Scroll to top
Evidence based

Vad är broad spektrum CBD-olja?

Vad har brett spektrum extrakt att göra med CBD? Hur skiljer det sig från andra metoder? I den här artikeln går vi in på djupet för att besvara dina frågor.

Article By
Justin Cooke ,

Du kanske har märkt att vissa CBD-produkter är märkta som fullspektrum eller CBD-isolat.

Det finns emellertid en mindre känd CBD-produkt – brett spektrum-extrakt.

Brett spektrum-extrakt innehåller alla de fytokemikalier som finns i cannabis förutom THC.

Varför säljer företag produkter med brett spektrum? Hur skiljer sig de från fullspektrum-CBD eller CBD-isolat? Vad är fördelarna?

I den här artikeln kommer vi att besvara dessa och även andra frågor kring brett spektrum-CBD för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut när du köper CBD-produkter.

Vad är ett brett spektrum CBD-extrakt?

Även om de flesta enbart är bekanta med CBD och THC innehåller cannabisväxter tusentals fytokemikalier. Dessa inkluderar mindre cannabinoider som CBG och CBN, liksom terpener, flavonoider, fettsyror, mineraler och många andra naturliga föreningar.

Brett spektrum-CBD-extrakt innehåller alla dessa naturliga komponenter av cannabisplantan förutom THC.

Viktiga punkter: Vad är brett spektrum-CBD och när ska du använda det?

Cannabinoider är en klass av kemikalier som finns i hampa- och marijuanaväxter som interagerar med vårt endocannabinoida system.

Brett spektrum-extrakt innehåller CBD samt alla cannabinoider, terpener och andra fytokemikalier (växtkemikalier) som finns i cannabisplantan, förutom THC.

På grund av det är produkten idealisk för personer som helt vill undvika THC, samtidigt som de kan dra nytta av alla hälsofördelar som finns i hela cannabisplantan.

Brett spektrum, fullspektrum och CBD-isolat

Brett spektrum CBD-extrakt är en relativt ny typ av CBD-formula. I jämförelse är de två andra typerna av CBD mycket vanligare – fullspektrum-CBD och CBD-isolat.

Isolat innehåller 99 % ren CBD, medan ett fullspektrum-extrakt inkluderar CBD tillsammans med det kompletta utbudet av cannabinoider, terpener och andra naturliga komponenter från cannabisplantan.

I denna mening är den enda skillnaden mellan brett spektrum och fullspektrum-CBD att den senare innehåller en icke-psykoaktiv mängd (0,3 % eller mindre) av THC tillsammans med samma cannabisfytokemikalier som den förra.

Tillverkning av brett spektrum-extrakt

Brett spektrum-extrakter tillverkas på samma sätt som fullspektrum-extrakt, men med ett ytterligare steg.

Först behandlas rå hampa med ett lösningsmedel. Även om många lösningsmedel kan användas är den mest använda metoden CO2 – koldioxid. Den här rena, säkra extraheringsmetoden skapar en fullspektrum-hampaolja som är rik på CBD och innehåller alla andra beståndsdelar av cannabis.

Därefter används en vanlig kemiteknik som kallas kromatografi för att separera THC från resten av blandningen, vilket gör att alla andra fytokemikalier kan stanna kvar i hampaoljan.

På så sätt skapar tillverkare ett THC-fritt extrakt som fortfarande innehåller CBD och det breda utbudet av cannabinoider, terpener och andra ingredienser i cannabis.

Då kommer vi in i dålig praxis

Som att ta ett CBD-isolat och lägga till terpener i formeln och sedan märka det som ett fullspektrum – Låt dig inte luras – Detta är INTE ett fullspektrumsextrakt och klassificerar bara knappast som ett bredspektrumsextrakt, i bästa fall.

Det enda sättet att särskilja dessa extrakt är genom att titta på certifikatet för analys utförd av tredjepartslaboratorier.

Om du undrar varför vi alltid rekommenderar kunder att be om dessa tester är detta en stor anledning. Det är alldeles för lätt att vilseleda människor att tro att de köper fullspektrumprodukter när de faktiskt köper ett förhärdat CBD-isolat och tar ut lite mer för det.

När man ska använda brett spektrum-extrakt

Brett spektrum-extrakt är idealiskt för personer som helt vill undvika användning av THC. Även om mängderna THC som finns i fullspektrum-produkter är små (0,3 % eller mindre), kan de fortfarande vara problematiska i två fall.

Det första fallet är individer som drogtestas för THC. Inom vissa yrken i Sverige måste anställda genomgå THC-test för att verifiera att de inte använder marijuana. I detta exempel kan en fullspektrum-produkt ibland ge ett positivt test.

Att använda ett brett spektrum-extrakt kan därför tillåta dig behålla fördelarna med fullspektrum-CBD, samtidigt som det inte ger utslag på THC-drogtester.

Det andra fallet är individer som är extremt känsliga för effekterna av THC. Även om 0,3 % är en liten mängd, är det fortfarande möjligt för vissa människor att känna av effekterna vid användning av fullspektrum CBD-produkter, särskilt vid större doser.

Det här fallet kommer ett brett spektrum-extrakt att säkerställa att du inte upplever några psykoaktiva effekter, samtidigt som du behåller alla häslofördelar från alla de andra fyrtokemikalierna i cannabis.

När brett spektrum-extrakt ska undvikas

För majoriteten av människor är det bättre att välja ett fullspektrumsextrakt. Även om de nästan är identiska med brett spektrum-produkter har de en något bättre effekt tack vare förekomsten av THC.

THC är en fördelaktig cannabinoid som delar många effekter med CBD och den orsakar inte psykoaktiva effekter när den är förekommer i små mängder (0,3 % eller mindre).

Ännu viktigare är att THC bidrar till entourage effekten — den förbättrade effektiviteten av cannabis-extrakt från hela växten jämfört med isolerade cannabinoider.

På grund av denna effekt har extrakt som innehåller alla naturliga komponenter av cannabis en starkare potens än de som inte gör det. Därför är ett fullspektrumsextrakt lite mer effektivt än ett med brett spektrum, eftersom det innehåller små mängder med THC.

Jämförelse av labbtester

De flesta företag informerar dig gällande om deras produkt är fullspektrum, brett spektrum eller ett isolat. Det finns dock ett mer effektivt och konkret sätt att bekräfta att du köper ett brett spektrum-extrakt på – tredje parts-laboratorietester.

Alla ansedda CBD-märken publicerar resultaten från dessa självständiga tredje parts-tester på sin hemsida, vilket låter kunder verifiera att deras produkter innehåller det som företaget påstår.

Om du vill köpa ett extrakt med brett spektrum-CBD ska du leta efter två saker. Först bör du säkerställa att produkten inte bara innehåller CBD, men även små mängder bi-cannabinoider, som CBC, CBN, CBG och CBDA.

För det andra, leta efter raden med THC och se till att det står ND eller 0. Observera att vissa laboratorier separerar THC i separata typer såsom THCA, exo-THC, Δ8-THC, Δ9-THC och THCV. Det bör stå ND eller 0 på alla dessa.

Sammanfattning: Ska jag använda CBD-produkter med brett spektrum?

Som vi har beskrivit ovan finns det bara två tillfällen då en CBD-produkt med brett spektrum bör användas istället för ett med fullspektrum.

  • Du måste klara ett THC-drogtest (marijuana)
  • Du är en person som är mycket känslig för THC

Om du inte ligger i en av dessa två kategorier rekommenderar vi starkt att du väljer en fullspektrum CBD-produkt istället.

Trots att kostnaden av brett spektrum- och fullspektrumsextrakt är identiska har en fullspektrum-produkt en marginellt högre effektivitet tack vare närvaron av THC.

Vidare läsning

Vidare läsning