Scroll to top
Evidence based

CBD och Neurodegeneration: Nuvarande Forskning & Förståelse

Neurodegeneration är en samlingsterm som används för att beskriva alla olika progressiva förluster av neuronernas funktion. CBD har visat sig vara användbart för flera neurodegenerativa sjukdomar.

Article By
Justin Cooke ,

Neurodegenerativa sjukdomar medför en förlust av neuronernas funktion i det centrala nervsystemet. [1]

När neuroner förloras börjar hjärnfunktionen att lida. Det leder till problem med minne, koncentration, uppmärksamhet, muskelkoordination och språk. Det finns många orsaker till neurodegeneration, men den viktigaste riskfaktorn är ålder.

Med en åldrande befolkning börjar därför neurodegenerativa sjukdomar att bli ett betydande folkhälsoproblem och forskare har börjat undersöka nya behandlingsalternativ.

En kandidat är cannabidiol (CBD) – den primära medicinska beståndsdelen i cannabisplantan.

Kan CBD erbjuda stöd för kroniska neurodegenerativa sjukdomar? Hur används det? Vad säger forskningen?

Neurodegenerativa sjukdomar kännetecknas av en gradvis förlust av neuroner i specifika regioner i nervsystemet. Förlusten av celler leder till en minskning av kognitiv förmåga och ger upphov till de flesta symtom som upplevs i sjukdomen.

Sammanfattning: CBD för neurodegeneration

Cannabis har demonstrerat lovande egenskaper som en skyddande förning i flera neurodegenerativa sjukdomar, inklusive:

 • Multipel skleros [2]
 • Multipel skleros [3]
 • Ryggmärgsskada [4,5]
 • Prionsjukdom(mindre förbättring) [6]
 • Parkinsons sjukdom [7]

Forskare diskuterar fortfarande hur CBD och andra cannabinoider fungerar för att bromsa progressionen av neurodegenerativa störningar. Samspelet mellan CBD och nervsystemet är komplext och involverar flera separata processer som pågår samtidigt.

Emellertid är den allmänna tanken att CBD stödjer homeostas i nervsystemet. Det innebär att det stödjer balansen mellan olika faktorer som är involverade i neurologisk funktion, inklusive inflammation, smärtöverföring, nervrespons och immunfunktion.

De primära mekanismerna som CBD använder för att motverka neurodegenerativa störningar inkluderar:

 • Reduktion eller förebyggande av neuroinflammation
 • Förhindring av T-cellmigration genom blod-hjärnbarriären (förebygger autoimmun sjukdom)
 • Antioxidantstöd (minskar skador på DNA)
 • Lindrar relaterade biverkningar (som sömnlöshet, depression och neuropatisk smärta)

Tips för att få ut det mesta av CBD-användning för neurodegenerativa sjukdomar:

 1. Använd ett fullspektrumsextrakt (THC erbjuder också fördelar för dessa sjukdomar).
 2. Förbättra även kost och livsstil samtidigt som CBD-tillskott används.
 3. Om något i miljön orsakar sjukdomen (t.ex. exponering för tungmetaller), se till att detta tas bort omedelbart.
 4. Var konsekvent med doseringen – när det gäller neurodegenerativa störningar kan det ta upp till tre månader innan några förändringar märks.

Vad är neurodegeneration?

Neurodegeneration är ett samlingsnamn för en rad orelaterade sjukdomar som resulterar i en förlust av neuronernas funktion.

Den främsta orsaken till detta tillstånd är demens, inklusive Alzheimers sjukdom, som ansvarar för upp till 70 % av fallen runt om i världen enligt JPND Research.

Den här typen av sjukdomar är vanligtvis progressiva och svårighetsgraden samt graden av degenerering förvärras med tiden. Det kan ta allt från några månader till några decennier. Processen med neurodegeneration börjar vanligtvis långt innan symtomen börjar visa sig.

Under senare år har forskning pekat på att inflammation i hjärnan är en av de främsta drivkrafterna för neurodegeneration [8]. Problemet är att inflammation även är nödvändigt för att motverka neurologiska skador, vilket föranleder forskare att betrakta neuroinflammation som ett tveeggat svärd.

När något ger upphov till skador på neuronerna i hjärnan, vilket är något som kan orsakas av oräkneligt många saker, sätter de lokala immuncellerna igång inflammationsprocessen.

I de tidiga stadierna är detta fördelaktigt, även nödvändigt, för att eliminera giftigt material. Det beror på att inflammation påskyndar återhämtningen av neuronerna genom att öka blodflödet till området och genom införsel av defensiva immunceller för att avlägsna smittsamma material.

Problemet är att inflammationen i många fall blir okontrollerbar, vilket orsakar en kaskad av långvarig och förödande inflammation i hjärnan. Överdriven inflammation leder till att mikroglia släpper ut giftiga ämnen i hjärnan, vilket i sin tur leder till att neuroner dör. Mikroglias uppgift är att hålla neuronerna säkra [9, 10].

Hela processen går från en typiskt inflammatoriskt respons, till en förödande självförstörande process av degenerering och förlust av neuroner.

Vad orsakar neurodegeneration?

 • Exponering för miljögifter (såsom tungmetaller)
 • Näringsbrist
 • Stroke
 • Cancer
 • Oxidativ stress

Exempel på neurodegenerativa störningar

1. Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av neurodegeneration. Sjukdomen innebär en uppbyggnad av toxiska metaboliter (TAU-proteiner eller beta-amyloidplack) runt neuronerna. Så småningom resulterar det i neurondöd och gradvis kognitiv svaghet. Alzheimers sjukdom, liksom de flesta andra neurodegenerativa sjukdomar, är förknippad med överdriven neuroinflammation [11, 12].

CBD erbjuder fördelar vid behandling av sjukdomen, främst genom dess antiinflammatoriska effekter.

2. Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som påverkar de basala ganglierna där dopamin tillverkas. Resultatet är en gradvis förlust av dopamin i hjärnan, vilket orsakar muskeltremor, humörförändringar och en gradvis förlust av kognitiv funktion.

Precis som Alzheimers sjukdom anses Parkinson vara orsakad av överdrivna inflammatoriska processer i hjärnan [11, 12].

CBD erbjuder därmed lättnad från sjukdomen tack vare dess antiinflammatoriska och neuroprotektiva egenskaper.

3. Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) och andra prionsjukdomar

Prionsjukdomar som CJD är inte vanligt förekommande, men de för med sig förödande biverkningar när sjukdomen fortskrider. Sjukdomen involverar ett felvikt, proteasresistent protein (PrPres) som tar sig  in i hjärnan och replikeras. Resistens mot proteas innebär att hjärncellerna inte kan bryta ner och ta bort proteinet från hjärnan. Allt eftersom proteinerna replikeras och byggs upp i hjärnan börjar de därför att störa hälsosam hjärnfunktion. För närvarande finns det inget botemedel mot prionsjukdomar.

Trots att inflammation är en primär faktor som är involverad i progressionen av prionsjukdomar, har CBD endast visat sig ha begränsade fördelar på tillståndet genom att motverka uppbyggnaden av PrPres [13].

4. Amyotrofisk lateralskleros (ALS)

ALS är en neurodegenerativ sjukdom som orsakar gradvisa och slutligen dödliga störningar i signaler som styr kontrollerbara muskler i hela kroppen.

Det finns inget botemedel för ALS, men CBD har visat sig erbjuda betydande fördelar.

5. Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom med liknande egenskaper som Alzheimers sjukdom. Det är en genetisk störning som involverar dysfunktion i genen som kodar för proteinet huntingtin. Människor med Huntingtons sjukdom tillverkar för långa huntingtin-proteiner som spricker i mindre bitar och trasslar in sig runt neuronerna, vilket leder till deras gradvisa död. När Huntington trappas upp orsakar den utbredd inflammation i hela hjärnan och med tiden förlust av kognitiv funktion.

Det finns inget botemedel för Huntingtons sjukdom, men CBD har visats erbjuda viktiga fördelar genom att sakta ner progressionen och lindra många av de vanligaste symtomen [14].

6. Spinocerebellär ataxia (SCA)

SCA är en progressiv, ärftlig neurodegenerativ sjukdom som påverkar cerebellum, den del av hjärnan som är förknippad med koordination och muskelrörelse. Det finns inget botemedel mot sjukdomen och den är ofta dödlig.

Behandlingen är inriktad på att lindra symtom som muskeltremor, depression och sömnlöshet – som CBD är känt för att kunna hjälpa till med.

7. Spinal muskelatrofi (SMA)

SMA är en sällsynt neurodegenerativ sjukdom som påverkar motorneuronerna som styr musklerna. Så småningom orsakar sjukdomen förlust av muskelfunktion och muskelförtvining. Liksom många andra neurodegenerativa störningar orsakas tillståndet av en dysfunktion vid framställning av ett specifikt protein i hjärnan. Med tiden byggs de dysfunktionella proteinerna upp, vilket resulterar i neurondöd. Det finns inget botemedel för detta tillstånd.

Det är oklart om CBD erbjuder några fördelar för personer med SMA. Majoriteten av tillståndets symtom involverar muskelsvaghet, vilket är något som CBD inte anses förbättra.

Multipel skleros (MS)

MS är en autoimmun neurologisk sjukdom. Utbredd neuroinflammation gör att immunceller attackerar myelinskidan på nervcellerna, vilket leder till en gradvis förlust av neuronernas funktion.

CBD är mycket fördelaktigt för detta tillstånd tack vare dess immunmodulerande och antiinflammatoriska effekter. Båda är primära faktorer som är involverade i progressionen av MS [15]. Dessutom kan CBD ge direkta fördelar för några av de vanligaste biverkningarna av MS, inklusive muskelspasticitet [16] och förlust av blåskontroll [17].

Symtom på neurodegenerativa störningar

 • Minnesförlust
 • Förlust av motorisk funktionMood changes
 • Humörförändringar
 • Muskelsvaghet
 • Muskelspasticitet
 • Depression
 • Ångest
 • Insomni
 • Utmattning
 • Yrsel
 • Kognitionsnedsättning
 • Dålig koncentration
 • Låg libido

Användning av CBD för neurodegenerativa sjukdomar

Steg 1: Hitta den bästa CBD-oljan för neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar är en kombination av många olika neurologiska och systemiska problem som samverkar för att ge en gradvis förlust av neuroner.

För att behandla dessa sjukdomar går det därför inte att adressera ett problem i taget, utan det gäller att adressera flera av problemen samtidigt.

CBD-oljor och andra cannabisprodukter bör därför kombineras med andra behandlingar samt livsstils- och kostförändringar för att ge bästa resultat.

När man letar efter de bästa oljorna för neurodegenerativa sjukdomar är det två saker att ha i åtanke:

 1. Är CBD-produkten bevisat fri från föroreningar som tungmetaller eller bekämpningsmedel?
 2. Matchar CBD-produktens styrka den rekommenderade dosen? Vid neurodegenerativa störningar använder man vanligtvis ett extrakt med hög styrka.

Det är även användbart att välja ett fullspektrum CBD-extrakt snarare än ett isolat, om du vill utnyttja de neuroprotektiva fördelarna som finns hos några av de andra cannabinoiderna. Men om det inte är möjligt, eller om du gillar ett företag som säljer CBD-isolat, är det okej. Det kommer fortfarande att fungera, det är bara inte den bästa CBD-oljan för jobbet.

För mer information om att hitta bäst CBD-produkter, kolla in några av våra guider:

 • Köpa CBD-olja
 • Köpa CBD-kapslar
 • Köpa CBD-stolpiller
 • Köpa CBD-godis
 • Köpa CBD-edibles
 • Köpa CBD-vapeoljor

Step 2: Utvärdera den optimala startdosen

Merparten av forskning som involverar CBD och andra cannabinoider för neurodegenerativa sjukdomar involverar mycket höga doser, vanligtvis omkring 500 mg per dag.

Även om det kanske inte alltid är nödvändigt att använda en så pass hög dos, föreslås det att den högre änden av doseringsnivåerna är mest fördelaktig.

När man först börjar med CBD som en neuroprotektiv medicin för neurodegenerativa sjukdomar är det bra att sikta på att använda doserna med hög styrka.

Kom dock ihåg att börja lågt och bygga upp dosen gradvis med tiden. Alla reagerar olika på CBD, därför är det viktigt att du skyndar långsamt för att hitta rätt dos för att undvika negativa biverkningar.

Rekommenderad styrka för neurodegenerativa sjukdomar: medel till hög styrka

Dagliga doser av CBD efter vikt och styrka (i mg)

Vikt (kg)Låg styrkaMedel styrkaHög styrka
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
79 kg17 mg52 mg105 mg
91 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
113 kg25 mg75 mg150 mg

Steg 3: Övervaka effekterna av CBD

Neurodegenerativa sjukdomar är kroniska medicinska tillstånd och de flesta av dem har inget botemedel. CBD kan användas för att bromsa sjukdomens progression och lindra vanliga symtom, men det kommer inte att bota tillståndet.

Därför är det användbart att spåra sjukdomsutvecklingen över tid för att identifiera om CBD fungerar eller om dosen behöver ökas.

Du kan göra det genom att skriva ner detaljerade anteckningar om dina symtom. Då kan du gå tillbaka och se om det har skett några förbättringar med tiden. När det handlar om progressiva neurodegenerativa sjukdomar kan du dessutom spåra graden av sjukdomens utveckling.

När du bör undvika CBD eller cannabis-relaterade produkter

Trots att CBD är mycket säkert finns det tillfällen då du först bör rådfråga en erfaren läkare innan du börjar ta det:

 • Om du har psykos
 • Om du har bipolär sjukdom (varning)
 • När du tar antipsykotika eller vissa antidepressiva medel

Referenser

 1. Przedborski, S., Vila, M., & Jackson-Lewis, V. (2003). Serie Introduktion: Neurodegeneration: Vad är det och var är vi ?. Journal of clinical investigation, 111 (1), 3-10.
 2. Wade, DT, Collin, C., Stott, C., & Duncombe, P. (2010). Meta-analys av effekten och säkerheten hos Sativex (nabiximoler), på spasticitet hos personer med multipel skleros. Multiple Sclerosis Journal, 16 (6), 707-714.
 3. Martín-Moreno, AM, Reigada, D., Ramírez, BG, Mechoulam, R., Innamorato, N., Cuadrado, A., & de Ceballos, ML (2011). Cannabidiol och andra cannabinoider minskar mikrogliaaktivering in vitro och in vivo: Relevans för Alzheimers sjukdom. Molecular pharmacology, mol-111.
 4. Barnes, MP (2006). Sativex®: klinisk effekt och tolerans vid behandling av symptom på multipel skleros och neuropatisk smärta. Expert opinion on pharmacotherapy, 7 (5), 607-615.
 5. Kwiatkoski, M., Guimaraes, FS, & Del-Bel, E. (2012). Cannabidiolbehandlade råttor uppvisade högre motorresultat efter kryogen ryggmärgsskada. Neurotoxicity research, 21 (3), 271-280.
 6. Dirikoc, S., Priola, SA, Marella, M., Zsürger, N., & Chabry, J. (2007). Nonpsykoaktiv cannabidiol förhindrar prionackumulering och skyddar neuroner mot prion toxicitet. Journal of Neuroscience, 27 (36), 9537-9544.
 7. Chagas, MHN, Zuardi, AW, Tumas, V., Pena-Pereira, MA, Sobreira, ET, Bergamaschi, MM, … & Crippa, JAS (2014). Effekter av cannabidiol vid behandling av patienter med Parkinsons sjukdom: en undersökande dubbelblind studie. Journal of Psychopharmacology, 28 (11), 1088-1098.
 8. Skaper, SD (2007). Hjärnan som mål för inflammatoriska processer och neuroprotektiva strategier. Annals of the New York Academy of Sciences, 1122 (1), 23-34.
 9. DeLegge, MH, & Smoke, A. (2008). Neurodegeneration och inflammation. Nutrition in clinical practice, 23 (1), 35-41.
 10. Di Filippo, M., Sarchielli, P., Picconi, B., & Calabresi, P. (2008). Neuroinflammation och synaptisk plasticitet: teoretisk grund för ett nytt, immuncentrerat, terapeutiskt förhållningssätt till neurologiska störningar. Trends in pharmacological sciences, 29 (8), 402-412.
 11. Maragakis, NJ, & Rothstein, JD (2006). Sjukdomssystem: astrocyter i neurodegenerativ sjukdom. Nature Reviews Neurology, 2 (12), 679.
 12. Zipp, F., & Aktas, O. (2006). Hjärnan som mål för inflammation: Vanliga vägar binder inflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar. Trends in neurosciences, 29 (9), 518-527.
 13. Dirikoc, S., Priola, SA, Marella, M., Zsürger, N., & Chabry, J. (2007). Nonpsykoaktiv cannabidiol förhindrar prionackumulering och skyddar neuroner mot prion toxicitet. Journal of Neuroscience, 27 (36), 9537-9544.
 14. Sagredo, O., Pazos, MR, Satta, V., Ramos, JA, Pertwee, RG, och Fernández-Ruiz, J. (2011). Neuroprotektiva effekter av fytocannabinoidbaserade läkemedel i experimentella modeller av Huntingtons sjukdom. Journal of Neuroscience Research, 89 (9), 1509-1518.
 15. Mecha, M., Feliú, A., Iñigo, PM, Mestre, L., Carrillo-Salinas, FJ, & Guaza, C. (2013). Cannabidiol ger långvarigt skydd mot de skadliga effekterna av inflammation i en viral modell av multipel skleros: en roll för A2A-receptorer. Neurobiology of Disease, 59, 141-150.
 16. Notcutt, W., Langford, R., Davies, P., Ratcliffe, S., & Potts, R. (2012). En placebokontrollerad, parallellgrupp, randomiserad abstinensstudie av personer med symptom på spasticitet på grund av multipel skleros som får långsiktigt Sativex® (nabiximoler). Multiple Sclerosis Journal, 18 (2), 219-228.
 17. Wade, DT, Collin, C., Stott, C., & Duncombe, P. (2010). Meta-analys av effekten och säkerheten hos Sativex (nabiximoler), på spasticitet hos personer med multipel skleros. Multiple Sclerosis Journal, 16 (6), 707-714.

Förhållanden som kan svara på Cannabidiol