Scroll to top
Bevisbasert

CBD og Høyt Blodtrykk: Nåværende forskning og forståelse

Hvilken effekt har CBD på blodtrykk? Her vil vi gjennomgå medisinsk forskning for å se hvordan CBD fungerer for hypertensjon, også kjent som høyt blodtrykk.

Skrevet av
Daily CBD ,

Kan CBD brukes for å behandle høyt blodtrykk?

For å opprettholde en god helse, er det viktig at blodtrykket ligger innenfor de optimale grenseverdiene. Lar man blodtrykket overstige disse verdiene, kan det føre til alvorlige konsekvenser for helse og velvære på lang sikt. 

Enten du sover, surfer på internett, stresser med ærend eller løper et maraton, jobber kroppen din bak kulissene med å justere blodtrykket ditt for å tilpasse kroppens krav til enhver tid.

Høyt blodtrykk er en av de mest problematiske helseproblemene samfunnet vårt står overfor i dag. I USA har det nådd epidemiske proporsjonerog berører nesten halvparten av den voksne befolkningen ifølge American Heart Association. 

I denne artikkelen utforsker vi den positive sammenhengen mellom CBD og høyt blodtrykk ved å se hva dagens forskning sier som bruken av CBD som helsetilskudd for høyt blodtrykk, og hva dets begrensninger er.

Først og fremst: hva er et sunt nivå for blodtrykk?

En person med normalt blodtrykk vil ved hvile ligge under 130 mmHg (systolisk) og under 85 mmHg (diastolisk) ifølge Store Medisinske Leksikon – som definerer følgende nivåer for hypertensjon (systolisk/diastolisk):

 • Ideelt blodtrykk                 — <120 / <80
 • Normalt blodtrykk             — <130 / <85
 • Høyt (normalt) blodtrykk  — 130 – 139 / 85 – 89
 • Mild hypertensjon             — 140 – 159 / 90 – 99
 • Moderat hypertensjon      — 160 – 179 / 100 – 109
 • Alvorlig hypertensjon       — >180 / < 110

Sammendrag: Hvordan CBD kan hjelpe

CBD kan bidra til å regulere blodtrykket på følgende måter:

 • Avslapper blodårene [1,2]
 • Påvirker kontrollsentre i hjernen [3,4] og det perfiere nervesystemet [5]
 • Påvirker enkelte gener som kontrollerer blodtrykket [1]
 • Regulerer nervesignalisering involvert med blodtrykkskontroll [6]

De endocannabinoide reseptorene sin rolle – Kontrollere blodtrykk

Fordelt over hele hjernen og kroppen din, finnes et intrikat nettverk av cannabinoide reseptorer og deres respektive signalmolekyler (endocannabinoider) som utgjør det som kalles det endocannabinoide systemet (ECS). ECS er avgjørende for å opprettholde optimal funksjon av organene og de indre systemene dine til enhver tid – en prosess kjent som homeostase.

Det finnes to primære reseptorer for cannabinoidmolekyler: CB1 og CB2. Disse to reseptorene har separate forgreninger i kroppen, og har også forskjellige funksjoner med tanke på oppretthold av blodtrykket.

1. CB1-reseptorer

CB1-reseptorene er betydelig dekket utover det nevrologiske systemet og områder i kroppen der blodtrykket er regulert. Dette inkluderer blodårene, binyrene, hjertet og lungene [7].

Det meste av aktivitet som modulerer blodtrykket i forbindelse med CBD, henger sammen med hvordan det virker på CB1-reseptorene.

2.CB2-reseptorer

Disse endocannabinoide reseptorene finnes også i hjernen og nervesystemet, men er stort sett konsentrent i immunforsvaret [7].

Som følge av hvor de befinner seg, bidrar CB2-reseptorene til regulering av blodtrykket ved sykdom, eller som en respons til akutte betennelser fra en infeksjon eller skade, eller ved kronisk lavgradig betennelse forårsaket av faktorer som dårlig kosthold, røyking eller annen usunn livsstil.

CBD & hypertensjon: Hva forskningen sier

Det finnes tilbakemeldingssløyfer i kroppen din som hjelper til med å regulere blodtrykket — EC-systemet er en viktig komponent i de fleste av disse reaksjonsveien i kroppen din. Derfor kan CBD være en nyttig behandling for tilstander assosiert med feilregulering av blodtrykket.

Her kan du lese om flere måter CBD kan brukes til å påvirke blodtrykket i pre-kliniske og kliniske studier:

1. Antiinflammatoriske og antioksiderende effekter

De antiinflammatoriske og antioksiderende effektene av CBD er årsak til mange av dens blodtrykkssenkende fordeler.

Foreløpige dyrestudier har vist at CBD beskytter blodkar mot skader forårsaket av betennelser eller forhøyede glukosenivåer soma kan føre til fortettelse i arteriene og høyt blodtrykk [1].

CBD gjør dette ved å regulere aktiviteten til cyclooxygenase (COX), et viktig enzym i den inflammatoriske kaskaden og det samme enzymet som antiinflammatoriske medisiner slik som Aspirin (acetylsalisylsyre) er rettet mot [9]. COX bidrar også til økt produksjon av prostanoide forbindelser som signaliserer blodkar til å utvide seg.

2. Effekten av CBD på arteriene

CBD kan påvirke arteriene (pulsårene) på mange ulike måter. Her er eksempler på noen:

A) CBD kan fremme artieriell utvidelse (vasodilatasjon)

I et eksperiment der man brukte arterievev fra forsøkdsyr, viste CBD nesten fullstending avslapning av arterien [1].

Et lignende eksperiment ble utført ved bruk av menneskelige arterier som var innsnevret før administrering av CBD, som viste å redusere trykket i arteriene med 40% [1, 2].

Forskerne bemerket at CBD reduserte blodtrykket ved å aktivere CB1-reseptorer i endotelet (membranforing på innsiden av hjertet og blodkarene). Dette fører til frigjøring av nitrogenoksid — et av de viktigste signalmolekylene som får arteriene til å utvide seg og dermed redusere blodtrykket.

Det ser også ut til at CBD kan jobbe utenfor det endocannabinoide systemet for å styre blodtrykket i arteriene direkte, ved å hemme tilstrømning av kalsiumkanaler i det muskulære laget av pulsårene [6]. Når kalsium kommer inn i musklene får den muskler til å trekke seg sammen, så ved å hemme kalsiumkanaler fremmer CBD avspenning og vasodilering av blodkar. 

B) CBD kan motvirke overdreven væskeansamling

Overflødig natrium i celler fremmer vannretensjon, som kan føre til forhøyet blodtrykk. CBD forhindre væskeretensjon ved å fremme kaliumtilstrømning i celler [2].

Natrium og kalium fungerer som motsetninger til hverandre, litt slik som vannstanden i en dam blir kontrollert: Når låsene til demningen åpnes, slik som kalium strømmer til i en celle, renner vann ut og vannstanden synker. Men når låsene er lukket, likt som tilstrømning av natrium i en celle, holder dammen på vannet og vannivået stiger.

C) CBD kan beskytte mot høyt blodsukker

CBD kan beskytte arterier fra de skadelige effektene av høyt blodsukker. I vevskultureksperimenter ble disse effektene redusert i nærvær av CBD [1].

Selv om den nøyaktige mekanismen for disse observerte effektene enda ikke er kjent, har man også funnet senkede betennelsesmarkører samtidig med disse effektene — noe som fører til at forskere spekulerer i at senking av betennelse er delvis ansvarlig for disse fordelene.

D) CBD kan positivt påvirke stressresponsen

Det finnes noe bevis for at CBD kan fremme avspenning av arterier ved å redusere aktiviteten til enzymer ansvarlig for stressrespons i endotelet, som initierer en kaskade av betennelse som fører til forhøyet blodtrykk [2].

3. Anxiolytiske effekter av CBD

Tallrike kliniske studier har etablert CBD som et effektivt middel mot angst [1].
CBD er kjent for å virke på hukommelsessentre for å fjerne traumatiske minner som kan utløse angstresponsen [3].

Studier har også vist at CBD kan berolige den kardiovaskulære responsen på angst. På forsøkdsdyr har angivelig en enkelt dose med CBD vist å redusere forhøyet hjertefrekvens og blodtrykk i angsttilstand [1].

Menneskelige kliniske studier er imidlertid ikke-konklusive, og noen rapporterer at det ikke finnes signifikante blodtrykkssenkende effekter hos pasienter med angstlidelser, til tross for at CBD reduserer andre symptomer på angst.

4. CBD påvirker sentrum for stressrespons i det sentrale og det perifere nervesystemet

A) Sentralnervesystemet

CBD sine stressregulerende effekter kommer delvis av dens aktivitet på hjernens limbiske strukturer, som kontrollerer den nevroendokrine responsen på stress. En enkelt dose CBD beskyttet en gruppe friske frivillige fra blodtrykkshevende stress i en klinisk studie [4].

Ved å senke stressresponsen kan CBD forhindre farlige økninger i blodtrykk som oppstår i stressende situasjoner, og som kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer som kan føre til hjerneslag eller hjerteinfarkt.

B) Det perifere nervesystemet

CBD kan bidra med blodtrykkssenkende fordeler til pasienter med enkelte former for høyt blodtrykk ved å redusere aktiviteten til det sympatiske nervesystemet, en komponent i det perifere nervesystemet som aktiverer “fight or flight” responsen som en reaksjon på stress [5].

5. Genmodulerende effekter av CBD for hypertensjon

Tidligere forskning har vist at CBD kan aktivere et gen som er involvert i fett- og glukosemetabolisme (PPARγ).

PPARγ reduserer betennelse i de endotele cellene og reduserer åreforkalkning, noe som fører til avspenning av arteriene. Dette genet øker også aktiviteten til en kraftig antioksidant kalt superoksid dismutase (SOD) — som fremmer dilatasjon av arterier ved å redusere betennelsesinduserende frie radikaler [1].

Når kan CBD øke blodtrykket?

Etter skader som følge av for lavt oksygennivå i kroppen, som for eksempel hjerneslag eller hjerteinfarkt, blir kroppens evne til å opprettholde blodtrykket ofte nedsatt, noe som kan føre til perioder med farlig lavt blodtrykk. CBD har vist seg å bidra til å heve blodtrykket under disse omstendighetene [10].

I enkelte situasjoner vil CBD kunne hemme utvidelsen av blodkar, og dermed forhindre at blodtrykket faller. For eksempel, giftige forbindelser som lipopolysakkarider som vi finner på overflaten av bakterier er kjent for å føre til at blodkar utvider seg. Eksperimenter med CBD har funnet at CBD kan stoppe denne reaksjonen [1].

Virkning av CBD under normale forhold

Dersom ditt blodtrykk ikke er for høyt, finnes det bevis hos både dyr og mennesker for at CBD ikke får blodtrykket til å falle. Dette har vist seg å stemme både for korte og lengre tidsperioder [5,10,11].

Det ser ut til at CBD bare senker blodtrykket hos personer som er hypertensive — anekdotiske rapporter har derimot antydet at CBD kan sende blodtrykket hos friske mennesker.

Hvis du lider av lavt blodtrykk, bør du snakke med en lege før du anvender CBD — det er en mulighet for at et slikt tilskudd kan senke blodtrykket ditt ytterligere. Dette kan igjen føre til svimmelhet og besvimelse.

Avgjørende faktorer når du har høyt blodtrykk og bruker CBD

Forskningen som er gjort på helseeffektene fra CBD er på et veldig ungt stadie. Som med de fleste vitenskapelige reiser, er det slik at jo mer vi lærer om CBD og dens rolle i oppretthold av blodtrykk, jo mer begynner vi å forstå nettopp hvor mye mer vi har å lære om denne komplekse prosessen — og hvor mye vi enda ikke har forstått.

Selv om CBD har en høy sikkerhetsprofil, er det viktig å huske på at alt som har effekter på kroppen også kan ha utilsiktede eller uønskede bivirkninger. Når det gjelder CBD og blodtrykk, er det nyttig å vurdere følgende:

1. CBD responderer ulikt hos alle

Ut fra nåværende tilgjengelig litteratur, kan vi lære at en rekke faktorer påvirker hvordan CBD fungerer i kroppen. I en liten, klinisk studie varierte responsen fra 2 til 75% avslapning av arteriene [2]. De nøyaktige mekanismene for mange av disse forskjellene er imidlertid ikke kjent på dette tidspunktet.

Det ser generelt ut til at kvinner har bedre respons enn menn, og responsen varier svært forskjellige blant forskjellige dyrearter som blir brukt i laboratoriestudier [10].

2. Effektene av CBD kan variere avhengig av underliggende helseforhold

Pasienter med bevegelsesforstyrrelser, assosiert med forhøyet blodtrykk, ble rapportert å ha en betydelig reduksjon i sitt stående (kontra liggende) blodtrykk når de tok CBD over en periode på 6 uker [10].

Det finnes imidlertid observasjoner av forhold hvor effekten av CBD reduseres, som for eksempel ved diabetes type 2 og forhøyet kolesterol. Det ble ikke observert endringer i blodtrykk som respons på CBD hos pasienter med epilepsi som tok CBD i 4,5 måneder, eller hos pasienter med Huntingtons sykdom som tok CBD i 6 uker [10].

Alder, kroppsmasseindeks (BMI) og røyking ser ikke ut til å ha noen innvirkning på CBD-respons. På samme måte påvirket ikke kreft, hjertesykdom eller hypertensjon deltakernes respons på CBD [10].

3. Interaksjon med legemidler kan forekomme

Noen medikamenter kan svekke CBD sin aktivitet i kroppen. FOr eksempel har det vært kjent at betablokkere som brukes til å håndtere høyt blodtrykk, statiner for høyt kolesterol ognoen blodsukkersenkende medisiner reduserer responsen på CBD [10].

Oppsummering: CBD & høyt blodtrykk

Blodtrykket vårt opprettholdes av et komplisert system av tilbakemeldingssløyfer, og CBD er tilstedeværende i mange av disse strukturene i kroppen.

Ut fra den forskningen som er tilgjengelig, kan vi konkludere med disse generaliseringene:

 • CBD virker gjennom det endocannabinoide systemet for å regulere blodtrykket
 • CBD er en antioksidant og virker antiinflammatorisk — begge disse egenskapene har en positiv innvirkning på blodtrykk
 • CBD påvirker blodårene direkte for å redusere blodtrykket
 • CBD hjelper mot angstsymptomer, som igjen kan senke blodtrykket
 • CBD aktiverer gener involvert med betennelse og blodtrykksrespons

CBD virker med andre ord svært lovende for behandling av blodtrykk, men det er enda i en tidlig fase. Vitenskapen har igjen å vise oss hvordan vi effektivt kan bruke CBD til behandling mot hypertensjon og konkludere med hvem som kan ha nytte av det, og når det kan benyttes.

Det er mye som tyder på at CBD kan være et utmerket naturlig helsetilskudd for å kontrollere høyt blodtrykk — men du bør likevel snakke med legen din før du bruker dette stoffet hvis du har problemer med reguleringen av blodtrykket i kroppen din. Dette er spesielt viktig dersom du tar medisiner eller kosttilskudd for å håndtere din tilstand, eller hvis du har en familiehistorie med hjerneslag eller hjertesykdom.


Referanser

 1. Stanley, C. P., Hind, W. H., & O’Sullivan, S. E. (2013). Is the cardiovascular system a therapeutic target for cannabidiol? Br J Clin Pharmacol, 75(2), 313-322. doi:10.1111/j.1365-2125.2012.04351.x
 2. Stanley, C. P., Hind, W. H., Tufarelli, C., & O’Sullivan, S. E. (2015). Cannabidiol causes endothelium-dependent vasorelaxation of human mesenteric arteries via CB1 activation. Cardiovasc Res, 107(4), 568-578. doi:10.1093/cvr/cvv179
 3. Lee, J. L. C., Bertoglio, L. J., Guimaraes, F. S., & Stevenson, C. W. (2017). Cannabidiol regulation of emotion and emotional memory processing: relevance for treating anxiety-related and substance abuse disorders. Br J Pharmacol, 174(19), 3242-3256. doi:10.1111/bph.13724
 4. Jadoon, K. A., Tan, G. D., & O’Sullivan, S. E. (2017). A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight, 2(12). doi:10.1172/jci.insight.93760
 5. Kossakowski, R., Schlicker, E., Toczek, M., Weresa, J., & Malinowska, B. (2019). Cannabidiol Affects the Bezold-Jarisch Reflex via TRPV1 and 5-HT3 Receptors and Has Peripheral Sympathomimetic Effects in Spontaneously Hypertensive and Normotensive Rats. Front Pharmacol, 10, 500. doi:10.3389/fphar.2019.00500
 6. O’Sullivan, S. E., Sun, Y., Bennett, A. J., Randall, M. D., & Kendall, D. A. (2009). Time-dependent vascular actions of cannabidiol in the rat aorta. Eur J Pharmacol, 612(1-3), 61-68. doi:10.1016/j.ejphar.2009.03.010
 7. Jahan P. Marcu, J. B. S. (2016). Chapter 66  Molecular Pharmacology of CB1 and CB2 Cannabinoid Receptors In Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, Volume 1: Elsevier.
 8. Kozlowska, H., Baranowska, M., Schlicker, E., Kozlowski, M., Laudanski, J., & Malinowska, B. (2007). Identification of the vasodilatory endothelial cannabinoid receptor in the human pulmonary artery. J Hypertens, 25(11), 2240-2248. doi:10.1097/HJH.0b013e3282ef7a0a
 9. Wheal, A. J., Cipriano, M., Fowler, C. J., Randall, M. D., & O’Sullivan, S. E. (2014). Cannabidiol improves vasorelaxation in Zucker diabetic fatty rats through cyclooxygenase activation. J Pharmacol Exp Ther, 351(2), 457-466. doi:10.1124/jpet.114.217125
 10. Sultan, S. R., Millar, S. A., England, T. J., & O’Sullivan, S. E. (2017). A Systematic Review and Meta-Analysis of the Haemodynamic Effects of Cannabidiol. Front Pharmacol, 8, 81. doi:10.3389/fphar.2017.00081
 11. Martin-Santos, R., Crippa, J. A., Batalla, A., Bhattacharyya, S., Atakan, Z., Borgwardt, S., . . . McGuire, P. K. (2012). Acute effects of a single, oral dose of d9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) administration in healthy volunteers. Curr Pharm Des, 18(32), 4966-4979. doi:10.2174/138161212802884780

Helsetilstander som kan ha nytte av Cannabidiol