Scroll to top
Evidence based

Hur tredjeparts-tester av CBD fungerar och varför dessa är viktiga

Du kanske har sett CBD-företag som pratar om tester från en tredje part. Vad betyder det? Hur fungerar det? Varför är det viktigt?

Article By
Justin Cooke ,

Tester av en tredje part för CBD-produkter finns för att bevisa att det som företaget påstår är sant.

CBD-branschen är oreglerad, vilket resulterar i oetiska CBD-tillverkare som överdriver eller ljuger om CBD-innehållet i sina produkter. Andra företag säljer produkter som kan ha förorenats med tungmetaller, bekämpningsmedel eller andra skadliga ingredienser.

CBD-branschen är oreglerad, vilket resulterar i oetiska CBD-tillverkare som överdriver eller ljuger om CBD-innehållet i sina produkter. Andra företag säljer produkter som kan ha förorenats med tungmetaller, bekämpningsmedel eller andra skadliga ingredienser.

Att hitta CBD-produkter av god kvalitet är lite av en utmaning, även för de mest informerade kunderna.

Det är här tredjeparts-tester kommer in i bilden.

En CBD tillverkare skickar ett urval av deras produkt till ett separat testföretag. Detta företag kommer att utföra sina egna tester och förse tillverkaren med resultaten.

Processen ökar förtroendet för en CBD-tillverkare eftersom det är mindre troligt att en tredje part skulle ljuga på sina laboratorietester. Många av dessa företag är högt ansedda inom branschen och har ett rykte att upprätthålla genom att tillhandahålla konsekventa och exakta tester.

I den här artikeln diskuterar vi hur tredjeparts-tester fungerar, vad det är som testas och vi diskuterar även några av fördelarna och nackdelarna med metoden.

Vikten av oberoende (tredjepart) labtester

Hela syftet med tredjeparts- eller oberoende laboratorietester är att tillhandahålla en opartisk analys av CBD-produkter. Dessa tester används för att indikera kvaliteten, renheten och styrkan i ett CBD-prov.

Tester av tredje part är oerhört viktiga på dagens marknad.

Hela CBD-marknaden är fortfarande oreglerad i dagsläget och det gör det lätt för företagen att ljuga om kvaliteten eller styrkan på sina produkter. Vissa företag gör det för att få ut mer vinst genom att köpa hampa av låg kvalitet som till och med kan vara förorenad. Andra företag överdriver deras cannabinoidprofiler för att öka försäljningen.

Det kan vara svårt att skilja företag med stark integritet och en bra produkt från ormoljorna.

Alla bra tillverkare vet att en bransch som är full av bedragare och falsk reklam inte kommer att hjälpa dem på lång sikt. Om det får fortsätta kan regeringarna besluta sig för att gå in och göra processer väsentligt svårare för dem i framtiden.

Det är därför många tillverkare betalar själva för att få sina produkter testade av ett oberoende labb. Företagen publicerar sedan labbresultaten för varje parti för att offentligt visa att det som står på flaskan faktiskt överensstämmer med innehållet.

Det är en stark indikator på integritet. Företag som inte testar sina produkter får inte några problem med tillsynsmyndigheterna, men det är inte ett bra tecken på en stark företagsintegritet.

Istället får detta oss att undra – ”Vad är det som måste gömmas?”

Om du inte hittar tredjeparts-tester publicerade på ett företags webbplats bör du leta vidare efter ett annat företag.

Vad testar tredjeparts-testföretag för?

Det finns ett antal olika saker som ett tredjeparts-laboratorium kan testa för. Varje test måste undersökas individuellt och kommer att ha olika kostnader för att köra testet.

Här är de vanligaste testerna som utförs av tredjeparts-laboratorier på CBD-produkter:

1. Cannabinoidprofiler

Det vanligaste testet som utförs av ett tredjeparts-laboratorium är att testa för cannabinoidprofiler.

Med hjälp av specialiserade testtekniker som högupplösande vätskekromatografi (HPLC) kan koncentrationen av cannabinoider, inklusive CBD, THC, CBC, CBG, CBN och andra kvantifieras. Det används för att bekräfta att mängden CBD som anges på flaskan är korrekt.

Cannabinoidprofilerna är också viktiga för att verifiera att THC-innehållet är som annonserat. Om THC-nivåerna är för höga kan produkten bli psykoaktiv. Det är oönskat och kan vara farligt om köparen inte förväntar sig att bli påverkad av sina CBD-produkter. Det kan resultera i stora böter eller ett fängelsestraff om användaren blir påkommen med att ha kört bil eller maskiner under psykoaktiv påverkan av THC – även om det var oavsiktligt.

2. Terpenprofiler

Terpener är små, flyktiga föreningar som finns rikligt i växtvärlden. Dessa föreningar är ansvariga för cannabisväxtens karakteristiska lukt, liksom många andra växter inklusive citroner, apelsiner, rosor, te och tallar.

Många terapeutiska fördelar med cannabisplantan är beroende av terpenerna i växten. Vissa förbättrar absorptionen av andra cannabinoider som CBD, medan andra erbjuder sina egna terapeutiska fördelar för de muskelavslappnande, lugnande, stimulerande eller illamåendehämmande effekterna av CBD-produkter.

Terpener kommer i regel bara visa sig i CBD-produkter som är tillverkade av fullspektrumsextrakt, eftersom att de måste avlägsnas under tillverkningsprocessen för CBD-isolat.

Därför kommer endast företag som säljer CBD-produkter framtagna av fullspektrumsextrakt att få terpeninnehållet testat av tredje parts-laboratorier. Även bland dessa företag är det sällsynt att testa för terpener.

(Ett typiskt kromatografi-test för terpener)

3. Tungmetaller

Cannabis är en bioackumulator – vilket innebär att den har förmågan att dra näringsämnen ur jorden och koncentrera dem i sina stjälkar och löv.

Tyvärr betyder det att plantan även koncentrerar skadliga föreningar från jorden, såsom tungmetaller. Vid konsumtion kan dessa föreningar orsaka inflammation samt förstörelse av cellstrukturer i kroppen och bör således undvikas till varje pris.

Eftersom markföroreningar blir allt vanligare är det därför mycket viktigt att vara försiktig med tungmetallförorening i växtbaserade kosttillskott – särskilt hos bioackumulatorer som cannabis.

De flesta testanläggningar kommer testa efter förekomsten av följande tungmetaller:

  • Arsenik
  • Bly
  • Kvicksilver
  • Kadmium

4. Organiska lösningsmedel

Tester för organiska lösningsmedel blir allt mindre populärt idag eftersom de flesta CBD-tillverkare inte längre använder lösningsmedel för att extrahera cannabinoiderna från hampaplantan.

Nyare tekniker, som superkritisk CO2, är mycket säkrare än lösningsmedelsbaserade extraktioner eftersom det inte kräver användning av giftiga lösningsmedel för att uppnå en effektiv extraktion.

Trots det kommer många tredjeparts-laboratorier att testa för förekomsten av organiska lösningsmedel för att se till att produkterna är fria från dessa skadliga föreningar.

(Observera att det här testet visar att inga lösningsmedel fanns i detta prov)

5. Biologiska föroreningar

Den sista punkten som en tredje part kommer att testa för är biologiska föroreningar.

Detta inkluderar mögel, svamp, parasiter och bakterier som kan ha smittat växtmaterialet. Om förorenad hampa går igenom extraktionsprocessen kommer slutprodukten att vara förorenad.

Biologiska föroreningar kan utlösa allergiska reaktioner eller orsaka direkt skada för användaren. Det är mycket viktigt att alla CBD-produkter som du konsumerar är fria från dessa föroreningar.

Hur fungerar tredjeparts-tester?

Tester av CBD-produkter kan göras på flera olika sätt och det finns inga officiella regler som definierar hur företag måste testa produkterna.

Med det sagt är industristandarden HPLC (högupplösande vätskekromatografi) på grund av dess kostnadseffektivitet och höga precision.

1. HPLC-test (högupplösande vätskekromatografi)

HPLC är standardmetoden som används för att testa koncentrationen av cannabinoider i cannabisplantan.

Så här fungerar det;

Ett litet prov löses upp i ett lösningsmedel (vanligtvis etanol).

När det är upplöst placeras det i ett långt, smalt rör och trycket ökas. Det medför att alla enskilda föreningar separeras i enlighet med deras vikt. Tyngre molekyler sjunker, medan lättare föreningar flyter.

I slutet av röret finns ett litet utloppshål för föreningarna att komma ut och en UV-ljusdetektor.

Tätheten av föreningarna som lämnar röret mäts i enlighet med deras densitet, mätt genom förmågan att absorbera UV-ljus. THC och CBD har olika densiteter och kommer därför att lämna rörets utlopp vid olika tidpunkter.

Mängderna mäts allt eftersom de olika föreningarna lämnar röret.

Genom att jämföra mängden av varje densitet som lämnar röret med de kända densiteterna hos de olika cannabinoiderna, kan vi få exakta koncentrationer av var och en.

2. PCR-test (Polymeraskedjereaktion)

PCR är ett snabbt och billigt testalternativ som i första hand används för att testa för biologisk förorening.

Denna typ av test analyserar DNA-kedjor i ett prov och matchar det med kända DNA-sekvenser av bakterier, svamp och eukaryota bakterier.

Beroende på vilken art som visas och i vilka mängder kan laboratorier från tredje part ge information om hur förorenat ett prov kan vara.

3. MS-testning (Masspektrometri)

Masspektrometri utförs genom att man först joniserar ett testprov. När joniseringen är fullständig passerar provet genom elektromagnetiska fält. Det separerar enskilda komponenter och ritar upp dem på ett diagram. Genom att jämföra var varje förening faller på ett diagram med de kända massorna går det att identifiera de enskilda föreningarna i provet.

MS-testning används främst för att identifiera förekomsten av tungmetallföroreningar, men kan även användas för att identifiera cannabinoidprofiler.

4. NMR-testning (Kärnmagnetisk resonansspektroskopi)

Prover placeras i ett magnetfält och blir bombarderade med radiovågor. Förändringar i magnetfälten kan sedan användas för att bestämma olika föreningar i varje prov.

Dessa tester är mycket snabbare än HPLC och kräver färre lösningsmedel för att fungera – vilket även gör testerna betydligt billigare. Tyvärr är NMR inte alls lika noggrant som HPLC.

Hur mycket kostar tredje parts-tester?

Cannabis-tester kan variera avsevärt beroende på laboratoriet, vilken typ av test som tillämpas och hur många test som utförs.

De flesta företag tar omkring 475 kronor per individuellt test av ett prov.

För mer omfattande tester, som involverar flera olika typer av tester, kan prispaket sträcka sig från 1000 till 3000 kronor.

Tredje parts-testers låga kostnad gör det ganska rimligt för företag att använda oberoende tester på varje parti med produkter som de säljer.

Trots kostnadseffektiviteten av cannabis-tester väljer ett chockerande antal företag att avstå från detta steg.

Varför du bara bör köpa CBD från företag som tillhandahåller offentliga tredjeparts-testresultat

Tredjeparts-tester krävs inte för att ett företag ska få lov att sälja sina produkter. Trots det väljer ändå de flesta bästa CBD-tillverkarna att ta detta steg. Detta är ett utmärkt tecken på företagets integritet.

Vem som helst kan köpa billiga hampaoljor och sätta en attraktiv etikett på dem. De kan sedan påstå att det innehåller vilka cannabinoidprofiler de vill. Ingen kommer att följa upp dessa påståenden.

Tyvärr innebär det att det finns många dåliga CBD-oljor på marknaden. Företag säljer oljor med låga CBD-nivåer som ”hög styrka” eller oljor som är förorenade med mögel, bakterier, bekämpningsmedel eller tungmetaller – som faktiskt kan vara skadliga för din hälsa.

Om en tillverkare gör allt för att skapa toppklassiga produkter är oberoende laboratorietester det enda sättet att verkligen bevisa det på och skilja sig från oetiska tillverkare genom.

Dessa företag testar för bekämpningsmedel, lösningsmedel, cannabinoidprofiler, terpenprofiler och kontaminering av tungmetaller.

I en bransch där CBD förblir oreglerad rekommenderar vi starkt att du bara köper från företag som aktivt testar sina produkter genom oberoende laboratorier.

Vidare läsning

Vidare läsning