Scroll to top
Evidence based

CBD och Posttraumatisk Stresstörning: Aktuell forskning och förståelse

Studier har visat på de många positiva effekter som cannabidiol (CBD) har på symtomen för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Hur fungerar det? Är det effektivt?

Article By
Jodi Allen ,

PTSD påverkar minst 10 % av befolkningen under något stadium i deras liv [1].

De flesta av oss har upplevt trauma på något sätt. Det kan ha många olika orsaker – missbruk, krig, olyckor, katastrofer eller när man traumatiskt förlorar någon nära. Det kan vara överväldigande och påverka vår förmåga att fungera.

Reaktioner på trauma kan få förödande konsekvenser. Om någon känner sig upprörd, oengagerad eller isolerad efter att ha upplevt eller bevittnat en livshotande händelse kan de ha PTSD.

Nuvarande behandlingsmetoder är ofta otillräckliga och vissa har oönskade biverkningar.

Studier har nyligen bekräftat förmågan hos cannabidiol (CBD), en komponent av Cannabis sativa, att vara ytterst fördelaktig för att förbättra PTSD-symtom.

Här diskuterar vi PTSD, dess symtom och hur CBD olja kan bidra till att stödja återhämtning från trauma.

Låt oss börja.

Vad är PTSD?

PTSD är ett kroniskt psykiskt tillstånd som kan utvecklas efter att ha upplevt en traumatisk händelse.

Du kanske undrar om du eller någon du bryr dig om har PTSD.

Ofta tror inte folk att de uppfyller kriterierna eller har rätt att ha PTSD, eftersom det regelbundet är förknippat med räddningspersonal och militär.

PTSD kan dock påverka alla.

Vad är en traumatisk händelse?

Traumatiska händelser kan innebära att man upplever eller bevittnar livshotande händelser som orsakar intensiv rädsla eller hot mot säkerheten.

Några exempel på traumatiska händelser inkluderar:

 • Våld i nära relationer eller missbruk
 • Vittne till när någon blir dödad eller allvarligt skadad
 • Överlevt en bil/tåg/bussolycka eller flygkrasch
 • Överlevt en hjärtattack eller fått en allvarlig medicinsk diagnos
 • Utsatt för våldtäkt eller sexuella övergrepp
 • Offer för brott, kidnappning, förföljelse eller tortyr
 • Upplevt en livsförändrande händelse, som skilsmässa, arbetslöshet eller en närståendes död
 • Uppleva en naturkatastrof som skogsbrand, jordbävningar, översvämningar
 • Upplevt krig, inbördeskrig eller terroristattack

Vad är symtomen på PTSD?

Människor som lever med PTSD upplever ofta flera symtom då både kropp och själ försöker hantera de stressfulla händelserna.

PTSD kan manifestera på många sätt, utvecklas till ångest och depression eller vårdslöst beteende. Tarmproblem, migrän, huvudvärk och nedsatt immunitet är vanliga symtom i samband med PTSD.

Organisationen Angst and Depression Association of America[2] identifierar de vanligaste symptomen på PTSD som:

 1. Plötsliga återblickar av traumat
 2. Fysiska symtom (som hjärtslag, svettningar och hjärndimma)
 3. Sömnproblem
 4. Överdrivna känslor, humörförändringar (såsom raseri, skam, skuld, negativitet)
 5. Känslomässigt likgiltig eller känslokall
 6. Negativa övertygelser och känslor
 7. Inträngande tankar och minnen
 8. Hypervigilans/ångest
 9. Lever i rädsla
 10. Mardrömmar och märkliga drömmar
 11. Svårighet att behålla arbete
 12. Koncentrationssvårigheter
 13. Undvikande och social isolering
 14. Missbruk

PTSD-symtom kan vara i allt från några månader till många år efter händelsen och ibland leder det till kronisk sjukdom.

Drabbade känner sig ofta som om de är på vakt eller att någonting alltid ska gå fel, vilket gör dem både utmattade och rädda. Det kan fortsätta i många år efter händelsen.

Kroppsliga symtom som andfåddhet, tremor, ökad hjärtfrekvens, minnesförlust och dålig koncentration kan påverka förmågan att leva hälsosamt.

Riskfaktorer för PTSD

Ångest och rädsla är normala anpassade svar som hjälper oss hantera hot mot vår överlevnad. Alla som upplever en traumatisk händelse kommer inte att utveckla PTSD, men vissa faktorer kan påverka sannolikheten att det utvecklas.

Några riskfaktorer för PTSD inkluderar:

 • Ett långvarigt eller intensivt trauma (såsom misshandel under barndom eller våld i hemmet)
 • Räddningspersonal och militär personal som ofta utsätts för traumatiska händelser.
 • Personer med befintlig ångest och depression.
 • En familjehistorik av ångest och depression.

För överlevande av trauma kan det vara extremt svårt och frustrerande att försöka förstå de psykologiska och fysiska förändringarna som uppstår och vad som kan göras för att underlätta dem.

Hur diagnostiseras PTSD?

En läkare kan utföra en fysisk tentamen och en psykologisk bedömning med hjälp av det amerikanska testet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).

PTSD identifieras av tecken och symtom i följande tre kategorier under en period som sträcker sig från en månad [3]:

 1. Påminnelser om traumat: — Flashbacks, mardrömmar, påträngande tankar
 2. Aktivering: — Kamp-eller-flykt-beteende, agitation, sömnlöshet, irritabilitet, aggression, impulsivitet
 3. Deaktivering: — Likgiltighet, isolering, undvikande, förvirring, ångest, depression

Hur trauma påverkar nervsystemet

Nervsystemet är ett komplext system som involverar nerver och celler, så kallade neuroner, som skickar signaler från hjärnan till olika delar av kroppen.

När hjärnan upplever en händelse som har negativa konsekvenser från en stressig eller farlig situation slår hormonet adrenalin in via det sympatiska nervsystem. Det är allmänt känt som flykt- och kamprespons (Fight or flight) vilket är en naturlig, inbyggd stressrespons.

I PTSD är stressresponsen dock ökad och i stället för att återvända till vanliga nivåer efter att hotet är över så drivs det bortom gränserna och blir ”fast”.

Nervsystemet förlorar sin förmåga att självreglera, vilket leder till psykisk och fysisk stress.

Detta tillstånd är känt som hypervigilans. Kroppen letar kontinuerligt efter varningar för att undvika fara. Som en följd av detta kan människor skrämmas lätt, svettas mer, få hjärtklappningar och snabb andning.

Traditionella behandlingar för PTSD

Konventionell behandling involverar vanligtvis psykoterapi och kan även inkludera mediciner, såsom antidepressiva medel för att förbättra symtomen.

Mayo Clinic går igenom symtom, orsaker, aktuell diagnos och behandling för att behandla både barn och vuxna med PTSD.

De som lider av PTSD-symtom känner ofta att deras enda alternativ är ett liv som är beroende av läkemedel och terapi. Medicin har sin plats och kan rädda liv, men är ofta ineffektivt när det gäller PTSD.

Tyvärr är remission hos patienter med PTSD relativt låg. Dessa läkemedel kan också ha oönskade biverkningar [4] inklusive:

 • Illamående
 • Muntorrhet
 • Viktminskning
 • Sexuell dysfunktion
 • Sömnlöshet
 • Förstoppning/diarré
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Försämring av depressiva symtom

Opioider är också föreskrivna för patienter med PTSD, men de är mycket beroendeframkallande läkemedel och patienter med PTSD kan ha högre risk att utveckla opioidmissbruk jämfört med patienter utan PTSD.

Tack och lov erbjuder CBD ett säkrare behandlingsalternativ för personer med PTSD, utan medföljande biverkningar.

Om du funderar på att prova CBD-olja är det viktigt att du pratar med din läkare innan du slutar ta andra mediciner.

När det kombineras med konventionell behandling kan naturliga terapier vara till nytta vid återhämtning från PTSD tillsammans med livsstilsändringar som:

1. Yoga & Meditation

Forskning har påvisat att yoga förbättrar känslomässig reglering, hjärtfrekvensvariation och minskar ångest och stress [5].

2. Bra sömn och hygien

Säkerställ tillräckligt med sömn och vila genom hälsosamma sovvanor. Övningar för avkoppling och förbättring av din sovmiljö hjälper.

Förutom att få tillräckligt med sömn kan din mentala hälsa hjälpas av duschar och genom att du tar hand om din hygien.

3. Ta vara på ditt sociala nätverk och nära relationer

Använd ett stödjande nätverk som familj och vänner eller organisationer i ditt lokala område. Beroende på var du bor finns det sannolikt supportgrupper där du kan komma i kontakt med andra som har PTSD. Meetup är ett annat utmärkt sätt att komma i kontakt med likasinnade människor.

4. Träning

Ett naturligt och billigt sätt att förbättra humör, aptit och sömn på är att hitta ett roligt sätt att röra dig på. Även en enkel promenad hjälper mycket, helst i naturen.

5. Ha en välbalanserad & ren kost

Begränsning av koffein- och alkoholintag kan minska ångestsymptom [6]. En dålig kost med höga halter socker och halvfabrikat kan leda till dåligt humör, trötthet, ökad ångest och viktökning.

Även om PTSD inte går att bota behöver det inte överta ditt liv.

Det är här CBD-olja kan hjälpa.

Vad är fördelarna med att använda CBD-olja för PTSD?

Forskare har upptäckt många lovande fördelar med CBD för att lindra symtom i samband med PTSD, särskilt hos personer som inte har svarat bra på konventionella terapier.

1. Det stoppar mardrömmar

Kliniska prövningar har visat att CBD reducerade flashbacks, mardrömmar och ihållande minnen signifikant, eller stoppade dem helt hos patienter med PTSD [7].

2. Det förhindrar bildandet av rädslominnen

CBD avbryter känslorna från långsiktig bearbetning av rädslominnen, vilket följaktligen minskar stress och ångest [8].

3. Det minskar symtom av ångest och depression

CBD har en rad lugnande effekter som minskar ångest, panikattacker, kompulsivitet och de långsiktiga effekterna av stress [9].

4. Det hjälper med sömnlöshet

CBD förbättrar mängden och kvaliteten på sömnen och minskar nattsvettningar [10].

Hur fungerar CBD-olja egentligen?

De två största cannabinoiderna som finns i cannabis, tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD), är båda föreningar som påverkar kroppens endocannabinoida system (ECS) men har mycket olika effekter.

Nyligen har forskare fokuserat på betydelsen av endocannabinoid-systemet som ett viktigt känslomässigt regleringssystem som kroppen använder för att upprätthålla homeostas, det vill säga för att främja ”balans” i den interna miljön trots förändringar i den yttre miljön.

ECS spelar en avgörande roll för funktion i hjärnan och nervsystemet och är involverad i modulering av andra faktorer som aptit, sömn, smärta och kognitiv funktion [9].

Forskare tror att kronisk stress eller en traumatisk händelse kan påverka ECS-signaleringen i hjärnan, vilket leder till den mängd symtom som beskrivs ovan.

För de med PTSD är ECS-systemet grundläggande för regleringen av känslomässigt beteende, inlärning och respons på traumatiska händelser.

Kort förklarat agerar cannabinoider (som bland annat CBD) på CB1- och CB2-receptorer.

CB1-receptorerna: Reglerar hjärnan och nervsystemet

Dessa receptorer finns i hjärnan och nervsystemet. CB1-receptorer spelar en roll i aptit, smärttolerans, humör och minnen som bildas till följd av rädsla. Den humörförstärkande neurotransmittorn anandamid aktiverar CB1 och när nivåerna av anandamid är låga skapas en brist på CB1-receptorer som leder till ökade stress- och ångestnivåer.

CB2-receptorerna: Reglerar smärta och inflammation

CB2-receptorerna reglerar inflammation, en primär orsak till många sjukdomar.

Höga halter av CB2-receptorer finns i immun- och gastrointestinala systemet. CB2-receptorer fäster med CBD och reglerar aptit, immunitet, inflammation samt smärta.

Man tror att hos personer med PTSD störs ECS-signaler på grund av brister eller överskott på endocannabinoider. Det resulterar i ökad ångest, rädsla och obehagliga minnen.

De flesta cannabinoider verkar på både CB1- och CB2-receptorer, vilket hjälper dem att återfå normal funktion.

Som en följd av detta kan CBD vara användbart för PTSD-patienter.

CBD jämfört med THC för PTSD

CBD är den primära icke-psykoaktiva komponenten av cannabis och har antiinflammatoriska, neuroprotektiva, anxiolytiska och antipsykotiska åtgärder. Det skiljer sig från THC som ger upphov till förändringar i sinnen som du ofta hör om, THC är den förening som gör dig “hög”.

CBD gör dig inte ”hög” vilket  har resulterat i dess popularitet som ett terapeutiskt medel.

En annan fördel jämfört med andra medel (som THC) är att CBD har färre komplikationer vid höga doser [1].

Forskning stöder CBD för PTSD

Lovande forskning visar att CBD effektivt dämpar några av de huvudsakliga symtomen av PTSD-som att förhindra konsolidering av rädslominnen, minska ångest och förbättra sömn.

I en nyligen genomförd granskning fann forskare att CBD erbjuder ett säkert, terapeutiskt alternativ för behandling av PTSD- med signifikanta förbättringar av dessa symptom, särskilt för att minska bevarandet av obehagliga minnen [1].

Annan forskning har bekräftat att nabilon, en syntetisk cannabinoid, effektivt blockerar traumarelaterade mardrömmar hos patienter som inte svarade på traditionella terapier [8].

Allteftersom acceptansen för CBD utvidgas har fler länder godkänt användningen av cannabis med medicinsk kvalitet för behandling av PTSD. CBD är erkänt som ett lämpligt behandlingsalternativ med förmåga att minska ångest och depression, förbättra sömn och eliminera flashbacks utan risk för allvarliga biverkningar.

Dosering av CBD-olja för PTSD

Om du funderar på att prova CBD-olja för första gången är det viktigt att börja med en liten dos och öka gradvis.

Rekommenderad dos varierar beroende på vilken produkt du väljer.

Den vanligaste metoden att ta CBD-olja på är i form av droppar eller kapslar. Placera dosen under tungan där den lätt absorberas och svälj efter 30 sekunder till en minut.

CBD olja är också tillgänglig i en mängd olika former som krämer, drycker såsom te och kaffe, mjuka kapslar, tabletter och tinkturer.

Hur mycket CBD-olja behöver du?

CBD-koncentrationerna kan variera avsevärt mellan produkter och doseringen beror på individens behov och erfarenhet.

Studier har visat att höga doser från 12 mg till 25 mg CBD signifikant kan minska ångestsymptom och verkar inom 1-2 timmar efter oral administrering [1].

Vi föreslår dock att man börjar med en liten dos – till exempel 2,5 mg per dag och ökar med 5-10 mg tills du når de önskade effekterna.

Eftersom alla reagerar annorlunda på CBD-olja kan det behövas lite experimenterande för att få fram rätt dos för dina behov.

Världshälsoorganisationen (WHO) har uppgett att CBD-olja i sitt rena tillstånd inte orsakar skada eller har risk för missbruk även vid höga doser, så du kan med säkerhet öka din dos efter behov [11].

Nyckeln är att börja med en liten mängd och öka den långsamt.

Ha tålamod. Håll en daglig journal över doser, tidpunkter och eventuella symtom. Det hjälper dig hitta din övre gräns och att lättare få fram rätt dos.

Naturligtvis använder majoriteten av forskningen högkvalitativa CBD-oljor som är rena och inte innehåller tillsatser, utfyllningsmedel eller konserveringsmedel.

Slutsats: CBD för PTSD

Att leva med PTSD kan vara svårt. Det finns inget botemedel men det finns hopp.

Vid användning av CBD tillsammans med andra behandlingsmetoder kan det lindra många av symtomen relaterade till PTSD, såsom ångest, depression, sömnlöshet och det förhindrar även mardrömmar och flashbacks.

CBD-olja erbjuder en säker och effektiv behandling för att minska symtomen och förbättra livskvaliteten hos PTSD-patienter.

Referenser

 1. Bitencourt, RM, & Takahashi, RN (2018). Cannabidiol som ett terapeutiskt alternativ för posttraumatisk stresstörning: Från forskning till bekräftelse i mänskliga försök. Gränser i neurovetenskap. Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00502
 2. Posttraumatisk stressstörning (PTSD) | Angst och Depression Association of America, ADAA. (nd). Hämtat 26 november 2018, från https://adaa.org/understanding-anxiety/posttraumatic-stress-disorder-ptsd
 3. Sherin, JE, & Nemeroff, CB (2011). Posttraumatisk stresstörning: Den neurobiologiska effekten av psykologiskt trauma. Dialogues in Clinical Neuroscience, 13(3), 263-78. Hämtad från http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22034143
 4. Farach, FJ, Pruitt, LD, Jun, JJ, Jerud, AB, Zoellner, LA och Roy-Byrne, PP (2012). Farmakologisk behandling av ångest: aktuella behandlingar och framtida riktningar. Journal of Anxiety Disorders, 26(8), 833-43. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2012.07.009
 5. Gallegos, AM, Crean, HF, Pigeon, WR, & Heffner, KL (2017, december). Meditation och yoga för posttraumatisk stresstörning: En meta-analytisk genomgång av randomiserade kontrollerade studier. Clinical Psychology Review. NIH Public Access. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.10.004
 6. Rehm, J., Gmel, GE, Gmel, G., Hasan, OSM, Imtiaz, S., Popova, S., … Shuper, PA 2017). Förhållandet mellan olika dimensioner av alkoholanvändning och sjukdomsbördan – en uppdatering. Addiction (Abingdon, England), 112(6), 968-1001. https://doi.org/10.1111/add.13757
 7. Fraser, GA (2009). Användningen av en syntetisk cannabinoid vid hantering av behandlingsresistenta mardrömmar vid posttraumatisk stresstörning (PTSD). CNS Neuroscience & Therapeutics,15(1), 84-88. https://doi.org/10.1111/j.1755-5949.2008.00071.x
 8. Jetly, R., Heber, A., Fraser, G., & Boisvert, D. (2015). Effekten av nabilon, en syntetisk cannabinoid, vid behandling av PTSD-associerade mardrömmar: En preliminär randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad överkropps-designstudie. Psychoneuroendocrinology,51, 585-588. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2014.11.002
 9. Blessing, EM, Steenkamp, ​​MM, Manzanares, J., & Marmar, CR (2015, oktober). Cannabidiol som en potentiell behandling för ångestsyndrom. Neurotherapeutics. Springer. https://doi.org/10.1007/s13311-015-0387-1
 10. Russo, EB, Guy, GW, & Robson, PJ (2007, 1 augusti). Cannabis, smärta och sömn: Lärdomar från terapeutiska kliniska prövningar av sativexρ, en cannabisbaserad medicin. Chemistry and Biodiversity. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/cbdv.200790150
 11. WHO. (2017). WHO | Cannabidiol (förening av cannabis). WHO. Hämtad från http://www.who.int/features/qa/cannabidiol/en/

Förhållanden som kan svara på Cannabidiol