Todisteisiin perustuva

Kuinka CBD:n avulla pääsee eroon Xanorista (ja muista bentsodiatsepiineista)

Xanor-riippuvuus (bentsodiatsepiini) on suuri ongelma maailmanlaajuisesti. Monet ihmiset ovat alkaneet kääntyä CBD:n puoleen keinona vieroittautua bentsodiatsepiineista.

Artikkelin kirjoittaja:
Justin Cooke , julkaistu 9 kuukautta sitten

 • Sisällysluettelo

Xanor on tunnettu tuotemerkki, joka kuuluu ahdistusta lievittävien lääkkeiden alaluokkaan bentsodiatsepiinit.

Sitä käytetään saattamaan hermosto rentoutuneeseen tilaan – joka puolestaan lieventää ahdistusta tehokkaasti.

Bentsodiatsepiinien yleisenä ongelma on, että ne aiheuttavat riippuvuutta erittäin herkästi. Ihmiset voivat tulla riippuvaisiksi niistä jo vain muutaman viikon käytön jälkeen. Heti kun lääkkeen vaikutukset alkavat hiipua, aivot siirtyvät yliaktiiviseen tilaan, mikä johtaa vaikeisiin ahdistuskohtauksiin. Tämä voi johtaa toimintakykyä heikentävään unettomuuteen ja emotionaaliseen epävakauteen.

Vakavien sivuvaikutusten takia monet käyttäjät yrittävät lopettaa bentsodiatsepiinien käytön, mutta kokevat sen vaikeaksi niiden riippuvuutta aiheuttavan luonteen vuoksi. Kun lääkeaineet poistuvat elimistöstä, käyttäjät voivat alkaa kärsiä lamaannuttavista ahdistuskohtauksista.

Ihmiset kääntyvät kannabidiolin (CBD) puoleen keinona lievittää vieroitusoireita vähentäessään bentsodiatsepiinien annoskokoja. Tavoitteena on lopettaa niiden käyttö kokonaan.

Tässä artikkelissa puhumme lisää siitä, kuinka ihmiset käyttävät CBD:tä keinona vieroittautua turvallisesti bentsodiatsepiineista kuten Xanorista. Kerromme myös lupaavista tällä saralla tehtävistä tutkimuksista ja siitä, mitä se tarkoittaa ahdistuslääkkeisiin koukkuun jääneille ihmisille.

Aloitetaan.

Xanor

Mitä bentsodiatsepiinit ovat?

Bentsodiatsepiinit ovat synteettisten ahdistuslääkkeiden luokka.

Tämän ryhmän lääkkeitä käytetään ahdistuneisuushäiriöiden (kuten sosiaalisen ahdistuneisuuden, yleistyneen ahdistuneisuushäiriön ja paniikkihäiriön) sekä unettomuuden hoitoon.

Joitakin suosituimmista tuotemerkeistä ovat Xanor, Diapam, Rivatril ja Lorazepam.

Xanor on niistä ylivoimaisesti yleisin. Viimeaikaiset raportit viittaavat siihen, että vastaava Xanax on kolmanneksi eniten määrätty lääke Yhdysvalloissa ja yksi 20 eniten katukaupassa myydystä reseptilääkkeestä maailmanlaajuisesti.

Valitettavasti kaikki bentsodiatsepiinit ovat erittäin riippuvuutta aiheuttavia ​​– ne aiheuttavat toleranssia ja riippuvuutta niinkin nopeasti kuin kahden viikon säännöllisellä käytöllä.

Luettelo bentsodiatsepiineista

 • Alpratsolaami (Xanor)
 • Klobatsaami (Onfi)
 • Klonatsepaami (Rivatril)
 • Kloratsepaatti (Tranxene)
 • Klooridiatsepoksidi (Risolid)
 • Diatsepaami (Diapam)
 • Loratsepaami (Ativan)
 • Oksatsepaami (Opamox)
 • Triatsolaami(Halcion)

Miten bentsodiatsepiinit toimivat

Nämä tehokkaat lääkkeet toimivat muuttamalla aivoissa olevia GABA-reseptoreita entistä vastaanottavaisemmiksi GABA:lle. GABA:n käyttötarkoituksena on stressin ja aivojen aktiivisuuden hallinta. Paras tapa kuvailla GABA:a on sanoa, että se toimii kuin aivojen jarrupoljin – se hidastaa meitä silloin, kun on syytä pysähtyä.

Kun GABA-aktiivisuus lisääntyy, se hidastaa neurotransmissiota aivoissa saaden meidät tuntemaan olomme rennoiksi. Tämä pysäyttää ahdistuskohtaukset niille sijoilleen ja rauhoittaa meitä tarpeeksi, jotta voimme nukahtaa.

Bentsodiatsepiinien ongelmat

1. Riippuvuus

Useimmat ihmiset alkavat ottaa Xanoria tai muita bentsodiatsepiineja osaamatta odottaa riippuvuuden syntyä. Lääkärit määräävät lääkkeitä käytettäväksi pieninä annoksina lyhyen aikaa, jotta ihmiset selviävät pahimman ahdistuneisuuden yli. Bentsodiatsepiineja määrätään myös unettomuusjaksojen hoitoon, sillä ne tarjoavat lyhytaikaista ​​helpotusta.

Ongelmana on se, että riippuvuuden syntyyn tarvitaan vain muutamia annoksia.

Jo muutaman päivän kuluttua keho alkaa vastustaa lääkkeen vaikutuksia. Tämä tapahtuu niin, että se muuttaa GABA-reseptoreita. Kun tämä muutos tapahtuu, käyttäjien on otettava suurempia annoksia lääkettä saadakseen samat tulokset.

Samaan aikaan myös luonnolliset GABA-tasot kärsivät. Keho ei voi tuottaa enemmän GABA:a korvatakseen syntyneen toleranssin, joten sen sijaan koemme huonosta GABA-toiminnasta johtuvia sivuvaikutuksia. Suurin sivuvaikutus tästä on juuri se, mitä lääkkeillä oli tarkoitus hoitaa – ahdistus.

Bentsodiatsepiiniriippuvuudelle on ominaista negatiivisten sivuvaikutusten alkaminen, kun lääkkeet alkavat hiipua elimistöstä. Tätä kutsutaan vieroittamiseksi.

Bentsodiatsepiineista vieroittautuminen on erittäin epämiellyttävää. Se aiheuttaa monenlaisia oireita, kuten:

 • Vaikeat ahdistus- ja paniikkikohtaukset
 • Unettomuus
 • Mielialahäiriöt
 • Lihasten vapina
 • Lihaskipu
 • Itsemurha-ajatukset
 • Pahoinvointi ja oksentelu
 • Hikoilu
 • Painonlasku
 • Kouristukset
 • Kuolema (vakavan bentsodiatsepiiniriippuvuuden kohdalla)

Kun ahdistuksen sivuvaikutukset alkavat ilmetä, ihmisten on vaikea vastustaa lääkitystä. Lääke on ainoa asia, joka pysäyttää oireet. Tämä on lähes ylitsepääsemättömältä tuntuva este, kun lääkettä yritetään ajaa alas.

Siksi useimmat ihmiset jatkavat lääkkeen ottamista sen negatiivisista sivuvaikutuksista huolimatta. Ahdistus on yksinkertaisesti aivan liian voimakasta ilman sitä.

2. Yliannostus

Bentsodiatsepiinit itsessään eivät yleensä aiheuta yliannostusta. Kuitenkin muihin lääkkeisiin kuten opiaattipohjaisiin kipulääkkeisiin tai alkoholiin yhdistettynä sekoitus voi olla erittäin vaarallinen.

Sekä Michael Jacksonilla että räppäri Lil Peepillä oli Xanaxia verenkierrossaan kuolemansa aikaan.

Käyttäjät ajattelevat voivansa välttää nämä ongelmat pysymällä pelkästään bentsodiatsepiineissa ja välttämällä opiaatteja tai alkoholia – mutta asia ei ole niin yksinkertainen.

Lääkärit eivät jatka lääkemääräysten kirjoittamista loputtomiin, ja vaikka he jatkaisivatkin, he eivät nosta annosta loputtomiin. Kun toleranssi kasvaa, käyttäjät joutuvat etsimään muita lähteitä saadakseen lääkettä riippuvuuden ruokkimiseksi.

Katukaupassa liikkuvia bentsodiatsepiineja ei kuitenkaan valmisteta aina hyvillä menetelmillä. Monet niistä sisältävät sekoituksen muita lääkkeitä, esimerkiksi fentanyyliä, joiden tarkoituksena on alentaa valmistuskustannuksia. Tämä on erittäin vaarallista ja aivan liian yleistä.

Vain yksi huono pilleri riittää siihen, että koet samanlaisen lopun kuin Lil Peep – joka kuoli otettuaan fentanyylillä terästettyä Xanaxia.

Jos edes Lil Peep ei onnistu saamaan puhtaita lääkkeitä, mikä saa sinut luulemaan, että suoriudut tästä itse paremmin?

Miten CBD voi auttaa jotakuta vieroittautumaan bentsodiatsepiineista?

Nyt, kun meillä on hyvä käsitys siitä, miten bentsodiatsepiinit toimivat ja mikä tekee niistä niin vaarallisia, voimme pureutua siihen, kuinka ihmiset käyttävät CBD:tä toipumisensa tukena.

Perusajatuksena on se, että CBD:tä voi käyttää asteittaiseen vieroittautumiseen bentsodiatsepiineista. Sitä mukaa kun bentsodiatsepiinien annosta alennetaan, CBD-annosta voi nostaa joidenkin sivuvaikutusten kompensoimiseksi.

Kun bentsodiatsepiinit on saatu kokonaan pois elimistöstä, keskitytään CBD:n käytön lopettamiseen – mikä on huomattavasti helpompaa.

Tämä toimii, sillä CBD:llä on samanlainen vaikutus GABA-reseptoreihin kuin bentsodiatsepiineilla – vain huomattavasti pienempi teho ja riippuvuuden riski.

CBD tarjoaa myös muita etuja potilaille, jotka kärsivät bentsodiatsepiinien vieroitusoireista:

 1. Antikonvulsiivinen – CBD lievittää lihasten vapinaa ja jännitystä, mikä auttaa vähentämään tätä bentsodiatsepiinivieroitukseen liittyvää epämiellyttävää sivuvaikutusta.
 2. Ahdistusta lievittävä – yksi CBD:n tärkeimmistä eduista on sen kyky vähentää ahdistuneisuutta, mikä on luonnollisesti ensisijainen bentsodiatsepiinien lopettamiseen liittyvä sivuvaikutus.
 3. Rauhoittava – CBD on lievästi rauhoittava aine, joka auttaa vähentämään Xanorin, Trazodonen tai Diapamin vieroitusoireisiin liittyviä unettomuusoireita.

Kuinka vieroittautua bentsodiatsepiineista CBD:n avulla

Bentsodiatsepiineista vieroittautuminen CBD:n avulla on suhteellisen yksinkertaista. Aloitat pienellä CBD-annoksella ja tavallisella bentsodiatsepiiniannoksella. Ajan mittaan bentsodiatsepiinien annosta vähennetään vähitellen, kun taas CBD-annosta nostetaan tasaisesti.

Lopulta bentsodiatsepiinit lopetetaan kokonaan. Kun tämä vaihe on saavutettu, CBD:tä vähennetään myös vähitellen, mikä on huomattavasti helpompaa ja turvallisempaa.

Vaihe 1: Keskustele lääkärisi kanssa

Kerro lääkärillesi suunnitelmistasi, ennen kuin lopetat lääkkeen käytön.

Sinun on keskusteltava suunnitelmasta hoitavan lääkärisi kanssa, vaikka hän ei hyväksyisikään sitä (monet lääkärit näyttävät mieluummin antavan potilaille lääkkeitä, jotta vältetään vieroitusoireet).

Viime kädessä oma terveytesi on kuitenkin sinun vastuullasi. Jos olet päättäväinen lääkärisi kanssa puhuessasi, hänen on autettava sinua vieroittautumaan lääkkeestä. Lääkäri antaa joitakin ohjeita suunnitelmaan liittyen ja myös vinkkejä siitä, miten pääset yli pahimmasta vaiheesta.

Useimmat lääkärit varaavat myös vastaanottoaikoja koko prosessin ajalle tarkkaillakseen, miten kehosi reagoi.

Vaihe 2: Laadi annostussuunnitelma

Tämä vaihe tulisi tehdä lääkärin tai muun pätevän ammattilaisen kanssa. Jotkut lääkärit ja luontaislääketieteen harjoittajat ovat erikoistuneet lääkeriippuvaisten vieroitushoitoon. Jos löydät yhden näistä asiantuntijoista, suosittelemme käyttämään heidän palveluitaan parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi.

Tässä on yksinkertainen annostussuunnitelma, joka antaa sinulle käsityksen siitä, miltä se voi näyttää:
Xanor-annos (päivittäin)CBD-annos (päivittäin)
Viikko 16 mg0 mg
Viikko 26 mg5 mg
Viikko 35 mg15 mg
Viikko 45 mg30 mg
Viikko 54 mg40 mg
Viikko 64 mg50 mg
Viikko 73 mg55 mg
Viikko 83 mg55 mg
Viikko 92 mg60 mg
Viikko 102 mg60 mg
Viikko 111 mg60 mg
Viikko 120 mg60 mg

Nämä annokset voivat vaihdella huomattavasti riippuen Xanorin tai muiden bentsodiatsepiinien päivittäisannoksesta ja siitä, kuinka kehosi reagoi CBD:hen. Jotkut ihmiset tarvitsevat voimakkaampia CBD-annoksia saadakseen tarvittavat vaikutukset; toiset puolestaan pienempiä annoksia.

Avain CBD:n käyttöön on aloittaa pienellä annoksella ja nostaa sitä vähitellen, kunnes saavutetaan halutut vaikutukset. Saatat joutua lisäämään annosta hieman, kun pienennät bentsodiatsepiiniannosta.

Vaihe 3: Tilaa CBD-tuotteesi

Ennen kuin aloitat vieroitusprosessin, varmista, että sinulla on riittävästi CBD:tä ainakin parin ensimmäisen viikon tarpeisiin. Suosittelemme, että valitset korkean pitoisuuden tuotteen – sen voi aina laimentaa pienempiin annoksiin, mutta korkean annoksen saavuttaminen voi olla vaikeaa alhaisen pitoisuuden tuotteilla.

Suosittelemme hankkimaan kunnollisen CBD-öljyn ja CBD-höyrystimen. Öljyt tarjoavat pitkäaikaisia ​​vaikutuksia, ja niitä voi ottaa sekä heti aamulla että iltapäivällä tai illalla.

Vapetus on hyvä täsmähoitoon aina silloin, kun vieroitusoireet alkavat ja sen avulla voi myös poistaa tavan popsia pillereitä aina ahdistuksen iskiessä.

Vinkkejä CBD:n käyttöön bentsodiatsepiiniriippuvuuden hoidossa

1. Pyydä apua lääketieteen ammattilaiselta ennen vieroitusprosessin aloittamista

On ensiarvoisen tärkeää, että pyydät neuvoa pätevältä lääkäriltä aina ennen lääkkeiden – kuten bentsodiatsepiinien – lopettamista.

Bentsodiatsepiinien vieroitusoireet voivat olla vaarallista – joissakin tapauksissa jopa kuolettavia.

Puhu lääkärisi kanssa ja käy seurantakäynneillä aina, kun pienennät bentsodiatsepiiniannosta, jotta lääkäri voi mitata elintoimintojasi säännöllisesti sekä arvioida yleistä hyvinvointiasi ja emotionaalista terveyttäsi.

2. Vieroittaudu bentsodiatsepiineista hitaasti

On parempi vieroittautua bentsodiatsepiineista hitaasti muutaman viikon kuluessa sen sijaan, että tekisi sen mahdollisimman nopeasti – tämä pätee erityisesti ihmisiin, jotka ovat käyttäneet bentsodiatsepiineja yli kuusi kuukautta.

Annoksen pienentäminen liian nopeasti lisää mahdollisuutta saada vaikeita paniikkikohtauksia, jotka voivat johtaa repsahdukseen. Sen sijaan tavoittele vieroittautumista pienentämällä annosta noin 25 % kahden viikon välein.

Hyvä suunnitelma on pienentää annosta noin 1 mg joka toinen tai kolmas viikko.

Tämä antaa keholle riittävästi aikaa säätää riippuvuus uuden annoksen tasolle. Kun keho on vakiintunut, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja aloittaa prosessin uudelleen.

3. Sitkeys on avain menestykseen

Bentsodiatsepiineista eroon pääseminen voi olla haasteellista jopa CBD:n avulla. Vaikka CBD voi helpottaa vieroitusoireita merkittävästi, se ei poista niitä.

On tärkeää pysyä sitkeänä myös sellaisina aikoina, joina vieroitusoireet käyvät erityisen haastaviksi. Muista, että epämukavuus poistuu lopulta kokonaan, mutta vain siinä tapauksessa, että kuljet tien loppuun saakka.

4. Käytä oikenlaisia CBD-tuotteita

Markkinoilla on paljon CBD-tuotteita, joista monet eivät riitä tähän käyttötarkoitukseen.

Etsi CBD-tuote, jolla on seuraavat ominaisuudet:

 • Täyden spektrin uute
 • Korkea pitoisuus (vähintään 33 mg/ml)
 • Orgaanista hamppua
 • Riippumattomasti testattu epäpuhtauksien puuttumisen todistamiseksi

Halvat, huonolaatuiset CBD-tuotteet saattavat olla tehottomia tai joissakin tapauksissa jopa pahentaa oireita. Tämä koskee erityisesti epäpuhtauksia kuten torjunta-aineita ja raskasmetalleja, jotka voivat aiheuttaa ahdistusta. Tämä on viimeinen asia, jonka haluat kokea käydessäsi läpi bentsodiatsepiinien vieroitusoireita.

Suosittelemme myös lämpimästi, että valitset täyden spektrin uutteen. Kannabinoidien, terpeenien ja muiden kannabiskasvin fytokemikaalien täysi yhdistelmä on hyödyllisempi kokonaisuus kuin eroteltu CBD [1].

5. Harkitse vapetusta

Suosittelemme harvoin kenellekään vapettamisen aloittamista, varsinkin jos henkilö ei ole jo ennestään tupakoitsija.

Tässä tapauksessa vapetus on kuitenkin erittäin hyödyllistä lääkkeiden käyttöön liittyvien tapojen muuttamisessa.

Itse vapetus voi auttaa käyttäjiä muuttamaan tapoja aivoissaan. Yleensä, kun bentsodiatsepiinien käyttäjät kokevat ahdistusta annosten välissä, he nappaavat uuden pillerin. Tämä muodostaa aivoissa toimintakuvioita, joita voi olla vaikea muuttaa.

Tämän tavan popsia pillereitä ahdistukseen voi kuitenkin korvata muutamalla henkäyksellä vapesta.

Et tietenkään halua minkäänlaista pakonomaista tai riippuvuutta aiheuttavaa toimintaa, myöskään vapetukseen liittyen – mutta bentsodiatsepiinien vieroitusprosessin aikana tästä voi olla korvaamatonta hyötyä.

Vapetus tarjoaa myös nopeita etuja – verrattuna varsinkin CBD-öljyihin tai kapseleihin, joiden kohdalla voi kestää jopa 45 minuuttia, ennen kuin niiden vaikutukset alkavat. Vapella samojen tulosten saaminen kestää vain 5–15 minuuttia.

Ahdistuskohtaukset ilmestyvät yleensä hyvin äkkiä, joten helpotusta on myös saatava nopeasti.

6. Käytä useita hoitomuotoja yhdessä

Kuten minkä tahansa monimutkaisen sairauden kohdalla, paras hoito on monipuolinen lähestymistapa yhden hoitomuodon sijaan. Vieroituskeskuksissa työskentelevillä lääkäreillä, jotka hoitavat riippuvuuksista kärsiviä potilaita, on käytössään erilaisia ​​tekniikoita. Sama koskee ihmisiä, jotka tekevät töitä korjatakseen riippuvuuksiaan kotona.

Yleisiä tekniikoita, joita ihmiset saattavat käyttää bentsodiatsepiinien vieroituksessa:

 • Tukiryhmät
 • Muut yrtit
 • Ravitsemuksellinen tuki
 • Muutokset ruokavaliossa
 • Yleisten lääkkeen käyttöön liittyvien yllykkeiden poistaminen
 • Uuden harrastuksen aloittaminen

Mitä tutkimukset kertovat

Yksi CBD:n eniten tutkituista eduista on sen ahdistusta lievittävä vaikutus.

Mielenkiintoista on se, että suuri osa CBD:n tämänkaltaisesta hyödystä johtuu sen toiminnasta itse bentsodiatsepiinireseptoreissa [2, 3].

Tämä tarkoittaa kahta asiaa:

 1. CBD:tä voidaan käyttää bentsodiatsepiinien korvaamiseen lääkkeestä vieroittautumisen apuna.
 2. CBD voi lisätä bentsodiatsepiinien vaikutuksia – minkä takia on tärkeää aloittaa pienellä annoksella ja kasvattaa sitä asteittain.

Vuonna 2019 julkaistussa retrospektiivisessä tutkimuksessa analysoitiin 146 lääketieteellistä marihuanaa saanutta potilasta, jotka ottivat myös bentsodiatsepiineja tutkimuksen alussa [4]. Kaksi kuukautta kestäneen tutkimuksen loppuun mennessä 30 % näistä potilaista ei enää ottanut bentsodiatsepiineja. Myöhemmässä seurannassa kuuden kuukauden kuluttua havaittiin, että 45 % tutkimukseen osallistuneista potilaista oli lopettanut bentsodiatsepiinien käytön kokonaan.

Avainasiat: Vieroittautuminen bentsodiatsepiineista CBD:n avulla

Bentsodiatsepiinit aiheuttavat merkittävän ongelman ympäri maailmaa. Lyhyellä aikavälillä nämä lääkkeet ovat erittäin hyödyllisiä vakavan ahdistuneisuuden ja paniikkihäiriöiden poistamiseksi. Pitkäaikainen käyttö voi kuitenkin johtaa riippuvuuteen. Lääkkeen lopettaminen mistä tahansa syystä aiheuttaa vieroitusoireita, jotka voivat olla suorastaan hirvittäviä.

CBD on hyödyllinen lisä toipumisprosessin tukemiseen. Sillä on samanlainen vaikutus kuin bentsodiatsepiinilääkkeillä, mikä auttaa lievittämään vieroitusoireita. Lisäksi CBD-uutteilla on myös muita etuja, joita voidaan käyttää tekemään vieroitusprosessista miellyttävämpi – tämä parantaa onnistumisen mahdollisuuksia.

Tietenkin, kun lähdetään yrittämään jotakin tällaista, on ensiarvoisen tärkeää ottaa ensin yhteyttä lääkäriin. Lääkärisi tulee olla tietoinen aikomuksestasi lopettaa lääkitys, ja hän auttaa laatimaan vieroitussuunnitelman – bentsodiatsepiiniannoksia pienennetään vähitellen ja CBD-annosta nostetaan samalla.

Tämä tutkimus oli retrospektiivinen, ja siinä tarkasteltiin bentsodiatsepiinin käytön ja kannabiksen käytön välistä suhdetta. Alkuperäisessä tutkimuksessa ei tarkasteltu bentsodiatsepiineista vieroittautumista kannabiksen tai erityisesti CBD:n avulla. Tulokset ovat todennäköisesti paljon huomattavampia, jos tarkoituksena on päästä eroon bentsodiatsepiineista.

Lähteet

 1. Hollister, L. E. (1974). Structure-activity relationships in man of cannabis constituents, and homologs and metabolites of Δ9-tetrahydrocannabinol. Pharmacology, 11(1), 3-11.
 2. Sethi, B. B., Trivedi, J. K., Kumar, P., Gulati, A., Agarwal, A. K., & Sethi, N. (1986). Antianxiety effect of cannabis: involvement of central benzodiazepine receptors. Biological psychiatry, 21(1), 3-10.
 3. Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F. L., Martin-Santos, R., … & Filho, A. S. (2011). Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. Journal of Psychopharmacology, 25(1), 121-130.
 4. Purcell, C., Davis, A., Moolman, N., & Taylor, S. M. (2019). Reduction of Benzodiazepine Use in Patients Prescribed Medical Cannabis. Cannabis and Cannabinoid Research.

Vimeisimmät CBD-artikkelit

Vimeisimmät CBD-artikkelit