Scroll to top
Todisteisiin perustuva

CBD ja riippuvuus: tämänhetkinen tutkimus & ymmärrys

CBD on lupaava tuote riippuvuuksien hoitoon ja vieroitukseen liittyvien kipujen ja epämukavuuden lievittämiseen. Nyt pureudumme siihen, kuinka CBD-öljyä käytetään auttamaan huumeidenkäyttäjiä katkaisemaan riippuvuuden kierre ja esittelemme joitakin markkinoiden parhaista CBD-öljyistä, joilla tämän voi saavuttaa.

Artikkelin kirjoittaja:
Justin Cooke ,

On olemassa liuta huumeita, jotka voivat aiheuttaa riippuvuutta ja tuhoa kehossa.

Esimerkiksi Xanax, morfiini, heroiini ja kokaiini ovat joitakin yleisimmin käytettyjä huumeita.

Huumeiden vieroitusoireet riippuvuuden jälkeen ovat erittäin epämukavia ja joskus jopa kuolettavia.

Kaikki yhdisteet, jotka voivat auttaa poistamaan vieroitusoireita tai nopeuttamaan toipumista, parantavat toipuvien huumeriippuvaisten elämänlaatua.

Katsomme yleisimpiä riippuvuuden syitä ja sitä, miten CBD voi auttaa, sekä tarkastelemme joitakin parhaista CBD-öljyistä riippuvuuden ja vieroitusoireiden hoitoon.

Mennään suoraan asiaan.

Mikä aiheuttaa riippuvuutta?

Riippuvuutta pidetään psykologisena häiriönä, johon liittyy pakottava halu tehdä jotain sellaista, jolla on kielteisiä vaikutuksia kehoon.

Riippuvuus on häiriö, jonka juuret ovat erityisessä aivojen osassa palkitsemiskeskuksessa.

Palkitsemiskeskus vastaa tapojen muodostumisesta ja vaistojen kehittymisestä. Siitä on ollut hyötyä ihmislajin selviytymisen kannalta, mutta siinä ilmenevä toimintahäiriö voi aiheuttaa paljon vahinkoa.

Pureudumme tähän myöhemmin yksityiskohtaisemmin.

Poikkeavat dopamiinitasot ovat riippuvuuden keskeinen elementti

Yksi riippuvuuden keskeisistä piirteistä on dopamiinitasojen aleneminen [3].

Dopamiinipiikit ehdollistavat aivot haluamaan tätä ainetta lisää. Ajan mittaan säännölliset dopamiinipiikit aiheuttavat sen, että elimistön kyky tuottaa dopamiinia itse laskee. Käyttäjät tulevat toivottoman riippuvaisiksi huumeesta saadakseen riittävästi dopamiinia ja tunteakseen olonsa ”normaaliksi”. Tämä koskee erityisesti joitakin huumeita, esimerkiksi MDMA:ta, kokaiinia ja crackia, jotka vaikuttavat pääosin dopamiinijärjestelmän kautta.

Alhaisen dopamiinitason tiedetään aiheuttavan seuraavia oireita:

 • Masennus
 • Huono keskittymiskyky
 • Hormonien epätasapaino
 • Huono muisti

Eri riippuvuustyypit ja CBD:n rooli

Voidaksemme keskustella siitä, miten CBD:tä käytetään riippuvuuden hoidossa, meidän on ensin eroteltava riippuvuuden eri tyypit.

Riippuvuus perustuu aivojen palkitsemiskeskukseen.

Tämä aivojen osa aiheuttaa halun toistaa tiettyjä toimintoja. Kun syömme herkullisen aterian uudessa ravintolassa, palkitsemiskeskus vapauttaa annoksen oksitosiinia saaden olomme euforiseksi. Aivomme tallentavat tämän tunteen, joten on todennäköistä, että palaamme ravintolaan uudestaan ja tilaamme saman annoksen. Näin alkaa tapojen muodostuminen.

Tämä järjestelmä liittyy myös muihin riippuvuuden muotoihin, tosin epäsuorasti.

Useimmat riippuvuutta aiheuttavat huumeet kohdistuvat erityiseen reseptoriin. Se voi esimerkiksi estää kipua tai saattaa meidät rentoutuneeseen tilaan.

Ajan myötä nämä huumeet aiheuttavat muutoksia reseptoriin, mikä vähentää niiden herkkyyttä aineelle. Jos tämä jatkuu, päädymme lopulta siihen pisteeseen, jossa reseptoreja ei voi enää aktivoida ilman huumetta. Jos emme ota sitä, koemme eritasoista epämukavuutta.

Näin CBD voi auttaa erityyppisten riippuvuuksien kohdalla:

1. Stimulanttiriippuvuus, dopamiini ja CBD

Stimulantit, mukaan lukien kokaiini ja crack, ovat laajalti väärinkäytettyjä aineita. Ne vaikuttavat dopamiinireseptoreihin.

Nämä huumeet aiheuttavat piikin dopamiinin vapautumiseen ja ovat joitakin eniten riippuvuutta aiheuttavista yhdisteistä, sillä dopamiinilla on tärkeä rooli aivojen palkitsemiskeskuksessa.

Palkitsemiskeskuksen aktivoituminen vapauttaa hypotalamuksesta lisäannoksen oksitosiinia, joka saa olon hetkellisesti euforiseksi.

Tämän järjestelmän tarkoituksena on saada meidät toistamaan aktiviteetteja tai toimintamalleja, jotka hyödyttävät meitä.

Kokaiinin ja muiden stimuloivien huumeiden kohdalla tätä järjestelmää stimuloidaan synteettisesti, mikä saa käyttäjän tekemään saman uudestaan samanlaisen oksitosiiniryöpyn aikaansaamiseksi.

CBD on erityisen hyvä hoidettaessa dopamiiniin liittyviä riippuvuuksia silloin, kun huumeiden käyttö jatkuu. Tämä johtuu siitä, että CBD rajoittaa dopamiinin vapautumista sitä tuottavista tyvitumakkeista [1].

Yleisiä riippuvuutta aiheuttavia stimulantteja:

 • Kokaiini
 • Crack-kokaiini
 • Modafiniili
 • Adderall
 • Vyvanse
 • Ritalin

CBD & stimulanttiriippuvuus

CBD:n keskeisin hyöty stimulanttiriippuvuudessa on sen vaikutus dopamiiniin.

CBD on erittäin monimutkainen yhdiste, ja se on vuorovaikutuksessa useiden muiden elinjärjestelmien kanssa, jotka ovat yhteydessä hermoston kautta. On osoitettu, että se välittää dopamiinin inhibitiota tyvitumakkeissa [1].

Tämä tarkoittaa sitä, että CBD on mukana säätelemässä optimaalisia dopamiinitasoja estämällä sen vapautumista silloin, kun dopamiinitasot ovat liian korkeat. Muissa tutkimuksissa havaittiin CBD:n estävä vaikutus dopamiinin vapautumiseen eläimillä [2].

Tämä on hyödyllistä riippuvuuksien hoidossa, sillä se vähentää dopamiinin vapautumista huumeen vaikutuksen alaisena.

Tämä tarkoittaa sitä, että saadaksesi mahdollisimman suuren hyödyn CBD:stä, sinun on aloitettava sen käyttö huumeista vieroittautuessasi.

CBD tasoittaa dopamiinipiikkejä, mikä lieventää huumeiden vaikutuksia ja auttaa sitä kautta pääsemään vähitellen irti huumeiden aiheuttamasta riippuvuudesta.

Jotta tämä onnistuu, on ehdottoman tärkeää käydä läpi detox- tai vieroitusohjelma. CBD auttaa hillitsemään halua käyttää huumeita, mutta se ei riitä korjaamaan taustalla olevaa riippuvuutta.

2. Opioidiriippuvuus ja CBD

Opioidit ovat yleisimmin väärinkäytettyjä lääkkeitä.

Opioidit toimivat aktivoimalla selkäytimen ja aivojen reseptoria, jonka tehtävänä on hillitä kivun siirtymistä. Opioideista on helppo tulla riippuvaiseksi, koska niiden käyttö alkaa hyvillä aikomuksilla – saada lievitystä kipuun.

Kipusignaali kulkee hermoa pitkin ja saavuttaa selkäytimen. Täällä viesti siirretään eteenpäin erityisen portin kautta.

Voit kuvitella sen ikään kuin rajavalvonnaksi, jonka kohtaat siirtyessäsi maasta toiseen.

Sinun on ensin esitettävä asiakirjat turvatarkastajille. Jos jokin ei ole kunnossa, tai jos rajanylittäjiä on jo liian monta, et saa lupaa astua peremmälle.

Sama koskee opioidireseptoreita. Ne mittaavat, kuinka paljon kipua kulkee läpi ja estävät sen kulun, kun sitä on siirtynyt liikaa.

Opioidien ottaminen on kuin valtavan seinän rakentaminen rajan halki. Se pysäyttää kaikki liikennevirrat – kukaan ei pääse sisään eikä ulos, mikä estää kivun välittymisen aivoihin tykkänään.

Tarvitsemme ainakin jonkin verran liikennettä, jotta voisimme toimia kunnolla. Ajan myötä rajavartijat laiskistuvat. Jos seinä sattuu pettämään (unohdat ottaa lääkeannoksen), kaikki rynnivät joukolla rajan yli. Vartijat eivät ole enää riittävän ammattitaitoisia pysäyttämään joukkoa, joten tämä tuottaa valtavaa kipua.

Opioidien vieroitusoireita:

 • Vaikea, laaja-alainen kipu
 • Kyvyttömyys säädellä kehon lämpötilaa
 • Matalat energiatasot
 • Ärtyneisyys
 • Ahdistuneisuus
 • Kiihtyneisyys
 • Unettomuus
 • Nuha (vuotava nenä)
 • Vuotavat silmät
 • Jatkuva haukottelu
 • Lihaskivut
 • Vatsan kouristelu
 • Pahoinvointi
 • Oksentelu
 • Ripuli

Opioidiriippuvuuden kääntämiseksi lääkkeen käyttö tulee lopettaa hitaasti, ja opioidireseptoreille täytyy antaa aikaa palautua normaaliin toimintaan.

Edelliseen esimerkkiin perustuen tämä voisi olla kuin uusien rajavartijoiden palkkaaminen ja muutaman viikon käyttäminen siihen, että heidät koulutetaan tekemään työnsä oikein.

CBD opioidiriippuvuuteen

CBD tarjoaa ainutlaatuisia etuja opioidiriippuvuuden oireiden hallitsemiseen, sillä se säätelee opioidireseptorien toimintaa epäsuorasti [4].

Tämä palauttaa optimaaliset opioidireseptoritasot ja auttaa toipumaan nopeammin.

Jos käytetään samaa vertauskuvaa kuin aikaisemmin, CBD olisi kuin ammattitaitoisen rajavalvontavalmentajan palkkaaminen, joka pystyy kouluttamaan uudet työntekijät nopeammin.

Jotta CBD:stä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä tämäntyyppiseen riippuvuuteen, sitä tulisi ottaa huumeiden vieroitusaikana ja useita viikkoja sen jälkeen vieroitusoireiden läpikäymisen ajan.

3. Bentsodiatsepiiniriippuvuus & CBD

Alkoholi ja bentsodiatsepiinit ovat hyvin erilaisia, mutta ne toimivat vaikuttamalla välittäjäaine GABA:an.

Bentsodiatsepiinit sitoutuvat GABA-reseptoriin, mikä vahvistaa itse GABA:n vaikutuksia.

GABA toimii hermoston jarrupolkimena.

Se hidastaa hermoston hyperaktiivisuutta. Kun hermot kiihtyvät liikaa esimerkiksi stressin, ahdistuksen tai huumeiden käytön takia, hermoston on painettava jarrua rauhoittuakseen.

Tätä järjestelmää tarvitaan myös unen saamiseen.

Bentsodiatsepiinien pääasialliset käyttötarkoitukset ovat ahdistuksen vähentäminen ja unen saaminen.

Muiden lääkkeiden tapaan, kun niitä otetaan suurina määrinä pitkiä aikoja, ne saavat reseptorit laiskistumaan.

Kun riippuvuus on muodostunut, GABA:a ei voi aktivoida ilman lääkettä, jolloin vieroitusoireet astuvat kuvaan.

Bentsodiatsepiinien vieroitusoireita:

 • Ärtyneisyys ja levottomuus (Akatisia)
 • Ahdistuneisuus
 • Näön hämärtyminen
 • Sydämentykytykset
 • Masennus
 • Laajentuneet pupillit
 • Huimaus
 • Kuiva suu
 • Korkea verenpaine
 • Uupumus
 • Pahoinvointi
 • Ripuli
 • Päänsärky
 • Unettomuus
 • Lisääntynyt virtsaamistiheys
 • Heikentynyt muisti ja keskittyminen
 • Ruokahaluttomuus
 • Painonlasku
 • Lihaskouristukset
 • Painajaiset
 • Pakko-oireinen häiriö
 • Paranoia
 • Levottomat jalat -oireyhtymä
 • Korvien soiminen (tinnitus)
 • Näköhäiriöt

Bentsodiatsepiinien vieroitusoireet voivat kestää vuosia. Jotta riippuvaisen saa lopettamaan aineen käytön, ​​on tärkeää tarjota tehokkaita hoitovaihtoehtoja, joilla vieroittamisesta saadaan siedettävää.

CBD on hyödyllinen bentsodiatsepiinivieroitusta läpikäyville ihmisille useista syistä.

CBD bentsodiatsepiiniriippuvuuteen

CBD on hyödyllinen bentsodiatsepiiniriippuvuuden hoidossa, sillä se estää GABA:n takaisinottoa ja hävittämistä [5].

CBD estää GABA:n imeytymistä uudelleen, mikä antaa sille mahdollisuuden tarjota hyötyjä pidempään. Tämä on hyödyllistä bentsodiatsepiiniriippuvuuden negatiivisten vaikutusten torjumiseksi, sillä se lisää GABA:n kokonaismäärää aivoissa.

Kuten muidenkin huumeriippuvuuksien kohdalla, on tärkeää käyttää CBD:tä yhdessä muiden vieroitushoitojen kanssa.

Parhaiden tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan niin asenteen muutoksia, asteittaista vieroittumista lääkkestä kuin myös oireenmukaista hoitoa.

CBD vain tukee prosessia auttaen meitä palaamaan normaaliin, riippumattomaan tilaan nopeasti.

Mikä on suositeltu CBD-annos?

Oikean CBD-määrän löytäminen tapahtuu yleensä yrityksen ja erehdyksen kautta.

Riippuvuuden vakavuudesta ja yksilön herkkyydestä riippuen tarvittava annos voi olla suuri (45 mg) tai pieni (4 mg) määrä CBD:tä päivässä.

Kun kyseessä on kipulääkeriippuvuus yhdessä kroonisen kivun kanssa, on todennäköistä, että tarvitaan suurehko annos.

Bentsodiatsepiinien kohdalla tarvitaan todennäköisesti myös suurempaa annosta tehon saavuttamiseksi.

Stimulanttien, kuten kokaiinin tai MDMA:n, kohdalla monet käyttäjät kokevat n. 20 mg paikkeilla olevan annoksen tehokkaimmaksi.

Riippumatta siitä, mihin käytät CBD:tä, on parasta aloittaa pienellä annoksella (4 mg) ja nostaa sitä 4 mg päivittäin joka päivä, kunnes saat kaipaamasi tulokset.

Annostusohjelma saattaa näyttää esimerkiksi tältä:

Päivä 1Päivä 2Päivä 3Päivä 4Päivä 5Päivä 6
4 mg/vrk8 mg/vrk12 mg/vrk16 mg/vrk16 mg/vrk16 mg/vrk

Kuinka usein CBD:tä voi ottaa?

Huumeista vieroittuminen voi kestää viikosta (stimulantit) kuukauteen (opiaatit) tai aina muutamaan kuukauteen (opiaatit ja bentsodiatsepiinit) saakka.

Parhaiden hyötyjen saamiseksi CBD:tä tulisi ottaa koko prosessin ajan riippumatta siitä, kuinka kauan se kestää.

Useimmat ihmiset alkavat ottaa CBD:tä noin viikon tai kaksi ennen suunniteltua lopettamista ja jatkavat käyttöä koko prosessin ajan.CBD on turvallista, eikä tähän mennessä ole tehty tutkimuksia, jotka viittaisivat siihen, että sen pitkäaikainen käyttö vahingoittaa terveyttä.

Ota kaikki irti CBD:stä riippuvuuden hoidossa

CBD:n pääasiallinen hyöty riippuvuuden hoidossa on sen kyky auttaa palauttamaan tasapaino (homeostaasi).

Kun lopetetaan huumeiden käyttö tai hankkiudutaan eroon riippuvuudesta, koko prosessi sisältää tasapainon palauttamisen. Valitettava tosiasia on se, että ennen kuin tämä saavutetaan, tie on todella epämiellyttävä.

CBD auttaa nopeuttamaan prosessia ja helpottamaan joitakin kipuja ja epämukavuutta, mutta sen perustana on monia muita tekijöitä, esimerkiksi kurinalaisuus sekä riittävä ravitsemus ja terapia.

Johtopäätökset: CBD ja riippuvuus

CBD auttaa palauttamaan kehomme takaisin optimaaliseen homeostaasiin parantamalla hermojen kykyä kommunikoida keskenään.

Huumeriippuvuuden ollessa kyseessä aivojen palkitsemiskeskukseen ja muihin erityisiin reseptoreihin (kuten GABA- tai opioidireseptoreihin) voi kehittyä häiriöitä.

CBD tarjoaa erinomaista hoitoa sekä tukemalla riippuvuuden takana olevaa prosessia että auttamalla hallitsemaan epämiellyttäviä vieroitusoireita.

Etsi täyden spektrin hamppu-uute, jossa on alhainen THC-pitoisuus, korkea CBD-pitoisuus ja kaikki kasvin fytokemikaalit, jotta voit saavuttaa parhaan tuloksen.

Lähteet

 1. Banerjee, S. P., Snyder, S. H., & Mechoulam, R. A. P. H. A. E. L. (1975). Cannabinoids: influence on neurotransmitter uptake in rat brain synaptosomes. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 194(1), 74-81.
 2. Banerjee, S. P., Snyder, S. H., & Mechoulam, R. A. P. H. A. E. L. (1975). Cannabinoids: influence on neurotransmitter uptake in rat brain synaptosomes. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 194(1), 74-81.
 3. Dackis, C. A., & Gold, M. S. (1985). New concepts in cocaine addiction: the dopamine depletion hypothesis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 9(3), 469-477.
 4. Kathmann, M., Flau, K., Redmer, A., Tränkle, C., & Schlicker, E. (2006). Cannabidiol is an allosteric modulator at mu-and delta-opioid receptors. Naunyn-Schmiedeberg’s archives of pharmacology, 372(5), 354-361.
 5. Banerjee, S. P., Snyder, S. H., & Mechoulam, R. A. P. H. A. E. L. (1975). Cannabinoids: influence on neurotransmitter uptake in rat brain synaptosomes. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 194(1), 74-81.

Sairaudet, joihin kannabidioli voi vaikuttaa