Scroll to top
Evidence based

CBD och Anorexi: Nuvarande Forskning & Förståelse

Är CBD-olja effektiv för behandling av anorexi? Denna ätstörning är en komplex psykologisk sjukdom med allvarliga konsekvenser. CBD-olja rapporteras öka aptiten, minska ångest och förbättra humör och depression. Vi förklarar hur det fungerar tillsammans med våra tre bästa CBD-oljor för anorexi.

Article By
Justin Cooke ,

Enligt uppgifter från National Eating Disorder Association uppskattas det att så många som 30 miljoner människor lider av ätstörningar som anorexi i USA.

Ätstörningen kan orsaka kaos i hela kroppen på grund av omfattande näringsbrister.

I jämförelse med andra psykiska sjukdomar har anorexia nervosa ett av de högsta dödstalen  och behandlingen bör ta itu med både psykologiska och fysiska problem.

För anorexi är behandling med läkemedel inte alltid det bästa svaret. Det är viktigt att hitta nya, effektiva metoder för att öka hungernivån och lusten att äta hos dessa individer.

Här diskuterar vi hur CBD-olja kan öka hunger och minska effekten som anorexi har på kroppen.

Anorexi Nervosa: vad är det?

Anorexia nervosa avser ett medicinskt tillstånd där patienterna avsiktligt begränsar sitt energiintag för att förhindra viktökning.

Det är oftast förknippat med kroppsdysmorfi – en psykisk störning där patienten blir besatt av upplevda brister som i verkligheten är obefintliga.

Det är vanligt hos personer som lider av ångest eller dålig självkänsla och det är viktigt att påpeka att tillståndet är mycket mer komplicerat än det låter.

Personer med anorexi har ofta underliggande problem som driver tillståndet som:

 • Intensiv rädsla för att gå upp i vikt
 • Störd kroppsbild
 • Social fobi
 • Depression
 • Övergreppshistorik
 • Social isolering

Tillståndet gör att människor ofta ser sig som överviktiga när de redan är farligt underviktiga och undernärda.

Tecken och symtom på anorexi

 • Amenorré (frånvaro av menstruation)
 • Anemi
 • Sköra naglar
 • Förstoppning
 • Vätskebrist
 • Yrsel
 • Torr hud
 • Trötthet
 • Håravfall
 • Hjärtsjukdom
 • Njurfel
 • Leverskada
 • Lågt blodtryck
 • Osteoporos
 • Dålig immunfunktion
 • Dålig sårläkning
 • Krampanfall
 • Allvarlig viktminskning

Riskfaktorer för anorexi

Eftersom anorexi är en psykisk sjukdom är orsakerna komplicerade och kan variera mycket från en person till en annan.

Några orsaker är:

 • Låg självkänsla
 • Genetiska faktorer
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Depression
 • Mobbning
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Ångest
 • Övergrepp i familjen

Konventionellt stöd för anorexi

Eftersom anorexi i första hand är ett psykiskt tillstånd är de huvudsakliga behandlingarna som ordineras av läkare regelbundna terapisessioner, ångestdämpande läkemedel och antidepressiva medel.

Huvudsyftet med behandlingen är att adressera problem med självkänslan och underliggande tillstånd som depression eller ångest.Om du lider av anorexi bör du prata med din vårdpersonal och söka professionell hjälp. Kom ihåg att du inte är ensam och det finns flera supportgrupper på nätet som exempelvis Frisk & Fri.

Hur CBD-olja hjälper vid anorexi

Det finns ett antal växtbaserade kosttillskott som kan förbättra anorexia nervosa genom att öka hormoner som är involverade med hunger och mättnadskänslor.

Kanske är det viktigaste alternativet cannabis.

Du kanske känner igen den vanliga stereotypen av människor som använder marijuana:

De äter MYCKET.

Det är inte en myt.

Många av cannabinoiderna i cannabisväxten har visat sig öka våra hungernivåer och den viktigaste cannabinoiden är THC.

Problemet med detta är följande; eftersom THC är den främsta cannabinoiden som ansvarar för cannabis psykoaktiva effekter är den fortfarande förbjuden i många länder inklusive Sverige. Av detta skäl innehåller de flesta CBD-oljor på marknaden mindre än 0,3 % THC.

Men oroa dig inte! CBD-olja kan bidra till lindring av symtomen på anorexi på mer än ett sätt:

1. Förbättrat humör

CBD-olja erbjuder ett överraskande spektrum av humörhöjande fördelar.

Det är viktigt eftersom ett lågt humör ofta anses vara en av de främsta drivkrafterna bakom anorexi.

Antidepressiva mediciner som SSRI- eller SNRI-läkemedel är ett populärt val bland läkare för att behandla sjukdomen.

När det gäller cannabisväxten kommer den mest betydande effekten på humöret från CBD som har visat sig lindra depressiva symtom hos djur [3].

Andra föreningar i fullspektrumoljan, såsom terpener (borneol, eukalyptol, limon, beta-karyofyllen och d-linalool) har också rapporterats ha extra antidepressiva och humörhöjande effekter.

Andra cannabinoider, såsom cannabichromene (CBC) har också visat sig erbjuda antidepressiv aktivitet [4].

CBC, som CBD, är icke-psykoaktiv och den tredje mest förekommande cannabinoiden i växten.

Trots att många forskare rapporterar att denna cannabinoid är ännu mer medicinskt relevant för saker som sinnesstämning och inflammation än CBD, finns det fortfarande praktiskt taget inga forskningsstudier på hög nivå som publicerats om denna förening.

2. Förhöjning av aptit

Vid anorexi upplever vi en kraftig störning av de hormoner som styr aptiten.

Normalt sett när vi äter en måltid utsöndrar våra fettceller ett hormon som heter leptin. Detta hormon styr vår aptit och berättar att vi är mätta.

Omvänt stimulerar ett annat hormon, känt som ghrelin, vår hunger.

Människor med anorexi har ofta dysfunktionell hungerhormonbalans och känner sig mätta även när de borde vara utsvultna.

Cannabinoiderna, särskilt THC, sparkar i huvudsak igång hungersuget genom att ”trycka på hungerknappen” i hjärnans hypotalamus [7]. Det ökar även produktionen av ghrelin – hormonet som ansvarar för att vi känner oss hungriga [8].THC verkar på denna region i hjärnan genom CB1-receptorerna [5]. Dessa receptorer styr ett brett spektrum av funktioner i kroppen men är särskilt framträdande i hypotalamus.

CBD och aptit

I motsats till den allmänna uppfattningen ökar CBD inte aptiten. Faktum är att den har motsatt effekt och sänker istället aptiten överlag.

Jag vet vad du tänker;

”Borde det i sådana fall inte undvikas av människor som lider av anorexi?!”

Det är inte så enkelt.

CBD har visat sig hämma aptit på egen hand, vilket gör det viktigt att hålla sig borta från CBD-isolat (produkter som endast innehåller CBD).

CBD har dock även visat sig öka effekterna av THC, inklusive dess effekter på aptit, vilket gör en blandning som innehåller båda dessa cannabinoider ännu bättre för att öka aptitnivåerna totalt sett.

Det är därför vi alltid rekommenderar att man bara använder cannabisoljor som anses vara ”fullspektrum”. Även om THC-innehållet är mycket lågt är de mer effektiva än CBD-oljor utan något THC alls för behandling av anorexi.

Om du bor i ett land där alla olika cannabisoljor är lagliga är det bäst att använda en olja med ett 1:1 förhållande mellan THC och CBD.

3. Lindring av stress/ångest

Detta är det viktigaste området att vara uppmärksam på när man behandlar anorexi med CBD-olja eller andra cannabisoljor.

CBD har visat sig sänka ångest [6], vilket är mycket fördelaktigt för personer med anorexia nervosa.

Den sista delen av namnet, nervosa, refererar faktiskt till den nervösa och ängsliga natur som människor som lider av detta tillstånd har.

CBD-oljor med höga halter av CBD kommer att vara till nytta i detta.

Det är här som det blir lite förvirrande.

Problemet är att CBD är bättre för antidepressiva och ångestdämpande effekter, men THC-delen är betydligt viktigare för aptitstimulering.

Tyvärr dämpar CBD aptiten och THC kan orsaka ångest – så vad är svaret?

När man tar CBD-olja för anorexi är det viktigt att bibehålla höga CBD-nivåer för att kompensera de negativa biverkningarna av THC. Det är användbart, men inte alltid nödvändigt, att ha åtminstone ett litet innehåll av THC i formulan.

En perfekt balans kommer att vara ett förhållande någonstans mellan 2:1 och 1:1 CBD:THC.

Kom även ihåg: välj alltid en fullspektrum CBD-produkt.

Forskningsstudier om THC & Anorexi

En fas II klinisk studie involverande 18 patienter med cancerrelaterad anorexi behandlad med THC fann betydande förbättring av aptiten hos 13 patienter [1].

Andra studier har visat att THC är användbart för att förbättra aptiten hos AIDS-patienter, såväl som cancerpatienter [2].

Det finns mycket forskning på de aptitstimulerande effekterna av THC, men som tidigare nämnts är det viktigt att vi håller den ångest-stimulerande effekten av cannabinoiden i åtanke för personer med anorexi.

Det är därför vi rekommenderar att alltid använda preparat med minst ett 1:1-förhållande mellan CBD och THC eller något högre i CBD.

Det kommer fortfarande erbjuda fördelar för aptitökning och hjälpa människor med anorexi att hitta motivationen att äta mer mat och börja återhämtningen från tillståndet.

Hur man tar CBD-olja för anorexi

Det rekommenderas att du hittar ett extrakt som innehåller både THC och CBD – om det är lagligt där du bor, såklart. Det beror på att båda dessa cannabinoider har olika fördelar vid behandling av anorexi.

Om THC cannabisoljor inte är lagliga i din stat/ditt land är det okej – CBD kommer att erbjuda många av samma fördelar.

Håll dig borta från CBD-isolat och välj ett fullspektrum-extrakt för att undvika ytterligare minskning av hungern.

När du testar CBD för första gången är det bra att börja med en mindre dos och gradvis öka dosen därefter.

Försök med ca 4 mg CBD-ekvivalent och arbeta dig upp med 4 mg varje dag tills du antingen upplever biverkningar eller når det resultat du eftersträvar.

Om du upplever biverkningar, sänk dosen nästa dag.

Överväg professionell hjälp innan du provar CBD.

Att enbart ta CBD-olja kommer såklart inte att göra tillräckligt för att behandla anorexi.

Att regelbundet gå till en terapeut för att behandla låg självkänsla eller depressiva problem samt att besöka en dietist för att hålla reda på ditt kostintag kommer att gå LÅNGT när det gäller att eliminera symptom och bygga upp kroppen tillbaka till god hälsa igen.

Referenser

 1. Nelson, K., Walsh, D., Deeter, P., & Sheehan, F. (1994). A phase II study of delta-9-tetrahydrocannabinol for appetite stimulation in cancer-associated anorexia. Journal of palliative care.
 2. Misner, D. L., & Sullivan, J. M. (1999). Mechanism of cannabinoid effects on long-term potentiation and depression in hippocampal CA1 neurons. Journal of Neuroscience, 19(16), 6795-6805.
 3. R de Mello Schier, A., P de Oliveira Ribeiro, N., S Coutinho, D., Machado, S., Arias-Carrión, O., A Crippa, J., … & C Silva, A. (2014). Antidepressant-like and anxiolytic-like effects of cannabidiol: a chemical compound of Cannabis sativa. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders), 13(6), 953-960.
 4. De Petrocellis, L., Orlando, P., Moriello, A. S., Aviello, G., Stott, C., Izzo, A. A., & Di Marzo, V. (2012). Cannabinoid actions at TRPV channels: effects on TRPV3 and TRPV4 and their potential relevance to gastrointestinal inflammation. Acta physiologica, 204(2), 255-266.
 5. Kirkham, T. C. (2005). Endocannabinoids in the regulation of appetite and body weight. Behavioral Pharmacology, 16(5-6), 297-313.
 6. Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F. L., Martin-Santos, R., … & Filho, A. S. (2011). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. Journal of Psychopharmacology, 25(1), 121-130.
 7. Patel, S., & Cone, R. D. (2015). Neuroscience: A cellular basis for the munchies. Nature, 519(7541), 38.
 8. Kola, B., Hubina, E., Tucci, S. A., Kirkham, T. C., Garcia, E. A., Mitchell, S. E., … & Korbonits, M. (2005). Cannabinoids and ghrelin have both central and peripheral metabolic and cardiac effects via AMP-activated protein kinase. Journal of Biological Chemistry, 280(26), 25196-25201.

Förhållanden som kan svara på Cannabidiol