Scroll to top
Bevisbasert

CBD og Parkinsons sykdom: Nåværende forskning og forståelse

Parkinsons sykdom er en uhelbredelig nevrodegenerativ sykdom. Forskning tyder på at CBD kan gi lindring for symptomer forbundet med denne sykdommen og dermed forbedre livskvaliteten til de som lider av den. Slik fungerer det.

Skrevet av
Justin Cooke ,

Parkinsons sykdom er den nest vanligste nevrodegenerative lidelsen, etter Alzheimers sykdom.

Tilstanden rammer anslagsvis 10 millioner mennesker over hele verden – først og fremst menn over 50 år.

Parkinsons sykdom er preget av skjelving, stivhet og problemer med bevegelse.

Selv om det ikke finnes noen kur mot Parkinsons sykdom, kan progresjonen av sykdommen forsinkes ved hjelp av nøye planlagte endringer i kosthold og livsstil, i kombinasjon med bruk av medisiner og kosttilskudd.

CBD er et populært tilskudd blant pasienter med Parkinsons sykdom. Det gir fordeler som motvirker både den underliggende årsaken til tilstanden og en rekke av de vanligste bivirkningene.

Her skal vi diskutere hvordan CBD kan støtte en Parkinsons-diagnose, og hva du kan gjøre for å få mest mulig ut av å bruke CBD-tilskudd.

Sammendrag: CBD mot Parkinsons sykdom

Det finnes ingen kur mot Parkinsons sykdom. Behandlingen er derfor rettet mot å bremse progresjonen av sykdommen og håndtere symptomene – inkludert potensiell demens – etterhvert som de forekommer, med den hensikt å forbedre pasientens livskvalitet.

Pasienter med Parkinsons bruker CBD-tilskudd for å lindre symptomer som depresjon, angst, skjelving, og noen av de andre komplikasjonene forbundet med tilstanden. Nyere forskning antyder at CBD kan spille en nyttig rolle for disse medisinske tilstandene.

Det er også tegn som tyder på at CBD kan brukes til å bremse sykdommens progresjon og forbedre noen av de underliggende faktorene som er involvert i tilstanden, inkludert nevroinflammasjon og regulering av dopamin (mer om dette senere).

Fordelene ved å bruke CBD med Parkinsons sykdom inkluderer:

 • Reduserer underliggende nevroinflammasjon en sentral komponent av Parkinsons sykdom
 • Lindrer bivirkninger – som muskelskjelving, depresjon, søvnløshet og angst
 • Forbedrer dopaminproduksjon – gjennom GPR6-reseptorene i basalgangliene for å øke produksjonen av dopamin
 • Støtter mangfoldig mikrobiota – teorier som involverer mikrobiota og hjernehelse har fått økende støtte de siste årene

Tips for å få mest mulig ut av CBD i motvirkingen av Parkinsons sykdom

 1. Velg et fullspektret ekstrakt – andre cannabinoider i cannabisplanten gir separate fordeler for denne lidelsen
 2. Velg alltid et høykvalitets, sertifisert økologisk CBD-tilskudd produkter av dårlig kvalitet er ofte forurenset med tungmetaller, plantevernmidler eller mugg som kan virke nevrotoksisk
 3. Vær konsekvent med dosering – det kan ta flere uker med regelmessig bruk før du merker fordelene med tilskuddet
 4. Rådfør deg alltid med legen din før du tar CBD – noen medisiner kan ha en negativ interaksjon med tilskuddet

Hva er Parkinsons sykdom?

Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ lidelse som påvirker den delen av hjernen som er ansvarlig for å produsere dopamin – en viktig nevrotransmitter forbundet med ting som humør, hormonbalanse og fokus/oppmerksomhet.

Symptomer på denne tilstanden vises vanligvis gradvis i løpet av flere år før og etter diagnosen har blitt gjort. De begynner med muskulære problemer – svakhet eller muskelspasmer. Etterhvert som sykdommen utvikler seg, oppstår ikke-motoriske symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger og depresjon.

Parkinsons sykdom i seg selv anses ikke som dødelig – men noen av komplikasjonene som sykdommen medfører kan være det – disse kan også være livsendrende og ødeleggende for både pasienter og pårørende.

Et vanlig funn hos pasienter med Parkinsons er en overflod av Lewy-legemer – klynger av proteiner inne i nevronene som ikke brytes ned gjennom normale enzymreaksjoner i hjernen.

Når disse Lewy-legemene blir mer flerfoldige og bygger seg opp, dreper de nevronene. Dette er også et kjennetegn ved andre nevrodegenerative lidelser, inkludert Alzheimers sykdom. Den viktigste forskjellen er plasseringen av Lewy-legemene.

Når det gjelder Parkinsons, er flertallet av disse klyngene i basalgangliene – spesielt i en gruppe nevroner kjent som substantia nigra.

Symptomer på Parkinsons sykdom

 • Muskelskjelving
 • Treghet i bevegelsene
 • Stivhet i lemmene
 • Gange- og balanseproblemer
 • Depresjon
 • Svekket fokus- eller konsentrasjonsevne
 • Humørendringer
 • Apati
 • Forstoppelse
 • Søvnproblemer
 • Svekket luktesans
 • Kognitiv svikt

Dopamin og Parkinsons sykdom

De fleste symptomene assosiert med Parkinsons sykdom skyldes tap av dopaminproduserende celler i hjernen.

Når de dopaminproduserende nevronene i hjernen går tapt, blir det vanskeligere å produsere den dopaminen hjernen trenger for å fungere ordentlig. Uten nok dopamin er muskelskjelving, låst kjeve, svakhet i armer og ben og dårlig balanse vanlig forekommende.

Tap av dopamin er knyttet til flere negative symptomer, inkludert:

 • Humørsvingninger
 • Tap av muskelkontroll
 • Hormonendringer
 • Svekket libido
 • Konsentrasjonsvanskeligheter
 • Depresjon

Norepinefrin og Parkinsons sykdom

Epinefrin er strukturelt lik dopamin og bygges via lignende prosesser som dopamin. Derfor påvirkes nivåene av epinefrin også negativt av Parkinsons sykdom [1].

Denne nevrotransmitteren er en viktig aktør i det sympatiske nervesystemet. Når epinefrin begynner å bli mindre rikelig i hjernen, mister vi evnen til å regulere autonome funksjoner, inkludert hjertefrekvens og blodtrykk.

Et tap av noradrenalin er knyttet til flere negative symptomer, inkludert:

 • Utmattelse
 • Endringer i blodtrykk
 • Problemer med fordøyelsen
 • Svekket konsentrasjonsevne
 • Depresjon

Hva forårsaker Parkinsons sykdom?

Årsaken til Parkinsons sykdom er fremdeles ukjent – imidlertid er det noen få faktorer som vi nå vet bidrar til tilstanden over tid.

Eldre studier pleide å rapportere Parkinsons sykdom som ikke-arvelig – noe som betyr en sykdom som ikke blir gitt videre gjennom gener [4]. Nyere studier har imidlertid funnet minst to genvarianter relatert til Parkinsons sykdom [5] – LRRK2 og GBA-gener.

Faktorer som antas å være forbundet med Parkinsons sykdom inkluderer:

 1. Eksponering for tungmetaller
 2. Traumatiske hodeskader
 3. Genetiske faktorer
 4. Eksponering for paraquat (funnet i plantevernmidler)
 5. Lekk tarm
 6. Dårlig mikrobiotisk mangfold
 7. Mitokondrisk sykdom

Stadiene i Parkinsons sykdom

Fase 1

Symptomer vises, men disse er milde. Disse virker vanligvis ikke forstyrrende for dagligdagse aktiviteter. De vanligste symptomene som dukker opp er muskelskjelving og endringer i kroppsholdning og ansiktsuttrykk.

Fase 2

Denne fasen innebærer en økning i alvorlighetsgraden av symptomene nevnt i den forrige fasen, i tillegg til utviklingen av ytterligere symptomer som hovedsakelig påvirker bevegelse. Det kan være vanskeligere å gå på en normal måte, å opprettholde rett kroppsholdning, og normale oppgaver begynner å bli vanskelige. Vanligvis trenger imidlertid ikke mennesker i denne fasen hjelp fra andre.

Fase 3

Denne fasen er preget av problemer med å opprettholde balanse og vanskeligheter med dagligdagse aktiviteter som å spise, bruke toalettet eller å kle på seg. Enkelte mennesker i denne fasen kan trenge hjelp, mens andre forblir selvstendige.

Fase 4

På dette punktet har symptomene blitt forsterket. Å stå er mulig, men gange krever støtte fra en rullator eller en annen person. Daglige aktiviteter som å spise, bade og generell bevegelse kan ikke gjøres uten hjelp. Mennesker på dette stadiet er ikke i stand til å leve selvstendig.

Fase 5

Dette er den siste fasen av Parkinsons sykdomsprogresjon. Pasienter er ikke i stand til å stå eller gå på egen hånd, og er vanligvis begrenset til en seng eller rullestol. Hallusinasjoner og vrangforestillinger kan dukke opp i løpet av denne fasen. Assistanse på heltid er nødvendig.

Hvordan behandles Parkinsons sykdom?

De aller fleste av behandlingene for Parkinsons sykdom er rettet mot å håndtere symptomene og optimalisere livskvaliteten. Det er noen få medisiner og kosttilskudd som forbedrer dopaminproduksjonen i hjernen, men disse vil ikke kurere tilstanden – bare redusere alvorlighetsgraden av symptomer assosiert med lave dopaminnivåer.

Behandlingstilbud for Parkinsons sykdom Inkluderer:

 • Amantadin
 • Antikolinerge midler
 • Antidepressiva (SNRI, SSRI, TCA)
 • Antioksidative kosttilskudd
 • Aerobisk trening
 • Kaffe
 • COMT-hemmere
 • Dyp hjernestimulering
 • Dopaminerge legemidler (MAO-B-hemmere, amfetamin)
 • Minst 8 timer søvn hver natt
 • Kosthold med høyt fiberinnhold
 • L-dopa-tilskudd
 • Meditasjon/yoga/tai-chi
 • Ergoterapi
 • Probiotisk tilskudd
 • Logopedi

Veiledning for bruk av CBD for behandling av Parkinsons sykdom

Det er noen måter CBD kan motvirke symptomene på Parkinsons sykdom. Før vi går nærmere inn på dette, er det viktig å huske at CBD (eller noe annet for den saks skyld) ikke kan kurere Parkinsons sykdom. CBD kan imidlertid gjøre bivirkninger av tilstanden mer håndterbare, og kan redusere utviklingen av sykdommen for noen mennesker. Ytterligere forskning må gjøres for å bedre kartlegge og beskrive hvilken grad CBD er nyttig for behandling av Parkinsons sykdom og dets mange symptomer.

CBD gir følgende fordeler mot Parkinsons sykdom:

1. Betennelsesdempende

Betennelse i hjernen er nært forbundet med Parkinsons sykdom [6]. Når det oppstår skader i de dopaminproduserende nevronene i hjernen, forverres betennelsen gradvis. Etterhvert som betennelsen intensiveres, økes de nevrodegenerative prosessene i hjernen, og tilstanden forverres.

Betennelse kan være en underliggende årsak til Parkinsons, det vet vi foreløpig ikke med sikkerhet. Det vi imidlertid vet er at denne formen for betennelse ikke gjør tilstanden bedre. Derfor innebærer en av de primære behandlingene for denne tilstanden å prøve å senke betennelse i hjernen. Dette hjelper nevronene til å komme seg, og kan bremse sykdomsprogresjonen.

CBD er spesielt godt egnet til å håndtere betennelse i hjernen, da det regulerer flere viktige prosesser involvert i den inflammatoriske prosessen [7].

Betennelse i hjernen er en av de viktigste vedvarende faktorene ved Parkinsons sykdom [6].

2. Reduserer muskelskjelving

Muskelskjelving er et av de primære symptomene på Parkinsons sykdom. Det har stor innvirkning på livskvaliteten til de berørte.

Det har vist seg at CBD forbedrer muskelskjelving ved Parkinsons sykdom [8] og lignende nevrodegenerative lidelser som multippel sklerose [9], og Huntingtons sykdom [10].

3. Lindrer depresjon

Studier antyder at 45% av mennesker med Parkinsons sykdom også lider av depresjon [2, 3].

En av de viktigste fordelene med CBD er i behandlingen av depresjon. Den viktigste mekanismen CBD bruker for å lindre symptomer på depresjon er gjennom sin evne til å redusere nevroinflammasjon – en tilstand som også er til stede hos mange pasienter med Parkinsons sykdom og som sannsynligvis er en bidragende årsak til at så mange pasienter med Parkinsons også lider av depresjon.

4. Forbedrer innsovning og søvnkvalitet

Søvnforstyrrelser er en vanlig bivirkning av Parkinsons sykdom [13].

Det er flere årsaker til dette, inkludert:

 1. Ufrivillige muskelbevegelser i søvne
 2. Muskelsammentrekninger tidlig på morgenen
 3. Smertefulle kramper om natten
 4. Skjelving og vanskeligheter med å snu seg i sengen
 5. Bivirkninger av medisiner (som levodopa, andre dopaminagonister og antidepressiva)
 6. Hallusinasjoner
 7. Livlige drømmer

Søvnløshet kan også være et resultat av andre tilknyttede medisinske tilstander:

 1. Depresjon
 2. Demens
 3. Panikkanfall og angst
 4. REM-atferdsforstyrrelse (REM-BD)
 5. Rastløst ben syndrom (RLS)
 6. Søvnrykk (PLMS)

CBD er velkjent for sine mildt beroligende fordeler [11]. At CBD forbedrer både kvaliteten og kvantiteten på søvn har blitt påvist i en rekke kliniske studier [12].

Andre cannabinoider, inkludert CBG (cannabigerol), tilbyr muskelavslappende egenskaper – den tilfører også ytterligere støtte for noen av de viktigste årsakene til søvnløshet ved Parkinsons sykdom [14].

5. Støtter produksjonen av dopamin

Den viktigste årsaken til symptomer med Parkinsons sykdom er lav produksjon av dopamin i  hjernen. Derfor fokuserer en av de viktigste metodene på effektiv behandling av de dopaminproduserende nevronene i hjernen.

CBD har vist seg – i minst én preklinisk studie – å forbedre dopaminproduksjonen [15]. Den fungerer gjennom en nyoppdaget type reseptor, kjent som GPR6-reseptorene, som ligger i samme regionen som der dopamin produseres [16].

Dette er en ny og veldig viktig oppdagelse. Ny forskning pågår i skrivende stund for å forstå disse effektene i mer detalj.

Hvis disse funnene viser seg å være terapeutisk relevante gjennom fremtidig forskning, kan vi forvente oss at CBD blir et primært behandlingsalternativ for Parkinsons sykdom. På dette tidspunktet er forskningen entydig.

Hvilken dose skal jeg ta?

Det finnes ikke nok kliniske studier for å kunne fremheve et spesifikt doseringsområde for Parkinsons sykdom, men det er mye forskning på CBD-bruk for en lignende tilstand, multippel sklerose.

Studier om multippel sklerose og andre former for nevrodegenerative lidelser bruker ofte store doser CBD for å gi fordeler. For å få samme nivå av fordeler som finnes i forskningen, er det generelt nødvendig med en høyere dose.

Vi anbefaler å starte med en dose av lav styrke – som fremhevet i diagrammet nedenfor – og bygge opp gradvis over tid til den høyeste dosen. Hvis du ikke opplever noen bivirkninger, hold deg til denne dosen.

For maksimale fordeler, innarbeid CBD med tanke på langvarig behandling. Dette er grunnen til at det er viktig å finne en dose som gir størst mulig mengde CBD uten uønskede bivirkninger.

Anbefalt styrke for Parkinsons sykdom: høy styrke

Beregnet daglig CBD-dose basert på vekt og styrke (i mg CBD):

VektLav styrkeMiddels styrkeHøy styrke
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
80 kg17 mg52 mg105 mg
90 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
114 kg25 mg75 mg150 mg

Konklusjon: CBD for motvirking av Parkinsons sykdom

Det finnes ingen kur mot Parkinsons sykdom – de fleste tilgjengelige behandlingsalternativene, inkludert CBD, brukes til å redusere progresjonen av sykdommen og håndtere symptomer for å forbedre pasientens livskvalitet.

CBD er et utmerket alternativ for begge deler – det lindrer mange av de vanligste bivirkningene av tilstandene (søvnløshet, depresjon, angst, muskeltremor) og kan muligens redusere sykdommens utvikling, selv om ytterligere forskning må til for å endelig bevise dette.

Det er viktig å konsultere legen din før du bruker CBD for å sikre at det ikke vil ha noen negative interaksjoner med medisinene du tar. Pasienter med Parkinsons sykdom avhenger av en mangefasettert behandling og regelmessig oppfølging med nevrolog for å justere og fininnstille medisineringen sin.

De fleste pasienter med Parkinsons sykdom bruker en høy dose over lengre tid.

For maksimale fordeler er det best å velge en kraftig fullspektret CBD-olje. Dette er for å kunne dra nytte av andre cannabinoider som CBG, som har sitt eget sett med fordeler å tilby for å motvirke symptomer forbundet med Parkinsons.

Vi anbefaler også å bruke kun høykvalitets CBD- og hampoljer. Produkter av lav kvalitet kan være forurenset med tungmetaller eller plantevernmidler som faktisk kan gjøre symptomene enda verre.

Undersøk alltid nøye før du kjøper CBD og være sikker på at selskapene du kjøper fra bruker hamp av høy kvalitet, helt fri for forurensninger.

Referanser

 1. Delaville, C., De Deurwaerdère, P., & Benazzouz, A. (2011). Noradrenaline and Parkinson’s disease. Frontiers in systems neuroscience, 5, 31.
 2. Lemke, M. R. (2002). Effect of reboxetine on depression in Parkinson’s disease patients. The Journal of clinical psychiatry, 63(4), 300-304.
 3. Lemke, M. R., Fuchs, G., Gemende, I., Herting, B., Oehlwein, C., Reichmann, H., … & Volkmann, J. (2004). Depression and Parkinson’s disease. Journal of Neurology, 251(6), vi24-vi27.
 4. Jankovic, J., & Tolosa, E. (Eds.). (2007). Parkinson’s disease and movement disorders. Lippincott Williams & Wilkins.
 5. Ozelius, L. J., Senthil, G., Saunders-Pullman, R., Ohmann, E., Deligtisch, A., Tagliati, M., … & Lipton, R. B. (2006). LRRK2 G2019S as a cause of Parkinson’s disease in Ashkenazi Jews. New England Journal of Medicine, 354(4), 424-425.
 6. Hirsch, E. C., & Hunot, S. (2009). Neuroinflammation in Parkinson’s disease: a target for neuroprotection?. The Lancet Neurology, 8(4), 382-397.
 7. Baker, D., Jackson, S. J., & Pryce, G. (2007). Cannabinoid control of neuroinflammation related to multiple sclerosis. British journal of pharmacology, 152(5), 649-654.
 8. Kluger, B., Triolo, P., Jones, W., & Jankovic, J. (2015). The therapeutic potential of cannabinoids for movement disorders. Movement disorders, 30(3), 313-327.
 9. Malfitano, A. M., Proto, M. C., & Bifulco, M. (2008). Cannabinoids in the management of spasticity associated with multiple sclerosis. Neuropsychiatric disease and treatment, 4(5), 847.
 10. Dowie, M. J., Howard, M. L., Nicholson, L. F. B., Faull, R. L. M., Hannan, A. J., & Glass, M. (2010). Behavioural and molecular consequences of chronic cannabinoid treatment in Huntington’s disease transgenic mice. Neuroscience, 170(1), 324-336.
 11. Crippa, J. A., Guimarães, F. S., Campos, A. C., & Zuardi, A. W. (2018). Translational Investigation of the Therapeutic Potential of Cannabidiol (CBD): Toward a New Age. Frontiers in Immunology, 9. https://doi.org/10.3389/FIMMU.2018.02009
 12. Russo, E. B., Guy, G. W., & Robson, P. J. (2007, August 1). Cannabis, pain, and sleep: Lessons from therapeutic clinical trials of sativexρ, a cannabis-based medicine. Chemistry and Biodiversity. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/cbdv.200790150
 13. Sleep disorders in Parkinson’s disease: Diagnosis and management. Ann Indian Acad Neurol. 2011;14(Suppl 1):S18-20.
 14. Evans, F. J. (1991). Cannabinoids: the separation of central from peripheral effects on a structural basis. Planta medica, 57(S 1), S60-S67.
 15. Morales, P., Isawi, I., & Reggio, P. H. (2018). Towards a better understanding of the cannabinoid-related orphan receptors GPR3, GPR6, and GPR12. Drug metabolism reviews, 50(1), 74-93.
 16. Laun, A. S., & Song, Z. H. (2017). GPR3 and GPR6, novel molecular targets for cannabidiol. Biochemical and biophysical research communications, 490(1), 17-21.

Helsetilstander som kan ha nytte av Cannabidiol (CBD)