Scroll to top
Todisteisiin perustuva

CBD ja neurodegeneraatio: tämänhetkinen tutkimus & ymmärrys

Neurodegeneraatio on sateenvarjo-termi, joka kuvaa mistä tahansa syystä aiheutunutta neuronien, eli hermosolujen, toiminnan progressiivista häviämistä. CBD on osoittautunut hyödylliseksi useiden neurodegeneratiivisten häiriöiden hoidossa. Lue tästä, kuinka se toimii.

Artikkelin kirjoittaja:
Justin Cooke ,

Neurodegeneratiiviset häiriöt ovat sairauksia, joihin liittyy neuronien toiminnan häviämistä aivoissa ja selkäytimessä. [1]

Neuronien häviämisen myötä aivojen toiminta alkaa heikentyä. Tämä aiheuttaa ongelmia muistin, keskittymisen, tarkkaavaisuuden, lihaskoordinaation ja puheen kanssa. Neurodegeneraatioon on monia syitä, mutta tärkein riskitekijä on ikä.

Sen vuoksi neurodegeneratiiviset sairaudet ovat alkaneet tulla merkittäväksi kansanterveysongelmaksi väestön ikääntymisen myötä. Tutkijat ovat alkaneet etsiä uusia hoitovaihtoehtoja.

Yksi tällainen ehdokas on kannabidioli (CBD), joka on kannabiskasvin ensisijainen lääkinnällinen yhdiste.

Joten, voiko CBD tarjota apua kroonisiin neurodegeneratiivisiin häiriöihin? Miten sitä käytetään? Mitä tutkimukset osoittavat?

Yhteenveto: CBD:n käyttö neurodegeneraation hoidossa

Neurodegeneratiivisille häiriöille on tunnusomaista hermosolujen asteittainen häviäminen hermoston tietyillä alueilla. Tämä solujen häviäminen aiheuttaa kognitiivisten kykyjen heikkenemistä ja samalla suurimman osan tämän sairauden mukanaan tuomista oireista.

Kannabis vaikuttaa lupaavalta suojaavalta aineelta useissa neurodegeneratiivisissa häiriöissä, mukaan lukien:

 • Multippeliskleroosi [2]
 • Alzheimerin tauti [3]
 • Selkäydinvamma [4,5]
 • Prionitauti (vähäinen parannus) [6]
 • Parkinsonin tauti [7]

Tutkijat väittelevät edelleen siitä, miten CBD ja muut kannabinoidit ovat tehokkaita hidastamaan neurodegeneratiivisten sairauksien etenemistä. CBD:n ja hermoston välinen vuorovaikutus on monimutkainen, ja siihen liittyy useita eri prosesseja samanaikaisesti.

Yleinen ajatus on kuitenkin se, että CBD tukee hermoston homeostaasia. Tämä tarkoittaa sitä, että se tukee tulehdusten, kivunsiirron, hermostuneisuuden ja immuunitoimintojen sekä monien muiden neurologiseen toimintaan liittyvien tekijöiden tasapainoa.

Ensisijaiset mekanismit, joita CBD käyttää neurodegeneratiivisten häiriöiden vastustamiseen, ovat:

 • Hermoston tulehduksen vähentäminen tai ehkäiseminen
 • T-solujen veri-aivoesteen läpi siirtymisen estäminen (autoimmuuni-ilmiön  ehkäisy)
 • Antioksidanttinen tuki (vähentää DNA-vaurioita)
 • Hoitaa niihin liittyviä sivuvaikutuksia (kuten unettomuutta, masennusta ja neuropaattista kipua)

Vinkkejä, miten saat eniten hyötyä CBD:n käytöstä neurodegeneratiivisiin häiriöihin:

 1. Käytä täyden spektrin uutetta (myös THC:stä on hyötyä näissä sairauksissa)
 2. Sisällytä hoitoon ruokavalioon ja elämäntapoihin liittyviä muutoksia samaan aikaan CBD-lisän kanssa
 3. Jos asiaan liittyy ympäristöstä aiheutuvia syitä (kuten altistuminen raskasmetalleille), varmista, että ne poistetaan välittömästi
 4. Ole johdonmukainen annostelun kanssa – voi kestää jopa kolme kuukautta ennen kuin muutoksia ilmenee neurodegeneratiivisten häiriöiden hoidon yhteydessä.

Mitä on neurodegeneraatio?

Neurodegeneraatio on sateenvarjo-termi, joka liittyy erinäisiin toisiinsa liittymättömiin sairauksiin, jotka johtavat neuronien toiminnan menetykseen.

Ensisijainen syy tähän tilaan ovat dementiat, mukaan lukien Alzheimerin tauti – niiden osuus on jopa 70 % tapauksista ympäri maailmaa, JPND-tutkimuksen mukaan.

Nämä häiriöt ovat yleensä progressiivisia eli eteneviä, ja niiden vakavuus ja degeneraation nopeus pahenee ajan myötä. Tämä voi kestää aina muutamasta kuukaudesta muutamaan vuosikymmeneen. Neurodegeneraatioprosessi alkaa kuitenkin yleensä kauan ennen kuin oireet alkavat näkyä.

Viime vuosina saadut todisteet ovat viitanneet aivojen tulehdukseen yhtenä neurodegeneraation tärkeimmistä tekijöistä [8]. Ongelmana on se, että se on myös välttämätöntä neurologisten vaurioiden vastustamiseksi – minkä vuoksi tutkijat pitävätkin neuroinflammatiota neurodegeneraation ”kaksiteräisenä miekkana”.

Kun jokin aiheuttaa vahinkoa aivojen hermosoluille – mihin on liian monta potentiaalista syytä jotta niitä voisi edes laskea – paikalliset immuunisolut aloittavat tulehdusprosessin.

Varhaisessa vaiheessa tämä on hyödyllistä – jopa välttämätöntä – myrkyllisten aineiden poistamiseksi. Tämä johtuu siitä, että tulehdus nopeuttaa hermosolujen paranemista lisäämällä verenkiertoa alueelle ja tuomalla puolustavia immuunisoluja poistamaan tulehdusaineet.

Ongelmana on se, että monissa tapauksissa tämä tulehdus karkaa käsistä, mikä aiheuttaa aivoissa tuhoisan, pitkäaikaisen tulehdusten sarjan. Liiallinen tulehdus aiheuttaa sen, että mikroglia-solut vapauttavat myrkyllisiä aineita aivoihin, mikä lopulta johtaa neuronien kuolemaan. Näiden mikroglia-solujen tehtävänä on pitää neuronit turvassa [9, 10].

Koko prosessi alkaa tyypillisestä vasteesta tulehdukseen ja johtaa tuhoisaan, itseään ylläpitävään prosessiin, jossa hermosolut degeneroituvat ja häviävät.

Mikä aiheuttaa neurodegeneraatiota?

 • Ympäristömyrkyille altistuminen (kuten raskasmetalleille altistuminen)
 • Puutostilat
 • Aivohalvaus
 • Syöpä
 • Hapettumisesta aiheutunut vaurio

Esimerkkejä neurodegeneratiivisista häiriöistä

1. Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti on yleisin hermoston rappeutumisen muoto. Siihen liittyy myrkyllisten metaboliittien (TAU-proteiinien tai beeta-amyloidi plakin) muodostuminen neuronien ympärille. Lopulta tämä johtaa neuronien kuolemaan ja asteittaiseen kognitiiviseen heikentymiseen. Alzheimerin tauti, kuten useimmat muut neurodegeneratiiviset sairaudet, liittyy liialliseen tulehdukseen hermostossa [11, 12].

CBD tarjoaa etuja tähän tilaan pääasiassa sen tulehdusta hoitavien vaikutusten kautta.

2. Parkinsonin tauti

Parkinsonin tauti on neurodegeneratiivinen sairaus, joka vaikuttaa tyvitumakkeisiin, joissa valmistetaan dopamiinia. Tuloksena on asteittainen dopamiinin häviäminen aivoissa, mikä aiheuttaa lihasten vapinaa, mielialan vaihteluja ja kognitiivisen toiminnan asteittaisen heikentymisen.

Alzheimerin taudin tapaan Parkinsonin on katsottu aiheutuvan liiallisista tulehdusprosesseista aivoissa [11, 12].

CBD tarjoaa siis helpotusta tähän terveydentilaan tulehdusta hoitavien ja hermosoluja suojaavien vaikutusten kautta.

3. Creutzfeldt-Jakobin tauti (CJD) ja muut prionitaudit

Prionitaudit, kuten CJD, eivät ole yleisiä, mutta ne aiheuttavat tuhoisia sivuvaikutuksia taudin edetessä. Siihen liittyy väärin laskostunut proteaasiresistentti proteiini (PrPres), joka tulee aivoihin ja replikoituu. Proteaasiresistenssi tarkoittaa sitä, että aivosolut eivät voi hajottaa ja poistaa tätä proteiinia aivoista. Sen vuoksi, kun nämä proteiinit replikoituvat ja kertyvät aivoihin, ne alkavat häiritä terveitä aivotoimintoja. Tällä hetkellä prionitauteihin ei ole olemassa parannuskeinoa.

Vaikka tulehdus on ensisijainen prionitaudin etenemiseen liittyvä tekijä, CBD:llä on osoitettu olevan vain vähäisiä hyötyjä sairauden hoidossa vastustamalla PrPresin muodostumista [13].

4. Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS)

ALS on neurodegeneratiivinen sairaus, joka aiheuttaa asteittaista ja lopulta kuolemaan johtavaa häiriötä vapaaehtoisia lihaksia kontrolloivissa signaaleissa koko kehossa.

ALS:iin ei ole parannuskeinoa, mutta CBD:n on osoitettu tarjoavan merkittävää hyötyä.

5. Huntingtonin tauti

Huntingtonin tauti on neurodegeneratiivinen häiriö, jolla on samanlaisia ominaisuuksia kuin Alzheimerin taudilla. Se on geneettinen häiriö, johon liittyy häiriöitä geenissä, joka koodaa huntingtin-proteiinia. Huntingtonin tautia sairastavat ihmiset tuottavat liian pitkää huntingtin-proteiinia. Ne murtuvat pienemmiksi paloiksi ja sotkeutuvat neuronien ympärille, mikä johtaa niiden asteittaiseen kuolemaan. Huntingtonin taudin edetessä se aiheuttaa laajaa tulehdusta koko aivoissa ja kognitiivisen toiminnan menettämistä ajan myötä.

Huntingtonin tautiin ei ole parannuskeinoa, mutta CBD:n on osoitettu tarjoavan merkittäviä hyötyjä – se hidastaa taudin etenemistä ja lievittää monia yleisimpiä oireita [14].

6. Spinoserebellaarinen ataksia (SCA)

SCA on progressiivinen, perinnöllinen neurodegeneratiivinen sairaus, joka vaikuttaa pikkuaivoihin – aivojen osaan, joka liittyy koordinointiin ja lihasliikkeisiin. Sairauteen ei ole parannuskeinoa, ja se on usein kuolettava.

Hoito keskittyy lievittämään oireita kuten lihasvapinaa, masennusta ja unettomuutta – joihin CBD:n tiedetään auttavan.

7. Spinaalinen lihasatrofia (SMA)

SMA on harvinainen neurodegeneratiivinen häiriö, joka vaikuttaa lihaksia sääteleviin motorisiin neuroneihin. Lopulta tauti aiheuttaa lihasten toiminnan menettämisen ja lihasten kuihtumisen. Kuten monet muut neurodegeneratiiviset häiriöt, tila johtuu tietyn proteiinin tuottamiseen liittyvästä toimintahäiriöstä aivoissa. Ajan myötä nämä toimintahäiriöiset proteiinit kasaantuvat, johtaen neuronien kuolemaan. Tähän sairauteen ei ole hoitokeinoa.

On epäselvää, onko CBD:stä hyötyä niille, joilla on SMA. Suurin osa tämän sairauden sivuvaikutuksista liittyy lihasheikkouteen – johon CBD:llä ei uskota olevan vaikutusta.

8. Multippeliskleroosi (MS-tauti)

MS-tauti on immuunijärjestelmän vian aiheuttama neurodegeneratiivinen häiriö. Laajalle levinnyt hermoston tulehdus aiheuttaa immuunisolujen hyökkäyksen hermosolujen myeliinivaippaan, jolloin neuronien toiminta hiipuu vähitellen.

CBD on erittäin hyödyllinen tämän sairauden hoidossa immuunijärjestelmää säätävien ja tulehdusta ehkäisevien vaikutustensa vuoksi – jotka molemmat ovat ensisijaisia MS-taudin etenemiseen liittyviä ​​tekijöitä [15]. Lisäksi CBD voi tarjota suoraa hyötyä joihinkin MS-taudin yleisimpiin sivuvaikutuksiin, kuten lihaskouristuksiin [16] ja virtsarakon hallinnan menetykseen [17].

Neurodegeneratiivisten häiriöiden oireita

 • Muistin menetys
 • Motoristen toimintojen menetys
 • Mielialan muutokset
 • Lihasheikkous
 • Lihaskouristukset
 • Masennus
 • Ahdistuneisuus
 • Unettomuus
 • Uupumus
 • Huimaus
 • Kognitiiviset häiriöt
 • Keskittymisvaikeudet
 • Alentunut libido

CBD:n käyttäminen neurodegeneratiivisiin häiriöihin

Neurodegeneratiiviset häiriöt ovat yhdistelmä lukuisia erilaisia neurologisia ja systeemisiä ongelmia, jotka yhdessä aiheuttavat hermosolujen asteittaisen menetyksen.

Siksi näiden sairauksien hoito ei ole niin yksinkertaista kuin vain käsitellä yhtä näistä ongelmista kerrallaan – se perustuu useiden ongelmien samanaikaiseen hoitoon.

CBD-öljyt ja muut kannabistuotteet olisi siksi syytä yhdistää muihin hoitoihin sekä elintapojen ja ruokavalion muutoksiin parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Sen vuoksi, kun etsitään parhaita öljyjä neurodegeneratiivisille häiriöille, on otettava huomioon kaksi asiaa:

 1. Onko CBD-tuote todistettavasti osoitettu vapaaksi epäpuhtauksista kuten raskasmetalleista tai torjunta-aineista?
 2. Vastaako CBD-tuotteen pitoisuus suositeltua annosta? Neurodegeneratiivisten sairauksien tapauksessa tämä tarkoittaa yleensä korkean tehon uutetta.

On myös hyödyllistä valita täyden spektrin CBD-uute isolaatin sijaan, jos haluat hyödyntää myös muiden kannabinoidien neuroprotektiivisia hyötyjä. Jos tämä ei ole mahdollista tai olet päättänyt, että pidät CBD-isolaatteja myyvästä yrityksestä, se on ok. Tuote toimii edelleen, mutta ei ole paras CBD-öljy tähän tehtävään.

Vaihe 2: Arvioi optimaalinen aloitusannos

Suurin osa tutkimuksista CBD:n ja muiden kannabinoidien käytöstä neurodegeneratiivisiin sairauksiin keskittyy hyvin suuriin annoksiin – yleensä noin 500 mg päivässä.

Vaikka ei ehkä ole välttämätöntä käyttää näin suurta annosta, viittaa se kuitenkin siihen, että annosasteikon suurimmat määrät ovat hyödyllisimpiä.

Sen vuoksi, kun aloitetaan CBD:n käyttö neuroprotektiivisena aineena neurodegeneratiivisiin häiriöihin, on hyvä pyrkiä korkean vahvuuden annoksiin.

Muista kuitenkin aloittaa pienellä annoksella ja kasvattaa annoskokoa ajan myötä. Kaikki reagoivat CBD:hen eri tavalla, joten on tärkeää, että otat varovaisen lähestymistavan etsiessäsi oikeaa annosta, jotta vältät negatiiviset sivuvaikutukset.

Suositeltava voimakkuus neurodegeneratiivisille häiriöille: keskivahva ja korkea vahvuus

CBD:n päivittäiset annokset painon ja vahvuuden mukaan (mg)

Paino (kg)Matala vahvuusKeskivahvuusKorkea vahvuus
45 kg10 mg30 mg60 mg
56 kg13 mg38 mg75 mg
68 kg15 mg45 mg90 mg
79 kg17 mg52 mg105 mg
90 kg20 mg60 mg120 mg
102 kg22 mg67 mg135 mg
113 kg25 mg75 mg150 mg

Vaihe 3: Seuraa CBD:n vaikutuksia

Neurodegeneratiiviset sairaudet ovat pitkäaikaisia sairauksia – ja useimpiin ei ole parannuskeinoa. CBD:tä voidaan käyttää taudin etenemisen hidastamiseen ja yleisten sivuvaikutusten lievittämiseen, mutta se ei paranna sairautta.

Siksi on hyödyllistä seurata taudin etenemistä ajan mittaan huomataksesi, toimiiko CBD vai onko annosta tarpeen lisätä.

Voit tehdä tämän tekemällä yksityiskohtaisia muistiinpanoja oireistasi. Sitten voit käydä niitä läpi ja tutkia, onko ajan kuluessa tapahtunut mitään parannusta. Lisäksi progressiivisten neurodegeneratiivisten sairauksien tapauksessa voit seurata taudin etenemisnopeutta.

Milloin CBD:n tai muiden kannabistuotteiden käyttöä tulee välttää

Vaikka CBD on erittäin turvallinen, joissakin tapauksissa on ensin keskusteltava kokeneen lääketieteen ammattilaisen kanssa ennen sen ottamista:

 • Jos sinulla on psykoosi
 • Jos sinulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö (ole varovainen)
 • Jos käytät psykoosilääkkeitä tai tiettyjä masennuslääkkeitä

Lähteet

 1. Przedborski, S., Vila, M., & Jackson-Lewis, V. (2003). Series Introduction: Neurodegeneration: What is it and where are we?. The Journal of clinical investigation, 111(1), 3-10.
 2. Wade, D. T., Collin, C., Stott, C., & Duncombe, P. (2010). Meta-analysis of the efficacy and safety of Sativex (nabiximols), on spasticity in people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 16(6), 707-714.
 3. Martín-Moreno, A. M., Reigada, D., Ramírez, B. G., Mechoulam, R., Innamorato, N., Cuadrado, A., & de Ceballos, M. L. (2011). Cannabidiol and other cannabinoids reduce microglial activation in vitro and in vivo: relevance to Alzheimers′ disease. Molecular pharmacology, mol-111.
 4. Barnes, M. P. (2006). Sativex®: clinical efficacy and tolerability in the treatment of symptoms of multiple sclerosis and neuropathic pain. Expert opinion on pharmacotherapy, 7(5), 607-615.
 5. Kwiatkoski, M., Guimaraes, F. S., & Del-Bel, E. (2012). Cannabidiol-treated rats exhibited higher motor score after cryogenic spinal cord injury. Neurotoxicity research, 21(3), 271-280.
 6. Dirikoc, S., Priola, S. A., Marella, M., Zsürger, N., & Chabry, J. (2007). Nonpsychoactive cannabidiol prevents prion accumulation and protects neurons against prion toxicity. Journal of Neuroscience, 27(36), 9537-9544.
 7. Chagas, M. H. N., Zuardi, A. W., Tumas, V., Pena-Pereira, M. A., Sobreira, E. T., Bergamaschi, M. M., … & Crippa, J. A. S. (2014). Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: an exploratory double-blind trial. Journal of Psychopharmacology, 28(11), 1088-1098.
 8. Skaper, S. D. (2007). The brain as a target for inflammatory processes and neuroprotective strategies. Annals of the New York Academy of Sciences, 1122(1), 23-34.
 9. DeLegge, M. H., & Smoke, A. (2008). Neurodegeneration and inflammation. Nutrition in clinical practice, 23(1), 35-41.
 10. Di Filippo, M., Sarchielli, P., Picconi, B., & Calabresi, P. (2008). Neuroinflammation and synaptic plasticity: theoretical basis for a novel, immune-centred, therapeutic approach to neurological disorders. Trends in pharmacological sciences, 29(8), 402-412.
 11. Maragakis, N. J., & Rothstein, J. D. (2006). Mechanisms of disease: astrocytes in neurodegenerative disease. Nature Reviews Neurology, 2(12), 679.
 12. Zipp, F., & Aktas, O. (2006). The brain as a target of inflammation: common pathways link inflammatory and neurodegenerative diseases. Trends in neurosciences, 29(9), 518-527.
 13. Dirikoc, S., Priola, S. A., Marella, M., Zsürger, N., & Chabry, J. (2007). Nonpsychoactive cannabidiol prevents prion accumulation and protects neurons against prion toxicity. Journal of Neuroscience, 27(36), 9537-9544.
 14. Sagredo, O., Pazos, M. R., Satta, V., Ramos, J. A., Pertwee, R. G., & Fernández‐Ruiz, J. (2011). Neuroprotective effects of phytocannabinoid‐based medicines in experimental models of Huntington’s disease. Journal of neuroscience research, 89(9), 1509-1518.
 15. Mecha, M., Feliú, A., Iñigo, P. M., Mestre, L., Carrillo-Salinas, F. J., & Guaza, C. (2013). Cannabidiol provides long-lasting protection against the deleterious effects of inflammation in a viral model of multiple sclerosis: a role for A2A receptors. Neurobiology of disease, 59, 141-150.
 16. Notcutt, W., Langford, R., Davies, P., Ratcliffe, S., & Potts, R. (2012). A placebo-controlled, parallel-group, randomized withdrawal study of subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis who are receiving long-term Sativex®(nabiximols). Multiple Sclerosis Journal, 18(2), 219-228.
 17. Wade, D. T., Collin, C., Stott, C., & Duncombe, P. (2010). Meta-analysis of the efficacy and safety of Sativex (nabiximols), on spasticity in people with multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 16(6), 707-714.

Conditions that Respond to Cannabidiol