Scroll to top
Evidence based

CBD och Astma: Nuvarande Forskning & förståelse

CBD har visat sig vara en användbar tilläggsbehandling för astma tack vare dess kraftfulla antiinflammatoriska fördelar. Så här kommer du igång.

Article By
Justin Cooke ,

CBD har blivit alltmer uppmärksammat när det gäller behandling av många inflammatoriska tillstånd. Ledande forskare har börjat undersöka fördelarna som denna mångsidiga fytocannabinoid kan erbjuda patienter med astma.

År 2015 uppskattades det att 358 miljoner människor var drabbade av astma runt om i världen [1].

För tre decennier sedan var endast 183 miljoner människor rapporterade att ha en astmadiagnos. Dessa siffror föreslår att förekomsten av astma är ökande.

Eftersom detta försvagande tillstånd blir allt vanligare söker medicinska forskare frenetiskt efter nya effektiva behandlingar för tillståndet.

Här går vi igenom den aktuella forskningen kring CBD och dess roll i behandling av astma. Vi diskuterar hur man använder CBD effektivt och vad du kan göra för att maximera fördelarna.

Sammanfattning: CBD för astma

Astma är en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som leder till andningssvårigheter. Beroende på svårighetsgraden kan astma störa livskvaliteten hos de drabbade. Det kan till och med bli dödligt i allvarliga fall.

Astma orsakat av allergier är särskilt farligt eftersom det leder till överdriven slemproduktion i lungorna som ytterligare blockerar luft från att komma in i lungorna.

CBD och andra fytocannabinoider minskar astmans svårighetsgrad på olika sätt.

Effekterna av CBD på astma:

 • Hämmar den inflammatoriska reaktionen i samband med både allergisk och icke-allergisk astma.
 • Motarbetar migration av immunceller i inflammerade vävnader i luftvägarna.
 • Lindrar symtom på vanligt samexisterande medicinska tillstånd som sömnlöshet, ångest och humörstörningar.
 • Slappnar av musklerna i luftvägarna samt bröstkorgen och minskar således astmasymtom.

Andra cannabinoider, såsom THC, är kraftfullt fördelaktiga för astma. Några av effekterna av THC mot astma inkluderar:

 • Slappnar av luftvägarna för att möjliggöra bättre flöde av syre (bronkodilator)
 • Minskar flera olika inflammatoriska markörer kopplade till astma.
 • Verkar avslappnande på muskler i bröstet och luftvägarna för att minska symtomen.

Tips för att få ut det mesta av CBD och cannabisextrakt vid användning för astma:

 1. Rådfråga alltid din läkare innan du använder CBD för astma.
 2. Om symtomen på astman är allvarliga är det viktigt att du inte enbart förlitar dig på CBD för att lindra dem. Besök alltid en läkare vid en nödsituation.
 3. Börja med en mycket låg dos CBD och öka dosen gradvis för att säkerställa att du inte är allergisk mot någonting i CBD-produkten.
 4. Använd alltid CBD tillsammans med andra former av behandling såsom kost- och livsstilsförändringar.
 5. Kontakta alltid barnläkare innan ditt barn börjar använda CBD-tillskott och ge dem enbart CBD-extrakt från isolat.
 6. Använd endast oralt CBD – Undvik att röka eller vejpa för att få din dos av CBD.

Vad är astma?

Astma är ett tillstånd som orsakar inflammation i luftvägarna som leder till lungorna vilket leder till andningssvårigheter.

Symtom på astma kan vara allt från milda till livshotande. Astma kan vara konstant närvarande eller enbart förekomma sporadiskt i form av astmaattacker när det utsätts för utlösare som motion eller allergier.

Allergisk astma anses vara ett atopiskt tillstånd – vilket innefattar andra allergirelaterade tillstånd som dermatit och matallergier.

Atopiska individer tenderar att vara hyperreaktiva mot en rad miljöföreningar och livsmedel. Det är vanligast i industriländer och påverkar så många som 1 av 5 personer [4].

Det finns inget botemedel mot astma. Behandlingen fokuserar på att sänka intensiteten och frekvensen av attacker och på att identifiera och undvika utlösare.

Astmaattacker

Astmaattacker är tillfälliga perioder med ökade symtom. I de flesta fall så utlöser något attacken, som till exempel damm, cigarettrök, motion eller matallergier.

Under en astmaattack när luftvägen blir inflammerad minskar den mängd luft som kan passa genom bronkiolerna, vilket kräver mer ansträngning för att ge kroppen det syre som behövs.

Anfall kan vara från några sekunder till några dagar.

Symtom på astma

 • Andfåddhet
 • Väsande ljud
 • Tryck över bröstet
 • Kronisk hosta
 • Trötthet
 • Att inte vakna utsövd

Tecken på en nödsituation vid en astmaattack

 • Symtom uppstår snabbt
 • Oförmåga att tala
 • Tung andning
 • Extrem andnöd
 • Inga ljud från bröstkorgen
 • Inhalatorn ger ej lindring
 • Blå läppar

Även om all astma innebär inflammation i luftvägarna finns det några olika typer av astma där orsaken till astman varierar:

Olika typer av astma

1. Allergisk astma

Allergier orsakas av en aktivering av immunsystemet i respons på särskilda föreningar. Vi kan utveckla astmasymtom från samma allergener som ger oss en rinnande näsa, vattnande ögon och kliande hud.

När vi exponeras för dessa föreningar identifieras dem av immunsystemet som slår larm. Specialiserade celler som kallas mastceller frigör neurotransmittorer som histamin som sedan orsakar de flesta negativa effekterna av astman.

Våra luftvägar som leder ner till lungorna har en stor mängd av dessa immunceller – deras jobb är att se till att inga smittsamma organismer hamnar i lungorna där de kan föröka sig och göra oss sjuka. Vid en allergisk astmaattack är det alltså dessa immunceller som förvärrar tillståndet, även om deras jobb är att skydda oss.

Histamin som frigörs från mastceller gör att luftvägarna fylls med vätska och stängs av.

2. Icke-allergisk astma

Andra former av astma kan uppstå utan aktivering av mastceller under en allergisk reaktion.

Våra luftvägar styrs av det centrala nervsystemet. När vi till exempel motionerar gör det centrala nervsystemet luftvägarna större för att få ner mer luft i lungorna. Sedan krymper de igen när vi inte längre behöver det extra syret, för att bevara värmeförlusten och hålla infektiösa organismer ur lungorna så mycket som möjligt.

I vissa fall av icke-allergisk astma förmedlas orsaken till tillståndet genom dysfunktion av det centrala nervsystemet som leder till en minskning av luftvägarna. Medicin eller motion kan orsaka denna form av astma.

Orsaker till icke-allergisk astma inkluderar:

 • ASA-astma
 • Astma med fast luftflödesobstruktion
 • Ansträngningsastma
 • Yrkesastma
 • Nattlig astma
 • Astma vid fetma
 • Asthma with obesity

Vanliga astma-triggers

 • Allergener från pälsdjur
 • Droger/Läkemedel
 • Motion
 • Förkylning/influensa
 • Sulfiter
 • Rökinhalation
 • Damm
 • Pollen
 • Kall luft
 • Luftburna allergener
 • Livsmedelsallergener

Mått på astmans svårighetsgrad

Läkare kommer ofta att mäta svårighetsgraden av astmasymtom med hjälp av en 4-stegsskala.

Steg 1: Periodisk astma

Astmasymtom förekommer mindre än två dagar per vecka och stör inte dagliga aktiviteter. Den här nivån innebär vanligtvis kortlivade problemperioder och innebär sällan nattproblem.

Steg 2: Mild ihållande astma

Symptomen uppträder mer än två dagar per vecka, men har en begränsad påverkan på vanliga aktiviteter. Den här nivån av astma kan ibland innebära tillfälliga nattproblem.

Steg 3: Måttlig ihållande astma

Symptomen uppträder dagligen och stör dagliga aktiviteter. Denna nivå av astma involverar frekventa natt- och dagtidsproblem och brukar kräva mediciner för att hålla symtomen i kontroll.

Steg 4: Svår ihållande astma

Symtomen uppträder under hela dagen och kan starkt störa dagliga aktiviteter. Astmatiker med den här nivån av symtom har ofta problem med fysisk aktivitet och lider ofta av nattproblem.

Behandlingsalternativ för astma

 • Kortikosteroider
 • Adrenerga receptoragonister (Salbutamol)
 • Antikolinerga läkemedel (ipratropiumbromid)
 • Adrenalin
 • Leukotrienreceptorantagonister
 • Mastcellsstabilisatorer

Guide för användning av CBD mot astma

Det finns många olika orsaker till astma, men den underliggande orsaken till symtomen är i princip densamma – inflammation och överskott av slemproduktion i luftvägarna som leder ner till lungorna.

Därför är behandlingen liknande för olika typer av astma, med antiinflammatoriska föreningar som ett av de primära behandlingsalternativen. CBD är en särskilt stark antiinflammatorisk förening som har fördelaktiga effekter på flera olika typer av inflammation.

Det finns för närvarande inga kliniska studier som har undersökt effekterna av CBD på astmatiska patienter för att bekräfta hur effektivt CBD är för behandling av riktiga patienter. Det finns dock många studier som lyfter fram de specifika inflammatoriska signalerna som hämmas av CBD vilket spelar en roll vid reglering av astmaattacker (mer om detta i nästa avsnitt).

CBD är ett lovande tillskott för att minska de bakomliggande orsakerna till astma.

Det är viktigt att du talar med din läkare innan du använder CBD och undviker att röka eller vejpa cannabis som din CBD-källa. Välj istället att använda andra former av CBD— till exempel kapslar, oljor, tinkturer, and ätbara produkter.

Vad säger forskningen?

År 2015 publicerades en djurstudie med råttor som behandlades med 5 mg/kg CBD i två dagar. Efter avslutad behandling mätte forskare den inflammatoriska aktiviteten hos mössen. Alla inflammatoriska markörer med undantag för IL-10 reducerades väsentligt – vilket indikerar att CBD kunde sänka de inflammatoriska faktorerna som ligger bakom symtomen på astma [3].

Astma orsakad av allergisk reaktion innebär en ökning av specifika immunoreaktiva celler (Th2 cytokiner) [5]. Forskning har visat att CBD specifikt påverkar många av Th2-cytokinerna inklusive IL-6, IL-2, TNF-a, IFN-c, IL-6, IL-12 och IL-17 [6, 7].

Inflammatorisk signalRoll i astmareaktionEffekter av CBD
TNF-aMycket involverad i svåra astmareaktioner↓↓↓
IL-6Stimulerar T-cellaktivitet↓↓↓
IL-4Stimulerar IgE-aktivitet↓↓↓
IL-13Ökad slemproduktion↓↓↓

Det innebär att de antiinflammatoriska effekterna av CBD fungerar på flera olika nivåer av inflammatorisk respons. Behandlingsmetoder som detta, som verkar på flera nivåer, är mycket effektivare än behandlingar som fokuserar på endast en aspekt av inflammation.

Även konventionella behandlingar använder flera behandlingsalternativ som inhalatorer kombinerade med orala läkemedel.

Hur mycket CBD ska jag ta?

Att hitta rätt dos CBD för användning vid astmasymtom kräver lite experimentering. Det beror på att alla reagerar olika på CBD.

De flesta människor tar en medel eller hög dos av CBD för att få lindring för sina symtom.

Det är dock klokt att börja med en mindre dos först och att gradvis öka den med tiden för att säkerställa att det inte finns några allergier mot den produkt du använder (som i slutändan förvärrar symtomen).

Om du har en särskild benägenhet för allergier rekommenderas du att vara extra försiktig och börja med att enbart placera lite olja eller tinktur på baksidan av en hand. Om du inte visar några tecken på allergi efter cirka en timme kan du börja med en mycket liten mängd av CBD-produkten i munnen. Om inga biverkningar eller allergier uppträder efter en timme kan du börja med en låg dos.

Under de följande dagarna försöker du gradvis öka dosen tills dina symtom lindras.

Beräkna CBD Dosering Styrka av vikt

Låg styrkaMedelstyrkaHög styrka
Pund1 mg per 10 pund3 mg per 10 pund6 mg per 10 pund
Kilo1 mg per 4.5 kg6 mg per 4.5 kg12 mg per 4.5 kg

Doser av CBD enligt vikt och styrka (i mg)

Vikt (kg)Låg styrkaMedelstyrkaHög styrka
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
79 kg17 mg52 mg105 mg
91 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
113 kg25 mg75 mg150 mg

Potentiella biverkningar av CBD

CBD is perhaps one of the most exciting new treatment options for epilepsy — including epileptic syndromes such as Dravet syndrome that are problematically resistant to treatment.

Här är några av de vanligaste biverkningarna av CBD:

 • Aptitdämpning
 • Diarré
 • Dåsighet
 • Torr mun
 • Yrsel
 • Låg puls
 • Sedering

Slutsats: Användning av CBD för astma

Även om det finns många olika orsaker till astma leder det alltid till inflammation i luftvägarna och begränsar på så vis mängden luft som kan komma ner i lungorna.

CBD är ett användbart tillskott för astmatiker på grund av sin egenskap att stoppa inflammation på flera olika nivåer.

Vi rekommenderar att du diskuterar med din läkare innan du börjar med CBD-tillskott. Det är även viktigt att du inte har några allergier eller reaktioner av CBD innan du tar större doser. Börja med en liten dos och bygg upp den gradvis över tiden.

Referenser

 1. Vos, T., Allen, C., Arora, M., Barber, RM, Bhutta, ZA, Brown, A., … & Coggeshall, M. (2016). Global, regional och nationell förekomst, prevalens och år levde med funktionshinder för 310 sjukdomar och skador, 1990-2015: en systematisk analys för Global Study of Disease Study 2015. The Lancet, 388 (10053), 1545-1602.
 2. Lozano, R., Naghavi, M., Foreman, K., Lim, S., Shibuya, K., Aboyans, V., … & AlMazroa, MA (2012). Global och regional dödlighet från 235 dödsorsaker för 20 åldersgrupper 1990 och 2010: en systematisk analys för Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet, 380 (9859), 2095-2128.
 3. Vuolo, F., Petronilho, F., Sonai, B., Ritter, C., Hallak, JE, Zuardi, AW, … & Dal-Pizzol, F. (2015). Utvärdering av serumcytokinnivåer och cannabidiolbehandlingens roll i djurmodell av astma. Mediators of inflammation, 2015.
 4. Skratt, D., Istvan, JA, Tofte, SJ, & Hanifin, JM (2000). Förekomsten av atopisk dermatit i Oregon skolbarn. Journal of American Academy of Dermatology, 43 (4), 649-655.
 5. Holgate, ST (2008). Patogener av astma. Clinical & Experimental Allergy, 38 (6), 872-897.
 6. Burstein, S. (2015). Cannabidiol (CBD) och dess analoger: en genomgång av deras effekter på inflammation. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 23 (7), 1377-1385.
 7. Hegde, VL, Nagarkatti, PS, & Nagarkatti, M. (2011). Roll av myeloid-härledda suppressorceller vid förbättring av experimentell autoimmun hepatit efter aktivering av TRPV1-receptorer med cannabidiol. PloS one, 6 (4), e18281.

Förhållanden som kan svara på Cannabidiol