Scroll to top
Bevisbasert

CBD og nyresykdom: Nåværende forskning og forståelse

CBD kan bidra i bekjempelsen av nyresykdommer ved hjelp av sine betennelsesdempende, antioksiderende og smertestillende fordeler.

Skrevet av
Justin Cooke ,

Nyresykdom er den niende mest vanlige dødsårsaken i USA.

Ifølge forskning utført av American Kidney Fund, lider omtrent 10% av den amerikanske befolkningen av kronisk nyresykdom.

Et av hovedsymptomene på nyresykdom er kronisk smerte.

Leger foreskriver ofte acetaminophen og andre smertestillende midler som inneholder opiater for å behandle smerten. Ironisk nok kan disse stoffene føre til ytterligere skade på nyrene .

Her kommer CBD inn i bildet.

Denne kjemiske sammensetningen — funnet i cannabisplanten — gir effektiv smertelindring uten å forårsake ytterligere nyreskade. Det finnes bevis på at CBD både kan reparere nyreskade og bremse utviklingen av nyresykdom.

I denne artikkelen vil vi undersøke CBD som et tilskudd i bekjempelsen av kronisk nyresykdom, hvordan man bruker det, og når du bør unngå det.

La oss hoppe rett inn i det.

Sammendrag: CBD for håndtering av nyresykdom

Cannabis kan brukes til å håndtere symptomer for nyresykdom — som ofte inkluderer kronisk smerte og høyt blodtrykk.

Det finnes bevis for at CBD og andre relaterte cannabinoider kan ha en støttende effekt for helsen til nyrene ved både akutt og kronisk nyresykdom — selv om dette ennå ikke har blitt bekreftet av vitenskapelig forskning.

En av de viktigste fordelene ved å bruke CBD i forhold til andre smertestillende legemidler er at det ikke forårsaker noen ekstra skade på nyrene.

Andre smertestillende legemidler — som acetaminophen eller medikamenter fremstilt med opiater — metaboliseres i leveren og elimineres gjennom nyrene. Disse stoffene har vist seg å forårsake skade på de følsomme cellene som utgjør nyrene, noe som kan føre til en forverring av tilstanden.

CBD metaboliseres også av leveren, men har ikke vist seg å tilføre nyrene ekstra skade, noe som gjør det til et ideelt alternativ for å håndtere smerte som har opprinnelse i nyrene.

Fordeler ved CBD for håndtering av nyresykdom:

 1. Reduserer smerte forbundet med vanlige bivirkninger av nyresykdom
 2. Kan redusere utviklingen av nyresykdom
 3. Senker betennelse i nyrene
 4. Beskytter nyrene mot oksidativ skade

Hva er nyresykdom?

Nyrene er ansvarlige for å filtrere kjemiske sammensetninger ut av blodet. De filtrerer kontinuerlig vann og substanser ut av blodet — de bestemmer også hvor mye av disse filtrerte stoffene som skal føres tilbake inn i blodet.

Hele prosessen er designet for å opprettholde en balanse i blodet. Alt fra blodets pH-verdi til blodtrykk avhenger av en sunn nyrefunksjon for å holde seg innenfor det optimale området. Nyrene er også involvert i å opprettholde homeostase gjennom frigjøring av hormoner som erytropoietin, kalsitriol og renin.

Eventuelle problemer med nyrefunksjonen kan raskt føre til generelle problemer gjennom hele kroppen. Giftige substanser kan bygge seg opp i blodet, blodets pH kan endres (som kan være dødelig), og blodtrykket kan begynne å stige ut av kontroll.

Nyresykdom kan føre til alvorlige konsekvenser, inkludert:

 • Høyt blodtrykk
 • Hjertesvikt
 • Hyperkalemi
 • Uremia
 • Anemi
 • Blødningsforstyrrelser
 • Acidose
 • Hyperkalsemi
 • Hyperparatyreoidisme
 • Hudsykdommer
 • Nedsatt immunfunksjon
 • Nedsatt seksuell evne
 • Nevrologiske sykdommer
 • Død

Diagnostisering av nyresykdom

Nyresykdom blir diagnostisert gjennom en rekke tester og skanner, sammen med en vurdering av familiehistorie og hvilke symptomer som oppleves.
Kjennetegnet på nedsatt nyrefunksjon er noe som kalles estimert glomerulær filtreringshastighet (eGFR). Dette måler mengden væske som kan passere gjennom nyrene. Dersom eGFR-tallet er lavt, betyr det at nyrene ikke fungerer ved full kapasitet.

Tolkning av eGFR ved nyresykdom

 • Over 90 eGFR — optimal nyrefunksjon
 • Mellom 60 og 89 eGFR — mild nyresvikt
 • Mellom 30 og 59 eGFR — moderat nyresvikt
 • Mellom 15 og 29 eGFR — alvorlig nyresvikt
 • Alt under 15 eGFR — full nyresvikt

Andre tegn på nyresvikt

 • Lavt urinsyrenivå
 • Lavt kreatininnivå
 • Lave forholdstall mellom urea og kreatinin
 • Høyt nivå av kalsium i urinen
 • Lavt nivå av fosfat i urinen

Symptomer på nyresykdom

 • Kvalme
 • Oppkast
 • Søvnproblemer
 • Dårlig appetitt
 • Muskelkramper
 • Hevelse av føtter og ankler
 • Kronisk smerte
 • Tretthet
 • Hevelse i ansiktet, håndledd eller underliv
 • Skummet urin
 • Mørk farge på urin
 • Brennende følelse ved urinering
 • Urineringsfrekvens
 • Smerter i midtryggen
 • Høyt blodtrykk
 • Kløe
 • Konsentrasjonsvansker
 • Mørkning av huden
 • Muskelkramper
 • Uremisk frost
 • Osteodystrofi
 • Nedsatt immunfunksjon

Årsaker til nyresykdom

Nyrene spiller en viktig rolle ved regulering av blodtrykk og filtrering av avfallsmaterialer ut av blodet. Som et filter er nyrene utrolig presise — de filtrerer ut substanser på et mikroskopisk nivå. Den funksjonelle enheten som utfører filtreringen kalles et nefron.

Det finnes rundt 1 million nefroner i hver nyre, og disse arbeider iherdig for å trekke kjemiske forbindelser ut av blodet idet de går gjennom nyrene. På en enkelt dag filtrerer nyrene rundt 180 liter blod.

Nefronene er svært følsomme og kan lett skades i av giftige substanser i blodet.

Diabetes er et eksempel på en av de vanligste årsakene til nyresykdom. Høyt blodsukkernivå som følge av diabetes kan skade vev rundt hele kroppen — inkludert nyrenes følsomme nefroner.

Skadede nefroner medfører økt belastning på de resterende nefronene, noe som ytterligere øker sjansene for videre skade.

Noen av de vanligste årsakene til nyresykdom inkluderer:

 • HIV/AIDS
 • Lupus
 • Hepatitt B
 • Hepatitt C
 • Iatrogen sykdom
 • Diabetes
 • Høyt blodtrykk
 • Hjertesykdom
 • Røyking
 • Fedme

Konvensjonelle behandlingsalternativer for nyresykdom

De fleste behandlingsmulighetene for denne lidelsen innebærer behandling av sykdommens symptomer.

Etterhvert som nyreskade utvikler seg, kan pasientene måtte gå gjennom regelmessige dialysebehandlinger for å utføre kunstig filtrering av blodet. Avanserte nyresykdommer kan også føre til behov for nyretransplantasjon.

Populære medisiner for nyresykdom:

 1. Opiater — for håndtering av smerter
 2. Hypertensiver — for kontrollering av høyt blodtrykk
 3. Diuretika — for senking av blodtrykk

Guide til bruk av CBD for nyresykdom

Selv om det ikke finnes kliniske studier som undersøker den spesifikke rollen som CBD og andre cannabinoider spiller i nyrene, finnes det flere tegn på at CBD kan være i stand til å beskytte nyrene mot skade eller bremse utviklingen av nyresykdom [1].

Endocannabinoid-systemet finnes i hele kroppen. Nesten hvert organ i kroppen har enten CB1- eller CB2-reseptorer — mange har begge.

Nyrene har begge disse reseptorene, noe som tyder på at endocannabinoid-systemet spiller en rolle i funksjonen til dette viktige organet. Nøyaktig hva denne funksjonen innebærer finnes det per dags dato ingen bred enighet om.

Det antas imidlertid at de endocannabinoide reseptorene er med på å håndtere organskader, heller enn at de har én spesifikk funksjon. Dette er også måten endocannabinoid-systemet fungerer i leveren. Endocannabinoid-systemet ser ikke ut til å bli aktiv før det er skade i selve nyren.

Man har derfor en formening om at endocannabinoid-systemet spiller en støttende, til og med defensiv, rolle i dette organet når sykdommen begynner å utvikle seg.

Hva sier forskningen?

En studie ga mus en giftig dose cisplatin (en kjemisk sammensetning som kjent for å forårsake irreversibel nyreskade), og CBD for å teste om det ville beskytte nyrene mot skade eller ikke. Tre dager etter behandling oppdaget forskerne at musen som hadde blitt gitt CBD hadde vesentlig mindre betennelse, nekrose og funksjonsnedsettelse i nyrene [1].

Hva er anbefalt dosering med CBD for nyresykdom?

Nyresykdom er en alvorlig lidelse, og alle mulige behandlingsalternativer bør diskuteres med lege. Denne tilstanden kan raskt føre til alvorlige konsekvenser.

Til gjengjeld har mange mennesker med nyresykdom vendt seg til CBD som en alternativ tilleggsbehandling i kombinasjon sammen med andre medisiner og endringer i kosthold/livsstil.

Å finne den rette dosen av CBD kan være en utfordring, da effekten kan variere fra person til person.

Dessverre er det ikke mye forskning som setter søkelys på effektiv dose av CBD for håndtering av nyresykdom — mesteparten av den foreløpige forskningen har undersøkt sikkerheten ved bruk av CBD ved nyresykdom (som er positivt) samt dyreforsøk for å undersøke hvordan kombinasjonen fungerer.

Vi kan bruke informasjon fra lignende forhold som leversykdommer eller kardiovaskulære lidelser, ettersom disse involverer lignende virkningsmekanismer. Vanligvis krever disse høye doser av CBD for å produsere effekter.

Derfor er det sannsynlig at dosen av CBD også bør være på den øvre delen av spekteret for å gi nyttig effekter i bekjempelsen av nyresykdom.

Når du bruker CBD (og ethvert annet tilskudd) for første gang, er det viktig at du starter med en liten dose, og øker gradvis over tid når du vet hvordan det påvirker deg individuelt.

Vi anbefaler at du starter med en dose med lav styrke, og sakte over tid øker til doser med medium eller høy styrke.

Beregning av CBD-dosering etter vekt

Lav styrkeMedium styrkeHøy styrke
1 mg for hver 4.5 kg6 mg for hver 4.5 kg12 mg for hver 4.5 kg

Ved bruk av denne informasjonen kan du beregne hva som utgjør en lav dose, middels dose eller høy dose med CBD.

For å forenkle dette ytterligere, inkluderer vi et diagram basert på vekt og ønsket styrke.

Daglig dosering av CBD  basert på vekt og styrke (i mg)

VektLow StrengthMedium StrengthHigh Strength
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
80 kg17 mg52 mg105 mg
90 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
114 kg25 mg75 mg150 mg

Konklusjon: CBD og nyresykdom

Nyresykdom er en alvorlig og livstruende sykdom som medfører tap av funksjonen i dette organet.

På grunn av den viktige rollen som nyrene spiller i regulering av homeostase og filtrering av giftige metabolske biprodukter fra blodet, kan nyresvikt raskt føre til vesentlige komplikasjoner eller, i verste tilfelle, være dødelig.

Selv om inntak av CBD har vist seg å være trygt hos personer med nyresykdom — og til og med ha gunstig effekter hva gjelder sykdomsprogresjonen — er det viktig å konsultere legen din før du bruker CBD eller andre tilskudd.

Det finnes tegn på at CBD kan brukes til å håndtere smerter som oppstår som følge av nyresykdom, samt bidra til direkte beskyttelse av nyrene selv.

Mer forskning må til for å bestemme den ideelle dosen for denne lidelsen. Foreløpige studier tyder imidlertid på at høyere doser er nødvendige.

Referanser

 1. Pan, H., Mukhopadhyay, P., Rajesh, M., Patel, V., Mukhopadhyay, B., Gao, B., … & Pacher, P. (2009). Cannabidiol attenuates cisplatin-induced nephrotoxicity by decreasing oxidative/nitrosative stress, inflammation, and cell death. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 328(3), 708-714.
 2. Go, A. S., Chertow, G. M., Fan, D., McCulloch, C. E., & Hsu, C. Y. (2004). Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. New England Journal of Medicine, 351(13), 1296-1305.
 3. Coresh, J., Selvin, E., Stevens, L. A., Manzi, J., Kusek, J. W., Eggers, P., … & Levey, A. S. (2007). Prevalence of chronic kidney disease in the United States. Jama, 298(17), 2038-2047.
 4. Hampson, A. J., Grimaldi, M., Axelrod, J., & Wink, D. (1998). Cannabidiol and (−) Δ9-tetrahydrocannabinol are neuroprotective antioxidants. Proceedings of the National Academy of Sciences, 95(14), 8268-8273.
 5. El-Remessy, A. B., Al-Shabrawey, M., Khalifa, Y., Tsai, N. T., Caldwell, R. B., & Liou, G. I. (2006). Neuroprotective and blood-retinal barrier-preserving effects of cannabidiol in experimental diabetes. The American journal of pathology, 168(1), 235-244.

Medisinske tilstander som kan reagere på Cannabidiol