Scroll to top
Todisteisiin perustuva

CBD ja ALS: tämänhetkinen tutkimus ja ymmärrys

Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) ja CBD – kuinka se toimii, miten aloittaa käyttö, miten CBD:tä annostellaan tehokkaasti ja mitä nykyinen tutkimus kertoo.

Artikkelin kirjoittaja:
Justin Cooke ,

Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) on etenevä neurodegeneratiivinen häiriö, joka rappeuttaa lihaskontrollista vastaavia hermoja.

Siitä kärsivät ihmiset eivät pysty liikkumaan, puhumaan tai lopulta edes hengittämään.

Stephen Hawkingilla oli tämä sairaus suurimman osan elämästään, mutta hän menehtyi lopulta 76-vuotiaana.

Tähän sairauteen ei ole olemassa parannuskeinoa. Käytettävissä on kuitenkin tukevia hoitomuotoja, joiden avulla helpotetaan sivuvaikutuksia ja tarjotaan erityistä tukea niille, jotka menettävät kykynsä kävellä, puhua ja huolehtia itsestään.

Nopeasti kehittyvät todisteet viittaavat siihen, että kannabinoidit, kuten CBD ja THC, voivat vähentää ALS:iin liittyviä neurologisia ja oksidatiivisia vaurioita.

Nyt ryhdymme selvittämään CBD:n käyttöä ALS:n hoidossa ja tarjoamme arvokasta lisätietoa siitä, miten saat kaiken irti CBD-lisästäsi.

Yhteenveto: CBD:n käyttö ALS:n hoidossa

CBD on hyödyllinen monien muiden neurodegeneratiivisten häiriöiden, mukaan lukien Alzheimerin taudin [1], Parkinsonin taudin [2] ja multippeliskleroosin [3], hoidossa.

Nämä sairaudet ovat toisistaan ​​riippumattomia, mutta niillä on samanlaiset taustamekanismit.

Niihin kaikkiin liittyy jonkin asteista tulehdusta ja oksidatiivista vahinkoa aivoissa, mikä joko suoraan aiheuttaa hermojen hajoamista tai toimii sairautta ylläpitävänä tekijänä.

CBD tuottaa aivoissa tunnettuja tulehdusta alentavia, hermostoa suojaavia ja antioksidanttisia vaikutuksia. Näiden vaikutusten ansiosta CBD:n uskotaan olevan hyödyllinen useiden neurologisten häiriöiden hoidossa – ALS mukaan lukien.

Valitettavasti ei ole kuitenkaan tehty kliinisiä tutkimuksia, jotka koskisivat CBD:n käyttöä ALS:n hoidossa, joten näitä vaikutuksia ei ole lopullisesti vahvistettu. Siksi meidän on tällä hetkellä nojattava tapaustutkimuksiin, eläinkokeisiin, in vitro -tutkimuksiin ja korrelaatiotutkimuksiin.

Äskettäin julkaistiin CBD:n ja ALS:n uudelleentarkastelu [4], jossa vaadittiin lisää tutkimusta tällä saralla.

Tutkimuksessa korostettiin hypoteettisia etuja, joita CBD:n uskotaan tarjoavan ALS-potilaille. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Kivunlievitys
 • Lihasten rentouttaminen
 • Hengitysteiden laajentaminen
 • Syljenerityksen vähentäminen
 • Ruokahalun stimulointi
 • Unen edistäminen
 • Antioksidanttinen tuki
 • Tulehduksen estäminen aivoissa

Vinkkejä, kuinka saat parhaan hyödyn CBD:stä

 1. Käytä täyden spektrin CBD-uutteita. Tämä johtuu siitä, että myös kasvin muut kannabinoidit ovat osoittaneet tarjoavansa hyötyä hermoston tulehduksen ja sairauden sivuvaikutusten suhteen.
 2. Valitse aina korkealaatuinen CBD-tuote. Tämä johtuu siitä, että kaikki huonolaatuisissa CBD-tuotteissa olevat epäpuhtaudet voivat aiheuttaa uusia ongelmia tai jopa saada ALS:n etenemään nopeammin.
 3. Käytä CBD:tä johdonmukaisesti. Tämä johtuu siitä, että kestää todennäköisesti useita viikkoja, ennen kuin kaikki CBD:n hyödyt ALS:iin ovat havaittavissa. Ole kärsivällinen ja käytä CBD-lisää määrätietoisesti.
 4. Käytä CBD:tä muiden hoitojen rinnalla, älä ainoana hoitona. Tämä johtuu siitä, että ALS on monimutkainen sairaus, johon liittyy monia eri tekijöitä. Siksi on viisainta käyttää useita hoitomuotoja parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi.
 5. Keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin käytät CBD:tä muiden ALS-lääkkeiden rinnalla. Tämä johtuu siitä, että jotkut lääkkeet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia CBD:n tai muiden pullossa olevien kannabinoidien kanssa.

Mikä on ALS?

ALS:ia kutsutaan myös Lou Gehrigin taudiksi, sillä tämä kuuluisa baseball-pelaaja joutui jäämään eläkkeelle urheilu-uraltaan vuonna 1939 saatuaan diagnoosin.

Sairauteen liittyy asteittainen lihasten halvaantuminen, kun niitä ohjaavat neuronit hajoavat. Meillä kaikilla on miljoonia erikoistuneita hermosoluja, joita kutsutaan motoneuroneiksi, ja joiden tehtävänä on välittää viestejä aivoista lihaksille ja takaisin.

Lopulta, kun nämä motoneuronit tuhoutuvat, sairaudesta kärsivät ihmiset eivät enää pysty kävelemään, puhumaan, syömään tai juomaan. Sairaus johtaa lopulta kuolemaan, kun keuhkoja kontrolloivat motoneuronit pettävät.

ALS:n oireita

 • Kompastelu
 • Tavaroiden pudottelu
 • Epäselvä puhe
 • Nielemisvaikeudet
 • Laihtuminen
 • Lihasjänteyden aleneminen
 • Hengenahdistus
 • Lisääntyneet tai vähentyneet refleksit
 • Hallitsemattomia itkun- tai naurunpuuskia
 • Heikkouden tunne
 • Uupumus
 • Lihasten kouristelu tai nykiminen
 • Lihasjäykkyys tai -kireys
 • Keskittymisvaikeudet
 • Mielialan muutokset

ALS:ia on kahta eri muotoa

1. Sporadinen ALS (ei-perinnöllinen ALS)

Tämä ALS:n muoto voi tulla kenelle tahansa – riippumatta sukupuolesta, etnisestä alkuperästä tai iästä.

2. Familiaarinen ALS (perinnöllinen ALS)

Familiaarinen ALS on sairauden perinnöllinen muoto. Noin 5–10 % kaikista tapauksista on tätä muotoa.

Muut ALS-luokitukset

Bulbaarinen ALS

Bulbaarinen ALS viittaa sairauden kohteena olevien hermosolujen lähtökohtaan. Sekä ALS:n sporadisesta että familiaarisesta muodosta kärsivillä potilailla voi olla bulbaarinen ALS.

Tämäntyyppisessä sairaudessa aivokuoren kortikobulbaarialueen motoneuronit vaurioituvat ensin. Tämän seurauksena kasvojen, kaulan ja pään alueen lihakset halvaantuvat ennen muita kehon alueita.

Mikä aiheuttaa ALS:ia?

 • Ympäristötekijät
 • Altistuminen raskasmetalleille
 • Geneettinen alttius

Opas CBD:n käyttöön ALS:n hoidossa

On selvää, että tarvitaan enemmän ihmisillä suoritettua tutkimusta CBD:n vaikutusten tutkimiseksi ALS-potilailla. Saatavilla olevat tutkimustulokset ovat kuitenkin hyvin lupaavia.

CBD:n ja monien muiden kannabinoidien, kuten THC:n ja CBG:n, on osoitettu tarjoavan merkittäviä etuja moniin sairauteen liittyviin haittavaikutuksiin. Siksi ne on yhdistetty monien muiden neurodegeneratiivisten häiriöiden tehokkaaseen hoitoon.

Sekä CBD että THC tarjoavat tukea potilaille. Useimmat tapaustutkimukset, jotka osoittivat eliniän pidentymistä ja oireiden helpottumista, koskivat sekä THC:tä että CBD:tä sisältävän marihuanan käyttöä.

Siksi suosittelemme valitsemaan täyden spektrin CBD-öljyn sellaisen puhdistetun CBD-uutteen sijasta, josta on poistettu kaikki muut kannabinoidit ja terpeenit. Mutta asuinpaikastasi riippuen sinulla voi olla mahdollisuus saada käsiisi CBD-tuotteita, jotka sisältävät THC:tä pitoisuuksina, jotka ovat korkeampia kuin noin 0,2 %.

Joissakin paikoissa ALS-potilaat voivat hakea lääketieteelliseen marihuanaohjelmaan saadakseen öljyjä, tinktuureja, tiivisteitä tai raakoja kannabiksen nuppuja, jotka sisältävät korkean pitoisuuden sekä CBD:tä että THC:tä. Nykyinen tutkimus viittaa siihen, että tämä on paras vaihtoehto ALS-potilaille.

Jos et kuitenkaan voi saada sellaisia hamppu- tai marihuanatuotteita, jotka sisältävät THC:tä, ei hätää. CBD on silti todennäköisesti tehokas apu tähän sairauteen ja se on yleisesti parempi hoitamaan esimerkiksi lihasten vapinaa, unettomuutta ja ahdistusta kuin THC:tä sisältävät tuotteet.

Mutta kuten minkä tahansa neurodegeneratiivisen sairauden kohdalla, on parasta puhua hoitavan lääkärin kanssa ennen CBD- tai marihuanatuotteiden kokeilemista ALS-oireiden hoitoon, sillä joissakin harvinaisissa tapauksissa CBD-öljyillä voi olla negatiivinen yhteisvaikutus muiden mahdollisesti käytössä olevien lääkkeiden kanssa. Siksi on parasta kysyä lääkäriltäsi asiasta eikä vain olettaa, että käyttö on 100 % turvallista.

Mitä tutkimus kertoo?

Valitettavasti vielä ei ole julkaistu kliinisiä tutkimuksia, joissa tutkittaisiin CBD:n vaikutuksia ALS-potilaisiin huolimatta siitä, että tapaustutkimuksia on tehty vuosien ajan ja myös samantyyppisten neurologisten sairauksien kohdalla tehdyt tutkimukset ovat antaneet lupaavia tuloksia. On kuitenkin tehty monia tapaustutkimuksia, joissa on havaittavissa myönteisiä vaikutuksia sekä laillisen että laittoman kannabiksen ja CBD:n käytön yhteydessä [5].

Lisäksi on yhä enemmän todisteita siitä, että THC on myös hyödyllinen myös ALS:n hoidossa.

Vuonna 2004 julkaistussa eläinkokeessa tutkittiin THC:n – kannabiskasvin tärkeimmän psykoaktiivisen kannabinoidin – roolia ALS:ia sairastavien hiirten kohdalla mahdollisten muutosten mittaamiseksi [6]. Tämän tutkimuksen tulokset kertoivat, että hiirillä, joille annettiin THC:tä, oireet olivat huomattavasti vähäisempiä kuin hiirillä, joille ei annettu THC-hoitoja.

Muissa tutkimuksissa on havaittu, että THC suojaa selkäytimen motoneuroneja [8], jotka ovat kriittisessä osassa ALS:n kehittymisessä.THC:n on myös osoitettu olevan ”erittäin tehokas” tunnetun neurotoksisen oksidatiivisen yhdisteen, tert-butyylihydroperoksidin, aiheuttamien oksidatiivisten vaurioiden vähentämisessä [9].

Millainen annos minun pitäisi ottaa?

Koska CBD:n käytöstä ALS:n hoidossa ei ole saatavilla hyviä kliinisiä tutkimuksia, erityistä suositeltavaa annosta ei ole määritelty. CBD:tä ja muita neurodegeneratiivisia sairauksia koskevat tutkimukset kertovat kuitenkin usein, että hyötyjen saamiseksi tarvitaan suuria annoksia. Siksi on todennäköistä, että myös ALS-potilaiden tarvitsema annos on keskimääräistä suurempi.

Suosittelemme aloittamaan pienellä annoksella ja nostamaan sitä asteittain lisäämällä 2–5 mg CBD:tä päivittäin. Kun oireet alkavat lieventyä, olet löytänyt oikean annoksen. Tapauskohtaisten raporttien mukaan CBD voi lievittää joitakin oireita – esimerkiksi unettomuutta, kipua ja lihasten vapinaa – lähes välittömästi, kun taas yhdisteen pitkäikäisyyttä edistävien vaikutusten ilmaantumisessa kestää paljon kauemmin, eivätkä ne myöskään ole yhtä helposti havaittavia.

Siksi on suositeltavaa käyttää korkean vahvuuden CBD-annosta ja ottaa sitä johdonmukaisesti pitkällä aikavälillä parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

Keskustele kuitenkin aina lääkärisi kanssa ennen kuin otat CBD:tä ALS:n hoitoon.

Suositeltu vahvuus ALS:n hoitoon: korkea vahvuus

Päivittäiset CBD-annokset painon ja vahvuuden (mg) mukaan

Paino (kg)Matala vahvuusKeskivahvuusKorkea vahvuus
45 kg10 mg30 mg60 mg
57 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
79 kg17 mg52 mg105 mg
90 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
113 kg25 mg75 mg150 mg

Lähteet

 1. Martín-Moreno, A. M., Reigada, D., Ramírez, B. G., Mechoulam, R., Innamorato, N., Cuadrado, A., & de Ceballos, M. L. (2011). Cannabidiol and other cannabinoids reduce microglial activation in vitro and in vivo: relevance to Alzheimers′ disease. Molecular pharmacology, mol-111.
 2. Chagas, M. H. N., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., … & Crippa, J. A. S. (2014). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: an exploratory double-blind trial. Journal of Psychopharmacology, 28(11), 1088-1098.
 3. Wade, D. T., Collin, C., Stott, C., & Duncombe, P. (2010). Meta-analysis of the efficacy and safety of Sativex (nabiximols), on spasticity in people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 16(6), 707-714.
 4. Carter, G. T., Abood, M. E., Aggarwal, S. K., & Weiss, M. D. (2010). Cannabis and amyotrophic lateral sclerosis: hypothetical and practical applications, and a call for clinical trials. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 27(5), 347-356.
 5. Karlsborg, M., Christophersen, A. K., Pontoppidan, C., & Kampmann, J. P. (2017). Self-medication with cannabidiol oil in a patient with primary lateral sclerosis. Ugeskrift for laeger, 179(7).
 6. Raman, C., McAllister, S. D., Rizvi, G., Patel, S. G., Moore, D. H., & Abood, M. E. (2004). Amyotrophic lateral sclerosis: delayed disease progression in mice by treatment with a cannabinoid. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Other Motor Neuron Disorders, 5(1), 33-39.
 7. Mannucci, C., Navarra, M., Calapai, F., Spagnolo, E. V., Busardò, F. P., Cas, R. D., … & Calapai, G. (2017). Neurological aspects of medical use of cannabidiol. CNS & Neurological Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-CNS & Neurological Disorders), 16(5), 541-553.
 8. Abood, M. E., Rizvi, G., Sallapudi, N., & McAllister, S. D. (2001). Activation of the CB1 cannabinoid receptor protects cultured mouse spinal neurons against excitotoxicity. Neuroscience letters, 309(3), 197-201.
 9. Abe, K., & Saito, H. (1998). Characterization of t‐butyl hydroperoxide toxicity in cultured rat cortical neurones and astrocytes. Pharmacology & toxicology, 83(1), 40-46.

Conditions that Respond to Cannabidiol