Scroll to top
Bevisbasert

CBD olje mot Humørforstyrrelser: Nåværende forskning og forståelse

Betegnelsen humørforstyrrelser beskriver en rekke tilstander som påvirker vår evne til å regulere humør. CBD har vist seg å spille en viktig rolle blant nevrotransmitterne og regionene i hjernen som er forbundet med å kontrollere humøret vårt. Slik fungerer det.

Skrevet av
Justin Cooke ,

Det er helt naturlig at humøret vårt svinger litt i løpet av dagen – problemet er imidlertid at i noen tilfeller blir disse svingningene så store at de forstyrrer vår evne til å fungere som normalt. I andre tilfeller kan humøret vårt løftes altfor høyt eller senkes altfor lavt.

Paraplybetegnelsen som beskriver denne manglende evnen til å kontrollere humør refereres til som humørforstyrrelser.

Mange forskjellige humørforstyrrelser kan påvirke oss – fra depresjon og angst, til mani og psykose.

Avhengig av årsaken som ligger bak, har CBD potensiale til å være en svært nyttig støttespiller som kan hjelpe oss med å ta kontroll over humøret vårt.

Her vil vi utforske rollen som CBD og noen av dets cannabinoide slektninger spiller i reguleringen av humør, og hvorvidt disse kan behandle noen av de underliggende årsakene til humørforstyrrelser.

La oss komme i gang.

Sammendrag: CBD for å motvirke humørforstyrrelser

CBD og andre cannabinoider kan støtte håndteringen av ulike humørforstyrrelser. Det som gjør CBD så nyttig for disse forstyrrelsene er at det utøver sin effekt gjennom flere av de prosessene i hjernen som har som oppgave å regulere nerver og humør

Med hensyn til depresjon kan CBD øke serotoninnivået via lignende mekanismer som vanlige antidepressiv legemidler (SSRI), og gjennom en reduksjon i nevroinflammasjon – som anses å være en primær årsak til depresjon [24].

CBD har også vist seg å forbedre helsen til hippocampus – området i hjernen som styrer følelser [14]. Studier har vist at pasienter med angst, depresjon og andre humørforstyrrelser ofte har en form for skade i hippocampus – disse skadene kan forstyrrer berørte pasienters evne til å regulere følelser på en effektiv måte. 

Resultatet er perioder og episoder med depresjon, apati og angst.

Fordelene med CBD mot humørforstyrrelser

 • Forbedrer blodstrømmen til hjernen [6]
 • Øker serotoninnivået i hjernen [2]
 • Senker nevroinflammasjon [12]
 • Støtter gjenoppretting i hjernen
 • Beskytter hjernen mot oksidativ skade [11]
 • Øker GABA-aktivitet i hjernen [13]
 • Reduserer stressrespons [4]

Tips for å maksimere effekten av CBD på humørforstyrrelser

 1. Sikt mot en høyere dose for de fleste humørforstyrrelser, men pass på å bygge opp dosen gradvis over tid – spesielt dersom CBD er helt nytt for deg
 2. Hold deg til CBD-produkter av høy kvalitet – dårlige produksjonsprosesser fører ofte til forurensninger i oljene, noe som kan forverre humørforstyrrelsen ytterligere
 3. Unngå CBD-produkter som inneholder mer enn 0,3% THC – dette kan ytterligere forverre symptomene på angst
 4. Bruk CBD i kombinasjon med andre former for terapi, samt kostholds- og livsstilsendringer, for å oppnå best mulig resultat
 5. Rådfør deg med legen din før du begynner å bruker CBD sammen med andre antidepressiva eller antipsykotika for å unngå potensielt uønskede medisinske interaksjoner

En vitenskapelig introduksjon til humørforstyrrelser

Humørforstyrrelser er en samling av forskjellige nevrologiske forhold som påvirker vår evne til å regulere og opprettholde visse følelser.

Humørforstyrrelser – også kalt affektive lidelser – kommer i alle forskjellige former. Humøret vårt kan være upassende høyt (mani og hypomani) eller altfor lavt (depresjon). Andre sinnstilstander innebærer svingninger mellom begge deler (bipolar lidelse).

Uansett tilfelle kan en manglende evne til å regulere humøret vårt føre til redusert livskvalitet og utfordringer med dagligdagse aktiviteter.

Dette er de vanligste typene humørforstyrrelser:

1. Bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en nevrologisk lidelse som involverer ekstreme skift i humør – går fra perioder med dyp depresjon til euforisk mani og alt derimellom.

Det finnes ingen kur mot bipolar lidelse, og medisiner for tilstanden er ofte upålitelige når det gjelder effektivitet.

En stor klinisk studie undersøker i skrivende stund de potensielle fordelene med CBD som en del av en behandlingsplan for bipolare individer. Selv om studien ikke vil ferdigstilles før godt ut i 2020, ser det ut som at de foreløpige resultatene er lovende for CBD.

CBD kan være effektivt for bipolar lidelse – men denne lidelsen påvirker alle på forskjellig måte. Hva som kan fungere på en person, kan gjøre symptomene enda verre for en annen. Så det er viktig å diskutere bruken av CBD med lege eller psykolog før du prøver det.

Dersom du bestemmer deg for å bruke CBD, må du alltid starte med den minste dosen og bygge opp gradvis derfra for å se hvordan det påvirker symptomene dine.

2. Depresjon

Depresjon er den vanligste humørforstyrrelsen – så mange som 300 millioner mennesker rundt om i verden påvirkes hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon

Depresjon kommer i flere ulike utgaver – disse betegnes ved tilstedeværelsen av andre symptomer og ved lengden på tidsperioden tilstanden vedvarer. Alle former for depresjon innebærer kronisk lavt humør og motivasjonsmangel. Andre symptomer kan være utmattelse, kronisk smerte, søvnløshet, angst eller lav libido.

CBD kan brukes til å lindre depresjon på flere måte. Den viktigste av disse er gjennom CBDs betennelsesdempende fordeler, spesielt med hensyn til nevroinflammasjon (betennelse i hjernen). Betennelse anses å være en av de vanligste årsakene til depresjon [24].

CBD beskytter også hippocampus mot skade – en region i hjernen som har til formål å regulere humøret vårt, og som er et av de første stedene som viser tegn på skade hos deprimerte individer.

Lave nivåer med anandamid (en av de primære endocannabinoidene) er forbundet med symptomer på depresjon [22]. CBD øker disse nivåene i hjernen ved å hemme enzymene som er ansvarlige for å bryte ned anandamid.

3. Mani

Mani (også referert til som manisk syndrom) er en alvorlig tilstand som involverer unormalt høye energinivåer, følelser av eufori og hyppige angstanfall. Det er på mange måter det motsatte av depresjon, men det kan være like ødeleggende.

Manisk syndrom kan føre til økte tendenser for vold, aggresjon, irritabilitet og vrangforestillinger. Denne tilstanden kan være farlig, ettersom den får folk til å bli hensynsløse – noe som medfører større risiko for skader.

Bruk CBD med ekstrem forsiktighet i tilfeller av mani, fordi det foreligger visse bekymringer for å forverre tilstanden. Mani er en alvorlig tilstand som krever tilsyn fra medisinske fagfolk.

Årsaken til mani er forskjellig fra person til person, og selv om det finnes rapporter om at folk bruker CBD til å behandle dette symptomet effektivt, finnes det også mange rapporter om cannabisprodukter som forverrer symptomene.

4. Hypomani

Hypomani ligner på mani, men innebærer symptomer som anses for å være mildere. Det kan sees på som et sted mellom depresjon og mani.

Symptomer på hypomani innebærer lengre perioder med eufori og mangel på impulskontroll, men til en mindre alvorlig grad enn med mani.

CBD kan brukes til å støtte noen av bivirkningene av hypomani, som søvnløshet og angst. På samme måte som mani, bør CBD brukes forsiktig med denne tilstanden. Start alltid med en liten dose og øk gradvis.

Når du vet hvordan det påvirker deg individuelt, og du har bekreftet at det ikke forverrer symptomene dine, kan du prøve å øke dosen.

5. Sesongavhengig depresjon

Sesongavhengig depresjon er en humørforstyrrelse forårsaket av mangel på soleksponering. Det er referert til som sesongmessig lidelse fordi det er spesielt utbredt i vintermånedene i nordlige klima, når antall timer dagslys er på sitt laveste. Samtidig betyr det kalde været på disse stedene at de som bor der, har en tendens til å dekke mesteparten av kroppen med varme klær – dette begrenser ytterligere eksponeringen for UV-lys på huden.

Når lys fra solen treffer huden, driver det en enzymatisk reaksjon som produserer vitamin D – en sentral regulator for humøret vårt.

Den beste behandlingen for sesongavhengig depresjon er vanlig eksponering for sollys, eller en annen kilde til UV-lys, og vitamin D-tilskudd.

Både CBD og THC kan være nyttig for denne tilstanden ved å lindre mange av de tilknyttede bivirkningene, som søvnløshet eller angst. Vitamin D-tilskudd og UV-lyseksponering er likevel nødvendig for maksimal effekt.

Årsaker til humørforstyrrelser

 • Stoffmisbruk
 • Kronisk stress
 • Dødsfall eller alvorlige problemer i nære relasjoner
 • Medisinske bivirkninger
 • Nevrodegenerative forstyrrelser
 • Ernæringsmessige mangler
 • Genetisk predisposisjon
 • Tidligere traumatisk hendelse

Endocannabinoid-systemet og humør

Alle pattedyr har et endocannabinoid-system – et system bestående av spesialiserte reseptorer som finnes i nesten alle organer i menneskekroppen. Endocannabinoid-systemet er involvert i å opprettholde homeostase (balanse) gjennom hele kroppen.

Det finnes to hovedtyper av reseptorer i endocannabinoid-systemet: CB1-reseptorene som finnes i hjernen og ryggmargen, og CB2-reseptorene som finnes i huden, indre organer og immunceller.

Endokannabinoid-systemet – spesielt CB1-reseptorene – spiller en viktig rolle i reguleringen av emosjonell homeostase. Studier som involverer fjerning av endocannabinoide reseptorer hos mus, resulterer ofte i utvikling av humørforstyrrelser. Flere forskere har foreslått at et dysfunksjonelt endocannabinoid-system er en av de viktigste årsakene til humørforstyrrelser.

CBD, THC, og endocannabinoid-systemet

En av de viktigste effektene av CBD er dets evne til å hemme enzymer som er ansvarlige for å bryte ned naturlig forekommende endocannabinoider (anandamid og 2-AG). Ved å begrense nedbrytingen av disse kjemiske forbindelsene, kan vi være i stand til å de bekjempe manglene i endocannabinoid-systemet som forårsaker humørforstyrrelser.

THC er også gunstig for å behandle humørforstyrrelser som depresjon gjennom forbindelsens euforiske effekter. De samme effektene kan være ansvarlige for å forårsake problemer med maniske eller hypomaniske episoder, men mer forskning trengs for å forstå dette i mer detalj.

Generelt sett anses lave doser av THC å gi gunstige effekter på humør, mens større doser oftest er forbundet med negative effekter [24].

Guide til bruk av CBD for å motvirke humørforstyrrelser

CBD kan brukes til behandling av en rekke forskjellige humørforstyrrelser – men ikke alle av dem.

Hva sier forskningen?

Det finnes noen studier – først og fremst på dyr – som undersøker effekten av CBD på ulike humørforstyrrelser. I tillegg undersøkte en liten samling menneskelige kliniske studier sikkerheten ved bruk av CBD- og cannabisekstrakter i behandlingen av depresjon, bipolar lidelse og andre vanlige humørforstyrrelser.

Hos dyr

Dyrestudier som involverer modeller av depresjon har vist at daglig CBD-tilskudd i mus førte til en vesentlig reduksjon av depresjon sammenlignet med placebo [3].

En annen studie undersøkte detaljene om hvordan CBD utøver sine antidepressive effekter og fant at CBD hemmet gjenopptaket av serotonin i musens hjerner [2]. Dette er den samme mekanismen som vanlige antidepressiva (mer spesifikt de som faller under betegnelsen SSRIer) brukes til å behandle depresjon.

Dyrestudier har også undersøkt rollen som CBD spiller i tvangslidelse – målt gjennom en test som involverer nedgraving av klinkekuler hos mus [10].

Hos mennesker

Den viktigste menneskelige studien som involverte cannabis og depresjon, undersøkte bruken av planten for å se om dets bruk var en potensiell årsak til depresjon. Med over 45 000 deltakere konkluderte studien med at cannabis ikke var sannsynlig å forårsake depresjon [1].

Menneskelige studier har også vist at CBD-tilskudd reduserte angst under simulerte offentlige talesituasjoner (400 mg dose) [5] og eksponering for skumle ansiktsuttrykk (600 mg dose) [7, 8]. Det ble også vist å forbedre humøret til pasienter som lider av generalisert angstlidelse [9].

Steg 1: Finn den beste CBD-oljen for humørforstyrrelser

CBD kommer i mange forskjellige former – så det finnes stort sett et produkt som passer til de fleste spesifikke behov.

Når det gjelder behandling av humørforstyrrelser, er et produkt som får cannabinoider inn i systemet ditt gunstig. Det eneste du bør være oppmerksom på er styrken til disse produktene.

Den effektive dosen for å behandle humørforstyrrelser er generelt svært høy – slik at ett stykke CBD-godteri med et innhold på 10 mg ikke kommer til å gjøre susen i de fleste tilfeller.

Steg 2: Finn en optimal startdose

Mesteparten av den vitenskapelige forskningen som omhandler CBD for humørforstyrrelser som viste forbedring, innebar høye doser av forbindelsen (400 mg til 600 mg per dag i flere uker).

Dette ligger langt over det typiske doseringsområdet for CBD.

Selvfølgelig er alle mennesker forskjellige, og du trenger kanskje ikke en såpass høy dose for å oppleve forbedringer.

Selv om vi anbefaler høye doser for humørforstyrrelser, er det viktig å starte med en minimal dose når du bruker CBD for første gang. Dette er for å sikre at du ikke reagerer negativt på CBD-oljen eller eventuelt andre forbindelser i blandingen. Målet er å starte svært lavt (10 mg per dag eller mindre), og derfra bygge gradvis opp i løpet av en uke eller to.

Anbefalt styrke for humørforstyrrelser: Høy styrke

Beregnet daglig CBD-dose basert på vekt og styrke (i mg CBD):

VektLav styrkeMiddels styrkeHøy styrke
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
80 kg17 mg52 mg105 mg
90 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
114 kg25 mg75 mg150 mg

Steg 3: Overvåk effekten av CBD

Det er svært viktig å ikke hoppe over dette steget.

Humørforstyrrelser er utrolig komplekse, og massevis av forskjellige faktorer er involvert. CBD og andre cannabinoider kan forårsake utilsiktede bivirkninger på akkurat din tilstand.

Derfor er det lurt å føre detaljerte notater om dine symptomer gjennom hele forløpet av ditt inntak av CBD-tilskudd. Skriv ned og rapporter eventuelle endringer, være seg positive eller negative, videre til legen din eller psykiateren.

Skriv ned en liste over symptomene du opplever, og gi hver enkelt av punktene en vurdering mellom 1 og 10 (hvorav 10 er mest alvorlig) ved hjelp av en journal, et Word-dokument eller en annen form for notatføring.

Svar på de samme spørsmålene igjen etter at det har gått én uke, uten å lese det første settet med vurderinger. Deretter kan du sammenligne dem. Er det noe som har blitt bedre? Har noe blitt verre?

Gjenta denne prosessen hver uke til å begynne med for å spore hvordan CBD påvirker humøret ditt.

Du kan gjøre dette hver dag dersom du ønsker en mer detaljert sporing av fremdriften.

Svar på følgende spørsmål i notatene du tar:

 • Hvordan er energinivået ditt på en skala fra 1-10?
 • Hvordan er humøret ditt på en skala fra 1-10?
 • Svinger humøret ditt mye, eller forblir det relativt stabilt?
 • Opplever du noen fysisk smerte? Hvis du svarte ja, hvor intens er smerten på en skala fra 1-10?
 • Hvilke andre bivirkninger opplever du?

CBD vil trolig ta rundt en måned med regelmessig bruk før noen merkbare endringer blir oppleves – noen ganger enda lenger. Vær tålmodig og konsekvent med ditt CBD-tilskudd.

Referanser

 1. Manrique-Garcia, E., Zammit, S., Dalman, C., Hemmingsson, T., & Allebeck, P. (2012). Cannabis use and depression: a longitudinal study of a national cohort of Swedish conscripts. BMC Psychiatry, 12(1), 112.
 2. Banerjee, S. P., Snyder, S. H., & Mechoulam, R. A. P. H. A. E. L. (1975). Cannabinoids: influence on neurotransmitter uptake in rat brain synaptosomes. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics194(1), 74-81.
 3. Réus, G. Z., Stringari, R. B., Ribeiro, K. F., Luft, T., Abelaira, H. M., Fries, G. R., … & Crippa, J. A. (2011). Administration of cannabidiol and imipramine induces antidepressant-like effects in the forced swimming test and increases brain-derived neurotrophic factor levels in the rat amygdala. Acta neuropsychiatrica, 23(5), 241-248.
 4. Campos, A. C., Moreira, F. A., Gomes, F. V., Del Bel, E. A., & Guimaraes, F. S. (2012). Multiple mechanisms involved in the large-spectrum therapeutic potential of cannabidiol in psychiatric disorders. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences367(1607), 3364-3378.
 5. Zuardi, A. W., Cosme, R. A., Graeff, F. G., & Guimarães, F. S. (1993). Effects of ipsapirone and cannabidiol on human experimental anxiety. Journal of psychopharmacology, 7(1), 82-88.
 6. de Souza Crippa, J. A., Zuardi, A. W., Garrido, G. E., Wichert-Ana, L., Guarnieri, R., Ferrari, L., … & McGuire, P. K. (2004). Effects of cannabidiol (CBD) on regional cerebral blood flow. Neuropsychopharmacology29(2), 417.
 7. Hsiao, Y. T., Yi, P. L., Li, C. L., & Chang, F. C. (2012). Effect of cannabidiol on sleep disruption induced by the repeated combination tests consisting of open field and elevated plus-maze in rats. Neuropharmacology, 62(1), 373-384.
 8. Fusar-Poli, P., Allen, P., Bhattacharyya, S., Crippa, J. A., Mechelli, A., Borgwardt, S., … & Zuardi, A. W. (2010). Modulation of effective connectivity during emotional processing by Δ9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol. International journal of neuropsychopharmacology, 13(4), 421-432.
 9. Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F. L., Martin-Santos, R., … & Filho, A. S. (2011). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. Journal of Psychopharmacology25(1), 121-130.
 10. Casarotto, P. C., Gomes, F. V., Resstel, L. B., & Guimarães, F. S. (2010). Cannabidiol inhibitory effect on marble-burying behaviour: involvement of CB1 receptors. Behavioural pharmacology, 21(4), 353-358.
 11. Esposito, G., De Filippis, D., Maiuri, M. C., De Stefano, D., Carnuccio, R., & Iuvone, T. (2006). Cannabidiol inhibits inducible nitric oxide synthase protein expression and nitric oxide production in β-amyloid stimulated PC12 neurons through p38 MAP kinase and NF-κB involvement. Neuroscience letters, 399(1-2), 91-95.
 12. Esposito, G., Scuderi, C., Valenza, M., Togna, G. I., Latina, V., De Filippis, D., … & Steardo, L. (2011). Cannabidiol reduces Aβ-induced neuroinflammation and promotes hippocampal neurogenesis through PPARγ involvement. PloS one, 6(12), e28668.
 13. Ludányi, A., Erőss, L., Czirják, S., Vajda, J., Halász, P., Watanabe, M., … & Katona, I. (2008). Downregulation of the CB1 cannabinoid receptor and related molecular elements of the endocannabinoid system in epileptic human hippocampus. Journal of Neuroscience, 28(12), 2976-2990.
 14. Samuels, B. A., & Hen, R. (2011). Neurogenesis and affective disorders. European Journal of Neuroscience, 33(6), 1152-1159.
 15. Hill, M. N., & Gorzalka, B. B. (2009). The endocannabinoid system and the treatment of mood and anxiety disorders. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders)8(6), 451-458., 8(6), 451-458.
 16. Huestis, M. A., Gorelick, D. A., Heishman, S. J., Preston, K. L., Nelson, R. A., Moolchan, E. T., & Frank, R. A. (2001). Blockade of effects of smoked marijuana by the CB1-selective cannabinoid receptor antagonist SR141716. Archives of general psychiatry, 58(4), 322-328.
 17. Wise, R. A., & Bozarth, M. A. (1985). Brain mechanisms of drug reward and euphoria. Psychiatric medicine, 3(4), 445-460.
 18. Cheer, J. F., Wassum, K. M., Sombers, L. A., Heien, M. L., Ariansen, J. L., Aragona, B. J., … & Wightman, R. M. (2007). Phasic dopamine release evoked by abused substances requires cannabinoid receptor activation. Journal of Neuroscience, 27(4), 791-795.
 19. Cippitelli, A., Bilbao, A., Hansson, A. C., Del Arco, I., Sommer, W., Heilig, M., … & De Fonseca, F. R. (2005). Cannabinoid CB1 receptor antagonism reduces conditioned reinstatement of ethanol‐seeking behavior in rats. European Journal of Neuroscience, 21(8), 2243-2251.
 20. Cohen, C., Perrault, G., Griebel, G., & Soubrié, P. (2005). Nicotine-associated cues maintain nicotine-seeking behavior in rats several weeks after nicotine withdrawal: reversal by the cannabinoid (CB 1) receptor antagonist, rimonabant (SR141716). Neuropsychopharmacology, 30(1), 145.
 21. Hill, M. N., Miller, G. E., Ho, W. S. V., Gorzalka, B. B., & Hillard, C. J. (2008). Serum endocannabinoid content is altered in females with depressive disorders: a preliminary report. Pharmacopsychiatry, 41
 22. Parolaro, D., Realini, N., Vigano, D., Guidali, C., & Rubino, T. (2010). The endocannabinoid system and psychiatric disorders. Experimental neurology, 224(1), 3-14.
 23. Viveros, M. P., Marco, E. M., & File, S. E. (2005). Endocannabinoid system and stress and anxiety responses. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 81(2), 331-342.
 24. Hurley, L. L., & Tizabi, Y. (2013). Neuroinflammation, neurodegeneration, and depression. Neurotoxicity research, 23(2), 131-144.

Medisinske tilstander som kan reagere på Cannabidiol