Scroll to top
Evidence based

Den ultimata guiden till cannabidiol (CBD)

Cannabidiol (CBD) är den primära medicinska föreningen i marijuana/cannabisväxten. Bli en expert på detta fantastiska och naturliga hälsotillskott.

Article By
Justin Cooke ,

Cannabidiol (CBD) är en av de aktiva medicinska beståndsdelarna i cannabisväxten.

Även om cannabis har varit olagligt över hela världen de senaste 80 åren, har växten nyligen blivit populärt bland den utbredda allmänheten tack vare sina påstådda hälsoegenskaper.

CBD rekommenderas som ett naturligt hälsotillskott för en lång rad av symtom och medicinska tillstånd – framförallt epilepsi, sömnlöshet, ångest, multipel skleros, hudåkommor och smärta.

Hur kan en enda förening ha så stor inverkan på så många orelaterade medicinska system? Kan den verkligen åstadkomma allt detta?

I den här ultimata guiden till CBD går vi igenom allt du behöver veta om CBD för att börja använda det på ett säkert och effektivt sätt. Vi kommer att beröra föreningarnas viktigaste hälsofördelar och hur de kan leverera dessa effekter från ”topp-till-tå”.

Vi berör följande ämnen:

 • Hur CBD fungerar
 • Hur CBD står sig mot andra ämnen i samma klass
 • Vad forskningen säger om CBD för dess mest populära användningsområden
 • Hur man väljer rätt CBD-produkt
 • Hur man bestämmer vilken dos av CBD som är lämplig
 • När man ska undvika CBD
 • Hur lång tid det tar innan CBD börjar fungera
 • De vanligaste biverkningarna av CBD
 • Hur man skiljer bra CBD-produkter från dåliga

Vad är cannabidiol?

Cannabidiol är enbart en av de 421 kemikalier som finns i cannabisväxten [1]. Det är den primära medicinska komponenten i bladen och blommorna.

CBD får de flesta av sina terapeutiska fördelar genom förmågan att interagera med det endocannabinoida systemet. Huvudrollen i systemet är att stödja homeostas (balans) i hela kroppen (mer om detta nedan).

Det finns över 66 olika cannabinoider i cannabisväxten – var och en har en unik effekt på kroppen.

Den vanligaste cannabinoiden i växten är vanligtvis CBD, följt av den huvudsakliga psykoaktiva komponenten THC (tetrahydrocannabinol). Andra cannabinoider som CBC (cannabichromene), CBG (cannabigerol) och CBN (cannabinol) utgör den största delen av den återstående cannabinoidprofilen.

Vad är det endocannabinoida systemet?

Alla däggdjur har ett endocannabinoid system (ECS). Vi har även specialiserade signalmolekyler som är utformade för att fungera med ECS och de kallas endocannabinoider

Föreningarna i cannabis – fytocannabinoiderna – har precis rätt form för att kunna interagera med ECS.  

ECS består av en grupp specialiserade receptorer som kontrollerar intracellulära aktivitet (aktivitet som sker inom cellen). Systemet är främst inriktat på att upprätthålla homeostas (balans i hela kroppen), samt att skydda organ från kronisk skada, orsakad av exponering av giftiga ämnen eller inflammation.

Homeostas avser en organisms förmåga att upprätthålla en konsekvent, välbalanserad inre miljö.

Allt från kroppstemperatur till blodets pH måste hållas inom snäva, kontrollerade ramar för att vi ska kunna bibehålla hälsan.

Du kanske undrar hur ECS hjälper oss att behålla homeostas? Svaret är tyvärr inte så enkelt. Systemet använder en serie av mycket komplexa cellulära återkopplingsmekanismer för att upprätthålla balansen – den vrider upp processer när de är för låga och vrider ner dem när de är för höga.

Det bästa sättet att förstå hur systemet fungerar är genom att tänka på ECS som ”läskvitton” på ett textmeddelande.

Låt mig förklara.

Du skickar ett textmeddelande och berättar något viktigt, som till exempel var mottagaren ska möta dig efter jobbet. När någon öppnar ditt meddelande för att läsa det får du en notifikation som visar att meddelandet har tagits emot och lästs. Det låter dig veta att du inte behöver skicka samma meddelande igen. 

Det endocannabinoida systemet fungerar som läskvitton för kroppen. Det är utformat för att förbättra kroppens förmåga att kommunicera med sig själv, för att hålla stramare kontroll över homeostas.

När ett meddelande skickas från en cell till en annan, skickar det endocannabinoida systemet ett meddelande tillbaka till avsändaren för att berätta att meddelandet har mottagits och förfrågningarna kommer att tas hand om.

Var finns ECS?

Det endocannabinoida systemet finns i hela kroppen.

Endocannabinoidreceptorer finns på nästan varje organ (till en viss del) men förekommer framförallt i det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) samt immunsystemet.

I dessa system spelar endocannabinoidreceptorerna en central roll i regleringen av vårt nervsystem – vilket är anledningen till att CBD är så användbart för tillstånd som ångest och epilepsi. Det är också en utomordentligt viktig komponent i immunsystemet – vilket gör CBD användbart för att minska inflammation och stödja autoimmuna störningar som multipel skleros eller ALS.

Kroppen använder två huvudsakliga hormonliknande föreningar för att reglera systemet – kända som endocannabinoiderna.

Den första är en eikosanoid-förening som kallas anandamid och det är den som mest liknar CBD samt fungerar som en allmän regulator för detta system.

Den andra primära endocannabinoiden är 2-AG. Dess effekter är mer lika de från THC och den verkar som en direktaktivator för endocannabinoidreceptorerna (CB1).

Det finns två typer av endocannabinoidreceptorer:

CB1-receptorer

CB1-receptorerna är främst förekommande i ryggmärgen och hjärnans centrala nervsystem. Receptorerna används för att kontrollera neurotransmittorer, inklusive dopamin, serotonin och noradrenalin. Genom dessa effekter spelar CB1-receptorerna en roll i reglering av humör, sexuell funktion, minnesbildning och återhämtning samt övergripande kognitiv hälsa.

De flesta av de psykoaktiva effekterna från THC beror på en aktivering av CB1-receptorerna i ryggmärgen och hjärnan vilket utlöser en frisättning av serotonin.

2. CB2-receptorer

CB2-receptorerna återfinns i alla de perifera vävnaderna inklusive huden, musklerna och immuncellerna. De används vid reglering av frisättning av cytokiner – små signalmolekyler som används för att skicka meddelanden runt kroppen till andra immunceller.

Genom sin effekt på immuncellerna används CB2-receptorer för att öka immunsystemets funktion vid infektion samt cancer. De är även involverade i inflammationsprocessen och autofagi (förvaring av skadade eller infekterade celler i kroppen).

Hur står sig CBD mot andra cannabinoider?

Det finns minst 66 olika cannabinoider i cannabisplantan. Var och en har en liknande kemisk struktur och förmågan att interagera med endocannabinoidsystemet.

Med så många cannabinoider i växten är det lättare att använda ett förkortat namnsystem.

Här är några exempel på cannabinoider och deras korta namn:

 • Cannabidiol — CBD
 • Cannabichromene — CBC
 • Cannabigerol — CBG
 • Cannabinol — CBN
 • Tetrahydrocannabinol — THC
 • Tetrahydrocannabivarin — THCV

Låt oss nu jämföra likheterna och skillnaderna mellan CBD och några av de andra framträdande cannabinoiderna.

1. CBD och THC

Trots att dessa två cannabinoider är väldigt lika strukturellt har de mycket olika effekter på kroppen.

Som tidigare nämnts så är THC den främsta anledningen till att marijuana ger psykoaktiva effekter när växten röks.

Medan CBD arbetar för att förhindra nedbrytningen av naturligt förekommande endocannabinoider som anandamid, direktaktiverar THC endocannabinoidreceptorerna.

En av biverkningarna av denna effekt är frisättningen av serotonin i hjärnan, vilket ger euforiska och sinnesförändrande effekter. Något som är intressant är att de aktiva ingredienserna i psykadeliska svampar och LSD (syra) också får sina hallucinogena effekter genom interaktioner med serotonin i hjärnan.

THC är milt stimulerande, vilket kan vara användbart för tillstånd som inbegriper trötthet eller låg motivation – men samma effekter kan göra THC till ett problem för personer med tillstånd som ångest, sömnlöshet eller schizofreni.

THC passar inte heller personer som vill ta del av hälsofördelarna med cannabis utan de berusande sidoeffekterna.

De flesta CBD-produkter på marknaden har ett minimalt eller obefintligt THC-innehåll för att förhindra dessa berusande effekter. Kontrollera alltid etiketten för försäkra dig om att så är fallet innan du genomför ditt köp.

2. CBD och CBC

CBC står för cannabichromen. Det är den tredje mest förekommande cannabinoiden i cannabisväxten. CBC är, precis som CBD, icke-psykoaktiv och har en avslappnande effekt på det centrala nervsystemet.

En del preliminär forskning tyder även på att CBC är lika, eller till och med mer, användbar för att behandla ångest än CBD. Det behövs dock mer forskning för att bekräfta detta.

3. CBD och CBG

CBG står för cannabigerol – det är prekursor-molekylen för THC, CBD och CBC tillsammans med andra, mindre cannabinoider.

Cannabisväxten producerar CBG innan den genomgår andra faser för att bli andra cannabinoider, beroende på växtens genetik och odlingsmiljö.

Växter som skördas tidigt är mer benägna att ha högt CBG-innehåll.

CBG har visat sig blockera effekterna av THC på serotonin [2] och kan därför minska många av de vanliga biverkningarna av THC inklusive eufori, nervositet och paranoia.

Mer forskning behövs för att fullt ut förstå det medicinska värdet av CBG – för närvarande finns det inte mycket fokus på denna cannabinoid.

4. CBD och CBN

CBN (cannabinol) är motsatsen till CBG – det produceras som CBD och THC bryts ned i mindre föreningar. 

Hampväxter som skördas sent får en högre halt av CBN. Dessutom kan cannabis som har lagrats felaktigt (för torrt eller för länge) också vara högre i CBN.

Denna cannabinoid är milt psykoaktiv för känsliga individer. Dess främsta effekter är att ge en tung, lugnande känsla – vilket gör den speciellt användbar för att behandla sömnlöshet, stress, tvångssyndrom eller ångest.

Vi börjar nu se att några CBD-produkter som lanseras på marknaden innehåller CBN för att förstärka den övergripande lugnande effekten av cannabinoiden.

Hur CBD fungerar

CBD är en potent medicinsk förening som har visat sig ge symptomatiskt stöd för en lång rad med medicinska tillstånd och symtom inklusive epilepsi, ångest, kronisk smärta, illamående, sömnlöshet, stress, multipel skleros, neurodegenerativa störningar och endokrina störningar.

Hur kan en enkel förening ha en så pass bred lista med medicinska egenskaper?

Som tidigare nämnt ligger svaret i CBD:s förmåga att interagera med ett system i kroppen som är inblandat i homeostas – ECS.

CBD reglerar därmed ett system som är utformat för att hålla oss i balans, skruva ner processer när de blir överaktiva och vrida upp dem när de är bristfälliga.

Effekten skiljer sig därför markant jämfört med den från andra mediciner eller tillskott som för det mesta har en specifik effektriktning, som att antingen öka eller minska en särskild process i kroppen.

Låt oss undersöka hur CBD fungerar mer detaljerat:

1. CBD Boosts Endocannabinoid Levels (FAAH Inhibitor)

CBD hämmar ett enzym som är känt som FAAH (fettsyraamidhydrolas). Detta enzym ansvarar för att bryta ner endokannabinoider inuti cellerna.

CBD hämmar FAAH, vilket ger upphov till våra naturligt förekommande endokannabinoider 2-AG och anandamid [3].

Detta är den viktigaste mekanismen som CBD använder för att stödja homeostas. Det är anledningen till att CBD anses ha en ”balanseringseffekt” snarare än att tvinga en reaktion i kroppen i en eller annan riktning.

2. CBD aktiverar smärtreceptorerna vanilloid

När du aktiverar de vanilloida smärtreceptorerna blir resultatet en blockering av smärtsignaler till hjärnan. Vanilloidreceptorerna har många ansvarsområden i människokroppen inklusive reglering av smärtöverföring, inflammation och kroppstemperatur. Det finns flera andra örter som interagerar med dessa receptorer för att producera medicinska effekter, inklusive ingefära, svartpeppar och chilipeppar [14] – samtliga är välkända för sina analgetiska effekter.

CBD direktaktiverar TRPV1-vanilloidreceptorerna vilket minskar styrkan på smärtsignaler som skickas till hjärnan och sänker inflammation i hela kroppen [4].

3. CBD ökar GABA-aktiviteten

GABA (gamma-aminosmörsyra) är vår primära avslappnande neurotransmittor. Den agerar likt en bromspedal på nervsystemet. När allt börjar gå för fort (mental överstimulering), går GABA in för att sakta ner oss.

GABA är viktigt för sömnhygien eftersom det förbereder sinnet för att somna på natten.

Den här neurotransmittorn behövs även omedelbart efter stress. Det är GABA som vrider tillbaka processen, saktar ner hjärtfrekvensen, sänker blodtrycket och låter oss slappna av och återhämta oss.

När GABA inte fungerar på rätt sätt kan vi bli oroliga och det kan vara svårt att stänga av stressresponsen eller somna – vilket leder till oro och sömnlöshet.

GABA dysfunction can indirectly lead to lowered immunity, as well as digestive problems if the issue persists for long periods.

CBD är en allosterisk modulator av GABA. Det är en komplicerad term som betyder att CBD inte aktiverar GABA-receptorn direkt, utan den gör det lättare för naturligt förekommande GABA att binda direkt till receptorerna [5].

Resultatet är en ökad känsla av avslappning och sänkta symtom av hyperstimulering i hjärnan (oro, sömnlöshet, PTSD, etc.).

Många receptbelagda läkemedel mot ångest arbetar på samma sätt, som till exempel bensodiazepiner (såsom Xanax, Valium eller Klonopin).

Till skillnad från bensodiazepiner är dock inte CBD beroendeframkallande. Det uppstår inga abstinenssymtom när du slutar ta CBD, även efter många års regelbunden användning.

Vad används cannabidiol för?

Nu när vi har gått igenom vad CBD är och hur det fungerar går vi över till vad vi kan använda det till. Vi börjar med de traditionella användningarna av cannabisväxter.

Traditionell användning av CBD & cannabis

Vi har använt cannabis som medicin under majoriteten av den dokumenterade mänskliga historien.

Cannabisanvändningen har varit ganska konsekvent genom åren.

De tidigaste kända referenserna till hampa föreslog att den användes för behandling av smärta och skador, något som vi idag förstår är möjligt tack vare växtens CBD-innehåll.

Det var inte förrän på 1600-talet som cannabis blev populär för behandling av psykiska störningar, inklusive depression, oro, kognitiva försämringar och schizofreni.

Under de följande århundradena blev cannabis en populär hälso-tonic för ett flertal medicinska tillstånd och symtom.

Några av de vanligaste traditionella användningarna av cannabis inkluderar:

 • Astma
 • Epilepsi
 • Cancer
 • Hudinfektioner
 • Inflammation
 • Schizofreni
 • Demens
 • Leversvikt
 • Brännskador
 • Smärta

I början av 1920-talet blev cannabis kriminaliserat runt om i världen på grund av sina psykoaktiva effekter. Det satte stopp för tusentals års medicinsk användning av cannabis.

Under de senaste 15 åren har det allmänna intresset ökat väsentligt till förmån för cannabis som en medicin. Lagar förändras nu snabbt i hela världen. Länder som Kanada, Mexiko och Uruguay, legaliserar redan växten för både rekreations- och medicinska ändamål.

De flesta länder har nu dedikerade medicinska hampaprogram. CBD och cannabisextrakt med lågt THC är nu lagligt tillgängliga i de flesta länder runt om i världen.

Vad forskningen säger om CBD

Det finns påståenden om att CBD kan bota nästan allting i dag – vilket uppenbarligen inte är sant. CBD är inte en mirakelmedicin och det finns begränsningar i vad det effektivt kan behandla.

Att kunna skilja mellan överdrivna påståenden och rimliga rekommendationer för CBD kan vara svårt, inte minst på grund av den begränsade forskningen som finns tillgänglig idag.

Kom ihåg att CBD i princip var okänt för den konventionella vetenskapen för 20 år sedan och forskning är en långsiktig process. Det kan ta upp till tio år för forskningen att komma ifatt trender i folkhälsan.

Här är några av cannabis medicinska användningar som har mest bevis bakom sig.

1. CBD & Inflammation

CBD är en kraftfull antiinflammatorisk förening [15]. Faktum är att dess antiinflammatoriska effekter kan ses som en orsak till att CBD även är så effektiv för andra åkommor.

Kronisk (långvarig) inflammation är associerat med många olika medicinska tillstånd, inklusive Parkinsons, Alzheimers, depression, artrit, njursjukdom, multipel skleros och mycket mer.

CBD verkar på inflammationsprocessen på flera nivåer. Det har visat sig att hämma en mängd inflammatoriska markörer som arbetar tillsammans för att driva inflammation i kroppen.

Den breda antiinflammatoriska effekten gör CBD användbar för en mängd olika symtom som är relaterade till inflammation. Det ger även skyddande effekter på långsiktiga hälsoförhållanden, inklusive fettlever, ateroskleros, njursjukdom och inflammatorisk tarmsjukdom.

CBD & ångest

Ångest  och oro kan orsakas av många olika saker som till exempel näringsbrister, traumatiska händelser, kronisk stress, medicinska biverkningar, droganvändning, sömnstörningar eller metaboliska störningar. Eftersom det kan orsakas av många underliggande problem kan det vara svårt att behandla ångest.

CBD erbjuder en del unika fördelar vid behandling av ångest genom förmågan att förbättra GABA-aktiviteten, stödja sömnkvalitet, minska muskelspänning och förbättra symtom relaterade till tarmhälsa och inflammation som indirekt kan leda till ångestsymtom.

En klinisk studie som publicerades 2011 undersökte effekterna av CBD kontra placebo på socialt ångestsyndrom i en modell där publika tal var orsaken bakom ångesten [16]. Tjugofyra deltagare med socialt ångestsyndrom blev ombedda att prata framför en kamera. Standardvärden för ångestnivån togs innan såväl som efter händelsen.

Studien visade att de i behandlingsgruppen (behandlade med CBD) upplevde en snabb minskning av ångestnivån både före och efter det offentliga talet jämfört med personerna som behandlades med placebo.

Det pågår idag en fas 3 randomiserad klinisk prövning som undersöker effekten av en kapsel med CBD-olja som ges till patienter med olika former av ångest- och paniksyndrom. Den här studien är betydligt större och när den är avslutad kommer den sannolikt att bli ett viktigt underlag för användningen av CBD för ångestlindring.

CBD & epilepsi

Det finns mycket forskning om användningen av CBD för epilepsi och flera stora kliniska prövningar har redan publicerats om ämnet. Epilepsi är även fokus för ett kommande CBD- och THC-baserat farmaceutiskt antiepileptiskt läkemedel som kallas Sativex [8], liksom liknande mediciner som Epidiolex.

En kohortstudie från 2016 involverade 74 patienter med behandlingsresistent epilepsi som fick en CBD-berikad hampolja (20:1 CBD: THC-kvot) sex månader i genomsnitt. 89 procent av studiens deltagare rapporterade en minskning av antalet upplevda anfall [7].

Dessutom noterade forskare andra förbättringar i patienternas beteenden som bland annat förbättrad vakenhet, kommunikation, motorik och sömnkvalitet.

4. CBD & smärta

Smärta är ett annat område där mycket forskning har genomförts för att stödja användningen av CBD. Det finns några egenskaper hos föreningen som gör CBD till ett attraktivt alternativ för smärthantering jämfört med andra mediciner:

 1. CBD är inte fysiskt beroendeframkallande
 2. CBD är effektivt mot olika typer av smärta.
 3. CBD ger smärtreduktion genom flera orelaterade mekanismer.

En nypublicerad översiktsartikel av den medicinska cannabisforskaren Ethan Russo presenterade en serie randomiserade kliniska tester av farmaceutiska preparat med CBD- och THC-extrakt (Nabilone, Sativex och Marinol) och deras effekt på olika typer av smärta [9].

Studierna som anges i översiktsartikeln visar att CBD och THC kan användas för att lindra olika former av smärta, inklusive:

 • Neuropatisk smärta (nerv)
 • Smärta vid multipel skleros 
 • Postherpetisk neuralgi
 • Postoperativ smärta
 • Svårbehandlad smärta
 • Smärta vid reumatoid artrit 
 • Smärta vid ryggmärgsskada
 • Smärta vid cancer
 • Urinvägsinfektionssmärta i samband med MS

CBD & multipel skleros

Ett av de ledande farmaceutiska cannabinoidpreparaten (Sativex) godkändes för behandling av multipel skleros av FDA (U.S. Food and Drug Administration) år 2018. Sativex visade sig förbättra de vanliga biverkningarna av MS inklusive muskelspasmer [10], blåsdysfunktion [11] och nervsmärta [12].

CBD har i synnerhet visat sig ge en del förebyggande effekter på MS, en autoimmun sjukdom som medför förstöring av myelin på nerverna av T-celler. CBD hämmar problematiska T-celler från att migrera mot mikroglia i hjärnan, där det normalt skulle utlösa inflammation och degenerering av myelin [13].

Guide till användning av CBD

Så du har bestämt dig för att börja använda CBD i din hälsovård… men du har säkert ytterligare några frågor som måste besvaras:

 • Hur kan jag börja använda CBD?
 • Vad är skillnaden mellan fullspektrum och CBD-isolat? Vilken ska jag använda?
 • Är hampa samma sak som marijuana – vad är skillnaden?
 • Vad är det bästa sättet att använda CBD på?
 • Vilken dos av CBD ska jag ta?

1. Hampa vs Marijuana

En av de mest förvirrande aspekterna av cannabisbaserade produkter är skillnaden mellan hampa och marijuana. Att känna till skillnaden är viktig när man överväger legaliteten och de terapeutiska effekterna av ett CBD-extrakt.

Båda växterna är samma art (Cannabis sativa), men deras tillväxtvanor är extremt olika.

Det enklaste sättet att förstå skillnaden mellan marijuana och hampa är att jämföra det med olika hundraser.

Låt mig förklara …

Alla hundar är samma art – Canis lupus familiaris – trots att det existerar hundratals olika typer av hundar. En chihuahua och en dobermann är båda hundar, fast det finns en otrolig mängd fysiska skillnader mellan dem (storlek, form och vanor/instinkter).


Precis som hundar är hampa och marijuana tillräckligt olika för att motivera enskilda namn och användningsområden, men tillräckligt lika så att de fortfarande kan odlas ihop och producera bördiga avkommor.

Den största skillnaden i tillväxtvanor är att hampa inte producerar THC i någon meningsfull mängd. I stället fokuserar hampa på att producera andra cannabinoider, som CBD och CBC.

Marijuana har å andra sidan odlats selektivt för sitt THC-innehåll. Dessa växter kommer att producera höga koncentrationer av både THC och CBD, liksom alla de andra cannabinoiderna som cannabisplantan kan producera.

Jämförelse av hampa & marijuana cannabinoidprofil

(Dessa cannabinoidprofiler är bara exempel – värdena kan variera avsevärt från stam till stam).

Therefore, CBD oils made from marijuana may contain THC, while CBD oils made from hemp don’t contain any psychoactive doses of THC.

I USA och i hela världen anses hampa vara lagligt på grund av dess oförmåga att producera THC (och därmed psykoaktiva effekter), medan marijuana är begränsad eller olaglig för dess berusande biverkningar.

Lagarna kan variera väsentligt beroende på vilket land du bor i. Kontrollera alltid dina lokala lagar innan du köper hampa- eller marijuanaoljor för att undvika problem med lagen.

2. Fullspektrum jämfört med CBD-isolat

När ett företag ska bestämma vilka cannabinoidprofiler de ska använda i sina produkter finns det tre huvudfilosofier:

A) Fullspektrum-extrakt

Precis som namnet antyder innehåller ett fullspektrum-extrakt alla cannabinoiderna som finns naturligt i cannabisväxten. Det kommer att finnas stora mängder CBD med mindre koncentrationer av CBC, CBG, CBN och andra cannabinoider.

Fullspektrum-extrakt är en mer direkt representation av cannabisplantan som helhet.

Tillsammans med alla olika cannabinoiderna i växten kommer fullspektrum-extraktet även att innehålla terpener, ligniner, polyfenoler samt andra fytokemikalier som finns i cannabisplantan och som har egna medicinska effekter.

Generellt sett anses ett fullspektrums-extrakt mer potent än isolater. Detta beror på ett koncept som allmänt kallas ”entourage-effekten.”

(Exempel: labbtest för ett fullspektrum-extrakt – lägg märke till hur många olika cannabinoider som har påvisats på testet)

B) CBD-isolat

CBD-isolat tillverkas genom att ytterligare ett reningssteg läggs till i processen.

När fytokemikalierna extraheras från växtens blad och blommor, används en ytterligare process som kallas kromatografi för att separera CBD från resten av kemikalierna.

Resultatet blir ett rent CBD-extrakt – fritt från alla andra fytokemikalier.

Isolat kräver i regel högre doser jämfört med fullspektrums-extrakt för att ge samma resultat. De saknar de andra teurapetiska fördelarna som finns i de återstående cannabinoiderna och terpenerna i cannabisplantan.

(Exempel av laboratorietest för ett isolatbaserat extrakt – lägg märke till att endast CBD visas på testet) 

C) Kontrollerat spektrum

Det finns även en tredje typ av CBD-extrakt som inte vanligtvis diskuteras – kallat kontrollerat spektrum-extrakt. En del företag kallar extrakten för “brett spektrum”.

De tillverkas genom att cannabinoiderna och terpenerna separeras till sina enskilda komponenter innan de rekombineras i specifika proportioner. De efterliknar ett fullspektrum-extrakt men är inte alls lika mångskiftande. 

Dessa extrakt kommer att likna fullspektrum-extrakt på ett laboratorietest, men de är syntetiskt formulerade från olika isolat (CBD-isolat, CBC-isolat, CBG-isolat, etc.).

Kontrollerat spektrum-extrakt kan variera mycket i dess effekter, beroende på proportionerna av cannabinoid. Många tillverkare lägger även till terpener till slutprodukten.

(Exempel av laboratorietest för ett kontrollerat spektrum-extrakt – lägg märke till att enbart vissa cannabinoider visas)

3. Hur man beslutar vilken CBD-form som är rätt

Det finns så många olika former av CBD på marknaden och det kan vara svårt att bestämma vilken som är värd att spendera pengar på.

Det finns så många olika former av CBD på marknaden och det kan vara svårt att bestämma vilken som är värd att spendera pengar på.

A) CBD Oljor & Tinkturer

Oljor är den vanligaste formen av CBD-produkter. De har flera fördelar jämfört med andra CBD-produkttyper:

 • De är kostnadseffektiva
 • De har lång hållbarhet
 • oserna kan mätas noggrant.
 • De kan optimeras ytterligare för avsedd användning genom att blandas med andra ingredienser

CBD-olja kan användas för nästan alla tillstånd som CBD är indikerat för – inklusive hudåkommor.

CBD-oljor är ett bra val om du inte vet vad du ska börja med.

Beroende på vad du ska använda CBD för är det bäst att hitta en olja med medel till hög potens. Dessa oljor kommer att ha mest mångsidighet. Du kan ta höga doser eller späda ner till lägre doser om det behövs.

De flesta människor kan erhålla en lämplig dos med en olja som har hög potens, även om de tar relativt små doser.

Högpotens-oljor är nästan alltid det mest kostnadseffektiva alternativet, med i genomsnitt cirka 0,86 SEK per mg CBD. Det kan jämföras med lågpotens-oljor som tenderar att ha ett genomsnitt närmare 1,25 SEK per mg CBD.

B) CBD för utvärtes bruk

CBD-produkter för utvärtes användning är bra för allt som involverar hud, muskler eller leder. Salvor och krämer levererar CBD och andra ingredienser direkt till den plats där det appliceras.

De flesta CBD-produkter för yttre bruk som finns på marknaden har inte tillräckligt hög koncentration av CBD för att behandla allvarligare symtom – men de kan fortfarande vara användbara för svaga symtom eller för allmän hudvård.

De bästa CBD-produkterna för yttre bruk har en potens på minst 10 mg/ml CBD och inkluderar även andra fördelaktiga ingredienser som olika växtbaserade extrakt.

C) CBD-kapslar

CBD-kapslar kan användas för samma saker som CBD-oljor och tinkturer.

Skillnaden är att kapslar kommer med förmätta doser av CBD – så det är inte nödvändigt att själv mäta upp din dagliga dos.

Avvägningen är att kapslar ger mindre kontroll över den dos du får och de brukar även vara lite dyrare än motsvarande oljor.

CBD-kapslar är bra för alla som vill göra tillägg av CBD-tillskott så enkelt som möjligt. Du kan hitta CBD-kapslar i flera olika styrkor beroende på din storlek och användningsändamål.

D) CBD-suppositorier

CBD absorberas i blodomloppet genom kapillärer i ändtarmen. De flesta skulle förståeligt nog föredra de andra CBD-alternativen eftersom de är mindre invasiva.

Suppositorier är dock mycket bra när man lider av matsmältningsbesvär. Sjukdomar som exempelvis inflammatorisk tarmsjukdom, irritabel tarmsyndrom och flera andra matsmältningssjukdomar kan dra stor nytta av att CBD appliceras direkt vid källan till problemet.

CBD-suppositorier är en specialiserad produkt och är i regel dyrare än genomsnittet jämfört med andra CBD-produkter.

E) CBD-Vapeoljor och vapepennor

Vapepennor och vapeoljor (e-cigg och e-vätskor) är ett populärt sätt att inta CBD på.

De är praktiska, mycket bärbara och ger snabbverkande resultat. Du hittar alla former och storlekar av vapeoljor- och pennor i nästan alla tänkbara smaker. Du kan även hitta alternativ som skapar vapemoln och andra som inte gör det om du föredrar att vara mer diskret.

Vapeoljor- och pennor är bra för människor som behöver lättnad hela dagen, eller som helt enkelt tycker om att ta sin dagliga CBD-dos genom vaping.

Nackdelen med vaping är att det fortfarande är för nytt för att vi ska kunna känna till de långsiktiga negativa hälsoeffekterna av användningen.

F) CBD Gelégodis & Livsmedel

CBD-isolat kan läggas till olika livsmedel för att skapa ett godare CBD-tillskott. De läggs ofta till olika matoljor eller smör, men kan även läggas till i olika gelégodisar. Det är väldigt populärt eftersom det smakar fantastiskt och fungerar lika bra som en CBD-kapsel.

CBD-godis och andra former av CBD-livsmedel är utmärkta produkter för dem som tar CBD tillfälligt eller då och då för milda till måttliga symtom. Det bör dock inte användas för större doser. Stora doser av CBD från gelégodis ger även stora doser socker, något som inte direkt ger några fördelar för hälsan.

G) CBD-koncentrat

Ett CBD-koncentrat är ett renat extrakt av antingen CBD-isolat eller fullspektrum-extrakt.

CBD-isolat är ren (isolerad) CBD och kommer i regel i form av ett vitt kristallint pulver. Den här formen av CBD-koncentrat kallas CBD-kristaller.

Fullspektrum-extrakt innehåller andra cannabinoider, terpener och andra fytokemikalier vilket istället ger ett vaxartat, hartsliknande utseende. Denna form av CBD-koncentrat kallas vax eller dabs.

De flesta CBD-oljor, kapslar och gelégodisar är tillverkade av ett CBD-koncentrat som har spätts ut i ett bärarmedium för enkel dosering. Koncentrat kan därför användas på samma sätt som dessa produkter, men kräver mer omsorg och uppmärksamhet för att undvika för stark dosering.

CBD-koncentrat är ett utmärkt alternativ för personer som behöver en större dos av CBD för att lätta sina symtom. De är också ett bra alternativ för människor som vill skapa egna CBD-kapslar, krämer och salvor, gelégodisar eller oljor.

4. Beräkna dosering

Att räkna ut vad rätt dos är kan vara en av de mest förvirrande aspekterna när man ska börja med CBD för första gången.

Dosering är förvirrande eftersom det kan skilja sig från en person till en annan.

Det finns några faktorer som kan göra att den effektiva CBD-dosen varierar:

 1. Genetisk variation i levern kan påverka CBD-ämnesomsättningen
 2. Vissa symtom kräver olika doser för att ge resultat
 3. Sämre tarmhälsa kan innebära att mindre CBD absorberas i blodomloppet
 4. Andra ingredienser i CBD-produkten kan förbättra eller minska absorptionen
 5. Vissa människor är mycket mer känsliga för CBD än andra

Alla dessa faktorer kan samverka med varandra och göra doseringen mycket utmanande för nya användare – men det behöver inte vara så.

Det enklaste sättet att hitta rätt dos är att använda vårt diagram nedan för att identifiera det intervall som dosen bör ligga inom. Utifrån det kan du spendera några dagar på att justera dosen för att ringa in exakt hur mycket din kropp behöver.

Uppskattade doser av CBD utifrån vikt & styrka (i mg CBD):

ViktLåg styrkaMedium styrkaHög styrka
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
80 kg17 mg52 mg105 mg
90 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
114 kg25 mg75 mg150 mg

När du känner till vilken dos du bör ta per dag kan du välja att dela upp det i två eller tre separata doser. Du måste bestämma hur mycket av CBD-produkten du behöver ta för att nå upp till dosen.

Kapslar och gelégodisar är lätta, för det står vanligtvis exakt hur mycket CBD det är i varje.

Oljor är något svårare att mäta eftersom du först måste bestämma hur mycket CBD per milliliter oljan innehåller, innan du räknar ut hur mycket du måste ta för att nå upp till dosen. 

Läs våran Nybörjarguide för att Dosera CBD olja

5. Vad du kan förvänta dig när du tar CBD

Du kan uppleva lindring omedelbart efter du har tagit CBD, men det är beroende på symtomen. Andra gånger måste du vara tålmodig och fortsätta att ta CBD-tillskott några dagar, veckor eller till och med månader innan du märker tecken på förbättring. 

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar när du använder mediciner eller tillskott för ett specifikt symtom eller medicinskt tillstånd.

Tänk på det så här – om det tog lång tid för dina symtom att utvecklas kommer det sannolikt att behövas lite längre tid för att de ska försvinna.

Det motsatta är också sant – om dina symtom uppkom snabbt lär de även lindras snabbt.

Uppskattad tid för upplevd lindring från CBD-tillskott:

Omedelbart (Samma)Korttid (Inom 2 veckor)Lång tid (Mer än 2 veckor)
• Smärta
• Artrit
• Oro
• Epilepsi
• Glaukom
• Inflammation
• Åksjuka
• Humörstörningar
• Migrän
• Multipel skleros
• Yrsel
• Illamående
• Posttraumatisk stress
• Reumatism
• Stress
• Sömnlöshet
• Ryggmärgsskada
• ADD/ADHD
• Akne
• Smärta
• Ångest
• Depression
• Endokrina sjukdomar
• Epilepsi
• Inflammation
• Humörstörningar
• Multipel skleros
• Neuropatisk smärta
• Fetma
• Obsessiv-kompulsiv störning
• Posttraumatisk stress
• Reumatism
• Stress
• Sömnlöshet
• Ryggmärgsskada
• ALS
• Beroendesjukdom
• Alzheimers sjukdom
• Astma
• Ateroskleros
• Autism
• Bipolär sjukdom
• Cancer
• Inflammatorisk tarmsjukdom
• Depression
• Diabetes
• Endokrina sjukdomar
• Fettlever
• Fibromyalgi
• Hjärtsjukdom
• Huntingtons sjukdom
• Njursjukdom
• Metaboliskt syndrom
• Humörstörningar
• Neurodegeneration
• Fetma
• Post-traumatisk stress
• Parkinsons sjukdom
• Prionsjukdom
• Schizofreni
• Traumatisk hjärnskada

6. När CBD bör undvikas

CBD passar inte alla — här är några av de viktigaste tillfällena när CBD bör undvikas.

A) Vid allvarlig depression

CBD föreslås ofta som en behandling för depression. Det finns en stark merit för det när det handlar om mild till måttlig depression – men det kan vara en mindre lämplig behandling för svår kronisk depression.

En stor metaanalys analyserade 57 separata studier som involverade cannabis och depression för att identifiera om regelbunden användning av cannabis var förknippad med depression eller inte. Studien drog slutsatsen att långvarig användning av cannabis ökade risken för depression [6].

Alla som lider av svår depression bör avstå från att använda CBD eller andra cannabisprodukter utan tillsyn av en licensierad medicinsk specialist.

B) Tillsammans med Bensodiazepiner

Läkemedlen Bensodiazepiner används för att behandla ångest och sömnlöshet. De fungerar genom att förstärka effekterna av neurotransmittorn GABA – vilket även är ett av sätten som bidrar till att CBD agerar ångestlindrande och lugnande.

Läkemedel som Xanax och Valium är betydligt mer potenta än CBD för detta ändamål. De kan dock leda till allvarliga biverkningar eller potentiellt missbruk om det kombineras med andra droger eller tillskott som arbetar genom GABA.

Det rekommenderas därför starkt att du undviker att använda marijuana eller CBD-produkter tillsammans med receptbelagda bensodiazepiner.

C) På platser där CBD är olagligt

Tyvärr är CBD fortfarande olagligt i vissa länder.

Lagarna ändras hela tiden, så du bör själv se efter i ditt land, stat eller provins för att hålla dig uppdaterad om vilka lagar som gäller där du bor.

Vi rekommenderar inte användning av CBD på platser där det är olagligt.

Här är några alternativ som du kan utforska istället om detta passar in på dig:

 • Kava (Piper methysticum) — för ångest, smärta och sömnlöshet
 • Kratom (Mitragyna speciosa) — för smärta, stress och ångest
 • Gurkmeja (Curcuma longa) — för smärta och inflammation
 • Frankincense (Boswellia serrata) — för smärta, inflammation och artrit
 • Ginkgo (Ginkgo biloba) — för neurodegeneration och hjärtsjukdom/åderförkalkning
 • Bacopa (Bacopa monieri) — för neurodegeneration, neurologiska störningar

7. Vanliga biverkningar av CBD

Även om tillsynsorgan som exempelvis FDA anser att CBD är ett mycket säkert tillskott kan det uppstå vissa biverkningar — särskilt hos känsliga individer eller vid höga doser.

Sidoeffekter av CBD kan inkludera:

 • Oro
 • Hjärndimma
 • Aptitförändringar
 • Humörförändringar
 • Diarre
 • Yrsel
 • Dåsighet
 • Muntorrhet
 • Utmattning
 • Illamående
 • Kräkningar

8. Läs recensioner om företag & produkter innan köpet

CBD-industrin är fortfarande mycket oreglerad. På vissa sätt är det en bra sak, eftersom det betyder att kostnaderna för CBD-produkter kan fortsätta att vara överkomliga för de flesta, samtidigt som det finns mycket utrymme för företag att komma ut med nya och intressanta produkter.

Men det betyder även att företag som strävar efter att tjäna snabba pengar kan smyga in och sälja CBD-produkter av låg kvalitet utan motstånd.

Faktum är att det finns oroväckande många CBD-tillverkare som producerar produkter med falska påståenden om cannabinoider eller som använder förorenad hampa. Det är också vanligt att ett företag använder CBD-extrakt som är genomsnittliga eller lägre kvalitet och säljer dem under ett nytt varumärke som en premiumprodukt.

Att känna igen när det här händer kan vara väldigt svårt.

Det bästa sättet att kolla upp ett företag och deras produkter på är genom att läsa expertrecensioner.

Daily CBD har granskat hundratals tillverkare och delar med sig av kvalitativ information om mätvärden inklusive företagets mission/värden, hampakälla/kvalitet, produkternas formula, kundservice, företagets innovation och produktsäkerhet.

Ett sista ord om Cannabidiol (CBD)

CBD är ett ganska nytt hälsotillskott med mycket att erbjuda för vissa medicinska tillstånd och symtom.

Det är mycket mer avancerat än många andra hälsotillskott – på grund av komplexiteten i det endocannabinoida systemet det verkar på. Systemet är involverat i att hålla kroppens organ i balans (homeostas). Det ger CBD en dubbelriktad effekt och gör det mycket svårt för forskare att kvantifiera.

Hursomhelst finns det många användningsområden för detta tillskott – den svåraste delen är att välja vilka produkter man ska köpa och hur mycket man ska ta.

Med hjälp av våra riktlinjer ovan kan du dramatiskt minska tiden det tar att hitta rätt dos. Dessutom kan du spara pengar genom att läsa igenom våra företag- och produktrecensioner för att undvika att köpa CBD-produkter som håller låg kvalitet. Det är också viktigt att hantera förväntningarna när man tar CBD – vissa symtom kan försvinna omedelbart när CBD börjar verka, medan andra kan ta några veckor eller till och med månader av regelbunden användning innan fördelarna börjar kännas av.

Var tålmodig och envis när du tar CBD – och rådgör alltid med din läkare när du använder CBD eller något annat hälsotillskott för ett specifikt tillstånd – särskilt om du tar andra mediciner samtidigt.

Referenser

 1. Sharma P, Murthy P, Bharath MMS (2012). Chemistry, Metabolism, and Toxicology of Cannabis: Clinical Implications. Iran J Psychiatry 2012; 7:4: 149-156
 2. Cascio, MG, Gauson, LA, Stevenson, LA, Ross, RA, & Pertwee, RG (2010). Evidence that the plant cannabinoid cannabigerol is a highly potent α2‐adrenoceptor agonist and moderately potent 5HT1A receptor antagonist. British journal of pharmacology, 159(1), 129-141.
 3. Nelson, K., Walsh, D., Deeter, P., & Sheehan, F. (1994). A phase II study of delta-9-tetrahydrocannabinol for appetite stimulation in cancer-associated anorexia. Journal of palliative care.
 4. Bisogno, T., Hanuš, L., De Petrocellis, L., Tchilibon, S., Ponde, DE, Brandi, I., … & Di Marzo, V. (2001). Molecular targets for cannabidiol and its synthetic analogues: effect on vanilloid VR1 receptors and on the cellular uptake and enzymatic hydrolysis of anandamide. British journal of pharmacology, 134(4), 845-852.Bakas, T., Van Nieuwenhuijzen, P. S., Devenish, S. O., McGregor, I. S., Arnold, J. C., & Chebib, M. (2017). The direct actions of cannabidiol and 2-arachidonoyl glycerol at GABAA receptors. Pharmacological research, 119, 358-370.
 5. Lev-Ran, S., Roerecke, M., Le Foll, B., George, T. P., McKenzie, K., & Rehm, J. (2014). The association between cannabis use and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Psychological medicine, 44(4), 797-810.
 6. Tzadok, M., Uliel-Siboni, S., Linder, I., Kramer, U., Epstein, O., Menascu, S., … & Dor, M. (2016). CBD-enriched medical cannabis for intractable pediatric epilepsy: the current Israeli experience. Seizure, 35, 41-44.
 7. Guy, G. W., & Stott, C. G. (2005). The development of Sativex®—a natural cannabis-based medicine. In Cannabinoids as Therapeutics (pp. 231-263). Birkhäuser Basel.
 8. Russo, E. B. (2008). Cannabinoids in the management of difficult to treat pain. Therapeutics and clinical risk management, 4(1), 245.
 9. Notcutt, W., Langford, R., Davies, P., Ratcliffe, S., & Potts, R. (2012). A placebo-controlled, parallel-group, randomized withdrawal study of subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis who are receiving long-term Sativex®(nabiximols). Multiple Sclerosis Journal, 18(2), 219-228.
 10. Brady, C. M., DasGupta, R., Dalton, C., Wiseman, O. J., Berkley, K. J., & Fowler, C. J. (2004). An open-label pilot study of cannabis-based extracts for bladder dysfunction in advanced multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 10(4), 425-433.
 11. Barnes, M. P. (2006). Sativex®: clinical efficacy and tolerability in the treatment of symptoms of multiple sclerosis and neuropathic pain. Expert opinion on pharmacotherapy, 7(5), 607-615.
 12. Kozela, E., Lev, N., Kaushansky, N., Eilam, R., Rimmerman, N., Levy, R., … & Vogel, Z. (2011). Cannabidiol inhibits pathogenic T cells, decreases spinal microglial activation and ameliorates multiple sclerosis‐like disease in C57BL/6 mice. British journal of pharmacology, 163(7), 1507-1519.
 13. Vennekens, R., Vriens, J., & Nilius, B. (2008). Herbal compounds and toxins modulating TRP channels. Current neuropharmacology, 6(1), 79-96.
 14. Burstein, S. (2015). Cannabidiol (CBD) and its analogs: a review of their effects on inflammation. Bioorganic & medicinal chemistry, 23(7), 1377-1385.
 15. Bergamaschi, M. M., Queiroz, R. H. C., Chagas, M. H. N., De Oliveira, D. C. G., De Martinis, B. S., Kapczinski, F., … & Martín-Santos, R. (2011). Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naive social phobia patients. Neuropsychopharmacology, 36(6), 1219

Förstå CBD

Medicinska tillstånd som kan reagera på Cannabidio

Läs bevisbaserade artiklar om hur CBD kan användas för att stödja olika hälsotillstånd.

Vidare läsning

Vidare läsning