Scroll to top
Evidence based

Vad är entourage-effekten?

Det finns över 113 kända cannabinoider och hundratals andra fytokemikalier i cannabisplantan, alla samarbetar för att producera entourage-effekten.

Article By
Justin Cooke ,

Många människor känner till cannabinoiderna CBD och THC – men de är bara två av över 113 olika cannabinoider som finns i cannabisplantan.

Även om CBD och THC har tydliga fysiologiska effekter på kroppen – framhävda av fem decennier av vetenskaplig forskning – är det mer än bara dessa två föreningar som inverkar på effekten av cannabis.

Forskare blev förbryllade när de märkte att fullständiga växtextrakt hade olika och ofta starkare effekter än rena, isolerade föreningar.

Det upptäcktes så småningom att orsaken till detta var en komplex samverkan mellan alla cannabinoider, terpener och andra fytokemikalier i cannabisväxten. Detta samspel har kommit att kallas för entourage-effekten.

Kunskap som denna ger oss en användbar insikt i hur vi bäst kan använda växten som medicin.

Vi går nedan igenom plantan hampa/marijuana detaljerat och diskuterar flera viktiga cannabinoider, terpener och andra fytokemikalier för att lyfta fram hur de arbetar tillsammans för att producera starkare och långvarigare fördelar än vad enstaka cannabinoider kan göra på egen hand.

Vad är entourage-effekten?

Entourage-effekten är en term som används för att beskriva den komplexa samverkan som uppstår mellan alla olika kemiska föreningar i cannabisplantan.

Det inkluderar alla 113 cannabinoider, hundratals olika terpener, lignaner, flavonoider, polyfenoler och många andra spårämnen som förekommer i cannabisplantan.

I det tidiga skedet av forskning om cannabis på 1960-talet identifierade forskare att de primära psykoaktiva effekterna som producerades av växten var resultatet av tetrahydrocannabinol (THC). Studierna upptäckte andra cannabinoider, men de flesta försök dedikerades till att bättre förstå hur THC fungerade.

Det upptäcktes senare att THC producerar psykoaktiva effekter i isolerad form, men fullständiga växtextrakter orsakade färre biverkningar och hade mycket starkare övergripande fördelar.

Renade, syntetiska THC-föreningar visade sig producera oförutsägbara och ofta farliga biverkningar.

Synergin i cannabisplantan började framkomma när forskare undersökte den roll som CBD spelade i cannabis medicinska fördelar.

Under 2006 visade forskning att de negativa biverkningarna av THC minskade signifikant då man tillsatte CBD till en dos av THC [1]. Även om det finns flera teorier om varför det sker, är den framstående teorin att CBD har en skyddande effekt på THC, det gör nedbrytningen långsammare och erbjuder motverkande effekter för bland annat ångest och mental stimulering. Detta kompenserar för några av de negativa biverkningarna av THC och förstärker många av dess fördelar.

Andra cannabinoider har också demonstrerat liknande effekter – inklusive CBC, CBG och CBN för att nämna några (mer om dessa senare).

De flesta människor hänvisar till dessa positiva interaktioner av olika cannabisföreningar som entourage-effekten. Men detta koncept är redan välkänt i örtmedicinsvärlden.

En mer allmän term för entourage-effekten är växtsynergi.

Definiering av växtsynergi

Synergi är konceptet att när vissa föreningar tas tillsammans så verkar de starkare i sin helhet än vad de gör enskilt [4].

Här är ett annat sätt att tänka kring synergi på:

Ett annat exempel på synergi

Entourage-effekten hänvisar specifikt till cannabinoider och hur de samverkar. Men det finns andra exempel på hur de ursprungliga innehållen av växter fungerar bäst när de tas ihop med varandra.

Örten Johannesört är mest känd för sina antidepressiva effekter på grund av en förening som heter hypericin. Men när hypericin är isolerat erbjuder det inga fördelar och förvärrar faktiskt symtomen.

Forskare testade det fullständiga växtextraktet som innehöll allt förutom hypericin som kontroll för att se om det fungerar på motsatt sätt – resultaten uppvisade inga antidepressiva fördelar.

Forskare drog slutsatsen att hypericin är den aktiva ingrediensen för den antidepressiva aktiviteten hos Johannesört, men den förlitar sig på alla andra beståndsdelar för att kunna utföra sin roll. Växten behöver alltså alla sina föreningar för att kunna ge några mätbara fördelar.

Cannabis fungerar på liknande sätt och vi börjar hitta skillnader mellan användningen av CBD från fullspektrumsextrakt jämfört med CBD-isolat (extrakt som är tillverkade utan de andra cannabinoiderna).

Johannesört

Synergi är som en orkester

Synergi är som en orkester – varje förening i växten fungerar som ett instrument i orkestern. När de sammanträder producerar de ett komplext och harmoniskt ljud som är behagligt för öronen. Det är emellertid svårt att peka ut ett enda instrument. Istället hör vi orkestern som en helhet.

Att lyssna på bara ett av dessa instrument – som att isolera en enda cannabinoid för forskning – är mycket mindre tilltalande för öronen och saknar komplexiteten hos en orkester som helhet.

Försök att lyssna på enbart tuban i en orkester, det låter inte så mycket. Även de mer centrala aktörerna – trumpeter fiolen, flöjten – kommer att sakna det djup som orkestern ger.

Hur synergi fungerar

Det finns många sätt som föreningar kan arbeta tillsammans på för att producera sina effekter.

Några relevanta exempel är:
 1. Ökad biotillgänglighet (absorption av föreningarna via mag-tarmkanalen)
 2. Manipulering av transportprocesser i och mellan celler (såsom förbättring av passagen genom blod-hjärnbarriären)
 3. Aktivering av prodroger (icke-aktiva föreningar som omvandlas till aktiva ämnen i levern)
 4. Långsammare deaktivering av aktiva föreningar till inaktiva metaboliter
 5. Ge liknande fördelar genom separata mekanismer
 6. Hämmande bindning av föreningar till cellreceptorer (blockering av andra föreningars effekter)
 7. Förbättrad bindning av föreningar till cellreceptorer (förhöjning av föreningarnas effekter)

Introduktion till cannabis-entouraget

Det finns hundratals olika föreningar i växten – var och en bidrar till de övergripande effekterna av växten.

Detta gör det svårt att studera växten kvantitativt – med så många föreningar att studera är det nästan omöjligt att bestämma vad ansvarar för vilken effekt. Det är ännu svårare att bestämma vilka föreningar som samverkar synergistiskt för att producera effekterna.

Vad som gör saken ännu mer förvirrande är att koncentrationerna av varje förening kan variera avsevärt från en cannabis-stam till en annan.

Även om det inte finns något sätt att definitivt härleda varje cannabinoid och dess roll i entourage-effekten, kan vi presentera vår nuvarande förståelse för några av de mest framträdande föreningarna.

Låt oss dyka ner i några av de främsta medlemmarna av cannabis-entouraget.

1. Cannabinoiderna

Cannabinoiderna är de främsta aktiva beståndsdelarna i cannabisväxten.

Jättar som THC och CBD bär mycket av vikten av växtens terapeutiska effekter.

Andra cannabinoider som CBC, CBG eller CBN erbjuder sina egna fördelar och interagerar med dessa jättar för att antingen förbättra absorptionen, minska negativa biverkningar eller för att på annat sätt förbättra effekterna på kroppen.

A) THC (Delta-9-tetra-hydro-cannabinol)

THC är den primära psykoaktiva ingrediensen i cannabisväxten. THC verkar genom att aktivera CB1- och CB2-receptorerna i det endocannabinoida systemet. Utlösande av CB1-receptorerna i centrala nervsystemet orsakar en förändring i serotoninnivåer, vilket ger föreningen sina psykoaktiva effekter.

De flesta hampaoljor innehåller endast THC i små mängder (mindre än 0,3 %). Marijuana-stammar kan emellertid innehålla upp till 30 % THC.

Effekterna av THC:

 • Aptitstimulerande
 • Sedativa (låga doser)
 • Stimulerande (höga doser)
 • Psykoaktiv

B) THCV (Tetrahydrocannabivarin)

Effekterna av denna förening liknar THC och kan ge milda psykoaktiva effekter. Emellertid är THCV betydligt svagare i dess effekter jämfört med THC. En del forskning föreslår att THCV bara har 20-25 % styrka i sina psykoaktiva effekter jämfört med THC [2].

Effekter av THCV

 • Aptitdämpande
 • Eufori
 • Kramplösande
 • Paranoia

C) CBD (Cannabidiol)

CBD är den primära medicinska föreningen i cannabisplantan. Den fungerar mycket annorlunda jämfört med THC.

Medan THC stimulerar endocannabinoid-receptorerna har CBD mindre interaktioner med dem. I stället aktiverar CBD andra receptorer, såsom opioida smärtreceptorer och vanilloida receptorer, samt hämmar nedbrytningen av våra endocannabinoider som anandamid och 2-AG fullständigt.

CBD är mycket bättre på att förbättra vår förmåga att bibehålla homeostas (balans) jämfört med THC eller de flesta andra cannabinoider. Denna förmåga att reglera homeostas ger det en lång lista över fördelar på människokroppen – allt från lindring av inflammation och smärta till hormonreglering och stressreducering.

Effekter av CBD

 • Anti-inflammatorisk
 • Mild aptitdämpare
 • Sänker stress
 • Svagt lugnande
 • Antiemetikum (förhindrar kräkningar)
 • Minskar biverkningarna av THC

D) CBC (cannabichromen)

I de flesta fall är CBC den tredje mest omfattande cannabinoiden, även om det finns undantag. Denna förening är icke-psykoaktiv och erbjuder utmärkt ångestdämpande samt antidepressiv aktivitet, särskilt i kombination med CBD. Tyvärr finns det få studier som har kvantifierat effekterna av cannabinoiden, men vi kan förvänta oss att se mycket mer information som släpps om CBC inom en snar framtid.

Effekter av CBC

 • Antidepressiv
 • Svagt lugnande
 • Ångestdämpande

E) CBG (Cannabigerol)

CBG är en av prekursorerna för andra cannabinoider som THC. Den hämmar många effekter av THC genom att producera en motsatt effekt -den blockerar aktiveringen av serotonin för att minska de psykoaktiva effekterna. CBG är en av de starkast ångestdämpande cannabinoiderna som finns i cannabisväxten.

Effekter av CBG

 • Ångestdämpande
 • Adaptogen (stressminskande)
 • Svagt lugnande
 • Hämmar några av effekterna av THC

F) CBN (Cannabinol)

CBN är en biprodukt av THC. När THC bryts ner omvandlas en del av det till CBN. Denna cannabinoid är mestadels icke-psykoaktiv, men kan ge milda psykoaktiva effekter hos vissa individer.

CBN är mer lugnande än de flesta andra cannabinoider och är därför utmärkt för personer som använder cannabis för tillstånd som sömnlöshet, ångest eller hög stress.

Effekter av CBN

 • Lugnande
 • Ångestdämpande
 • Aptitstimulerande

2. Terpener

Terpener är små aromatiska föreningar (de avdunstar vid låga temperaturer och har en arom).

Om du någonsin har använt marijuana eller ett högkvalitativt hampaextrakt har du troligtvis upplevt doften av cannabisplantan. Doften kan variera avsevärt från en cannabis-stam till en annan, vilket främst beror på de olika terpenerna i cannabis.

Några av terpenerna i cannabis delas av andra, orelaterade arter – såsom limonen från citrusfrukter, myrcen från muskotnöt eller pinen från barrträd. De gemensamma terpenerna är vad som ger hampa- och marijuanaväxter en komplex uppsättning dofter.

Dessa terpener bidrar kraftigt till växtens entourage-effekt trots att de endast utgör 1 % av cannabisväxtens vikt [3].

Vissa terpener förbättrar absorptionen av cannabinoiderna från mag-tarmkanalen och lungorna vilket ger starkare effekter. Andra sänker metabolismen av cannabinoider i levern, medan andra ger terapeutiska effekter på depression, ångest, smärta eller muskelspänning – vilket ytterligare bidrar till den övergripande effekten av växten.

Lista över vanliga cannabisterpener

 • A-humulen – kraftfullt antibakteriell
 • Alfa Bisabolol – antiinflammatorisk
 • Alfa-terpineol – lugnande, antioxidant och minnesförstärkande
 • Beta-Pinen – minnesförstärkande, neuroprotektiv och antiinflammatorisk
 • Beta-Caryophyllene —anti-anxiety, antidepressant, sedative
 • Bisabolol – antiinflammatorisk
 • Borneol – lugnande, muskelavslappnande, neuroprotektiv
 • D-Linalool – muskelavslappnande, smärtstillande, ångestdämpande
 • Geraniol – kraftfull antioxidant
 • Limonene – ångestdämpande, antidepressiv, ökar cannabinoiders receptorbindning
 • Myrcen – smärtstillande, lugnande, förbättrar absorption av cannabinoider

3. Andra fytokemikalier

Det finns hundratals föreningar i cannabisväxten, varav många har kraftfulla terapeutiska effekter. Det finns för många för att gå igenom alla och de flesta är fortfarande dåligt förstådda av vetenskapen.

Många fytokemikalier i cannabis är även aktiva beståndsdelar i andra medicinska växter, men vissa är unika för cannabissläktet.

Det är diskutabelt vilken roll var och en av dessa fytokemikalier spelar i de övergripande effekterna av hampa- och marijuanaplantor. Det är emellertid väl förstått att de är en viktig bidragande faktor till växtens totala entourage-effekt.

Cannabis fem bästa föreningar som är icke-cannabinoida och icke-terpener

 • Bensoesyra – antibakteriell
 • Hydroxykanelsyra – antiinflammatorisk
 • Apigenin – potent ångestdämpande och östrogenstimulerande
 • Lignanamider – antiinflammatorisk och cancermotverkande
 • Stilbenoider – potenta antioxidanter

Fullspektrumsextrakt och CBD-Isolat

När vi diskuterar entourage-effekten måste vi överväga två former av hampextrakt — fullspektrumesextrakt och CBD isolat.

Skillnaden är avgörande, eftersom produkter tillverkade med fullspektrumsextrakt är de enda produkterna som utnyttjar entourage-effekten. Samlingen av flera cannabinoider, terpener och andra fytokemikalier i slutprodukten ger bredare och mer kraftfulla fördelar på kroppen.

Isolat är istället rent CBD – dessa produkter ger inte någon entourage-effekt.

Vissa företag försöker lägga till dessa föreningar efter reningsprocessen, vilket ger vissa fördelar men kommer inte att ge samma nivå som fullspektrumsprodukter när det gäller synergi.

Att välja rätt CBD-extrakt

Generellt sett är fullspektrumsextrakt ett bättre alternativ för de flesta användningar av cannabis. De extra fytokemikalierna gör den övergripande effekten av extraktet bredare (täcker ett mer omfattande antal tillstånd) och tenderar att ge färre biverkningar jämfört med isolat eller syntetiska versioner.

Med det sagt är inte alla fullspektrumsextrakt likvärdiga. Under vissa förutsättningar är det fördelaktigt att hitta ett extrakt som har en hög halt med andra fytokemikalier som har visat sig vara hjälpsamma vid specifika tillstånd.

Ångest, till exempel, kommer att svara mycket bättre på ett hampaextrakt som innehåller CBN, CBG, CBD och terpener som myrcen eller limonen.

Depression kommer att svara bättre på de mer stimulerande cannabinoiderna THC och THCV, liksom mer stimulerande terpener som beta-karyofyllen.

Av denna anledning rekommenderar vi att du tar hjälp av oberoende webbplatser, som Daily CBD, som har kunnig personal som förstår komplexiteten i entourage-effekten och kan rekommendera specifika produkter beroende på cannabinoid, terpenoid och andra fytokemikalier.

Slutsats

Entourage-effekten visar hur fantastisk moder jord är. När cannabinoider är isolerade tenderar de att ha en mindre uttalad effekt, men när de arbetar tillsammans kan de förstärka växtens inverkan.

När du handlar CBD bör du överväga dina behov. CBD produkter från fullspektrumsextrakt innehåller så många cannabinoider som möjligt för att använda dess effekter full ut.

Tänk på de många fördelarna med hela det cannabinoida spektrumet. Varje cannabinoid har unika egenskaper som ger medicinska fördelar och alla fungerar bäst tillsammans.

Referenser

 1. Russo, E., & Guy, GW (2006). En berättelse om två cannabinoider: den terapeutiska motiveringen för att kombinera tetrahydrocannabinol och cannabidiol. Medical Hypotheses, 66(2), 234-246.
 2. Hollister, LE (1974). Strukturaktivitetsrelationer hos man med cannabisbeståndsdelar och homologer och metaboliter av A9-tetrahydrocannabinol. Pharmacology, 11 (1), 3-11.
 3. Potter, D. (2009). Förökning, karaktärisering och optimering av cannabis sativa L som ett fytofarmatik (doktorsavhandling, King’s College London).
 4. Andre, CM, Hausman, JF, & Guerriero, G. (2016). Cannabis sativa: Växten av tusen och en molekyler. Frontiers in plant science, 7, 19.

Vidare läsning

Vidare läsning