Scroll to top
Bevisbasert

CBD mot ALS: Nåværende forskning og forståelse

I denne artikkelen svarer vi på noen sentrale spørsmål om forholdet mellom Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og CBD – hvordan fungerer det, hvordan kommer du i gang, hvordan doseres CBD effektivt, og hva sier den nåværende forskningen?

Skrevet av
Justin Cooke ,

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en progressiv nevrodegenerativ lidelse som påvirker de nervene i kroppen som er ansvarlige for muskelkontroll.

Som en konsekvens blir de som er berørt av ALS ute i stand til å bevege seg, snakke og til slutt puste.

Stephen Hawking hadde lidelsen det meste av livet sitt, og døde til slutt i en alder av 76 år.

Det finnes ingen kur for denne helsetilstanden. Det er imidlertid tilgjengelige behandlinger som kan være til hjelp – disse håndterer bivirkninger og kan bidra når de berørte mister evnen til å gå, snakke og ta vare på seg selv. Pasienter kan også oppleve ubehagelige virkninger av sykdommen, inkludert smertefulle muskelspasmer og ufrivillig sikling.

Nylig forskningsbevis tyder på at cannabinoider som CBD og THC kan redusere nevrologiske og oksidative skader forbundet med ALS.

Her vil vi utforske bruken av CBD i behandlingen av ALS, samt tilby innsikter om hvordan du kan få mest mulig ut av CBD-tilskuddet ditt.

Sammendrag: CBD og ALS

CBD er nyttig for en rekke andre nevrodegenerative lidelser, inkludert Alzheimers sykdom [1], Parkinsons sykdom [2], og multippel sklerose [3].

Disse helsetilstandene oppstår helt uavhengig av hverandre, men kommer av lignende underliggende mekanismer.

Alle disse involverer en viss grad av betennelse og oksidativ skade i hjernen som enten forårsaker nedbrytning av nerver direkte, eller fungerer som opprettholdende faktorer for tilstanden.

CBD gir velkjente betennelsesdempende, nevrobeskyttende og antioksidative virkninger i hjernen. Det er gjennom disse effektene at CBD derfor antas å være nyttig for et spekter av nevrologiske lidelser – inkludert ALS.

Imidlertid finnes det dessverre ingen kliniske studier som spesifikt involverer bruk av CBD for håndtering av ALS som kan bekrefte disse effektene. Derfor er alt vi har å gå på for øyeblikket kasusstudier, dyreforsøk, in vitro-forskning og korrelasjonsstudier.

En gjennomgangsartikkel av CBD og ALS ble nylig publisert [4], der det ble bedt om mer forskning på dette området.

Studien fremhevet en liste over hypotetiske fordeler CBD antas å tilby ALS-pasienter, inkludert:

 • Smertelindring
 • Muskelavslapning
 • Bronkodilasjon
 • Spyttreduksjon
 • Appetittstimulering
 • Søvnindusering
 • Antioksidativ støtte
 • Demping av betennelse i hjernen

Tips for å få mest mulig ut av CBD

 1. Se etter fullspektrede CBD-ekstrakter. Dette er fordi andre cannabinoider i planten også har blitt påvist å virke fordelaktig i bekjempelsen av nevroinflammasjon og generelle bivirkninger av lidelsen.
 2. Velg alltid CBD-produkter av høy kvalitet. Dette er fordi forurensninger som potensielt kan være til stede i CBD-produkter av dårlig kvalitet, kan forårsake nye problemer eller bidra til at ALS utvikler seg enda raskere.
 3. Bruk CBD konsekvent. Dette er fordi det vil ta flere uker å utvikle fordeler ved CBD angående ALS. Vær tålmodig og vedvarende med CBD-tilskudd.
 4. Bruk CBD sammen med andre behandlingsmetoder, ikke for seg selv. Dette er fordi ALS er en kompleks lidelse som involverer mange forskjellige faktorer. Derfor er det lurt å kombinere flere behandlingsformer for å oppnå best mulig resultat.
 5. Snakk med legen din før du bruker CBD sammen med andre ALS-medisiner. Dette er fordi noen medisiner kan interagere negativt med CBD eller de andre cannabinoidene til stede i produktet.

Hva er ALS?

ALS er også referert til som Lou Gehrigs sykdom på grunn av den berømte baseballspilleren som ble tvunget til å trekke seg fra sporten i 1939 etter å ha blitt diagnostisert med denne lidelsen.

Sykdommen innebærer gradvis muskellammelse når nevronene som kontrollerer musklene brytes ned. Alle mennesker har millioner av spesialiserte nerveceller – kalt motoriske nevroner – disse har som oppgave å overføre meldinger fra hjernen til musklene og tilbake igjen.

Etterhvert som disse motoriske nevronene blir ødelagt, vil de berørte miste evnen til å gå, snakke, spise eller drikke. Sykdommen blir til slutt dødelig når de motoriske nevronene som kontrollerer lungene også mister sin evne til å fungere.

Symptomer på ALS

 • Snubling
 • Vanskeligheter med å holde fast i ting
 • Snøvlete tale
 • Problemer med å svelge
 • Vekttap
 • Nedsatt muskeltonus
 • Pustebesvær
 • Økte eller reduserte reflekser
 • Ukontrollerbare perioder med latter eller gråt
 • Følelse av svakhet
 • Tretthet
 • Muskelkramper eller rykninger
 • Muskelstivhet eller svekket kroppslig mobilitet
 • Svekket konsentrasjonsevne
 • Humørsvingninger

Det finnes to forskjellige typer ALS

1. Sporadisk ALS

Denne formen for ALS kan påvirke hvem som helst – uansett kjønn, etnisitet eller alder.

2. Familiær ALS

Familiær ALS er en arvelig form for sykdommen. Det utgjør 5% til 10% av tilfellene.

Andre klassifiseringer av ALS: Bulbær ALS

Bulbær ALS refererer til startpunktet for de nevronene som er berørt. Personer med både familiær eller sporadisk ALS kan ha den bulære formen av ALS. Med denne typen blir de motoriske nevronene i hjernestammens corticobulbære region først påvirket. Derfor blir musklene i ansiktet, nakken og hodet lammet før andre områder av kroppen.

Hva forårsaker ALS?

Den eksakte årsaken er ukjent, men det er noen få teorier for medvirkende faktorer for sykdommen, inkludert:

 • Miljørelaterte faktorer, slik som bruk av tobakk og eksponering for formaldehyd
 • Eksponering for tungmetaller
 • Genetisk benegenhet

Veiledning for bruk av CBD for ALS

Det er tydelig at mer forskning må til for å undersøke effekten som CBD har på mennesker med ALS. Imidlertid er forskningen som har blitt gjort foreløpig veldig lovende.

CBD og mange av de andre cannabinoidene, inkludert THC og CBG, har vist seg å tilby betydelige fordeler mot mange av bivirkningene forbundet med lidelsen. Derfor har disse blitt tiltenkt en rolle som et behandlingsalternativ for en rekke andre og relaterte nevrodegenerative lidelser.

Både CBD og THC kan tilbyr støtte for lidelsen. De fleste av kasusstudiene som viste forbedringer i levetid og symptomer, brukte marihuana som inneholdt både THC og CBD.

Derfor anbefaler vi å velge en fullspektret CBD-olje i stedet for et raffinert CBD-ekstrakt som har fått alle andre cannabinoider og terpener fjernet. Avhengig av hvor du bor, kan det  være at du har tilgang til CBD-produkter som inneholder THC i konsentrasjoner høyere enn ca. 0,3%, eller ikke.

Enkelte steder kan pasienter med ALS søke gjennom via medisinsk marihuana-program for å motta oljer, tinkturer, konsentrater eller plantemateriale av cannabis som inneholder høye nivåer av både CBD og THC. Den nåværende forskningen hittil antyder at dette er det beste alternativet for ALS-syke.

Men dersom du ikke klarer å få tak i hamp- eller marihuana-produkter som inneholder THC, er ikke dette en hindring for effektiv behandling ved hjelp av denne planten. CBD er sannsynligvis fremdeles effektiv for denne lidelsen, og er generelt bedre for å behandle helsetilstander som muskeltremor, søvnløshet og angst enn produkter som inneholder THC.

Som med enhver nevrodegenerativ forstyrrelse er det imidlertid lurt å snakke med legen din før du prøver CBD- eller marihuana-produkter i behandlingen av ALS-symptomer. Dette er først og fremst fordi CBD-oljer i sjeldne tilfeller kan ha negative interaksjoner med andre medisiner du tar. Derfor er det bedre å spørre legen din før du antar at det er 100% trygt.

Hva forskningen sier

Dessverre er det ingen kliniske studier som undersøker effekten av CBD for ALS-syke, til tross for mange års kasusstudier og lovende forskning på relaterte nevrologiske lidelser. Imidlertid finnes det mange rapporterte tilfeller som viser positive effekter ved bruk av både lovlig og ulovlig bruk av cannabis og CBD [5].

I tillegg er det et stadig økende antall bevis som tyder på at THC også er gunstig for ALS.

En dyrestudie publisert i 2004 undersøkte rollen som THC – den primære psykoaktive cannabinoiden i cannabisplanten – på mus med ALS for å måle eventuelle tilstandsendringer [6]. Resultatene fra denne studien rapporterte at mus som fikk THC hadde betydelig mindre alvorlige symptomer enn mus som ikke mottok THC-behandling.

Andre studier har vist at THC beskytter de motoriske nevronene i ryggmargen [8], som er en kritisk faktor involvert i utviklingen av ALS.

THC har også vist seg å være «ekstremt effektivt» for å redusere oksidativ skade forårsaket av en velkjent nevrotoksisk oksidativ forbindelse kjent som tert-butylhydroperoksid [9].

Hvilken dose skal jeg ta?

Because there are no good clinical trials involving CBD for ALS, there are no specific dosages identified. However, studies involving CBD and other neurodegenerative disorders often report that high dosages are needed to receive benefits. Therefore, it’s likely that the dose for ALS is also higher than average.

We recommend starting with a low dose and building up gradually by adding 2 mg to 5 mg of CBD each day. Once symptoms are alleviated, you’ve found the right dose. According to case reports, CBD can relieve symptoms such as insomnia, pain, and muscle tremors almost immediately, while the longevity-enhancing effects of the compound will take much longer and won’t be as noticeable.

Therefore, for best results, it’s recommended that you aim for the high-strength dose of CBD, and take this dose consistently over the long term.

However, always consult with your doctor before taking CBD for ALS.

Recommended strength for ALS: high strength

Daily Doses of CBD by Weight and Strength (in mg)

Weight (lbs)Low StrengthMedium StrengthHigh Strength
100 lbs10 mg30 mg60 mg
125 lbs13 mg38 mg75 mg
150 lbs15 mg45 mg90 mg
175 lbs17 mg52 mg105 mg
200 lbs20 mg60 mg120 mg
225 lbs22 mg67 mg135 mg
250 lbs25 mg75 mg150 mg

References

 1. Martín-Moreno, A. M., Reigada, D., Ramírez, B. G., Mechoulam, R., Innamorato, N., Cuadrado, A., & de Ceballos, M. L. (2011). Cannabidiol and other cannabinoids reduce microglial activation in vitro and in vivo: relevance to Alzheimers′ disease. Molecular pharmacology, mol-111.
 2. Chagas, M. H. N., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., … & Crippa, J. A. S. (2014). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: an exploratory double-blind trial. Journal of Psychopharmacology, 28(11), 1088-1098.
 3. Wade, D. T., Collin, C., Stott, C., & Duncombe, P. (2010). Meta-analysis of the efficacy and safety of Sativex (nabiximols), on spasticity in people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 16(6), 707-714.
 4. Carter, G. T., Abood, M. E., Aggarwal, S. K., & Weiss, M. D. (2010). Cannabis and amyotrophic lateral sclerosis: hypothetical and practical applications, and a call for clinical trials. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 27(5), 347-356.
 5. Karlsborg, M., Christophersen, A. K., Pontoppidan, C., & Kampmann, J. P. (2017). Self-medication with cannabidiol oil in a patient with primary lateral sclerosis. Ugeskrift for laeger, 179(7).
 6. Raman, C., McAllister, S. D., Rizvi, G., Patel, S. G., Moore, D. H., & Abood, M. E. (2004). Amyotrophic lateral sclerosis: delayed disease progression in mice by treatment with a cannabinoid. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Other Motor Neuron Disorders, 5(1), 33-39.
 7. Mannucci, C., Navarra, M., Calapai, F., Spagnolo, E. V., Busardò, F. P., Cas, R. D., … & Calapai, G. (2017). Neurological aspects of medical use of cannabidiol. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders), 16(5), 541-553.
 8. Abood, M. E., Rizvi, G., Sallapudi, N., & McAllister, S. D. (2001). Activation of the CB1 cannabinoid receptor protects cultured mouse spinal neurons against excitotoxicity. Neuroscience letters, 309(3), 197-201.
 9. Abe, K., & Saito, H. (1998). Characterization of t‐butyl hydroperoxide toxicity in cultured rat cortical neurones and astrocytes. Pharmacology & toxicology, 83(1), 40-46.

Helsetilstander som kan reagere på Cannabidiol