Scroll to top
Bevisbasert

CBD olje mot Autisme: Nåværende forskning og forståelse

Autisme er en allment utbredt utviklingsfortyrrelse som innebærer dysfunksjonelle sosiale evner og abnormal kognitiv funksjon. CBD har nylig kommet til lys som et lovende behandlingsalternativ for autisme. Her diskuterer vi hvordan det fungerer, og hvordan du kommer i gang med å bruke CBD.

Skrevet av
Justin Cooke ,

Autismespekterforstyrrelser er en stadig vanligere helsetilstand, og identifiseres vanligvis i tidlig barndom.

Det finnes praktisk talt ingen effektive behandlingsmuligheter for denne tilstanden, som negativt påvirker livskvalitet og arbeidskapasitet.

CBD har vist lovende takter som et nytt og effektivt behandlingsalternativ for de som lider av autisme.

I denne artikkelen diskuterer vi hvordan CBD kan brukes i håndteringen av autisme, hva forskningen sier om det, og hvordan du kan velge riktig CBD-olje for jobben.

Sammendrag: Bruk av CBD for håndtering av autisme

CBD har mange foreslåtte bruksområder – noen av disse er velbegrunnede, mens andre kan sees på som en overvurdering av tilskuddets evne.

Når det gjelder autisme – en komplisert og vanskelig helsetilstand å behandle – er CBD i ferd med å bli et lovende nytt behandlingsalternativ.

I løpet av det siste tiåret har forskningsinteressen på dette området økt kraftig, og stadig flere anerkjente studier blir publisert om emnet hvert år.

CBD-olje gir noen utrolige fordeler mot både årsakene og bivirkningene til autisme. Dette inkluderer blant annet:

 • Motvirker anfall
 • Senker alvorlighetsgraden av sosiale angstsymptomer
 • Begrenser vanedannende oppførsel overfor stimulerende aktiviteter som videospill eller fjernsyn
 • Stabiliserer humørsvingninger og demper irritabilitet
 • Fremmer avslapning og søvn

Advarsel ved bruk av CBD-ekstrakter for autisme

Det er viktig å merke seg at nesten alle fordelene som kommer fra cannabisplanten mot autisme, kommer fra ekstrakter som har et høyt innhold av CBD og et lavt (eller ikke-eksisterende) innhold av THC.

Faktisk er det sannsynlig at THC vil gjøre symptomene mye verre.

Derfor er det kritisk at kun hampekstrakter som inneholder mindre enn 0,3% THC brukes i sammenheng med denne helsetilstanden.

Hva er autisme?

Autisme er ikke én enkelt tilstand, men en gruppe relaterte nevrologiske lidelser.

Det offisielle uttrykket for autisme er autismespekterforstyrrelse, en betegnelse som fremhever det faktum at det finnes et helt spekter av lidelser forbundet med autisme – noen av disse er langt alvorligere enn andre.

Alle former for autisme vil innebære en viss grad av kognitivt underskudd. Det påvirker ofte kommunikasjonsferdigheter og ens evne til å fungere i skolesammenheng, arbeidsliv eller andre områder i livet.

Noen av de forstyrrelsene som er inkludert i eller relatert til autismespekteret er:

 • Aspergers sykdom
 • Angelman syndrom
 • Retts syndrom
 • Dup15q syndrom

Mens autisme ofte medfører kognitiv funksjonsnedsettelse, innebærer Autisme noen ganger (~ 10%) noe som kalles “savantsyndrom”, hvor en person kan vise ekstrem dyktighet i matematisk, vitenskapelig og kunstnerisk egnethet.

Savanter har en tendens til å være mye sterkere i auditiv og visuell læring, og har en utmerket hukommelse.

I spekteret av autismeforstyrrelser er dette selvsagt ikke alltid tilfelle.

Hvor vanlig er autisme?

Anslagsvis 1% av hele befolkningen mistenkes å ha autisme [1]. Dette betyr omtrent 75 millioner mennesker globalt.

I USA er det anslått at omtrent ett av 59 barn har tilstanden [3], og det tallet er stigende.

Det blir derfor stadig viktigere å finne en effektiv forebyggings- og behandlingsplan for de som lider av tilstanden.

Hva er tegn og symptomer på autisme?

Symptomer på autisme kan variere mye fra person til person.

For å identifisere autismespekterforstyrrelse, finnes det imidlertid noen generelle tegn og symptomer som leger tar hensyn til under diagnostiseringen.

Tegn og symptomer på autisme Inkluderer:

 • Motvillige til å oppnå øyekontakt
 • Hyppig ignorering eller avbryting
 • Deler sjeldent glede med andre mennesker ved å peke eller vise ting til andre
 • Har som vane å ville være alene
 • Vanskeligheter med å fortsette med samtale
 • Ansiktsuttrykk samsvarer ikke med samtalen
 • Snakker i uvanlige toner (robotstemme eller syngende stemme)
 • Vanskeligheter med å forstå andres synspunkt
 • Repeterende oppførsel
 • Unormalt intens interesse for visse emner
 • Økt følsomhet for lys eller lyder
 • Ofte Irritabel
 • Epileptiske anfall (20-30% av tilfellene)

Hva forårsaker autisme?

Eksperter har ingen god forståelse for årsakene som ligger bak denne tilstanden. Det finnes bare mange teorier. I virkeligheten er det sannsynligvis mange faktorer som i kombinasjon med hverandre forårsaker autisme.

Det vi vet er at autisme er vanligere hos personer som har andre familiemedlemmer med tilstanden (genetisk sammenheng), hos barn som ble født av eldre foreldre (etter fylte 40 år eller mer), i kombinasjon med andre lidelser (som Downs syndrom eller Retts syndrom), og hos barn som ble født svært undervektige.

Potensielle årsaker til autisme kan inkludere:

 • Smittsomme sykdommer under fosterutvikling eller tidlig barndom
 • Alvorlig undervekt ved fødsel
 • Lave nivåer av tyroksin hos moren i de tidlige stadier av svangerskapet [13]
 • Autoimmun sykdom
 • Mangel på D-vitamin under tidlig utvikling
 • Bly eller kvikksølvforgiftning
 • Fetaltalkosyndrom

Hvordan blir autisme diagnostisert?

Autisme er en utviklingsforstyrrelse, hvilket betyr at den kommer fra tidlig barndom. Den tidligste diagnosen er vanligvis gjort rundt toårsalderen, men kan i praksis gjøres i alle aldre.

Mer alvorlige former for autisme er enklere å diagnostisere, mens subtile former kan forbli udiagnostisert i flere tiår.

Standardmetoden for å diagnostisere autisme er gjennom kriteriene i en bok kalt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – også kjent som DSM5.

Leger vil ofte sjekke alle barn for tegn på autisme under vanlige helsekontroller. Hvis det oppstår tegn og symptomer som typisk forbindes med tilstanden, kan ytterligere psykiatrisk evaluering bestilles, selv om dette avhenger av legen.

Dersom man mistenker autisme, utføres blodprøver, hørselstester og videre psykiatriske evalueringer for å utelukke enhver annen tilstand som kan forklare symptomene.

Ofte har barn som viser autistiske tendenser faktisk problemer med hørselen sin, da dette ofte resulterer i svært liknende symptomer.

Kan autisme behandles?

Det finnes for tiden ingen effektive behandlinger for autisme.

Enhver nåværende type medisinering eller behandling gjøres utelukkende for symptomatisk støtte. Dette kan omfatte angstdempende medisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva og muskelavslappende midler.

I senere år har CBD dukket opp som et potensiell behandlingsalternativ for autisme, etter at en rekke foreldre og leger begynte å dele sine suksesshistorier med bruken av CBD-oljer for autistiske barn.

La oss komme inn på hvordan dette virker og hva bevisene forteller oss.

Kan CBD hjelpe med autisme?

Kort sagt, ja. CBD-olje tilbyr noen svært interessante fordeler i motvirkingen av denne kroniske og svært komplekse nevrologiske lidelsen.

Før vi kommer inn på nøyaktig hvordan CBD-olje kan brukes av personer som lider av autisme, la oss gå over hva CBD er, og hvordan det endocannabinoide systemet virker med tilstanden.

Hva er CBD?

CBD står for cannabidiol.

Det er en av de to store cannabinoidene som finnes i cannabisplanten.

Hva er cannabinoider, spør du?

De er en gruppe kjemiske forbindelser som virker sammen med endocannabinoid-systemet i kroppen (mer om dette senere). De kan være naturlige (fra planter) eller syntetiske.

De to viktigste cannabinoidene er som tidligere nevnt THC og CBD. I cannabisplanten finnes det imidlertid over 60 andre cannabinoider i varierende konsentrasjoner.

Av de to store cannabinoidene er THC kjent for sine psykoaktive virkninger, mens CBD er ikke-psykoaktivt. Dette betyr at det ikke vil gi noen psykoaktive effekter, selv i høye doser. Det produserer imidlertid et bredt spekter av medisinske fordeler, demping av angst til styrking av immunforsvaret.

Endocannabinoid-systemet og autisme

Alle pattedyr har et sett med reseptorer og hormoner/nevrotransmittere som samlet danner endocannabinoid-systemet.

Det er et mangfoldig system som er involvert i reguleringsprosesser over hele kroppen, inkludert lever, nyre, hjerne og immunfunksjon.

Det spiller også en viktig rolle i reguleringen av ting som følelser og sosial interaksjon, to aspekter som er dypt påvirket hos de med autisme.

Studier har vist at de med autisme har lavere konsentrasjoner av kroppens viktigste endocannabinoid, anandamid, sammenlignet med friske pasienter [4]. Dette er en sterk indikasjon på at et dysfunksjonelt endocannabinoid-system er involvert i symptomene på autisme.

Noen studier har gått så langt som å forbinde autisme med frigjøring av oksytocin, den primære nevrotransmitteren som er involvert i å forsterke familiære og sosiale bånd. Denne prosessen ser ut til å være regulert gjennom endocannabinoid-systemet [5], og dermed blir det ganske tydelig hvordan CBD kan være nyttig.

Hvordan CBD forbedrer autismespekterforstyrrelser

La oss komme inn på de små detaljene i dette emnet.

Som nevnt er autisme en kompleks medisinsk tilstand, med mange forskjellige faktorer som må vurderes.

Vi må huske at de med autismespekterforstyrrelser ofte har en anandamid-relatert funksjonsforstyrrelse (en av våre primære endocannabinoider), samt endringer i både serotonin og dopamin, som begge er viktige nevrotransmittere i hjernen.

CBD fungerer spesifikt ved å optimalisere nivåene av anandamid i kroppen ved å hindre dets nedbryting og øke frigjøringshastigheten for dette viktige regulatoriske molekylet. Dette gir direkte fordeler relatert til autisme ved å håndtere noe som mange forskere mener er en av hovedgrunnene som ligger bak lidelsen.

Slik forbedrer CBD autisme:

 1. Reduserer frekvensen og alvorlighetsgraden av anfall [6, 7]
 2. Reduserer alvorlighetsgraden av dysfunksjonell sosial atferd hos autistiske pasienter [6]
 3. Senker sosiale angstsymptomer [8]
 4. Lindrer vanedannende oppførsel [9]
 5. Stabiliserer humørforstyrrelser [11]

1. Anfall

I en studie ble det vist at CBD-ekstrakter reduserer epileptiske anfall i 89% av pasientene som ble deltok i studien. Dette er vesentlig når du vurderer det faktum at omtrent 20-30% av autister opplever situasjonsbestemte eller hyppige anfall.

Det finnes til og med et farmasøytisk legemiddel basert på CBD som i skrivende stund forbereder seg på å komme inn på markedet spesifikt for behandling av anfall. Det heter Epidiolex

2. Dysfunksjonell sosial atferd

Problemer med sosial oppførsel er et av kjennetegnene på autisme. Autister opplever ofte sosial angst, manglende evne til å kommunisere effektivt og vanskeligheter med å plukke opp sosiale tegn og uskrevne regler.

Det meste av forskningen på dette området kommer til oss gjennom kasusstudier som involverer rapporter fra leger og foreldre som ser på autistiske barn som tar CBD-olje. Disse 

omsorgspersonene legger merke til eventuelle forbedringer eller forverring i sosial oppførsel i løpet av behandlingen.

I et forsøk på å forbedre forståelsen av dette har forskere begynt å gjennomføre studier på rotter med autisme. Mange av disse studiene merket seg vesentlige forbedringer i sosialiseringsrelatert atferd for de berørte rottene etter inntak av CBD [12].

3. Angst

Angst er et område hvor CBD har en tendens til å skinne frem i form av behandlingsmuligheter.

Det virker via en rekke ulike veier i sentralnervesystemet forbundet med stress og angst [12], som starter med hypothalamus – den viktigste regulatoren for kroppens angst- og stressrespons.

CBD øker følsomheten til denne viktige regionen i hjernen, noe som gjør den mer mottakelig for stress og derfor bedre i stand til å regulere en passende respons til stresset.

Personer med autisme mangler ofte effektiv stressbehandling fra denne regionen av hjernen, og lider mye av angst dersom det oppstår endringer i rutine eller miljø.

Andre studier har vist direkte forbedring i målinger av sosial angst i en modell basert på offentlig taling [8].

4. Vanedannende atferd

En av de vanligste egenskapene til autistiske barn er vanedannende oppførsel mot stimulerende aktiviteter, som for eksempel videospill eller tv [10].

En dysfunksjon i utslippet av dopamin i hjernen antas å være hovedårsaken til dette. Denne nevrotransmitteren spiller en nøkkelrolle i hjernens belønningssenter, noe som gir oss en dose av følelsesmolekylet – oksytocin – når vi gjør noe som kroppen drar nytte av.

I enkelte mennesker, som de med autisme eller hos personer som lider av ADHD, er nivåene av dopamin generelt lave, noe som fører til at de krever større stimulering for å få samme respons.

Dette gjør det enkelt å utvikle en avhengighet til stimulerende aktiviteter, som TV og videospill.

CBD ble vist å forbedre vanedannende oppførsel i prekliniske studier ved å forbedre belønningssystemet forbundet med dopamin – slik at pasienter lett kan oppnå en følelse av belønning uten å måtte oppsøke overdreven stimulering [9].

5. Humørforstyrrelser

Vanlig forekommende hos de med autisme er humørforstyrrelse.

De vanligste formene for dette er depresjon, angst, bipolar lidelse, mani og psykose. Mange av disse er regulert gjennom serotoninaktivitet i hjernen.

CBD viste seg å redusere hyperaktiviteten til serotoninreseptorene og har lignende virkninger som litium, som er et vanlig farmasøytisk stemningsstabiliserende legemiddel [11].

Bruke CBD Oil for Autism

Nå som vi har diskutert hvordan CBD kan brukes til å støtte bivirkningene av autismespektrumforstyrrelser, la oss se på nøyaktig hvordan du bruker CBD-olje effektivt.

Dosering av CBD

Å finne riktig dose med CBD er kanskje den mest forvirrende delen av hele prosessen.

Dette skyldes at endocannabinoid-systemet varierer utrolig mye fra person til person, noe som gjør det vanskelig å vite nøyaktig hvor mye CBD som er nødvendig for å produsere de ønskede effektene.

Med autisme er det viktig å alltid starte med svært lav dosering for deretter å bygge sakte opp over tid, etterhvert som du lærer hvordan det påvirker individet direkte. Her er en ny guide vi har laget om emnet for å hjelpe deg med å komme i gang. For autisme anbefales det å dosere defensivt først, og gradvis øke dosen etter behov.

Den riktige dosen har du når du finner lindring fra symptomene.

Hvorfor du bør unngå THC med autisme

THC har vist seg å redusere konsentrasjonene av anandamid, noe som allerede er i fare for å være for lav hos personer med autisme. Å presse dette videre nedover kan forverre symptomene, motsatt av hensikten om å forbedre dem.

Cannabinoider som THC og THC-V kan også indusere angst i stedet for å redusere det, og angst er et av de mest problematiske symptomene for personer med autismespekterforstyrrelse.

Hvilken CBD-olje skal jeg bruke?

Når du velger en CBD-olje, er det alltid viktig å se etter noe av høy kvalitet og at du unngår de billigste og dårlig produserte alternativene som er vanlige på markedet.

Disse ekstraktene er upålitelige og kan inneholde skadelige tilsetningsstoffer.

For autisme kan du velge å gå for et fullspektret ekstrakt – som inkluderer alle de andre cannabinoidene og terpenene som finnes i planten – eller et CBD-isolat.

Fullspektrede ekstrakter inneholder andre kjemiske forbindelser som bidrar til å forbedre effekten av CBD ved å forbedre absorpsjon, gjennomgang av blod-hjernebarrieren, og kanskje til og med tilby egen terapeutisk støtte.

CBD-isolater inneholder ikke disse andre ingrediensene, men har høyere doser av CBD. Det meste av forskningen om autisme og CBD ble gjort ved bruk av CBD-isolater.

Som nevnt er det også viktig å huske å unngå alt som inkluderer THC. På mange måter kan dette ha motsatt effekt av CBD, og kan blant annet redusere kroppens nivå av anandamid ytterligere – og dermed forverre tilstanden. Sjekk alltid flasken for THC-innhold.

Vi anbefaler at du tar en titt på vår artikkel om de beste CBD-oljene for å lære mer om det og å se hvilken olje som passer best for deg.

Referanser

 1. Lai, M.C., Lombardo, M. V., Baron-Cohen, S., (2014). Autism. Lancet 383, 896–910.
  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)61539-1
 2. Poleg, S., Golubchik, P., Offen, D., & Weizman, A. (2018). Cannabidiol as a suggested candidate for treatment of autism spectrum disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.
 3. Baio, J., Wiggins, L., Christensen, D. L., Maenner, M. J., Daniels, J., Warren, Z., … & Durkin, M. S. (2018). Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014. MMWR Surveillance Summaries, 67(6), 1.
 4. Karhson, D. S., Krasinska, K. M., Dallaire, J. A., Libove, R. A., Phillips, J. M., Chien, A. S., … & Parker, K. J. (2018). Plasma anandamide concentrations are lower in children with autism spectrum disorder. Molecular autism, 9(1), 18.
 5. Wei, D., Lee, D., Cox, C. D., Karsten, C. A., Peñagarikano, O., Geschwind, D. H., … & Piomelli, D. (2015). Endocannabinoid signaling mediates oxytocin-driven social reward. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(45), 14084-14089.
 6. Kaplan, J. S., Stella, N., Catterall, W. A., & Westenbroek, R. E. (2017). Cannabidiol attenuates seizures and social deficits in a mouse model of Dravet syndrome. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(42), 11229-11234.
 7. Tzadok, M., Uliel-Siboni, S., Linder, I., Kramer, U., Epstein, O., Menascu, S., … & Dor, M. (2016). CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy: the current Israeli experience. Seizure, 35, 41-44.
 8. Bergamaschi, M. M., Queiroz, R. H. C., Chagas, M. H. N., De Oliveira, D. C. G., De Martinis, B. S., Kapczinski, F., … & Martín-Santos, R. (2011). Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naive social phobia patients. Neuropsychopharmacology, 36(6), 1219.
 9. Devinsky, O., Cilio, M. R., Cross, H., Fernandez‐Ruiz, J., French, J., Hill, C., … & Martinez‐Orgado, J. (2014). Cannabidiol: pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia, 55(6), 791-802.
 10. Lalanne, L., Weiner, L., & Bertschy, G. (2017). Treatment of Addiction in Adults with Autism Spectrum Disorder. In Handbook of Treatments for Autism Spectrum Disorder (pp. 377-395). Springer, Cham.
 11. Rong, C., Lee, Y., Carmona, N. E., Cha, D. S., Ragguett, R. M., Rosenblat, J. D., … & McIntyre, R. S. (2017). Cannabidiol in medical marijuana: research vistas and potential opportunities. Pharmacological research, 121, 213-218.
 12. Murphy, L. L., Steger, R. W., Smith, S., & Bartke, A. (1990). Effects of delta-9-tetrahydrocannabinol, cannabinol and cannabidiol, alone and in combinations, on luteinizing hormone and prolactin release and on hypothalamic neurotransmitters in the male rat. Neuroendocrinology, 52(4), 316-321.
 13. Román, G. C. (2007). Autism: transient in utero hypothyroxinemia related to maternal flavonoid ingestion during pregnancy and to other environmental antithyroid agents. Journal of the neurological sciences, 262(1-2), 15-26.

Medisinske tilstander som kan reagere på Cannabidiol