Scroll to top
Bevisbasert

CBD olje mot Nevrodegenerasjon: Nåværende forskning og forståelse

Nevrodegenerasjon er en fellesbetegnelse som beskriver ethvert progressivt tap av nevronenes funksjon. CBD har vist seg å være gunstig for gjenoppbyggingen av nevroner. Slik fungerer det.

Skrevet av
Justin Cooke ,

Nevrodegenerative lidelser er tilstander som medfører tap av nevronenes funksjon i hjernen og ryggmargen. [1]

Når nevroner går tapt begynner hjernefunksjonen å ta skade. Dette fører til problemer med minne, konsentrasjon, oppmerksomhet, muskelkoordinering og språk. Det er mange årsaker til 

nevrodegenerasjon, men den viktigste risikofaktoren er alder.

Med en aldrende befolkning begynner nevrodegenerative lidelser å utgjøre et betydelig folkehelseproblem. Forskere har dermed begynt å utforske nye behandlingsalternativer.

En kandidat til dette er cannabidiol (CBD) — den primære medisinske komponenten i cannabisplanten.

Så kan CBD spille en rolle i håndteringen av kroniske nevrodegenerative lidelser? Hvordan brukes det? Hva viser forskningen?

Sammendrag: CBD og nevrodegenerasjon

Nevrodegenerative lidelser er preget av et gradvis tap av nevroner i bestemte områder av nervesystemet. Dette celletapet medfører en nedgang i kognitiv evne, og står for de fleste symptomene som oppleves med denne typen lidelser.

Cannabis har vist seg å være et lovende beskyttende middel i behandlingen av flere nevrodegenerative forstyrrelser, inkludert:

 • Multippel sklerose [2]
 • Alzheimers sykdom [3]
 • Ryggmargsskade [4,5]
 • Prionsykdom (mindre forbedringer) [6]
 • Parkinsons sykdom [7]

Forskere er så langt ikke enige om nøyaktig hvordan CBD og andre cannabinoider fungerer for å bremse utviklingen av nevrodegenerative lidelser. Samspillet mellom CBD og nervesystemet er komplekst, og involverer flere separate prosesser som skjer samtidig.

Imidlertid er den generelle ideen at CBD bidrar til opprettholdelsen av homeostase i nervesystemet. Dette betyr at det støtter opp under balansen mellom ulike faktorer som relaterer seg til nevrologisk funksjon, inkludert betennelse, smerteoverføring, nevromyotoni og immunfunksjon

De primære mekanismene CBD bruker for å motstå nevrodegenerative lidelser inkluderer:

 • Reduksjon eller forebygging av nevroinflammasjon
 • Forebygging av t-cellers migrasjon over blod-hjerne-barrieren (autoimmun forebygging)
 • Antioksiderende (reduserer DNA-skade)
 • Håndterer relaterte bivirkninger (som søvnløshet, depresjon og nevropatisk smerte)

Tips for å få mest mulig ut av å bruke CBD for håndtering av nevrodegenerative lidelser:

 1. Bruk et fullspektret ekstrakt (THC tilbyr også fordeler for håndtering av disse lidelsene).
 2. Inkorporer forbedringer når det gjelder kosthold og livsstil i tillegg til inntak av CBD.
 3. Dersom årsaken er miljømessig (som eksponering for tungmetaller), sørg for at dette fjernes umiddelbart.
 4. Hold deg konsekvent med dosering — det kan ta opptil tre måneder før det oppstår endringer når det gjelder nevrodegenerative lidelser.

Hva er nevrodegenerasjon?

Nevrodegenerasjon er en fellesbetegnelse for en rekke urelaterte medisinske tilstander som resulterer i tap av nevronenes funksjon.

Den primære årsaken til denne tilstanden er demens, inkludert Alzheimers sykdom — som står for opptil 70% av tilfellene rundt om i verden, ifølge JPND Research.

Disse forstyrrelsene er som oftest progressive — de forverres i alvorlighetsgrad og nedbrytingshastighet over tid. Dette kan ta alt fra noen få måneder til noen få tiår. Imidlertid begynner prosessen med nevrodegenerasjon lenge før symptomene kommer til syne.

Bevis har i løpet av de siste årene pekt fingeren på betennelse i hjernen som en av de viktigste driverne for nevrodegenerasjon [8]. Problemet med dette er at betennelse også er nødvendig for å motstå nevrologisk skade, noe som har ført til at forskere betrakter nevroinflammasjon som et «tveegget sverd» når det gjelder nevrodegenerasjon.

Når noe forårsaker skade på nevronene i hjernen — som kan oppstå for et utall mulige grunner — starter lokale immunceller betennelsesprosessen.

I de tidlige stadiene er dette fordelaktig — faktisk helt nødvendig — for å eliminere giftige materialer. Dette skyldes at betennelse øker gjenvinning av nevroner ved å øke blodstrømmen til området og ved å bringe inn defensive immunceller for å fjerne eventuelle infeksiøse stoffer.

Problemet er at denne betennelsen ofte kommer ut av kontroll, noe som forårsaker ødeleggende og langsiktig betennelse i hjernen. Overdreven betennelse fører til at mikroglia frigjør giftstoffer i hjernen, noe som til slutt fører til nevronenes død. Ironisk nok har disse mikroglia til oppgave å holde nevronene trygge [9, 10].

Hele prosessen går fra en typisk inflammatorisk respons til en ødeleggende, selvopprettholdende prosess preget av degenerasjon og nevrontap.

Hva forårsaker nevrodegenerasjon?

 • Miljøgifter (som for eksempel eksponering for tungmetaller)
 • Ernæringsmangler
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Oksidativ skade

Eksempler på nevrodegenerative lidelser

1. Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom er den mest vanlige formen av nevrodegenerasjon. Det innebærer opphopning av giftige metabolitter (TAU-proteiner eller plakk på beta-amyloider) rundt nevronene. Til slutt resulterer dette i nevrondød og gradvis kognitiv svekkelse. Alzheimers sykdom er i likhet med de fleste andre nevrodegenerative sykdommer forbundet med overdreven nevroinflammasjon [11, 12].

CBD tilbyr fordeler for håndtering av denne lidelsen, hovedsakelig gjennom antiinflammatoriske virkninger.

2. Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ lidelse som påvirker basalganglier hvor dopamin blir produsert. Resultatet er et gradvis tap av dopamin i hjernen, hvilket forårsaker muskeltremor, humørsvingninger og et gradvis tap av kognitiv funksjon.

I likhet med Alzheimers sykdom anses Parkinson å være forårsaket av upåkalte betennelsesprosesser i hjernen [11, 12].

CBD gir derfor lindring fra denne tilstanden gjennom sine betennelsesdempende og nevrobeskyttende virkninger.

3. Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJD) og andre prionsykdommer

Prionsykdommer som CJD er ikke vanlige, men bringer med seg ødeleggende bivirkninger etterhvert som sykdommen utvikler seg. Det involverer et protepopatisk, protease-resistent protein (PrPres) som kommer inn i hjernen og replikerer seg selv. Å være resistent mot protease betyr at hjerneceller ikke kan bryte ned og fjerne dette proteinet fra hjernen. Da disse proteinene replikerer og bygger seg opp i hjernen, begynner de å forstyrre sunn hjernefunksjon. For øyeblikket finnes det ingen kur mot prionsykdommer.

Selv om betennelse er en sentral faktor i utviklingen av prionsykdom, har CBD kun vist seg å ha mindre fordeler på lidelsen ved å motstå oppbyggingen av PrPres [13].

4. Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

ALS er en nevrodegenerativ sykdom som forårsaker gradvis — og til slutt dødelig — forstyrrelse i signalene som styrer frivillige muskler i hele kroppen.

Det er ingen kur mot ALS, men CBD har vist seg å gi betydelige fordeler.

5. Huntingtons sykdom

Huntingtons sykdom er en nevrodegenerativ lidelse som deler likheter med Alzheimers sykdom. Det er en genetisk lidelse som involverer dysfunksjon i genet som koder for et protein kalt huntingtin. Folk med Huntingtons sykdom produserer huntingtin-proteiner som er for lange. De brytes ned i mindre stykker og blir sammenflettet rundt nevronene, noe som fører til deres gradvise død. Etterhvert som Huntington bygger seg opp, forårsaker det utbredt betennelse i hele hjernen og tap av kognitiv funksjon over tid.

Det finnes ingen kur mot Huntingtons sykdom, men CBD har vist seg å tilby vesentlige fordeler — det kan både senke progresjonen og lindre mange av de vanligste symptomene [14].

6. Spinocerebellar Ataksi (SCA)

SCA er en progressiv og arvelig nevrodegenerativ sykdom som påvirker cerebellum — også kjent som lillehjernen, den delen av hjernen som er forbundet med koordinering og muskelbevegelse. Det er ingen kur mot sykdommen, og den er ofte dødelig.

Behandlingen fokuserer på å lindre symptomer som muskeltremor, depresjon og søvnløshet — alt CBD er kjent for å hjelpe.

7. Spinal muskelatrofi (SMA)

SMA er en sjelden nevrodegenerativ lidelse som påvirker motornevronene som styrer musklene. Til slutt forårsaker sykdommen tap av muskelfunksjon og muskelsvinn. Som mange andre nevrodegenerative forstyrrelser, er tilstanden forårsaket av en funksjonsforstyrrelse i produksjonen av et bestemt protein i hjernen. Over tid bygger disse dysfunksjonelle proteinene seg opp, noe som resulterer i nevronenes død. Det finnes ingen kur mot denne tilstanden.

Det er uklart om CBD er nyttig for de med SMA. De fleste bivirkninger av denne tilstanden innebærer svakhet i musklene — noe CBD ikke har vist seg å forbedre.

8. Multippel sklerose (MS)

MS er en autoimmun-drevet nevrodegenerativ lidelse. Utbredt nevroinflammasjon fører til at immunceller angriper myelin i nervecellene, noe som forårsaker gradvis tap av funksjonen i nevronene.

CBD tilbyr nytte i håndteringen av denne lidelsen ved å tilby immunmodulerende og betennelsesdempende virkning — begge to blant de primære faktorene involvert i utviklingen av MS [15]. I tillegg kan CBD gi direkte fordeler til noen av de vanligste bivirkningene av MS, inkludert muskelspastisitet [16] og tap av blærekontroll [17].

Symptomer på nevrodegenerative forstyrrelser

 • Hukommelsestap
 • Tap av motorisk funksjon
 • Humørsvingninger
 • Muskelsvakhet
 • Muskelspastisitet
 • Depresjon
 • Angst
 • Søvnløshet
 • Tretthet
 • Svimmelhet
 • Kognitivt underskudd
 • Dårlig konsentrasjon
 • Lav libido

CBD for håndtering av nevrodegenerative lidelser

Trinn 1: Finn den beste CBD-oljen for nevrodegenerative lidelser

Nevrodegenerative lidelser er en kombinasjon av mange forskjellige nevrologiske og systemiske problemer som jobber sammen for å produsere et gradvis tap av nevroner.

Derfor er behandling av disse forholdene ikke så enkel som bare å håndtere et av disse problemene om gangen — effektiv behandling avhenger av å håndtere flere av dem samtidig.

CBD-oljer og andre cannabisprodukter bør derfor kombineres med andre behandlinger i tillegg til livsstils- og kostholdsendringer for best resultat.

Når man ser etter de beste oljene for nevrodegenerative forstyrrelser, er det to ting å vurdere:

 1. Har CBD-produktet vist seg å være fri for forurensninger som for eksempel tungmetaller eller plantevernmidler?
 2. Samsvarer styrken til CBD-produktet med den anbefalte dosen? Når det gjelder nevrodegenerative forstyrrelser betyr dette vanligvis å bruke et ekstrakt med høy styrke.

Det er også lurt å velge et fullspektret CBD-ekstrakt snarere enn et isolat dersom du vil utnytte de nevroprotektive fordelene til noen av de andre cannabinoider. Men dersom dette ikke er mulig, eller om du allerede har bestemt deg for et selskap som selger CBD-isolater, er det ingen grunn til bekymring. Det vil fortsatt fungere, men er bestemt ikke den beste CBD-oljen for jobben.

Trinn 2: Vurdere optimal startdose

Mesteparten av forskningen som omhandler CBD og andre cannabinoider for nevrodegenerative lidelser innebærer svært høye doser — vanligvis rundt 500 mg per dag.

Selv om det kanskje ikke er helt nødvendig å bruke en så høy dose, tyder ting på at det øvre sjiktet av doseringsområdet er det mest fordelaktige.

Derfor er det lurt å ta sikte på relativt høye doser når man først begynner med CBD som et nevrobeskyttende middel i håndteringen av nevrodegenerative forstyrrelser.

Husk imidlertid å starte lavt for deretter å bygge opp over tid. Alle reagerer ulikt på CBD, så for å unngå eventuelle bivirkninger er det derfor viktig at du ivaretar en forsiktig tilnærming på veien til å finne riktig dose.

Anbefalt styrke for nevrodegenerative forstyrrelser — middels til høy styrke

Beregnet daglig CBD-dose basert på vekt og styrke (i mg CBD):

VektLav styrkeMiddels styrkeHøy styrke
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
80 kg17 mg52 mg105 mg
90 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
114 kg25 mg75 mg150 mg

Trinn 3: Overvåk effekten av CBD

Nevrodegenerative lidelser er langsiktige medisinske forhold, og de fleste av dem har ingen kur.

CBD kan brukes til å bremse sykdomsprogresjonen og lindre vanlige bivirkninger, men kommer ikke til å kurere tilstanden.

Derfor er det nyttig å spore sykdommens utvikling over tid for å finne ut om CBD fungerer eller om dosen må økes.

Når det gjelder progressive nevrodegenerative lidelser, kan du spore sykdomsprogresjonen. Dette kan gjøres ved å ta detaljerte notater om symptomene du opplever. Deretter kan du gå tilbake og se om det har oppstått noen forbedringer over tid. 

Når du skal unngå å bruke CBD eller cannabis-relaterte produkter

Selv om CBD er veldig trygt, finnes det omstendigheter der du må konsultere en erfaren lege eller medisinsk spesialist før du tar det:

 • Dersom du har psykose
 • Dersom du har bipolar lidelse (med forsiktighet)
 • Dersom du tar antipsykotika eller enkelte typer antidepressiva.

Referanser

 1. Przedborski, S., Vila, M., & Jackson-Lewis, V. (2003). Series Introduction: Neurodegeneration: What is it and where are we?. The Journal of clinical investigation, 111(1), 3-10.
 2. Wade, D. T., Collin, C., Stott, C., & Duncombe, P. (2010). Meta-analysis of the efficacy and safety of Sativex (nabiximols), on spasticity in people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 16(6), 707-714.
 3. Martín-Moreno, A. M., Reigada, D., Ramírez, B. G., Mechoulam, R., Innamorato, N., Cuadrado, A., & de Ceballos, M. L. (2011). Cannabidiol and other cannabinoids reduce microglial activation in vitro and in vivo: relevance to Alzheimers′ disease. Molecular pharmacology, mol-111.
 4. Barnes, M. P. (2006). Sativex®: clinical efficacy and tolerability in the treatment of symptoms of multiple sclerosis and neuropathic pain. Expert opinion on pharmacotherapy, 7(5), 607-615.
 5. Kwiatkoski, M., Guimaraes, F. S., & Del-Bel, E. (2012). Cannabidiol-treated rats exhibited higher motor score after cryogenic spinal cord injury. Neurotoxicity research, 21(3), 271-280.
 6. Dirikoc, S., Priola, S. A., Marella, M., Zsürger, N., & Chabry, J. (2007). Nonpsychoactive cannabidiol prevents prion accumulation and protects neurons against prion toxicity. Journal of Neuroscience, 27(36), 9537-9544.
 7. Chagas, M. H. N., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., … & Crippa, J. A. S. (2014). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: an exploratory double-blind trial. Journal of Psychopharmacology, 28(11), 1088-1098.
 8. Skaper, S. D. (2007). The brain as a target for inflammatory processes and neuroprotective strategies. Annals of the New York Academy of Sciences, 1122(1), 23-34.
 9. DeLegge, M. H., & Smoke, A. (2008). Neurodegeneration and inflammation. Nutrition in clinical practice, 23(1), 35-41.
 10. Di Filippo, M., Sarchielli, P., Picconi, B., & Calabresi, P. (2008). Neuroinflammation and synaptic plasticity: theoretical basis for a novel, immune-centred, therapeutic approach to neurological disorders. Trends in pharmacological sciences, 29(8), 402-412.
 11. Maragakis, N. J., & Rothstein, J. D. (2006). Mechanisms of disease: astrocytes in neurodegenerative disease. Nature Reviews Neurology, 2(12), 679.
 12. Zipp, F., & Aktas, O. (2006). The brain as a target of inflammation: common pathways link inflammatory and neurodegenerative diseases. Trends in neurosciences, 29(9), 518-527.
 13. Dirikoc, S., Priola, S. A., Marella, M., Zsürger, N., & Chabry, J. (2007). Nonpsychoactive cannabidiol prevents prion accumulation and protects neurons against prion toxicity. Journal of Neuroscience, 27(36), 9537-9544.
 14. Sagredo, O., Pazos, M. R., Satta, V., Ramos, J. A., Pertwee, R. G., & Fernández‐Ruiz, J. (2011). Neuroprotective effects of phytocannabinoid‐based medicines in experimental models of Huntington’s disease. Journal of neuroscience research, 89(9), 1509-1518.
 15. Mecha, M., Feliú, A., Iñigo, P. M., Mestre, L., Carrillo-Salinas, F. J., & Guaza, C. (2013). Cannabidiol provides long-lasting protection against the deleterious effects of inflammation in a viral model of multiple sclerosis: a role for A2A receptors. Neurobiology of disease, 59, 141-150.
 16. Notcutt, W., Langford, R., Davies, P., Ratcliffe, S., & Potts, R. (2012). A placebo-controlled, parallel-group, randomized withdrawal study of subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis who are receiving long-term Sativex®(nabiximols). Multiple Sclerosis Journal, 18(2), 219-228.
 17. Wade, D. T., Collin, C., Stott, C., & Duncombe, P. (2010). Meta-analysis of the efficacy and safety of Sativex (nabiximols), on spasticity in people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 16(6), 707-714.

Medisinske tilstander som kan reagere på Cannabidiol