Todisteisiin perustuva

CBD:n biosaatavuus: mitä se tarkoittaa ja miksi sillä on merkitystä?

Kaikki CBD:t eivät ole yhtäläisiä. Opi CBD:n antomenetelmien erot sekä jokaisen tavan hyvät ja huonot puolet. Opi valitsemaan itsellesi paras CBD-muoto.

Artikkelin kirjoittaja:
Daily CBD , julkaistu 11 kuukautta sitten

 • Sisällysluettelo

CBD tarjoaa suuria mahdollisuuksia terveydelle ja parantumiselle. Sen korkea turvallisuus ja se tosiasia, ettei se aiheuta riippuvuutta, tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon monille tavanomaisille lääkkeille.

Voidakseen toimia tehokkaasti, CBD:n on kuitenkin päästävä endokannabinoidijärjestelmääsi, joka tarkoittaa sitä, että sen on ensin imeydyttävä verenkiertoosi. Tämä toiminta tunnetaan nimellä biosaatavuus.

Verenkiertoon päästyään sen on pysyttävä virtauksen mukana niin kauan, että se voidaan toimittaa niihin elimiin ja kudoksiin, jotka sitä tarvitsevat.

Kysymys kuuluukin, kuinka suuri osa nauttimastasi CBD:stä todella imeytyy ja tulee käyttöön? 

Se riippuu prosessista, joka tunnetaan nimellä farmakokinetiikka (kuinka keho käsittelee yhdisteitä).

Lyhyesti sanottuna, farmakokinetiikka viittaa yhdistelmään kehon imeytymis- ja eliminaatiomekanismeja, CBD:n ominaispiirteitä ja lukuisia ulkoisia tekijöitä, jotka voivat joko edesauttaa tai estää tapaa, jolla keho omaksuu ja käyttää CBD:tä.

Myös annostelureitillä, antotavalla, on suuri vaikutus siihen, kuinka paljon CBD:tä pääsee verenkiertoon ja kuinka nopeasti.

CBD:n biosaatavuus: Höyryttely vs. suun kautta nauttiminen

cbd bioavailability

Tässä artikkelissa tutustumme CBD:n erilaisiin antotapoihin, mukaan lukien CBD:n otto suun kautta hengitettynä, limakalvojen kautta, ihon läpi ja suonensisäisesti. Pureudumme siihen, mitä nykyinen tiede kertoo kustakin menetelmästä ja niiden suhteellisista eduista ja haitoista käytännössä.

Tutkimme myös joitain tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat CBD:n imeytymiseen ja aineenvaihduntaan. Opit myös hallitsemaan näitä tekijöitä parhaiten, jotta voit valita ihanteellisen CBD-muodon ja annostuksen sillä perusteella, millaista hyötyä haluat saada CBD:n käytöstä.

Tämä on laaja aihe, joten siirrytään suoraan asiaan.

CBD metabolism

Oraalinen CBD: kapselit, öljyt ja syötävät

CBD:n oraaliset eli suun kautta otettavat muodot, kuten nestemäiset tipat, kapselit, tinktuurat, ruoat ja juomat, ovat CBD:n suosituimpien käyttötapojen joukossa. Oraalisen CBD:n biologinen hyötyosuus on kuitenkin kaikista antomuodoista alhaisin.

Näin nautitun CBD:n hyötyosuus on keskimäärin 6–19 % [2, 3, 4]

Yksi syy tähän on se, että CBD ei imeydy helposti nieltynä, minkä seurauksena suurin osa siitä poistuu kehosta eritteiden mukana tuottamatta vaikutuksia.

Tämä johtuu siitä, että CBD on rasvaliukoinen (ei vesiliukoinen), mikä tekee sen imeytymisestä haastavaa keholle.

Lisäksi ruoansulatuskanavan hapot ja entsyymit tuhoavat suuren osan CBD:stä, ennen kuin sillä on mahdollisuus imeytyä. Ja se pieni osa, joka lopulta pääsee suolen seinämän läpi, metaboloituu maksassa ennen kuin saavuttaa muun kehon.

Suun kautta otettavan CBD:n puoliintumisaika, eli aika, jonka jälkeen puolet CBD:stä on poistunut verenkierrosta, voi olla nopeampi kuin muiden annostelutapojen kohdalla. Puoliintumisajaksi on ilmoitettu noin 10–17 tuntia suurilla annoksilla, välillä 750 mg–1500 mg [1].

Suun kautta otettavan CBD:n huipputasot ovat yleensä alhaisemmat kuin muilla annostelutavoilla.

Yhdessä kokeessa keksit, joihin oli infusoitu 40 mg CBD:tä, tuottivat vereen korkeimman CBD-tason 1,5–3 tunnin kuluttua nauttimisesta [5].

Oraalisen CBD:n alhainen imeytyminen saattaa kuitenkin korvautua tietyillä eduilla – kuten vaikutusten pidemmällä kestolla. Laboratorioeläintutkimuksessa todettiin, että suun kautta nautitun CBD-molekyylin keskimääräinen viipymisaika elimistössä oli 4,2 tuntia.

Injektoidun CBD:n keskimääräinen viipymisaika elimistössä oli puolestaan 3,3 tuntia samassa tutkimuksessa [3].

Eläinkokeissa on myös havaittu oraalisen CBD:n johtavan korkeampiin tasoihin aivoissa verrattuna hengitettyyn CBD:hen [6].

Hengitettävä CBD: höyryttely ja polttaminen

Hengittäminen on tehokas tapa kuluttaa CBD:tä, sillä se ohittaa ruoansulatuskanavan ja maksan. Näin CBD voi imeytyä helposti keuhorakkuloita reunustavien ohuiden kalvojen läpi päästen suoraan verenkiertoon. CBD:n hengittämiseen on useita tapoja.

1. Polttaminen

Tyypillisin hengitettävä muoto on polttaminen, ja tässä tapauksessa savuke sisältää käsittelemättömiä, paljon CBD:tä sisältäviä hampun nuppuja (tämä on eri asia kuin paljon THC:tä sisältävä kannabis). Tupakoinnin hyötyosuus on 31 %, ja yksi noin 19 mg CBD:tä sisältävä CBD-savuke voi tuottaa huippupitoisuuden veressä jo 3 minuutissa [5].

Poltetun CBD:n puoliintumisaika on keskimäärin 31 tuntia.

Polttamisen haittapuoli on se, että se tuottaa palamiseen liittyviä sivutuotteita, jotka voivat ärsyttää ja joissakin tapauksissa vahingoittaa keuhkoja. Näitä ovat fluoreeni, pyreeni, akryylinitriili ja akryyliamidi [7].

2. Höyryttely

Kehittyneempi ja vähemmän ärsytystä aiheuttava, tupakoinnin kaltainen hengitettävä muoto on höyryttely – mikä tapahtuu käyttämällä höyrystintä tai sähkötupakkaa.

Tämä menetelmä toimii niin, että vedät säiliössä olevaa nestemäistä CBD-öljyä lämmityselementin ohi, joka hajottaa CBD:n – ja tuottaa hengitettävää höyryä.Höyryttely tuottaa tupakointiin verrattavia ​​veren CBD-pitoisuuksia ja farmakokinetiikkaa [8]. Höyryttelyyn liittyy jonkin verran riskejä keuhkojen ärsytyksestä, mutta vähemmän kuin tupakointiin.

3. Sumutin

Nebulisaattori eli lääkesumutin on laite, joka annostelee CBD:tä sisäänhengitettävänä sumuna. Sumuttimia käytetään yleensä sairaaloissa, kun halutaan antaa lääkkeitä vaurioituneisiin tai herkkiin keuhkoihin.

Sumuttimet tuottavat huippupitoisuudet veressä noin 36 minuutissa [4].

(Sumutinta käyttävä mies)

Sublinguaalinen CBD: tipat & suihkeet:

Kielen alle limakalvoille annostelu eli sublinguaalinen menetelmä hyödyntää CBD:n kykyä imeytyä suoraan suun ja nenän limakalvojen läpi – näin se ohittaa ruuansulatuksen ja pääsee suoraan verenkiertoon.

1.Sublinguaaliset tipat

Tämä menetelmä tarkoittaa nestemäisten CBD-tippojen asettamista kielen alle, ja sen  huippupitoisuudet veressä on mitattu noin 2 tunnissa [5]. 

Yksinkertainen tapa parantaa kielen alle otetun CBD:n imeytymistä on pitää tippoja kielen alla 20–30 sekuntia ennen nielemistä. Tämä antaa CBD:lle enemmän aikaa imeytyä limakalvojen läpi ennen ruoansulatuskanavaan siirtymistä.

2. Suusuihke

Eräässä tutkimuksessa suun kautta annettava suihke, joka sisälsi yhdistelmän THC:tä ja CBD:tä 50:50 suhteessa, tuotti CBD:n huippupitoisuudet veressä 3,6 tunnissa 5 mg:n CBD-annoksella ja 4,5 tunnissa 15 mg:n CBD-annoksella. Eli kolme kertaa suurempi annos saavutti huippupitoisuuden veressä vain 20 % hitaammin.

Tämä kuvaa korkeampien annosten etuja imeytymisen tehokkuudessa.

Tässäkin tapauksessa suihkeen pitäminen suussa noin 30 sekuntia ennen nielemistä optimoi tämän annostelumenetelmän tehokkuuden.

3. Nenäsumutteet

Imeytyminen nenän sisäpintaa reunustavien ohuiden limakalvojen läpi on melko nopeaa – tämä menetelmä saavuttaa huippupitoisuuden veressä 10 minuutissa tai nopeammin [2].

Transdermaalinen CBD: laastarit ja paikallisesti annosteltava CBD

CBD voi päästä verenkiertoon iholle asetettavan laastarin kautta, eli transdermaalisesti annosteltuna. Ihon vesiliukoinen kerros kuitenkin hylkii erittäin rasvaliukoisia kannabinoideja estäen niiden imeytymistä.

Tehokas tapa kiertää tämä on yhdistää CBD noin kolmasosaan etanolia, mikä tekee CBD:stä vesiliukoisempaa, ja minkä on havaittu lisäävän imeytymistä lähes nelinkertaiseksi [2, 9].

Transdermaalinen CBD on hyödyllistä ylläpitämään tasaisia tasoja [10]. Se pääsee verenkiertoon suhteellisen hitaasti verrattuna muihin menetelmiin, mutta tämä voi olla etu, kun halutaan välttää nopeisiin piikkeihin liittyvät mahdolliset sivuvaikutukset.

Transdermaalinen annostelu on erityisen hyödyllistä kroonisten tulehduksellisten tilojen hoidossa ja kivunhallinnassa potilailla, jotka kärsivät kroonisesta kivusta ja jotka eivät ole saaneet kunnolla apua perinteisistä lääkkeistä.

Lisäksi sen annostelu on muita menetelmiä mukavampaa, minkä ansiosta tällaisista oireista kärsivät potilaat käyttävät sitä suuremmalla todennäköisyydellä.

Suonensisäinen CBD: injektoitava CBD (vain sairaalakäyttöön)

Laskimonsisäinen injektio suoraan verenkiertoon tarjoaa 100-prosenttisen hyötyosuuden. Aineen pitoisuus veressä kuitenkin laskee nopeasti laskimonsisäisesti annosteltuna, joten se ei välttämättä ole tehokkain tapa käyttää CBD:tä.

Marihuanan polttajien keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että laskimonsisäisen CBD:n 20 mg:n annoksilla oli neljä kertaa suurempi hyötyosuus kuin poltetun CBD:n 19 mg:n annoksilla, mutta pitoisuus laski noin 93 % ensimmäisen tunnin aikana [11]. Tämän seurauksena laskimonsisäisen CBD:n puoliintumisaika oli lyhyempi, 24 tuntia, kun taas poltetun CBD:n puoliintumisaika oli 31 tuntia.

Tekijät, jotka vaikuttavat CBD:n imeytymiseen ja eliminoitumiseen

CBD:n farmakokinetiikkaan liittyy monia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä. Jotkut näistä tekijöistä ovat hallinnassasi ja voit käyttää niitä hyödyksesi. Niiden kohdalla, jotka eivät ole hallinnassasi, voit maksimoida CBD:n tehon valitsemalla parhaiten tarpeisiisi sopivan käyttötavan.

Tässä on muutama CBD:n farmakokinetiikan useista “muuttuvista tekijöistä”:

1. Terveydentila

Terveydentilasi voi vaikuttaa CBD:n imeytymiseen ja joudut ehkä muuttamaan annostasi tai annostelutapaasi sen perusteella.

Maksan toiminta

Koska maksalla on niin tärkeä rooli CBD:n poistamisessa verenkierrosta ja sen valmistelussa kehosta poistettavaan muotoon, maksan vajaatoiminnalla on merkittävä vaikutus CBD:n tehokkuuteen ja siihen, kuinka kauan se pysyy kehossa.

Yhdessä tutkimuksessa osallistujilla, joilla oli kohtalainen tai vaikea maksan vajaatoiminta, veren CBD-pitoisuudet olivat korkeammat ja sen poistumisaika oli pidempi saman 200 mg:n annoksen jälkeen kuin terveillä verrokeilla [12].

Tämä tarkoittaa sitä, että suurempi määrä CBD:tä pääsee verenkiertoon ja se myös pysyy siellä pidempään. Seurauksena on se, että nämä henkilöt saavat samasta annoksesta enemmän vaikutuksia kuin ne, joilla ei ole maksan vajaatoimintaa.

Muut terveysongelmat

Myös neurologiset ongelmat tai muut sairaudet voivat vaikuttaa CBD:n hyötyosuuteen.

Yhdessä tutkimuksessa Huntingtonin tautia sairastavilla potilailla, joille annettiin 700 mg CBD:tä sisältävää ravintolisää päivittäin oraalisesti 6 viikon ajan, havaittiin matalia huippupitoisuuksia, eikä valmisteella ollut myönteisiä vaikutuksia [5].

Sitä vastoin terveillä vapaaehtoisilla, jotka ottivat yhden ainoan 600 mg:n CBD-annoksen, havaittiin parempaa imeytymistä ja korkeammat veren CBD-arvot. [5].

2. Annostus

Suuremman imeytymisen saavuttaminen on mahdollista ottamalla suurempia annoksia. Oraalisen suihkeen annoksen nostaminen 5 mg:sta 10 mg:aan voi nostaa imeytymisen kaksinkertaiseksi ja annoksen lisäämisen 10 mg:sta 20 mg:aan on havaittu kolminkertaistavan imeytymisen [4].

Kun liikutaan korkeammilla annostasoilla välillä 400–800 mg, näyttää kuitenkin siltä, että vaikutus saavuttaa huippunsa eivät suuremmat annokset enää johda suurempaan imeytymisasteeseen [4].

Tämä voi tapahtua osittain siksi, että kudokset täyttyvät eivätkä kykene vastaanottamaan enempää CBD:tä.

3. Tyhjään vatsaan vs. ruokailun yhteydessä

CBD:n imeytyminen on huomattavasti – jopa 3–5 kertaa – tehokkaampaa ruoan kanssa otettuna verrattuna tyhjään vatsaan nauttimista [4].

CBD:n rasvaliukoisuuden takia aterialla nautitut terveelliset rasvan lähteet, esimerkiksi avokado, paljon omega-3:a sisältävä kala tai pähkinät ja siemenet, auttaa vielä enemmän. [13] Tällä tavalla CBD liukenee ruoan sisältämiin rasvoihin ja hajoaa pienemmiksi partikkeleiksi, jotka imeytyvät helpommin.

Ruoka myös hidastaa vauhtia, jolla CBD poistuu verestä. Poistumisnopeuden on mitattu olevan jopa 9 kertaa suurempi tyhjään vatsaan nautittuna (ts. aterioiden välillä) kuin ruokailun yhteydessä otettuna [4].

Ruoalla tai sen puuttumisella voi olla suurempi vaikutus poistumisnopeuteen kuin annoksen koolla. Kun mitattiin suun kautta annettavan sumutteen kerta-annoksia 5 mg:n ja 20 mg:n annoksilla, havaittiin, että suurempi annos poistui vain 14 % nopeammin [4].

4. Lämpökäsittely

Kannabisuutteiden lämmittäminen (jota käytetään joissakin heikommanlaatuisissa käsittelymenetelmissä) muuntaa kannabinoidit sellaisiin muotoihin, joissa ne ovat yhä aktiivisia, mutta eivät imeydy yhtä tehokkaasti. Yhdessä tutkimuksessa todettiin, että CBD-tasojen huippuarvot olivat neljä kertaa korkeammat lämmittämättömissä uutteissa verrattuna lämpökäsiteltyihin uutteisiin [5].

5. Piperiinilisät

Mustapippurissa esiintyvä yhdiste, piperiini, tarjoaa tehokkaita, imeytymistä lisääviä vaikutuksia useilla eri tavoilla.

Piperiini stimuloi suolen seinämän molekyylejä, jotka vastaavat CBD:n kuljettamisesta suolen limakalvon läpi ja verenkiertoon. Kun CBD on imeytynyt, piperiini estää CBD:tä hajottavia entsyymejä, jolloin sillä on enemmän aikaa päästä kohdekudoksiin, joissa sitä voidaan hyödyntää.

Piperiiniä sisältävien suun kautta nautittavien CBD-lisien enimmäispitoisuus veressä nousi kuusinkertaisesti verrattuna samaan CBD-lisäykseen ilman piperiiniä [14]. Melko vaikuttavaa!

Yhteenveto

CBD:tä on helposti saatavilla, mutta tiede koskien sitä, miten elimistö käsittelee CBD:tä, on vielä hyvin alkuvaiheessa. Lisäksi CBD:n imeytymis- ja käsittelytasoissa on suuria eroja eri eläinlajien välillä – mukaan lukien ihmiset. Eli hiirien kaltaisilla eläimillä suoritetut kokeet eivät aina tarkoita varmoja tuloksia ihmisille.

Tästä huolimatta voimme tehdä tutkimuksista joitakin johtopäätöksiä:

 1. Suun kautta otettava CBD – tällä on alhaisin biologinen hyötyosuus, mutta sitä voidaan parantaa lisäaineilla, esimerkiksi piperiinillä, ja ottamalla CBD:tä yhdessä rasvojen kanssa.
 2. Hengitetty CBD – tarjoaa suuren imeytymistason, mutta voi vahingoittaa keuhkoja ajan myötä.
 3. Transdermaalinen CBD – vapauttaa CBD:tä hitaasti ja tasaisesti, mikä tarjoaa etuja ihmisille, joiden on pidettävä veren CBD-tasot tasaisina.
 4. Sublinguaalinen CBD – Suun kautta annettavien sumutteiden ja kielen alle laitettavien tippojen imeytyminen on samaa luokkaa sisäisesti nautitun CBD:n kanssa, kun taas nenäsumutteiden nopeampaa imeytymistä voisi verrata hengitettävään CBD:hen, mutta nenän kautta annostelu ei vahingoita keuhkoja.
 5. Laskimonsisäinen CBD (IV) – Tämä on nopein antotapa, mutta se myös poistuu kehosta nopeimmin. Tämä menetelmä on tarkoitettu ainoastaan lääketieteen ammattilaisille.

On tärkeää pitää mielessä, että terveydentilasi vaikuttaa siihen, mitkä antotavat toimivat ja mitkä kenties eivät. Jos olet epävarma, osaava terveydenhuollon ammattilainen voi auttaa sinua löytämään parhaat vaihtoehdot henkilökohtaisiin tarpeisiisi.

Lähteet

 1. Taylor, L., Gidal, B., Blakey, G., Tayo, B., & Morrison, G. (2018). A Phase I, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Single Ascending Dose, Multiple Dose, and Food Effect Trial of the Safety, Tolerability and Pharmacokinetics of Highly Purified Cannabidiol in Healthy Subjects. CNS Drugs, 32(11), 1053-1067. doi:10.1007/s40263-018-0578-5
 2. Paudel, K. S., Hammell, D. C., Agu, R. U., Valiveti, S., & Stinchcomb, A. L. (2010). Cannabidiol bioavailability after nasal and transdermal application: effect of permeation enhancers. Drug Dev Ind Pharm, 36(9), 1088-1097. doi:10.3109/03639041003657295
 3. Xu, C., Chang, T., Du, Y., Yu, C., Tan, X., & Li, X. (2019). Pharmacokinetics of oral and intravenous cannabidiol and its antidepressant-like effects in chronic mild stress mouse model. Environ Toxicol Pharmacol, 70, 103202. doi:10.1016/j.etap.2019.103202
 4. Millar, S. A., Stone, N. L., Yates, A. S., & O’Sullivan, S. E. (2018). A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Front Pharmacol, 9, 1365. doi:10.3389/fphar.2018.01365
 5. Ujvary, I., & Hanus, L. (2016). Human Metabolites of Cannabidiol: A Review on Their Formation, Biological Activity, and Relevance in Therapy. Cannabis Cannabinoid Res, 1(1), 90-101. doi:10.1089/can.2015.0012
 6. Hlozek, T., Uttl, L., Kaderabek, L., Balikova, M., Lhotkova, E., Horsley, R. R., . . . Palenicek, T. (2017). Pharmacokinetic and behavioural profile of THC, CBD, and THC+CBD combination after pulmonary, oral, and subcutaneous administration in rats and confirmation of conversion in vivo of CBD to THC. Eur Neuropsychopharmacol, 27(12), 1223-1237. doi:10.1016/j.euroneuro.2017.10.037
 7. Smith, D. M., O’Connor, R. J., Wei, B., Travers, M., Hyland, A., & Goniewicz, M. L. (2019). Nicotine and Toxicant Exposure among Concurrent Users (“Co-users”) of Tobacco and Cannabis. Nicotine Tob Res. doi:10.1093/ntr/ntz122
 8. Hartman, R., Brown, T., Milavetz G., Spurgin A., Gorelick D., Gaffney G., Huestis, M. (2015). Controlled Cannabis Vaporizer Administration:Blood and Plasma Cannabinoids with and withoutAlcohol. Clinical Chemistry, 61:6, 850-869
 9. Stinchcomb, A. L., Valiveti, S., Hammell, D. C., & Ramsey, D. R. (2004). Human skin permeation of Delta8-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and cannabinol. J Pharm Pharmacol, 56(3), 291-297. doi:10.1211/0022357022791
 10. Lodzki, M., Godin, B., Rakou, L., Mechoulam, R., Gallily, R., & Touitou, E. (2003). Cannabidiol-transdermal delivery and anti-inflammatory effect in a murine model. J Control Release, 93(3), 377-387. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14644587
 11. Ohlsson, A., Lindgren, J. E., Andersson, S., Agurell, S., Gillespie, H., & Hollister, L. E. (1986). Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. Biomed Environ Mass Spectrom, 13(2), 77-83. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2937482
 12. Taylor, L., Crockett, J., Tayo, B., & Morrison, G. (2019). A Phase 1, Open-Label, Parallel-Group, Single-Dose Trial of the Pharmacokinetics and Safety of Cannabidiol (CBD) in Subjects With Mild to Severe Hepatic Impairment. J Clin Pharmacol, 59(8), 1110-1119. doi:10.1002/jcph.1412
 13. Birnbaum, A. K., Karanam, A., Marino, S. E., Barkley, C. M., Remmel, R. P., Roslawski, M., . . . Leppik, I. E. (2019). Food effect on pharmacokinetics of cannabidiol oral capsules in adult patients with refractory epilepsy. Epilepsia. doi:10.1111/epi.16093
 14. Cherniakov, I., Izgelov, D., Domb, A. J., & Hoffman, A. (2017). The effect of Pro NanoLipospheres (PNL) formulation containing natural absorption enhancers on the oral bioavailability of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) in a rat model. Eur J Pharm Sci, 109, 21-30. doi:10.1016/j.ejps.2017.07.003

Vimeisimmät CBD-artikkelit

Vimeisimmät CBD-artikkelit