Scroll to top
Bevisbasert

CBD olje mot Kreft: Nåværende forskning og forståelse

Studier har vist at CBD-olje kan bidra til å lindre kvalme og smerte hos kreftpasienter. Så hvordan fungerer det og hvordan kan det inntas? Kan CBD virkelig hjelpe?

Skrevet av
Justin Cooke ,

Det finnes for tiden to cannabisbaserte farmasøytiske legemidler godkjent for kreftpasienter i USA – Dronabinol (Marinol®) og Nabilone (Cesamet®).

Et tredje legemiddel – Sativex (Nabiximil®) – er godkjent i Storbritannia og venter på godkjenning fra myndighetene i USA.

Alle disse medisinene er basert på de naturlig forekommende cannabinoidene i cannabisplantensom THC (tetrahydrocannabinol) og CBD (cannabidiol).

Farmasøytisk vitenskap har vært interessert i begge disse molekylene som en potensiell ny behandling for kreftpasienter de siste 20 årene. Men det er kun i løpet av de siste 10 at vi har gjort store fremskritt for å forstå hvordan det egentlig virker for denne tragiske sykdommen.

I dag undersøker mye av forskningen de spesifikke effektene av den ikke-psykoaktive cannabinoiden – CBD – som en potensiell behandling for kreft. Foreløpig har dette vist svært positive resultater, men forskningen på dette samspillet har fortsatt en lang vei å gå.

Kan CBD være nyttig for kreftpasienter?

I denne artikkelen vurderer vi den vitenskapelige litteraturen om hvordan CBD blir brukt i kreftbehandling, og hva den nåværende forskningen forteller oss om virkemekanismene bak.

Dette er et stort tema, så la oss starte med å oppsummere alt vi vet hittil.

Rask oppsummering: CBD og dens effekter på kreft

CBD og andre cannabinoider funnet i hampplanten har vært gjenstand for mye forskning når det gjelder kreftterapi og palliativ støtte. Selv om det fremdeles trengs mye forskning for å kunne endelig bevise effektene av CBD som diskuteres i denne artikkelen, er de foreløpige funnene lovende.

De viktigste fordelene ved CBD i forbindelse med kreftbehandling:

 1. CBD regulerer viktige immunceller ansvarlig for å oppdage og eliminere kreftceller fra kroppen
 2. CBD kan lindre kreftrelatert smerte
 3. CBD støtter søvnvarighet og kvalitet
 4. Cannabinoider relatert til CBD kan øke appetitten
 5. CBD kan redusere svulstvekst
 6. CBD lindrer kvalme og oppkast forbundet med cellegiftbehandling
 7. CBD kan motvirke angst og depresjon assosiert med en kreftdiagnose

Hva er kreft?

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at kreft er den nest største dødsårsaken globalt. I 2018 forventes kreft å bidra til 9,6 millioner dødsfall over hele verden [1].

Så hva er kreft? Hvor kommer det fra?

Våre celler replikerer seg kontinuerlig for å erstatte de som går tapt gjennom skade og naturlig celledød. Når celler går tapt, blir det med andre ord dannet nye for å erstatte dem.

Men noen ganger fungerer ikke prosessen, og kroppen produserer abnormale celler i stedet for sunne, normale celler. Av og til blir en abnormal celle kreftartet, og vil begynne å replikere og spre seg.

Hva gikk galt? Hva forårsaker dannelsen av disse abnormale og potensielt kreftartede cellene?

Det hele starter med vårt DNA. 

DNA er ansvarlig for å komme med bruksanvisninger til å produsere en ny celle. Kroppen refererer til disse instruksjonene hver gang en ny celle skal lages. Dersom DNA skades, kan dette forårsake problemer med replikasjonsprosessen og resultere i produksjonen av abnormale eller dysfunksjonelle celler.

Disse dysfunksjonelle cellene kan enten være kreftartede eller ikke – begge typer kan imidlertid begynne å replikere seg selv for å produsere mer abnormale celler – til slutt danne store «kolonier» av abnormale celler, kjent som svulster eller tumorer. 

Ikke-kreftartede (godartede) svulster forblir begrenset til det berørte organet, og vokser generelt saktegående. De blir etterhvert avskåret fra resten av kroppen når sunne celler begynner å vokse rundt svulsten for å opprettholde riktig organfunksjon. Disse svulstene er sjelden dødelige dersom de blir tatt tidlig. De blir bare farlige når svulsten vokser så stor at den begynner å presse på andre organer, og dermed hindrer funksjonen deres.

Kreftartede (ondartede) svulster er svært annerledes. I stedet for å danne svulster som er avskåret fra resten av kroppen, integrerer de seg i nye områder – dette sprer de dysfunksjonelle celletypene til andre organer og vev. Dette er referert til som «metastase».

Kreftceller har en viss «intelligens» – de replikerer seg ubarmhjertig og danner til og med sine egne blodkar for å mate den energiintensive veksten til svulsten. Noen kreftformer vil også aktivt motstå effekten av cellegiften som er designet for å drepe dem.

Kreftceller kan motstå cellegiftbehandling på noen få forskjellige måter:

 1. Ved å pumpe cellegiften ut av kreftcellene
 2. Ved å blokkere proteinet på den kreftartede celleveggen som normalt slipper cellegiften inn
 3. Ved å deaktivere cellegiften før det tar effekt
 4. Ved raskt å reparere skaden forårsaket av kjemoterapeutiske midler

Denne typen dysfunksjon i cellene kan være svært farlig – cellene kan motstå angrep fra immunsystemet, og spre seg til nye områder i kroppen.

Kreft er ikke en enkelt sykdom

Ifølge National Cancer Institute finnes det mer enn 100 forskjellige typer kreft. Hver type karakteriseres av organet hvor kreften først oppsto. For eksempel kommer lungekreft i lungene, mens hudkreft starter i huden.

Kreft kan også benevnes av typen celle som danner svulsten.

Hver type kreft er unik og kan nødvendiggjøre ulike former for behandling, men det generelle konseptet og målet med behandling er alltid det samme – å stoppe spredning av kreftceller ved å forstyrre deres evne til å replikere seg selv. 

Dette er det primære målet for cellegiftbehandling.

Hva er CBD?

Cannabidiol (CBD) er bare ett av de 400 stoffene som finnes i cannabisplanten. Det er to primære terapeutiske kjemiske forbindelser inneholdt i blader og blomster av planten – THC og CBD. Disse forbindelsene er nært beslektet, men har noen viktige ulikheter hva gjelder virkning.

1. THC er den primære psykoaktive komponenten i cannabis, og selv om den har gunstige smertelindrende og betennelsesdempende virkninger, kan det også forårsake noen uønskede bivirkninger som kognitiv svekkelse, angst, sedasjon, svimmelhet, tørr munn og/eller øyne, psykose og svekket motorisk koordinasjon.

Legemidler som Dronabinol og Nabilone er syntetiske versjoner av THC som brukes som tilleggsbehandling for kreftpasienter.

2. CBD er den primære ikke-psykoaktive komponenten i cannabis, og har vist seg å ha nevrobeskyttende, betennelsesdempende, angstdempende og antipsykotiske terapeutiske egenskaper uten de typiske sinnsendrende bivirkningene av THC (mer nedenfor).

Nylige studier har vist at CBD demonstrerer kreftbekjempende aktivitet for mange typer kreft, inkludert kolorektal, bryst, lunge, prostata, glioblastom, melanom, leukemi og neuroblastom [5].

Kan CBD brukes til å hjelpe kreftpasienter? Hvordan fungerer det?

Det har blitt gjort mye forskning i de siste tiårene vedrørende rollen som endocannabinoid-systemet spiller for å oppdage og eliminere kreftceller fra kroppen.

Mye av denne forskningen kommer fra utviklingen av farmasøytiske legemidler basert på disse molekylene, som Dronabinol eller Sativex. Bedriftene som produserer disse medisinene har dype lommer og er villige til å bruke hundrevis av millioner dollar for å finansiere denne typen forskning.

Her er noen av de viktigste funnene avdekket av forskning de siste tiårene, som støtter bruken av CBD for kreftrelatert sykdom.

1. CBD regulerer viktige immunceller med funksjon for å oppdage og eliminere kreftceller fra kroppen

De fleste har hatt kreftceller i kroppen på et eller annet tidspunkt.

Vanligvis er immunsystemet i stand til å identifisere kreftcellene tidlig og kvitte seg med dem. Spesialiserte immunceller har som oppgave å utføre denne viktige jobben med å oppdage og eliminere abnormale celler som kreft. De viktigste av disse immuncellene er T-cellene (T-lymfocytter) og NK-celler (naturlige drepeceller, forkortet etter den engelske betegnelsen Natural Killer Cells) [15, 16].

Noen ganger blir immunsystemet lurt av kreften til å tro at det ikke finnes noen trussel – slik at den kan vokse uforstyrret rundt i kroppen [21].

Forskerne mener at CBD kan gi være nyttig gjennom samspillet med de endocannabinoide reseptorene CB2,  som har vist seg å være til stede på T-lymfocytter, B-lymfocytter og NK-celler [14], men er mest forekommende på B-celler og NK-celler [22].

Denne interaksjonen er svært kompleks og forskere forsøker fremdeles å forstå hvordan CBD og andre cannabinoider påvirker immunsystemets evne til å oppdage og eliminere kreftceller gjennom hele kroppen. Imidlertid er den nåværende forståelsen, som fremhevet av en polsk gjennomgangsartikkel publisert i 2017, at CBD støtter et skifte i immunaktivering fra å være TH2-dominant (vanligvis funnet hos kreftpasienter) til TH1-dominant (antatt å motstå kreftvekst) [5, 24].

Ikke bekymre deg hvis du ikke er sikker på hva TH1 og TH2 er – det er ekstremt komplisert, og selv medisinske forskere som har viet hele livet til studiet av immunfunksjonen sitter fortsatt igjen med mange ubesvarte spørsmål om denne spesielle interaksjonen.

Kort fortalt har immunsystemet to hovedsider – TH1 og TH2 – hver av disse er optimalisert for en type jobb:

 • TH1 er bedre egnet til å angripe og fjerne invaderende patogener, men er også en forverrende faktor for autoimmun sykdom.
 • TH2 er mer involvert med å opprettholde inflammatoriske reaksjoner og allergier.

Dessverre kan dette systemet bli desorientert under kreft, og TH1/TH2 kan enten gjøre kreft bedre eller verre [32].

Noen ganger trenger dette systemet et dytt i riktig retning for å sikre at det riktige verktøyet brukes til jobben.

2. CBD lindrer kreftrelatert smerte

En av de viktigste bivirkningene av kreft er smerte – noe som kan være meget svekkende.

Smerte skyldes ofte at svulsten presser på nerver, ben og organer i kroppen. Cellegift har også en tendens til å forårsake smerte som en bivirkning, og spesielt prikking og nummenhet opplevd i fingre og tær oppleves ofte [25].

Dette fører til at smertebehandling er en av de viktigste fokusområdene for leger som behandler kreftpasienter.

CBD er et utmerket alternativ for å håndtere smerte som oppleves av kreftpasienter fordi det fungerer via flere enn én mekanisme for å oppnå denne effekten.

CBD antas å virke gjennom aktivering av de vanilloide smertereseptorene [17] – disse er kjent for å spille en sentral rolle i blokkering av smerteoverføring til ryggmargen og hjernen [18].

En nylig studie viste at et ekstrakt som inneholdt både CBD og THC lindret smerte hos pasienter med avansert kreft hvor opioider var ineffektive [7].

3. CBD forbedrer søvn

Kronisk smerte assosiert med kreft, sammen med andre bivirkninger som angst og depresjon, kan gjøre det vanskelig for pasienter å både sovne og holde seg i søvn .

CBD kan hjelpe ved å redusere symptomer som smerte og angst som kan virke forstyrrende på søvn.

En nylig publisert gjennomgangsartikkel som så på kliniske studier av type fase I, II og III utført med et cannabinoid-basert farmasøytisk preparat – Sativex – viste betydelige forbedringer i søvnkvalitet og varighet blant kreftpasienter, samt andre kroniske og livstruende helsetilstander [8]. Denne gjennomgangen omfattet informasjon samlet fra 2000 forskjellige pasienter og omtrent 1000 pasientår med eksponering for medisinen.

4. Relaterte cannabinoider kan øke appetitten

En av de viktigste bivirkningene av kreftbehandling er redusert appetitt.

En sunn og god appetitt er viktig for å forsyne kroppen med de næringsstoffene den trenger for å fremme tilfriskning.

Hvis vi ikke spiser nok, er det enda vanskeligere for kroppen å kjempe mot kreft, så det helt vesentlig at vi spiser nok mat.

CBD er ikke kjent for sin evne til å øke appetitten. Denne effekten skyldes hovedsakelig THC-innholdet i marihuana. En klinisk fase II-studie publisert i 1994 viste at 13 av 19 kreftpasienter som opplevde alvorlig vekttap og appetittundertrykkelse, opplevde både signifikant forbedring i appetitt og vektøkning etter å ha tatt THC [20].

Selv om det ikke er ulovlig i mange land, har THC faktisk vist seg å ha betydelig appetittøkende effekt  [13]. Så hvis du kan få tilgang til CBD-olje med THC, vil dette sannsynligvis gi mest mulig effekt på akkurat dette området.

5. CBD kan bremse svulstvekst

Hovedmålet med kreftbehandling er å stoppe svulster fra å vokse og gi kroppen best mulig evne til å kjempe tilbake.

CBD-olje har vist seg å hemme vekst av tumorceller, og bidrar til å stoppe disse fra å spre seg til andre områder av kroppen.

I noen pasienter har bruken av CBD ført til redusert cellevekst og spredning [5]. Det meste av forskningen på dette området omfatter dyreforsøk, og man må inkorporere langsiktige kliniske studier som involverer mennesker for å kunne bekrefte sammenhengen mellom redusert cellevekst og spredning og bruken av CBD.

Det har imidlertid vært mye forskning som viser reduksjon i svulster gjennom dyre- og in vitro-forsøk, som for eksempel på kreft i bukspyttkjertelen [23], hjernekreft [26] og tykktarmskreft [27], for å nevne noen.

Det er noen foreslåtte teorier om hvordan CBD er i stand til å redusere tumorstørrelsen i kreftvulster – som for eksempel gjennom betennelsesdempende, antioksidative og immunmodulerende effekter, samt indusert apoptose (programmert celledød) – dette avhenger imidlertid sterkt av Kreftformen blir behandlet sammen med en rekke andre faktorer.

6. CBD lindrer kvalme og oppkast

Kvalme og oppkast er begge vanlige bivirkninger av cellegiftbehandling. Motvirking av disse symptomene vil medføre en betydelig forbedring i kreftpasientens generelle livskvalitet.

Cannabis har blitt brukt i århundrer for å lindre kvalme og oppkast. Det finnes både anekdotisk og forskningsbasert bevis som støtter bruken av CBD for terapeutisk forbedring i kvalme og oppkast forårsaket av cellegiftbehandling [9].

Den største av disse studiene var en Cochrane-gjennomgang som analyserte resultatene av 23 kliniske studier med cannabinoider – som konkluderte med at cannabinoider var svært effektivt og ga tilsvarende resultater til konvensjonelle behandlinger for å lindre kvalme og oppkast relatert til kjemoterapi [28].

Det er verdt å merke seg at noen studier fant den motsatte effekten [7]. Så det er verdt å gi CBD en sjanse før du stoler på det for å lindre kvalme og oppkast. Dette kan variere kraftig fra person til person.

7. CBD kan hjelpe med håndteringen angst og depresjon i forbindelse med kreftdiagnose

En kreftdiagnose kan være ekstremt stressende, og mange mennesker lider av depresjon og angst under og etter behandling (alt fra 0% – 58% avhengig av studien og sykdomsstadium/typen kreft) [29].

Redusering av angst og depresjon regnes som en av de viktigste delene av behandling med hensyn til gjenhenting og forbedring av livskvaliteten for de berørte.

CBD tilbyr velkjente fordeler relatert til reduseringen av symptomer på depresjon og angst – disse har blitt grundig studert via dyreforsøk [30]. Flere kliniske forsøk er i skrivende stund i ferd med å undersøke den spesifikke effekten av å bruke CBD på mennesker som lider av ulike former for depresjon.

Ytterligere forskning er imidlertid nødvendig før man kan bevise disse effektene hos mennesker.

Når dette kombineres med livsstilsendringer, støtte fra venner og familie, og mye personlig kontemplasjon, kan det være et ekstremt kraftig verktøy for å lindre depresjon, angst og generell helse og velvære.

Hvordan går det med kreftpasienter som bruker CBD?

Denne artikkelen er kun beregnet til informasjonsbruk – snakk alltid med legen din før du bruker CBD eller andre tillegg.

Det er mange mennesker i disse dager som bruker kosttilskudd som CBD for å støtte immunforsvaret, og for å håndtere noen av de vanligste bivirkningene av kreft og cellegiftbehandling.

Bivirkninger pasienter kan oppleve er alt fra vekttap, tretthet, perifer nevropati, magesår, blemmer og hårtap.

Utbredt forskning har vist at CBD er veldig trygt – selv i kombinasjon med andre farmasøytiske medisiner [31].

Den vanligste metoden for å ta CBD-olje er oralt. Dette tillater en form av tilskuddet som er enkelt å innta, tillater brukeren å måle doseringen nøyaktig, og har en relativt høy opptaksrate sammenlignet med andre metoder.

CBD kan også tas i kapselform, brukes lokalt på huden (som med hudkreft), blandet inn i drikkevarer eller bakt inn i mat.

De fleste av undersøkelsene om bruk av CBD og andre cannabinoider med andre kreftbehandlinger involverte høyere doser enn de som vanligvis brukes for andre helsemessige forhold. Snakk med legen din om riktig dose, og vær konsekvent med doseringsskjemaet for å oppnå beste mulige resultater.

Nøkkelinnsikter: CBD og kreft

Forskning som involverer CBD har vist lovende takter som en tilleggsbehandling for kreftpasienter – men mer forskning må til for å bevise disse effektene i praksis.

Mesteparten av forskningen på denne bruken involverer in vitro-forskning, dyreforsøk og små grupper menneskelige forskningseksperimenter.

Fordelen med dette nyttige tilskuddet ligger i dets evne til å interagere med endocannabinoid-systemet, som er sterkt forbundet med den inflammatoriske responsen og andre aspekter av immunsystemet, inkludert balansen mellom TH1 og TH2-responsene.

CBD kan også være nyttig for å motvirke noen av de vanligste bivirkningene forbundet med cellegiftbehandling og kreft som kvalme, oppkast, smerte, søvnløshet, angst og depresjon.

Med sin lange liste over terapeutiske fordeler og samtidige mangel på vesentlig risiko eller bivirkninger, er CBD et spennende nytt prospekt for kreftbehandling. Vi vil fortsette å å dele utviklingen i dette området etterhvert som disse publiseres i den vitenskapelige litteraturen.

Referanser:

 1. World Health Organization (WHO). (2018). Cancer. Retrieved November 5, 2018, from http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
 2. Grotenhermen, F., & Müller-Vahl, K. (2012). Das therapeutische Potenzial von Cannabis und Cannabinoiden. Deutsches Arzteblatt International, 109(29–30), 495–501. https://doi.org/10.3238/arztebl.2012.0495
 3. WHO. (2017). WHO | Cannabidiol (compound of cannabis). WHO. Retrieved from http://www.who.int/features/qa/cannabidiol/en/
 4. Massi, P., Solinas, M., Cinquina, V., & Parolaro, D. (2013). Cannabidiol as potential anticancer drug. British Journal of Clinical Pharmacology, 75(2), 303–312. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2012.04298.x
 5. Śledziński, P., Zeyland, J., Słomski, R., & Nowak, A. (2018). The current state and future perspectives of cannabinoids in cancer biology. Cancer Medicine, 7(3), 765–775. https://doi.org/10.1002/cam4.1312
 6. Casey, S., & Vaughan, C. (2018). Plant-Based Cannabinoids for the Treatment of Chronic Neuropathic Pain. Medicines, 5(3), 67. https://doi.org/10.3390/medicines5030067
 7. Johnson, J. R., Burnell-Nugent, M., Lossignol, D., Ganae-Motan, E. D., Potts, R., & Fallon, M. T. (2010). Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study of the Efficacy, Safety, and Tolerability of THC:CBD Extract and THC Extract in Patients with Intractable Cancer-Related Pain. Journal of Pain and Symptom Management, 39(2), 167–179. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2009.06.008
 8. Russo, E. B., Guy, G. W., & Robson, P. J. (2007, August 1). Cannabis, pain, and sleep: Lessons from therapeutic clinical trials of sativex, a cannabis-based medicine. Chemistry and Biodiversity. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/cbdv.200790150
 9. Abrams, D. I. (2018). The therapeutic effects of Cannabis and cannabinoids: An update from the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine report. European Journal of Internal Medicine, 49, 7–11. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2018.01.003
 10. Giacoppo, S., Molino, G., Galuppo, M., & Mazzon, P. B. E. (2014, November 17). Cannabinoids: New promising agents in the treatment of neurological diseases. Molecules. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. https://doi.org/10.3390/molecules191118781
 11. Kenyon, J., Liu, W., & Dalgleish, A. (2018). Report of Objective Clinical Responses of Cancer Patients to Pharmaceutical-grade Synthetic Cannabidiol. Anticancer Research, 38(10), 5831–5835. https://doi.org/10.21873/anticanres.12924
 12. Ostadhadi, S., Rahmatollahi, M., Dehpour, A.-R., & Rahimian, R. (2015). Therapeutic Potential of Cannabinoids in Counteracting Chemotherapy-induced Adverse Effects: An Exploratory Review. Phytotherapy Research, 29(3), 332–338. https://doi.org/10.1002/ptr.5265
 13. Nelson, K., Walsh, D., Deeter, P., & Sheehan, F. (1994). A phase II study of delta-9-tetrahydrocannabinol for appetite stimulation in cancer-associated anorexia. Journal of palliative care.
 14. Klein, T. W., Newton, C., & Friedman, H. (1998). Cannabinoid receptors and immunity. Immunology today, 19(8), 373-381.
 15. Schoorl, R., Riviere, A. B., Borne, A. E., & Feltkamp-Vroom, T. M. (1976). Identification of T and B lymphocytes in human breast cancer with immunohistochemical techniques. The American journal of pathology, 84(3), 529.
 16. Miller, J. S., Soignier, Y., Panoskaltsis-Mortari, A., McNearney, S. A., Yun, G. H., Fautsch, S. K., … & Orchard, P. J. (2005). Successful adoptive transfer and in vivo expansion of human haploidentical NK cells in patients with cancer. Blood, 105(8), 3051-3057.
 17. Bisogno, T., Hanuš, L., De Petrocellis, L., Tchilibon, S., Ponde, D. E., Brandi, I., … & Di Marzo, V. (2001). Molecular targets for cannabidiol and its synthetic analogues: effect on vanilloid VR1 receptors and on the cellular uptake and enzymatic hydrolysis of anandamide. British journal of pharmacology, 134(4), 845-852.
 18. Caterina, M. J., & Julius, D. (2001). The vanilloid receptor: a molecular gateway to the pain pathway. Annual review of neuroscience, 24(1), 487-517.
 19. Jatoi, A., Windschitl, H. E., Loprinzi, C. L., Sloan, J. A., Dakhil, S. R., Mailliard, J. A., … & Novotny, P. J. (2002). Dronabinol versus megestrol acetate versus combination therapy for cancer-associated anorexia: a North Central Cancer Treatment Group study. Journal of Clinical Oncology, 20(2), 567-573.
 20. Nelson, K., Walsh, D., Deeter, P., & Sheehan, F. (1994). A phase II study of delta-9-tetrahydrocannabinol for appetite stimulation in cancer-associated anorexia. Journal of palliative care.
 21. Beatty, G. L., & Gladney, W. L. (2015). Immune escape mechanisms as a guide for cancer immunotherapy. Clinical cancer research, 21(4), 687-692.
 22. Tanasescu, R., & Constantinescu, C. S. (2010). Cannabinoids and the immune system: an overview. Immunobiology, 215(8), 588-597.
 23. Donadelli, M., Dando, I., Zaniboni, T., Costanzo, C., Dalla Pozza, E., Scupoli, M. T., … & Bifulco, M. (2011). Gemcitabine/cannabinoid combination triggers autophagy in pancreatic cancer cells through a ROS-mediated mechanism. Cell death & disease, 2(4), e152.
 24. Shurin, M. R., Lu, L., Kalinski, P., Stewart-Akers, A. M., & Lotze, M. T. (1999, December). Th1/Th2 balance in cancer, transplantation and pregnancy. In Springer seminars in immunopathology (Vol. 21, No. 3, pp. 339-359). Springer-Verlag.
 25. Banning, A., Sjøgren, P., & Henriksen, H. (1991). Pain causes in 200 patients referred to a multidisciplinary cancer pain clinic. Pain, 45(1), 45-48.
 26. Torres, S., Lorente, M., Rodríguez-Fornés, F., Hernández-Tiedra, S., Salazar, M., García-Taboada, E., … & Velasco, G. (2011). Combined preclinical therapy of cannabinoids and temozolomide against glioma. Molecular cancer therapeutics, 10(1), 90-103.
 27. Aviello, G., Romano, B., Borrelli, F., Capasso, R., Gallo, L., Piscitelli, F., … & Izzo, A. A. (2012). Chemopreventive effect of the non-psychotropic phytocannabinoid cannabidiol on experimental colon cancer. Journal of molecular medicine, 90(8), 925-934.
 28. Phillips, R. S., Friend, A. J., Gibson, F., Houghton, E., Gopaul, S., Craig, J. V., & Pizer, B. (2016). Antiemetic medication for prevention and treatment of chemotherapy‐induced nausea and vomiting in childhood. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2).
 29. Massie, M. J. (2004). Prevalence of depression in patients with cancer. JNCI Monographs, 2004(32), 57-71.
 30. R de Mello Schier, A., P de Oliveira Ribeiro, N., S Coutinho, D., Machado, S., Arias-Carrión, O., A Crippa, J., … & C Silva, A. (2014). Antidepressant-like and anxiolytic-like effects of cannabidiol: a chemical compound of Cannabis sativa. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders), 13(6), 953-960.
 31. Machado Bergamaschi, M., Helena Costa Queiroz, R., Waldo Zuardi, A., & Crippa, A. S. (2011). Safety and side effects of cannabidiol, a Cannabis sativa constituent. Current drug safety, 6(4), 237-249.
 32. Shurin, M. R., Lu, L., Kalinski, P., Stewart-Akers, A. M., & Lotze, M. T. (1999, December). Th1/Th2 balance in cancer, transplantation and pregnancy. In Springer seminars in immunopathology (Vol. 21, No. 3, pp. 339-359). Springer-Verlag.

Medisinske tilstander som kan reagere på Cannabidiol