Scroll to top
Bevisbasert

CBD olje mot Bipolar lidelse: Nåværende forskning og forståelse

Bipolar lidelse innebærer alvorlige humørsvingninger. CBD kan tilby fordeler for en rekke affektive lidelser, inkludert bipolar lidelse. Les videre så ser du hvordan det fungerer!

Skrevet av
Justin Cooke ,

Bipolar lidelse påvirker mellom 0,4% og 1,6% av verdens befolkning, ifølge nylige undersøkelser. Dette betyr at rundt 70 millioner mennesker rundt om i verden lider av bipolar lidelse til en eller annen grad.

Det finnes behandlingsmuligheter – men disse har en tendens til å medføre en rekke negative bivirkninger, og fungerer ofte ikke i det hele tatt.

Dette fikk forskere til å ville utforske nye behandlingsalternativer. En av de kjemiske forbindelsene som har fått mye oppmerksomhet som en potensiell ny behandling for bipolar lidelse er cannabidiol – et av de primære fytokjemikaliene i cannabisanlegget.

Cannabidiol, bedre kjent som CBD, har vist seg å beskytte hjernen mot skade og bidra til en sunn funksjon av nevrotransmittere. Gjennom disse effektene antas det å redusere alvorlighetsgraden av bipolar lidelse og hjelpe de berørte til å opprettholde et mer stabilt humør gjennom dagen.

Her vil vi undersøke hvilken rolle CBD spiller for å opprettholde humør, hvordan man bruker CBD i håndteringen av bipolar lidelse, og når man helst bør unngå det.

La oss komme i gang.

Sammendrag: CBD og bipolar lidelse

Bruken av CBD i håndteringen av bipolar lidelse er ikke et nytt konsept, og det pågår for øyeblikket en fase II klinisk studie for å sammenligne de langsiktige effektene av CBD med effekten av placebo hos pasienter diagnostisert med bipolar lidelse.

For å komme til dette stadiet i forskningen måtte CBD passere lignende tester med glans. Hvis det hadde mislykkes i noen av de foregående studiene for dette kliniske studiet i fase II, ville det ikke vært godkjent for bruk i en slik studie.

Tidligere studier viste nemlig at CBD gir en klar fordel for affektive lidelser, med lite eller ingen bivirkninger.

Selv om det er klare fordeler med å bruke CBD i sammenheng bipolar lidelse, medfører dette noen viktige forsiktighetsregler som det er lurt å være oppmerksom på før du bestemmer deg for om det er riktig for deg eller ikke.

Regel #1: Typen av CBD-produkt du bruker er viktig

Noen cannabinoider i cannabisplanten, inkludert THC, kan faktisk gjøre bipolar lidelse betydelig verre. For å unngå dette er det derfor avgjørende at CBD-produktet du kjøper inneholder lave nivåer av THC.

For bipolar lidelse anbefales det kun bruk av et fullspektret ekstrakt av høy kvalitet som har blitt testet av et tredjeparts laboratorium for å bekrefte produktinnholdet.

Det andre alternativet er å bruke et CBD-isolat – som utelukkende inneholder aktiv CBD.

Regel # 2: Andre medisiner må også vurderes

Bipolar lidelse behandles vanligvis med kraftige antipsykotiske legemidler. Disse medisinene endrer nevrotransmittere i hjernen. Brukere må være forsiktige når de tar andre tilskudd, inkludert urter og kosttilskudd som CBD-olje, fordi det kan være vanskelig å forutsi hvordan de samhandler med reseptbelagte legemidler.

Rådfør deg alltid med legen din før du prøver CBD for bipolare symptomer for å undersøke eventuelle interaksjoner.

Hva er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse er preget av dramatiske endringer i humør, oppførsel og energinivå.

Lidelsen har sine røtter i balansen mellom nevrotransmittere i hjernen. Nevrotransmittere som blant annet serotonin, dopamin, GABA og glutamat fluktuerer og samhandler hele dagen for å regulere humøret vårt.

Alle menneskers humør svinger til en viss grad – vi har perioder der vi føler glede og perioder med ubehag og irritabilitet. Dette er helt normalt – men hos bipolare pasienter er disse svingningene langt mer alvorlige, noe som ofte gjør det vanskelig å utføre daglige aktiviteter som å fullføre arbeidsoppgaver eller delta i sosialt liv.

De spesifikke nevrotransmittere som er ansvarlige for bipolare symptomer kan variere, og i mange tilfeller er den eksakte årsaken aldri virkelig identifisert.

Dette gjør tilstanden vanskelig å behandle, og mye av den relaterte sykehusbehandlingen gjøres gjennom prøving og feiling – pasienter prøver et stoff og avventer hvorvidt det gir resultater. Hvis ikke, prøves den neste i rekken frem til de finner noe som lindrer symptomene.

Bipolar lidelse forårsaker episoder med ekstreme følelser som kan vare i alt fra noen få minutter til noen uker om gangen. Episoder kan variere fra milde til ekstreme.

I hovedsak er det tre primære typer episoder som oppleves av de med bipolar lidelse.

1. Maniske episoder

Hjernen er i en tilstand av hyperaktivitet, noe som kan få folk til å virke intense eller overdrevet glade. Under maniske episoder har de som er berørte, en tendens til å ha veldig mye energi. De kan virke svært motiverte og euforiske og har en tendens til å utvikle bivirkninger som angst og søvnløshet.

Maniske episoder kan bli farlige ettersom som de kan føre til hensynsløshet, samt at de kan medføre negative bivirkninger som paranoia, psykose eller vrangforestillinger.

2. Hypomaniske episoder

En hypomanisk episode ligner en manisk episode, men har tendens til å være mindre ekstrem. Det regnes ofte som en mellomting av mani og depresjon.

Personer som opplever hypomani er ofte i stand til å fortsette sine normale ansvarsområder relativt uavbrutt, men har en tendens til å oppleve at det er mer utfordrende å unngå distraksjoner eller angstanfall.

3. Alvorlige depressive episoder

Alvorlige depressive episoder er det motsatte av maniske episoder. Det fører til at de berørte har lav motivasjon. Personen kan føle seg sliten, trist og svært deprimert. De går ofte gjennom perioder med sosial isolasjon, og noen opplever tanker om selvmord eller død.

Årsakene til bipolar lidelse

Det finnes ingen enkelt årsak til bipolar lidelse. Det er en kombinasjon av mange faktorer som varierer fra genetisk arv til miljømessige og sosiale påvirkninger.

Noen av de kjente årsakene til bipolar lidelse inkluderer:

 • Post-traumatisk stress
 • Hormonell ubalanse
 • Ubalanse i nevrotransmittere
 • Nevrodegenerative lidelser
 • Overstadig mental stress
 • Genetisk predisposisjon

Finnes det behandlingsalternativer for bipolar lidelse?

Behandling av bipolar lidelse er vanskelig fordi årsaken ofte er vanskelig å påpeke.

Den beste behandlingen for tilstanden kommer i form av psykiatrisk terapi med vekt på å avgjøre potensielle utløsere og underliggende årsaker, som for eksempel en fortid med rusmisbruk eller mentale påkjenninger.

Andre årsaker, som for eksempel hormonelle ubalanser, bør også testes for og behandles etter behov.

Når det gjelder symptomatisk støtte, er det noen farmasøytiske medisiner som brukes til behandling av bipolar lidelse.

Legemidler brukt til å kontrollere bipolare symptomer

 • Humørstabiliserende (litium, valproinsyre, karbamazepin)
 • Antipsykotika (Abilify, Zyprexa, Latuda)
 • Antidepressiva (Sertralin)
 • Antidepressiva-antipsykotika (Symbyax)
 • Antikonvulsiva (Depakote, Tegretol)

Andre behandlinger for bipolar lidelse

 • Terapi
 • Sykehusbehandling under ekstreme episoder av mani eller depresjon
 • Ernæringsrådgivning
 • CBD-tilskudd
 • Urtemedisin
 • Fjerning av mentale påkjenninger
 • Sensorisk deprivasjon
 • Støttegrupper

Trygg bruk av CBD for håndtering av bipolar lidelse

CBD lindrer mange av de vanlige symptomene på bipolar lidelse. Det er imidlertid også rapporter om personer som opplevde økte symptomer som følge av cannabisbruk. Dette skyldes hovedsakelig THC-innholdet i marihuana, noe som er nevrostimulerende og har potensiale til å forverre symptomer.

Av denne grunn er det ikke anbefalt at personer med bipolar lidelse konsumerer marihuana som har et høyt innhold av THC.

For å bruke dette tilskuddet på en trygg måte, er det viktig å finne CBD-oljer, kapsler eller spiselige CBD-produkter som er bekreftet å ha lavt innhold av THC og et høyt innhold av terapeutisk CBD.

Det er også avgjørende at du snakker med legen din før du tar CBD for bipolar lidelse, for å forsikre deg om at den kjemiske forbindelsen ikke interagerer negativt med medisinene du allerede tar.

Guide til bruk av CBD for bipolar lidelse

Etter at legen din har godkjent at du begynner å ta CBD for å lindre symptomer på bipolar lidelse, må du finne riktig produkt og bestemme den beste dosen.

Hvilken form for CBD skal jeg bruke?

Det finnes mange forskjellige måter du kan ta CBD på. Her vil vi diskutere de vanligste alternativene, og hvordan disse kan brukes i håndteringen av bipolar diagnose.

1. CBD-oljer og tinkturer

CBD oljer og tinkturer er de vanligste formene for CBD-tilskudd av den grunn at de forenkler prosessen med dosering.

De lages ved å blande et CBD-ekstrakt med olje eller alkohol. De er lettere å konsumere fordi ren CBD eller cannabis kommer som enten små krystaller eller en klebrig, oljeaktig harpiks – begge gjør det vanskelig å måle dosen nøyaktig.

Som en olje måles dosen ved å telle antall dråper ved hjelp av den medfølgende dråpetelleren.

CBD-oljer og tinkturer kommer i en rekke ulike styrkeforhold. Det anbefales at du velger en styrke som passer best til den dosen du tar sikte på. Bruk doseringsdiagrammet i neste avsnitt for å finne omtrentlig dosering.

2. CBD-kapsler

CBD-kapsler er en annen populær metode for å konsumere CBD. De tar bort mye gjetning når det gjelder dosering og gjør det enkelt å ta CBD på farten.

CBD-kapsler er tilgjengelig i produkter med både lav og høy styrke.

3. Spiselige CBD-produkter

Dette er et godt alternativ for folk som ikke liker smaken av oljer eller tinkturer og vil unngå å svelge kapsler.

Den eneste ulempen med spiselige produkter er at mengden CBD de inneholder ofte er uklar, noe som gjør doseringen inkonsekvent.

For bipolar lidelse er det viktig å være konsekvent med din CBD-bruk – noe som spiselige produkter ikke alltid kan garantere.

4. CBD dampvæsker og vape-oljer

Vaping av CBD er den mest effektive doseringsformen fordi biotilgjengelighet gjennom lungene er mye høyere enn gjennom fordøyelseskanalen.

Inhalering av dampvæsker er et godt alternativ for personer med bipolar lidelse fordi det gir rask lindring fra symptomer. Det er også en av de mest bærbare metodene for å ta CBD.

Hvor mye CBD bør jeg ta?

Å finne ut riktig dose av CBD kan ta flere forsøk. Alle reagerer annerledes på denne kjemiske forbindelsen, så det er nødvendig med en liten individuell test for å finne den riktige dosen. Dette er også tilfelle med de fleste farmasøytiske legemidler som brukes til å behandle lidelsen.

Det er best å starte med lav dosering og bygge opp gradvis over tid, frem til du opplever lettelse fra symptomene.

I de fleste tilfeller vil personer med bipolar lidelse ikke begynne å oppleve fordeler før de når doser med middels eller høy styrke. For noen mennesker kreves doser utenfor det angitte området. Den eneste måten å finne ut dosen din er å teste den.

Generelle retningslinjer for dosering relatert til psykologiske lidelser

Lav styrkeMiddels styrkeHøy styrke
Mild depresjon eller angst Perioder med høyere enn gjennomsnittlig stressnivåDaglig vedlikeholdsdose for asymptomatisk bipolar lidelseModerate bipolare symptomer Høyt stressnivå Insomnia DepresjonAlvorlige bipolare symptomer Angst Alvorlig søvnløshet

De fleste bipolare pasienter tar en middels eller høy dose med CBD – men dette kan variere fra person til person.

Den beste måten å beregne dosen på etter styrke er å bruke formlene nedenfor.

Beregning av dosering av CBD etter vekt


Lav styrkeMiddels styrkeHøy styrke
Vekt (kg)1 mg for hver 4,5 kg3 mg for hver 4,5 kg6 mg for hver 4,5 kg

For å gjøre dette enklere, har vi gitt et diagram ved hjelp av beregningene ovenfor.

Anbefalt daglig CBD-inntak basert på vekt og ønsket styrke (i mg CBD)

VektLav styrkeMiddels styrkeHøy styrke
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
80 kg17 mg52 mg105 mg
90 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
114 kg25 mg75 mg150 mg

Potensielle bivirkninger av CBD

Selv om CBD har vist seg å være svært trygt hva gjelder toksisitet, er det viktig å være klar over de potensielle bivirkningene. Alle mennesker er forskjellige, og det som fungerer for en person, fungerer ikke alltid på samme måte for en annen.

Her er noen av de vanligste bivirkningene til CBD:

 • Appetittdempende
 • Diaré
 • Døsighet
 • Sedasjon
 • Senket hjertefrekvens
 • Svimmelhet
 • Tørr munn

Endelig dom: CBD for behandling av bipolar lidelse

Bipolar lidelse kan virke alvorlig forstyrrende på normale hverdagslige aktiviteter og er vanskelig å behandle effektivt.

Mange vender seg nå til CBD som et alternativ for å lindre symptomene sine. Det virker på flere måter relatert til hormoner, nevrotransmittere og homeostase (balanse) i sentralnervesystemet. Det bidrar også til å lindre vanlige bivirkninger som muskelspenning, søvnløshet, angst og depresjon.

Det viktigste å huske når du tar CBD-kosttilskudd for bipolar lidelse er at du først konsulterer legen din, og unngå tilskudd som inneholder høye mengder THC. Dette er svært viktig, da THC kan forverre symptomene på bipolar lidelse ytterligere.

Etter vår erfaring finner de fleste den lindringen de leter etter ved bruk av et tilskudd med et middels eller høyt innhold av CBD.

Referanser

 1. Zhornitsky, S., & Potvin, S. (2012). Cannabidiol in humans—the quest for therapeutic targets. Pharmaceuticals, 5(5), 529-552.
 2. Ashton, C. H., Moore, P. B., Gallagher, P., & Young, A. H. (2005). Cannabinoids in bipolar affective disorder: a review and discussion of their therapeutic potential. Journal of Psychopharmacology, 19(3), 293-300.
 3. Mechoulam, R., Peters, M., Murillo‐Rodriguez, E., & Hanuš, L. O. (2007). Cannabidiol–recent advances. Chemistry & biodiversity, 4(8), 1678-1692.
 4. Zuardi, A. W., Crippa, J. A. D. S., Dursun, S. M., Morais, S. L., Vilela, J. A. A., Sanches, R. F., & Hallak, J. E. C. (2010). Cannabidiol was ineffective for manic episode of bipolar affective disorder. Journal of Psychopharmacology, 24(1), 135-137.

Medisinske tilstander som kan reagere på Cannabidiol