Scroll to top
Evidence based

CBD och Beroende: Nuvarande Forskning & Förståelse

Här diskuterar vi hur CBD-olja kan användas för att hjälpa droganvändare att komma ur ett beroende. Vi går även igenom vad som är de bästa CBD-oljorna för att åstadkomma detta.

Article By
Justin Cooke ,

Det finns massvis med olika preparat som kan vara beroendeframkallande och ett beroende är förödande för kroppen. Några av de vanligaste drogerna som missbrukas inkluderar Xanor, morfin, heroin och kokain.

Abstinens som uppstår efter missbruk är extremt obekvämt och ibland även dödligt. Alla föreningar som kan hjälpa till att lindra abstinenssymptom eller förkorta återhämtningstiden kommer i slutändan att förbättra livskvaliteten för tillfrisknande missbrukare.

Vi ska titta på de vanligaste orsakerna till missbruk och hur CBD kan hjälpa, samt ta en titt på några av de bästa CBD-oljorna för behandling av missbruk och abstinenssymptom.

Låt oss sätta igång.

Vad orsakar missbruk?

Missbruk anses vara en psykologisk störning som innebär en tvingande lust att göra något som har negativa effekter på kroppen.

Missbruk är en störning som är rotad i en särskild region i hjärnan som heter belöningssystemet.

Belöningssystemet ansvarar för vanebildning och utveckling av instinkter. Det har varit användbart för vår överlevnad som en art, men när det blir dysfunktionellt kan det orsaka allvarlig skada.

Vi kommer att gå igenom detta mer detaljerat senare. 

Dysfunktionella dopaminnivåer är en väsentlig komponent vid beroende

En viktig aspekt vid beroende är utarmning av dopaminnivåerna  [3].

Svallningar av dopamin lär hjärnan att söka mer av substansen. Med tiden orsakar de vanliga dopamintopparna en nedgång i kroppens förmåga att själv producera dopamin. Droganvändare blir hopplöst beroende av drogen för att producera tillräckligt med dopamin för att känna sig ”normala”. Detta särskilt när det gäller droger som MDMA, kokain eller crack vars effekter mestadels sker genom dopaminsystemet.

Låga dopaminnivåer orsakar följande symtom:

 • Depression
 • Dålig koncentration
 • Hormonobalans
 • Sämre minne

Typer av missbruk och CBD:s roll

För att kunna diskutera hur CBD används för att behandla missbruk måste vi först skilja mellan olika typer av missbruk.

Beroende förlitar sig på belöningssystemet i hjärnan.

Den här delen av hjärnan ansvarar för att kontrollera vår önskan om att upprepa aktiviteter. När vi äter en utsökt måltid på en ny restaurang släpper belöningssystemet ut en dos oxytocin som gör att vi känner oss euforiska. Vår hjärna registrerar känslan, vilket gör att vi sannolikt kommer tillbaka till restaurangen för att beställa samma sak igen. Det är början på en vanebildning.

Andra typer av missbruk involverar fortfarande detta system, men det sker indirekt.

De flesta beroendeframkallande droger riktar sig mot en specifik receptor. Det kan blockera smärta eller tvinga oss till ett avslappnat tillstånd.

Med tiden orsakar dessa droger förändringar i receptorerna, vilket gör dem mindre känsliga för drogen. Om det fortsätter når vi till slut en punkt där vi inte kan aktivera receptorerna utan stimulering av substanser. Om vi ​​inte tar substansen upplever vi olika nivåer av obehag.

Så här kan CBD hjälpa vid olika typer av missbruk:

1. Stimulantiaberoende, dopamin och CBD

Stimulantia, inklusive kokain och crack, är substanser som ofta missbrukas. Drogerna verkar på en uppsättning dopaminreceptorer.

Dessa droger ger en ökning av dopaminfrisättning och är bland de mest beroendeframkallande föreningarna på grund av den viktiga rollen som dopamin spelar i hjärnans belöningscentrum.

När belöningssystemet är aktiverat frigör det en ökning av oxytocin från hypotalamus som gör att vi känner oss tillfälligt euforiska.

Systemet är utformat för att få oss att upprepa aktiviteter eller mönster som gynnar oss.

När det gäller stimulerande droger som kokain stimuleras detta system syntetiskt, vilket gör att vi upprepar processen för att få en ytterligare dos av oxytocin.

CBD är särskilt bra för behandling av dopaminrelaterade missbruk under tiden som man fortfarande använder droger. Det beror på att CBD begränsar frisättningen av dopamin från de basala ganglierna där det produceras [1].

Vanliga beroendeframkallande stimulanser inkluderar:

 • Kokain
 • Crack-kokain
 • Modafinil
 • Amfetamin
 • Dexamfetamin (Elvanse/Attentin)
 • Ritalin

CBD & Stimulant Addiction

Den viktigaste fördelen CBD har vid stimulantiaberoende är dess effekter på dopamin.

CBD är mycket komplext och interagerar med ett antal andra organsystem i kroppen som är sammankopplade via nervsystemet. Det har visat sig förmedla hämning av dopamin i de basala ganglierna [1].

Det innebär att CBD är involverat i regleringen av optimala dopaminnivåer genom att blockera frisättning av dopamin när nivåerna är för höga. Andra studier observerade CBD:s hämmande effekt på dopaminfrisättning hos djur [2].

Detta är användbart vid missbruk eftersom det sänker frisättningen av dopamin vid påverkan av drogen.

För att få ut mest fördelar från CBD innebär detta att du måste börja ta det samtidigt som du vänjer dig av från drogen.

CBD sänker tillströmningen av dopamin, vilket gör drogens effekter mildare och hjälper missbrukaren att gradvis bryta sig fri från drogernas beroendeframkallande grepp.

För att lyckas är det absolut nödvändigt att du går igenom ett avgiftnings- eller rehabiliteringsprogram. CBD bidrar till att begränsa lusten att ta drogen, men kommer inte att räcka till för att fixa det underliggande missbruket.

2. Opioidberoende och CBD

Opioider är de droger som missbrukas mest.

Opioider arbetar genom att aktivera en receptor i ryggmärgen och hjärnan som används för att hämma överföringen av smärta. Det är lätt att bli beroende av opioider eftersom det börjar med goda avsikter – att ge smärtlindring.

En smärtsignal reser uppför nerven och når ryggmärgen. Här överförs meddelandet genom en specifik port.

Du kan tänka på det som tullen på gränsen mellan länder.

Du måste först lämna över dina dokument för att tullpersonalen ska granska dem. Om något inte stämmer, eller om det redan är för många personer som passerar gränsen, kommer du att bli nekad inträde.

Samma koncept gäller för opioidreceptorerna. De mäter hur mycket smärtsignaler som passerar och kommer att sätta stopp när det blir för mycket.

Att ta en opioid är som att bygga en jättemur vid gränsen. Det stoppar allt flöde av trafik och ingen kan gå in eller ut, vilket förhindrar att smärtsignalerna når hjärnan. 

Vi måste åtminstone ha lite trafik som tränger igenom för att fungera ordentligt. Med tiden blir gränsvakterna lata. Om muren någonsin misslyckas (en frånvarande dos av drogen) kommer allt och alla att rusa över gränsen. Vakterna är inte tillräckligt skickliga för att stoppa dem längre, vilket för med sig stor smärta.

Opioida abstinenssymptom:

 • Allvarlig och utbredd smärta
 • Oförmåga att reglera temperaturen
 • Låg energinivå
 • Irritabilitet
 • Ångest
 • Upphetsning
 • Sömnlöshet
 • Rinit (Rinnande näsa)
 • Rinnande ögon
 • Konstant gäspning
 • Muskelsmärta
 • Kramper i buken
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré

För att reversera opioidberoende måste vi långsamt vänja oss av från drogen och låta opioidreceptorerna få tillbaka sin normala funktion.

Med vårt exempel från tidigare skulle det vara som att anställa nya gränsvakter och spendera några veckor på att träna dem på hur de ska sköta sitt jobb.

CBD för opioidmissbruk

CBD erbjuder unika fördelar när det gäller att hantera symtomen av opioidberoende eftersom det indirekt modulerar funktionen av opioidreceptorn [4].

Det återställer optimala opioidreceptornivåer och hjälper oss att återhämta oss snabbare.

Om vi använder samma analogi från tidigare skulle CBD vara som att hyra en professionell coach inom gränssäkerhet för att träna de nya vakterna på kortare tid.

För att få ut mest av CBD för den här typen av beroende bör det tas samtidigt som avvänjningen av drogen, samt efteråt i flera veckor under tiden som man går igenom abstinensbesvären.

3. Bensodiazepinberoende och CBD

Alkohol och bensodiazepiner är mycket olika, men båda verkar genom effekterna av neurotransmittorn GABA.

Bensodiazepiner binder sig till GABA-receptorn vilket förstärker effekterna av GABA.

GABA fungerar som nervsystemets broms.

Det saktar ner hyperaktiviteten i nervsystemet. När nerver blir överexalterade från stress, oro eller narkotikabruk måste nervsystemet bromsas ner för att lugnas.

Detta system är även nödvändigt för att initiera sömn.

De viktigaste användningarna av bensodiazepiner är att minska ångest och inducera sömn.

När vi tar drogen i stora mängder under långa perioder, precis som med andra droger, får de receptorerna att bli lata.

När beroendet har formats kan vi inte aktivera GABA utan drogen och abstinenssymtomen börjar då att framträda.

Abstinenssymtom av bensodiazepiner:

 • Irritabilitet och rastlöshet (Akathisia)
 • Ångest
 • Dimsyn
 • Hjärtklappningar
 • Depression
 • Vidgade pupiller
 • Yrsel
 • Torr mun
 • Högt blodtryck
 • Trötthet
 • Illamående
 • Diarré
 • Huvudvärk
 • Sömnlöshet
 • Ökad urineringsfrekvens
 • Försämrat minne och koncentration
 • Aptitförlust
 • Viktminskning
 • Muskelspasmer
 • Mardrömmar
 • Tvångssyndrom
 • Paranoia
 • Willis-Ekboms sjukdom
 • Ringande öron (Tinnitus)
 • Visuella störningar

Abstinenssymtom av bensodiazepiner kan pågå i flera år. För att få missbrukare att sluta med drogen är det viktigt att ha effektiva behandlingsalternativ för att göra abstinensens hanterbar.

CBD är av flera skäl användbart för personer som genomgår bensodiazepinabstinens.

CBD för bensodiazepinberoende

CBD är användbart för bensodiazepinberoende genom att förhindra upptagning och nedbrytning av GABA [5].

CBD hämmar återupptagningen av GABA, så att det kan utöva sina fördelar under en längre tidsperiod. Det är användbart för att bekämpa de negativa effekterna av bensodiazepinberoende genom att öka de totala GABA-koncentrationerna i hjärnan.

Precis som med andra typer av narkotikamissbruk är det viktigt att använda CBD ihop med andra missbruksbehandlingar.

Förändringar av tankesätt, gradvis avvänjning från drogen och symptomatiskt stöd för abstinens är nödvändigt för en mer effektiv behandling.

CBD verkar bara som ett stöd för processen, för att hjälpa oss att snabbare återgå till ett normalt, icke-beroende tillstånd.

Hur man använder CBD för missbruk

Att få fram rätt CBD-dos kommer att innebära en del experimentering.

Beroende på hur allvarligt beroendet är och individens känslighet kommer de att behöva mycket (45 mg) eller lite (4 mg) CBD per dag.

För missbruk av smärtstillande läkemedel i kombination med kronisk smärta är det sannolikt att en högre dos krävs. 

Missbrukare av bensodiazepiner kommer sannolikt också behöva en högre dos för att det ska vara effektivt.

För missbruk av stimulantia som kokain eller MDMA, tycker många användare att doser i 20 mg-intervallet är mest effektiva.

Oavsett vad du använder CBD för är det bäst att börja med en liten dos (4 mg) och bygga upp den med 4 mg varje dag tills du får det resultat du önskar.

Ett doseringsschema kan se ut så här:

Dag 1Dag 2Dag 3Dag 4Dag 5Dag 6
4 mg/dag8 mg/dag12 mg/dag16 mg/dag16 mg`/dag16 mg/dag

Hur ofta ska jag ta CBD?

Utsättning av droger kan ta allt från en vecka (stimulantia) till en månad (opiater) eller några månader (opiater och bensodiazepiner).

För att maximera fördelarna så bör CBD tas under hela processen, oavsett hur lång tid det tar.

De flesta börjar ta CBD en vecka eller två innan det datum som de planerar att sluta och fortsätter användningen genom hela processen.

CBD är säkert och det finns hittills inga studier som tyder på att långvarig användning skadar vår hälsa.

Hur kan jag optimera användning av CBD för beroende?

Den största fördelen CBD har för att behandla beroende är dess förmåga att hjälpa oss att återvända till balans (homeostas).

Vid avgiftning från droger eller vid nedtrappning från missbruk är målet att komma tillbaka till balans. Den tråkiga delen i det hela är att det kommer att vara väldigt obekvämt tills det att målet har uppnåtts.

CBD hjälper till att skynda på processen och lindrar en del smärta och obehag, men det kräver även flera andra faktorer som till exempel disciplin, fullvärdig näring och terapi.

Bäst CBD-olja för beroende

Det är viktigt att hitta en CBD-olja som är tillverkad av fullspektrumsextrakt från hampa eller marijuana. Du vill även hitta ett företag som värderar kvalitet över allt annat.

Drogberoende är ett allvarligt medicinskt tillstånd, så det är viktigt att du alltid använder den bästa produkten som finns tillgänglig.

Ta en titt i vår artikel för att se var du hittar och köper den bästa CBD-oljan.

Slutsats: CBD och beroende

CBD för tillbaka kroppen till optimal homeostas genom att förbättra nervernas förmåga att kommunicera med varandra.

När vi är beroende av droger kan vi utveckla dysfunktioner i hjärnans belöningssystem samt i andra specifika receptorer (som GABA eller opioidreceptorer).

CBD erbjuder utmärkt behandling för att stödja processen bakom beroendet, samtidigt som det hjälper till att hantera obehagliga abstinenssymtom.

Leta efter ett fullspektrumsextrakt från hampa med lite THC, mycket CBD och en komplett uppsättning fytokemikalier för att uppnå bäst resultat.

Referenser

 1. Banerjee, SP, Snyder, SH, & Mechoulam, Raphael (1975). Cannabinoider: inflytande på neurotransmittorupptaget i synaptosomer med rått hjärnan. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 194 (1), 74-81.
 2. Banerjee, SP, Snyder, SH, & Mechoulam, Raphael (1975). Cannabinoider: inflytande på neurotransmittorupptaget i synaptosomer med rått hjärnan. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 194 (1), 74-81.
 3. Dackis, CA, & Gold, MS (1985). Nya koncept i kokainberoende: dopaminutarmningshypotesen. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 9 (3), 469-477.
 4. Kathmann, M., Flau, K., Redmer, A., Tränkle, C., & Schlicker, E. (2006). Cannabidiol är en allosterisk modulator vid mu- och delta-opioidreceptorer. Naunyn-Schmiedeberg’s archives of pharmacology, 372 (5), 354-361.
 5. Banerjee, SP, Snyder, SH, & Mechoulam, Raphael (1975). Cannabinoider: inflytande på neurotransmittorupptaget i synaptosomer med rått hjärnan. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 194 (1), 74-81.

Förhållanden som kan svara på Cannabidiol