Scroll to top
Todisteisiin perustuva

CBD traumaattisen aivovaurion (aivovamma) hoidossa

Kannabista on jo pitkään käytetty monien sairauksien hoitoon. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet lupaavia tuloksia kannabidiolista (CBD) tehokkaana hoitona moniin aivovamman aiheuttamiin oireisiin.

Artikkelin kirjoittaja:
Jodi Allen ,

Traumaattinen aivovaurio (aivovamma) vaikuttaa yli 69 miljoonan ihmisen elämään maailmanlaajuisesti joka vuosi [1].

Aivovamman jälkeen eloonjääneet kärsivät useista pitkään kestävistä vaikeuksista. Näitä ovat muun muassa fyysiset ongelmat, kognitiiviset vaikeudet, persoonallisuuden muutokset ja mielen sairaudet. Myös emotionaalinen stressi aiheuttaa kärsimystä toipumisen aikana.

Valitettavasti useimmat hoidot ja lääkkeet ovat tehottomia. Lisäksi niihin liittyy usein monia ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

CBD saattaa kuitenkin auttaa tässä tilanteessa. Tutkimuksissa on havaittu, että se voi hoitaa monia aivovammaan liittyviä terveysongelmia kuten epileptisiä kohtauksia [7], ahdistusta [8], unihäiriöitä ja tulehdusta.

Nyt pureudumme traumaattisiin aivovaurioihin ja puhumme CBD:n mahdollisesta roolista potilaiden toipumisen tukemisessa ja elämänlaadun parantamisessa.

Mikä on traumaattinen aivovaurio?

Aivovamma on yleensä seurausta pään tai vartalon alueelle kohdistuvasta ulkoisen voiman aiheuttamasta väkivaltaisesta iskusta tai törmäyksestä.

Yleisiä syitä ovat esimerkiksi:

 • Auto-onnettomuudet
 • Putoamiset
 • Fyysinen väkivalta
 • Iskun saaminen urheilun aikana
 • Tappelut

Aivovamma voi olla erittäin monimutkainen tila, sillä vamman vakavuus, sijainti ja tyyppi sekä yksilön ikä ja sukupuoli vaikuttavat kaikki osaltaan aivokuvan erilaisuuteen. Siksi ei ole kahta samanlaista aivovammaa.

Traumaattisen aivovaurion laatu voi vaihdella lievästä vammasta vakavaan aivovammaan, joka johtaa pysyvään, mahdollisesti vakavia elinikäisiä ongelmia aiheuttavaan vaurioon aivoissa. Aivovamman vaikutukset vaihtelevat yksilöllisesti. Ne eivät ole pelkästään fyysisiä vammoja, vaan oireisiin kuuluu myös merkittäviä käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyviä toimintahäiriöitä.

Ensisijainen aivovaurio on se vamma, joka tulee aivoihin tapaturman jälkeen. Tapahtumien joukko voi kuitenkin laukaista sekundaarisen vaurion, joka johtaa solujen jatkuvaan vaurioitumiseen aivoissa. Tämä on syy monien aivovammaan liittyvien neurologisten ongelmien takana.

Kolme aivovamman erityistä oiretta vaurioituneen aivojen osan perusteella:

 1. Vaurio otsalohkojen alueella aiheuttaa muutoksia käyttäytymisessä ja kognitiivisten toimintojen heikkenemistä.
 2. Vaurio pikkuaivoissa aiheuttaa tasapainon ja koordinaatiokyvyn menetystä.
 3. Lopuksi, vaurio aivorungossa aiheuttaa muutoksia sydämen sykkeessä ja kiihottumisessa.

Lievän tai keskivaikean aivovamman oireita voivat olla päänsärky, huimaus, pahoinvointi ja muistinmenetys. Nämä oireet häviävät yleensä muutamassa päivässä tai viikossa loukkaantumisen jälkeen. Joissakin tapauksissa ne voivat kuitenkin johtaa myös pitkäaikaisiin neurologisiin ongelmiin.

Yleisimpiä aivovamman oireita ovat:

 • Voimakas kipu
 • Alhainen vireystila ja mieliala
 • Unihäiriöt
 • Muutokset käytöksessä
 • Mielialan ailahtelu
 • Lihasten spastisuus
 • Kouristukset ja kohtaukset
 • Hämmentyneisyys
 • Kognitiivinen toimintahäiriö
 • Oppimisvaikeudet ja muistiongelmat

CBD:tä voi olla apua tässä kohtaa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että endokannabinoidijärjestelmällä on merkittävä rooli aivojen korjausmekanismeissa.

CBD:n edut traumaattisen aivovaurion hoidossa

Kasvi Cannabis sativa sisältää yli 80 biologisesti aktiivista kemikaalia, joita kutsutaan kannabinoideiksi.

Kaksi merkittävää kannabinoidia ovat tetrahydrokannabinoli (THC) ja kannabidioli (CBD). Molemmat näistä yhdisteistä toimivat kehon endokannabinoidijärjestelmässä (ECS).

Endokannabinoideja muodostuu ihmiskehossa luonnollisesti. Niiden reseptoreja esiintyy koko aivojen alueella sekä monissa muissa elimissä ja kudoksissa.

CBD on tärkein ei-psykoaktiivinen kannabinoidi. Sillä on kyky vaimentaa tai kiihdyttää endokannabinoidireseptoreja.

Toisin kuin THC, CBD on turvallinen suurina annoksina. Sillä ei ole ollenkaan ei-toivottuja psykologisia sivuvaikutuksia.

ECS:ää pidetään aivojen suurimpana välittäjäainejärjestelmänä. Se vastaa homeostaasin ylläpidosta. Sen tehtävänä on periaatteessa seurata kehon sisäisiä olosuhteita jatkuvasti ja pitää se tasapainossa.

Todisteet ovat osoittaneet, että ECS aktivoituu vamman tai trauman seurauksena, mikä viittaa siihen, että se on merkittävä osa aivojen korjausmekanismia.

CBD:llä ja siihen liittyvillä aivoissa esiintyvillä endokannabinoideilla on monia tärkeitä lääketieteellisiä ominaisuuksia.

Kannabinoidien hyödyllisiä vaikutuksia aivovamman hoidossa voivat olla muun muassa:

 • Antipsykoottiset
 • Kipua lievittävät
 • Tulehdusta alentavat
 • Antioksidanttiset
 • Antidepressiiviset
 • Kouristuksia estävät

CBD:llä on todettu olevan neuroprotektiivisia vaikutuksia Alzheimerin tautiin, Parkinsonin tautiin, multippeliskleroosiin (MS-tauti) ja epilepsiaan liittyen.

Hiirillä tehdyissä, lupaavissa tutkimuksissa on havaittu, että lyhytaikainen (2–7 päivää) CBD-hoito ehkäisee kognitiivisia ja emotionaalisia häiriöitä. CBD vähentää neuroinflammatiota edelleen vielä 21 vuorokauden ajan aivovamman saamisen jälkeen [2].

CBD:n kolme tärkeintä hyötyä aivovamman hoidossa

CBD on:

 • Neuroprotektiivinen (suojaa hermostoa)
 • Anti-inflammatorinen (alentaa tulehdusta)
 • Tehokas ahdistuneisuuden ja masennuksen vähentämisessä

Katsotaanpa tarkemmin sitä, miten kukin näistä toimii.

1. CBD on neuroprotektiivinen

Neurotieteen tutkimuksen edistyminen on auttanut paljastamaan aivovamman neurologisiin oireisiin, kuten huonoon motoriikkaan, kognitiivisen toiminnan heikkenemiseen ja traumaperäiseen epilepsiaan, johtavia mekanismeja.

Aivojen neuronipiireissä tapahtuu useita muutoksia muutaman minuutin sisällä pään alueen trauman jälkeen. Vaikka aivosolujen vaurioituminen alkaa heti tapahtuman jälkeen, muut välittäjäaineiden muutokset voivat tapahtua vähitellen. Tämä pätee erityisesti lievän tapaturman jälkeen.

Välittäjäaineet vaikuttavat neuroneihin jollakin kolmesta tavasta:

 • Kiihdyttävä – lisää aktiivisuutta
 • Hillitsevä – vähentää aktiivisuutta
 • Säätelevä – voi joko lisätä tai vähentää aktiivisuutta

Glutamaatti on merkittävä kiihdyttävä välittäjäaine. Gamma-aminovoihappo (GABA) on tärkein aktiivisuutta hillitsevä välittäjäaine. Aivojen normaalin toiminnan kannalta on tärkeää, että nämä kaksi välittäjäainetta pysyvät tasapainossa.

Ensimmäisen tunnin aikana aivovaurion jälkeen glutamaatti reagoi jommallakummalla tavalla:

 1. Glutamaattia vapautuu välittömästi loukkaantumisen jälkeen glutamaatti-indusoidun neurotoksisuuden kautta. Tämä aiheuttaa vaurioita neuroneissa, solukuolemaa ja eloonjääneiden neuronien toimintahäiriötä.
 2. Glutamaatin vapautuminen viivästyy. Tämä johtaa kognitiiviseen ja motoriseen (lihasten) toimintahäiriöön.

Tämä välittäjäaineen häiriö käynnistää tapahtumien vyöryn, joka aiheuttaa tuhoa normaalille solujen toiminnalle.

Uudessa tutkimuksessa on havaittu, että CBD voi suojata tältä glutamaatin indusoimalta solukuolemalta vähentämällä oksidatiivista stressiä ja säilyttämällä aivosoluja. Tämä johtaa nopeampaan paranemiseen ja toipumiseen [3].

2. CBD alentaa tulehdusta

ECS-järjestelmällä on tärkeä rooli tulehduksen säätelyssä, ja CBD on ollut jo pitkään tunnettu voimakkaista tulehdusta alentavista ominaisuuksistaan.

Aivovamman kohdalla tapahtuu välitön tulehdusvaste, joka aiheuttaa merkittävää neuroinflammaatiota (tulehdusta hermostossa) ja neurodegeneraatiota (hermoston rappeutumista). Lyhyellä aikavälillä tulehdus on hyvä asia, koska se auttaa kehoa toipumaan. Pitkäaikainen tulehdus liittyy kuitenkin merkittäviin neurologisiin vaikeuksiin ja sairauksiin kuten multippeliskleroosiin ja masennukseen.

Kannabinoidit tuottavat tulehdusta estäviä vaikutuksia eri tavoin, muun muassa:

 • Alentamalla eksitotoksisuutta (glutamaatin aiheuttamaa)
 • Saa aikaan apoptoosia (ohjelmoitu solukuolema, jolla poistetaan sairaat tai vahingoittuneet solut)
 • Edistää verisuonten laajenemista (parantaa veren virtausta alueelle paranemisen nopeuttamiseksi)
 • Vähentää pro-inflammatorisia sytokiineja (vähentäen aivojen yleistä tulehdusta)
 • Estää solujen nopeaa lisääntymistä (estäen aivokudoksen tuhoutumista)

3. CBD vähentää ahdistuksen ja masennuksen oireita

Aivovammapotilaat kärsivät usein käyttäytymisongelmista, ahdistuneisuudesta ja masennuksesta.

Kaksi kolmasosaa aivovammapotilaista saa masennuslääkkeitä kuntoutuksen aikana [4].

Masennus voi johtua vamman aiheuttamista fyysisistä muutoksista aivojen välittäjäaineiden tasoissa. Aivovamman aiheuttama emotionaalinen kokemus voi myös vaikuttaa osaltaan mielenterveyteen, sillä henkilö joutuu kamppailemaan väliaikaisen tai pysyvän vamman, työkyvyttömyyden tai perheeseen/sosiaalisiin suhteisiin liittyvien kysymysten kanssa.

Riippumatta siitä, johtuvatko tuntemukset alkuperäisestä vammasta vai sekä loukkaantumisesta että siitä toipumiseen liittyvästä stressistä, CBD on tunnettu rauhoittavasta vaikutuksestaan, johon ei liity THC:n psykoaktiivisia vaikutuksia [5].

Yksi tärkeimmistä tavoista, joilla CBD toimii masennuksen ja ahdistuksen oireiden lievittämiseksi, on aivoissa olevan tulehduksen eliminoiminen.

Nyt kun olemme selittäneet CBD:n edut, voimme katsoa traumaattista aivovauriota hieman yksityiskohtaisemmin ja kertoa, kuinka CBD:tä voidaan käyttää sen hoitamiseen.

Traumaattisen aivovamman vakavuuden mittaaminen

Aivovamman laajuus voi vaihdella lievästä vakavaan.

Niinpä aivovamman vakavuuden tarkka arviointi on ensiarvoisen tärkeää sekä ennusteen että hoidon kannalta.

Laajan aivovamman hoito voi vaatia leikkausta verihyytymien poistamiseksi, kallo-murtumien korjaamiseksi ja kallonsisäisen paineen alentamiseksi. Magneettiresonanssikuvausta (MRI) käytetään määrittämään aivovamman laajuus.

Yleisimmin käytetty kliininen testi aivovaurion vakavuuden arvioimiseksi on Glasgow’n kooma-asteikko (GCS).

GCS on neurologinen asteikko, jolla potilaat pisteytetään kliinisten oireiden perusteella. Tuloksena saatu kokonaispistemäärä luokittelee vamman tason seuraavasti:

 1. Lievä (13–15 pistettä)
 2. Keskivaikea (9–12 pistettä)
 3. Vaikea (alle 9 pistettä)

Vammaa seuraavien kuukausien ajan potilaat ovat usein alttiita käyttäytymis-, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöille.

Traumaattisen aivovaurion hoito

Yleisesti ottaen aivovammaan ei ole olemassa standardoituja hoitoja.

Joka tapauksessa kun potilaan tila on vakaa, hoito perustuu oireista riippuen yleensä psyykenlääkkeisiin. Nämä ovat lääkkeitä, jotka vaikuttavat henkilön mielentilaan.

Hoito voi olla lääkkeiden yhdistelmä, ja siihen voi liittyä jonkin verran yrityksiä ja erehdyksiä.

Yleisiä aivovammojen hoidossa käytettäviä lääkkeitä:

 1. Huumaavat kipulääkkeet
 2. Masennuslääkkeet
 3. Ahdistuslääkkeet
 4. Unilääkkeet
 5. Stimulantit
 6. Psykoosilääkkeet
 7. Parkinsonlääkkeet

Lääkkeiden yleisiä sivuvaikutuksia:

 • Painonnousu
 • Näön hämärtyminen
 • Kuiva suu
 • Lihaskouristukset tai vapina
 • Alakuloisuus
 • Unihäiriöt
 • Seksuaalitoiminnan häiriöt
 • Uneliaisuus
 • Suurentunut riski saada diabetes (tyypin 2), sepelvaltimotauti tai aivohalvaus

Useimmat farmaseuttiset vaihtoehdot ovat tehottomia – ja niillä on usein ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

Joitakin masennuslääketyyppejä tulisi välttää, koska ne voivat pahentaa aivovamman oireita:

 • Monoamiinioksidaasin estäjät (MAO-estäjät)
 • Trisykliset masennuslääkkeet (TCA)

Yleiset traumaattisen aivovamman hoidon tyypit

Aivovammapotilaat voivat hyötyä monimuotoisesta hoidosta, johon kuuluu muun muassa:

 1. Fysioterapia
 2. Toimintaterapia
 3. Kognitiivinen terapia
 4. Puheterapia
 5. Psykologinen tuki
 6. Ammatillinen tuki

CBD:n käyttäminen traumaattisen aivovamman hoidossa

Aivovammaa seuraavat päivät, viikot ja kuukaudet ovat kriittistä aikaa, jolloin aivoissa on jatkuvasti muuttuvia biokemiallisia tapahtumia. Tutkimus on havainnut, että endokannabinoidijärjestelmä säätelee useita keskeisiä aivovaurion jälkeisen toissijaisen vaurion takana olevia tapahtumaketjuja [2, 3].

Koska CBD:llä on monia positiivisia vaikutuksia, siitä voi olla hyötyä sellaisille aivovammapotilaille, jotka eivät ole saaneet oireisiinsa riittävää apua lääkkeistä kuten opiaateista, kouristuksia estävistä lääkkeistä tai masennuslääkkeitä.

On tietenkin tärkeää, että puhut lääkärisi kanssa ennen kuin otat muita lääkkeitä tai hoitoja vakavasta päävammasta toipuessasi.

Millaista annosta minun pitäisi käyttää?

Jos käytät CBD-öljyä ensimmäistä kertaa, on tärkeää aloittaa pienellä annoksella ja kasvattaa sitä vähitellen.

Tämä johtuu siitä, että olemme kaikki erilaisia, joten annostus vaihtelee yksilöllisesti.

Aloita siksi matalalta ja etene hitaasti.

Suosittelemme, että aloitat pienellä annoksella – esimerkiksi 5 mg päivässä – ja katsot, kuinka reagoit. Kasvata määrää 5 mg/annos, mutta pidä aina vähintään viisi tuntia väliä.

Ole kärsivällinen. Juuri sinulle oikean annoksen löytäminen voi tapahtua yrityksen ja erehdyksen kautta.

Päivittäinen annos-, ajoitus- ja oirepäiväkirja voi auttaa sinua löytämään optimaalisen annoksen. Tiedät saavuttaneesi sen, kun alat saada helpotusta oireisiisi.

Kaiken kaikkiaan CBD-öljyn käyttäminen on turvallista, eikä sitä voi ottaa yliannostusta.

Haittavaikutukset ovat yleensä hyvin lieviä, ja niihin voi kuulua esimerkiksi suun kuivumista, huimausta tai alhaista verenpainetta.

Maailman terveysjärjestö (WHO) toteaa, että puhdas CBD-öljy ei aiheuta haittaa eikä sitä voi väärinkäyttää edes suurina annoksina [6].

Tietenkin tässä käsitellyt tutkimukset perustuvat korkealaatuisen CBD:n käyttöön. Siksi onkin tärkeää varmistaa, että käytät korkealaatuista CBD-tuotetta, joka ei sisällä epäpuhtauksia tai keinotekoisia lisäaineita.

Loppupäätelmät: CBD:n käyttö traumaattisen aivovamman hoidossa

Aivovammalla on valtava fyysinen vaikutus. Se vaikuttaa kuitenkin myös muihin elämän osa-alueisiin kuten suhteisiin, työllisyyteen, talouteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Kognitiiviset ja emotionaaliset toimintahäiriöt ovat usein aivovamman tuhoisimpia seurauksia. Koska aivovamma on monimutkainen, siihen ei ole olemassa parannuskeinoa tai yksittäistä lääkettä, jota voidaan käyttää monien, vaihtelevien oireiden hoitoon.

On kuitenkin hyviä todisteita siitä, että CBD voi olla tehokas hoito aivosolujen toiminnan säilyttämisessä ja yleisen terveydentilan ja elämänlaadun parantamisessa.

Tarvitaan enemmän ihmiskokeita, mutta kuten näet, CBD-tutkimuksen tulokset ovat todella lupaavia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että CBD vaikuttaa olevan turvallinen ja tehokas hoito moniin aivovamman oireisiin.

Lähteet

 1. Dewan, M. C., Rattani, A., Gupta, S., Baticulon, R. E., Hung, Y.-C., Punchak, M., … Park, K. B. (2018). Estimating the global incidence of traumatic brain injury. Journal of Neurosurgery, 1–18. https://doi.org/10.3171/2017.10.JNS17352
 2. Mori, M. A., Meyer, E., Soares, L. M., Milani, H., Guimarães, F. S., & de Oliveira, R. M. W. (2017). Cannabidiol reduces neuroinflammation and promotes neuroplasticity and functional recovery after brain ischemia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 75, 94–105. https://doi.org/10.1016/J.PNPBP.2016.11.005
 3. Schurman, L. D., & Lichtman, A. H. (2017). Endocannabinoids: A Promising Impact for Traumatic Brain Injury. Frontiers in Pharmacology, 8, 69. https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00069
 4. Hammond, F. M., Barrett, R. S., Shea, T., Seel, R. T., McAlister, T. W., Kaelin, D., … Horn, S. D. (2015). Psychotropic medication use during inpatient rehabilitation for traumatic brain injury. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,96(8), S256–S273e14. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2015.01.025
 5. Blessing, E. M., Steenkamp, M. M., Manzanares, J., & Marmar, C. R. (2015, October). Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics. Springer. https://doi.org/10.1007/s13311-015-0387-1
 6. World Health Organization (WHO). (2017). WHO | Cannabidiol (compound of cannabis). WHO. Retrieved from http://www.who.int/features/qa/cannabidiol/en/
 7. Devinsky, O., Marsh, E., Friedman, D., Thiele, E., Laux, L., Sullivan, J., … & Wong, M. (2016). Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. The Lancet Neurology, 15(3), 270-278.
 8. Kendall, P. C. (1994). Treating anxiety disorders in children: results of a randomized clinical trial. Journal of consulting and clinical psychology, 62(1), 100.

Sairaudet, joihin kannabidioli voi vaikuttaa