fortrolig og involverte spørsmål om de vanligste symptomene på tilstanden og hvordan marihuana-bruken påvirket dem.

Resultatene fra denne undersøkelsen:

SymptomerForverringForbedringIngen effektDistraksjonN/A
Fantomsmerter14221
Muskelspastisitet05302
Overaktiv blære11701
Urinretensjon20801
Hodepine05401

THC har også gitt fordeler for ryggmargsskader. Av denne grunn er et fullspektret cannabisekstrakt som inneholder både CBD og THC ansett som det beste alternativet.

Fordelene med THC for ryggmargsskader

 • Reduserer muskelspasmer forbundet med ryggmargsskader [2]
 • Forbedrer blærekontrollen ved ryggmargsskader [3]
 • Reduserer smerter forbundet med ryggmargsskader [4]

THC er fremdeles ulovlig i mesteparten av verden, så det kan være vanskelig å finne produkter som inneholder mer enn 0,3% THC-konsentrasjon.

Hvor mye CBD bør jeg ta?

Dosen med CBD kan variere mye fra person til person.

Derfor er det best å starte med en liten dose og bygge den gradvis opp i løpet av noen dager eller uker frem til du når en dose som gir lindring for symptomene dine.

For noen vil dette være en liten dose; for andre er det mye høyere.

Når det er sagt, trenger de fleste som bruker CBD for ryggmargsskader større doser for å få lettelsen de trenger. For å få en estimering for nødvendig dosering kan du bruke beregningene nedenfor. Du bruker ønsket styrke (lav, middels eller høy styrke) og vekt. Denne metoden vil hjelpe deg med å gi deg en ide over hvilken dose du sannsynligvis trenger, men den er ikke avgjørende — du vil fremdeles måtte eksperimentere litt med dosen for å finne riktig mengde for dine individuelle behov.

Calculating CBD Dosage Strengths By Weight

Beregning av styrke på dosering etter vekt


Lav styrkeMedium styrkeHøy styrke
Metrisk (kilogram)1 mg per 4,5 kg3 mg per 4,5 kg6 mg per 4,5 kg.

Her er et diagram med disse beregningene som allerede er gjort for deg.

Anbefalt daglig CBD-inntak basert på vekt og ønsket styrke (i mg CBD)
VektLav styrkeMiddels styrkeHøy styrke
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
80 kg17 mg52 mg105 mg
90 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
114 kg25 mg75 mg150 mg

Potensielle bivirkninger av CBD

Selv om CBD har vist seg å være helt trygt mange ganger over, er det viktig å vite om de potensielle bivirkningene det kan gi. Alle reagerer forskjellige, og det som fungerer for en person vil ikke nødvendigvis fungere på samme måte for en annen.

Her er noen av de vanligste bivirkningene av CBD:

 • Svekket appetitt
 • Diaré
 • Trøtthet
 • Munntørrhet
 • Svimmelhet
 • Lav hjerterytme
 • Sedering

Endelig dom: CBD og ryggmargsskader

Ryggmargsskader er alvorlige og kommer med et bredt spekter av negative bivirkninger, inkludert smerter, søvnløshet, depresjon og lammelse.

CBD er et nyttig tilskudd for ryggmargsskader, i kombinasjon med konvensjonelle behandlinger og rehabiliteringsterapi. Det er spesielt fordelaktig idet det motvirker bivirkninger knyttet til tilstanden, som kroniske smerter, depresjon og søvnløshet. Det fremmer regenerasjon av nervene — et sentralt element i rehabiliteringen fra ryggmargsskader.

Andre cannabinoider, inkludert THC og CBG, har også vist seg å være gunstige for ryggmargsskader. Derfor anses et fullspektret, kraftig ekstrakt av mange å være det beste alternativet for personer med denne tilstanden.

Begynn med en lav dose, og bygg den gradvis opp over tid til du merker at symptomene dine lindres.

Referanser

 1. Kwiatkoski, M., Guimaraes, F. S., & Del-Bel, E. (2012). Cannabidiol-treated rats exhibited higher motor score after cryogenic spinal cord injury. Neurotoxicity Research, 21(3), 271-280.
 2. Hagenbach, U., Luz, S., Brenneisen, R., & Mäder, M. (2003, September). The treatment of spasticity with D9-tetrahydrocannabinol (D9-THC) in patients with spinal cord injury. In IACM 2nd Conference on Cannabinoids in Medicine (pp. 12-13).
 3. Hagenbach, U., Gafoor, N., & Brenneisen, R. (2001, October). Clinical investigation of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) as an alternative therapy for overactive bladders in spinal cord injury patients. In Cologne, Germany: Congress on Cannabis and Cannabinoids.
 4. Hagenbach, U., Luz, S., Ghafoor, N., Berger, J. M., Grotenhermen, F., Brenneisen, R., & Mäder, M. (2007). The treatment of spasticity with Δ 9-tetrahydrocannabinol in persons with spinal cord injury. Spinal cord, 45(8), 551.
 5. Maurer, M., Henn, V., Dittrich, A., & Hofmann, A. (1990). Delta-9-tetrahydrocannabinol shows antispastic and analgesic effects in a single case double-blind trial. European archives of psychiatry and clinical neuroscience, 240(1), 1-4.
 6. Malec, J., Harvey, R. F., & Cayner, J. J. (1982). Cannabis effect on spasticity in spinal cord injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 63(3), 116-118.
 7. Dunn, M., & Davis, R. (1974). The perceived effects of marijuana on spinal cord injured males. Paraplegia, 12(3), 175-178.

Medisinske tilstander som kan reagere på Cannabidiol