Scroll to top
Evidence based

Hur du pratar med din doktor om CBD

Intresserad av att använda CBD för att hantera dina symtom? Lär dig hur du talar med din läkare om användning av CBD – och varför de kanske inte ger dig en klarsignal att börja.

Article By
Justin Cooke ,

Om du läser den här artikeln har du säkert hört talas om alla fantastiska fördelar med CBD.

Visst, CBD har visat sig mycket lovande för ett brett spektrum med medicinska tillstånd och symtom – det kan vi definitivt bekräfta.

Med detta sagt är det klokt att diskutera dina planer på att använda CBD med din läkare innan du blint hoppar på den nya trenden.

Det finns många anledningar till varför man vill börja med CBD. Många väljer tillskottet istället för beroendeframkallande smärtstillande medel eller ångestdämpande mediciner. Andra använder CBD eftersom de föredrar naturliga ingredienser i stället för syntetiska läkemedel.

Oavsett vad din motivation är för att ta CBD bör du veta hur du först diskuterar det med din läkare.

Här kommer vi att ge några tips för hur du kan prata med din läkare om att använda CBD för ditt tillstånd. Vi behandlar även några av de vanligaste anledningarna till varför din läkare kanske inte går med på det.

Låt oss sätta igång.

Vilka åkommor används CBD för?

Cannabidiol (CBD) har många fördelar. Föreningen arbetar genom en komplex uppsättning receptorer som kallas endocannabinoid-systemet och som finns hos alla däggdjur.

Systemet består av mycket små receptorer som är belägna i våra celler med uppgiften att reglera kroppens balans – så kallad homeostas.

Homeostas är livsviktigt. Alla våra kroppssystem är beroende av en noggrann balans för att hålla oss levande och friska. Om något hamnar i obalans kommer det till slut att leda till sjukdomar.

CBD har även vissa egna specifika effekter som inkluderar:

 • Antiinflammatoriskt
 • Milt aptitsänkande
 • Stressänkande
 • Adaptogen
 • Milt lugnande
 • Anti-illamående

Människor använder CBD för att få lindring från en rad olika besvär, från inflammation till sömnlöshet.

Åkommor som CBD används för:

 • Akne
 • Beroende
 • Alzheimers sjukdom
 • Ångest
 • Artrit
 • Astma
 • Cancer
 • Depression
 • Diabetes
 • Epilepsi
 • Fibromyalgi
 • Inflammatorisk tarmsjudom
 • Sömnlöshet
 • Åksjuka
 • Multipel skleros
 • Smärta
 • PTSD

Läs mer om specifika medicinska tillstånd som svarar på CBD

Inledningsvis om att använda CBD istället för smärtstillande receptläkemedel

Att leva med kronisk smärta är utmanande, särskilt eftersom myndigheten Center for Disease Control (CDC) nyligen ändrade sina officiella doseringsrekommendationer för opioida smärtstillande medel.

Förändringen genomfördes av goda skäl – opiatberoende är både vanligt och otroligt försvagande, särskilt för långsiktiga patienter.

CBD utlovas att vara ett nytt och förbättrat alternativ för personer med kronisk smärta. Det är inte beroendeframkallande och har sin egen uppsättning smärtstillande och antiinflammatoriska effekter. Några av effekterna verkar genom samma mekanismer som opioida smärtstillande medel – de verkar agonistiskt på opioidreceptorer (aktivering) [1].

Det slutar inte där. CBD aktiverar även vanilloid-receptorerna [2] (TRPV1) som också är involverade i smärtöverföring. Den kombinerade interaktionen på dessa smärtöverföringsvägar minskar signalen som når hjärnan signifikant, vilket reducerar intensiteten av den smärta som vi uppfattar i hjärnan.

Utöver att vara direkt smärthämmande är CBD välkänt för sina kraftfulla antiinflammatoriska effekter. Kronisk inflammation är en av de viktigaste drivkrafterna för smärta, vilket gör CBD effektivt för att ta itu med långvarig smärta. Detta är något som receptbelagda opioider inte erbjuder.

Den viktigaste punkten i allt detta är att CBD är ett effektivt smärtstillande medel utan de negativa följderna. CBD är mycket säkrare än opioida smärtstillande medel som är den främsta orsaken till dödsfall orsakade av överdoser runt om i världen [3]. CBD saknar opioidernas beroendeframkallande potential, är inte psykoaktivt och leder inte till överdosering, även vid mycket höga doser [4].

Tips: Att prata med din doktor om CBD

Så du har bestämt dig för att du vill prova CBD – vad gör du nu?

Vi rekommenderar starkt att du talar med din läkare innan du använder CBD, speciellt om ditt mål är att behandla ett existerande medicinskt tillstånd.

Det är viktigt att du pratar med din läkare innan du börjar ta tillskottet, för att försäkra dig om att det inte finns någon bra anledning till att undvika det (mer om detta senare).

De flesta läkare är inte pålästa om endocannabinoidsystemet eller cannabinoider, eftersom det inte är en del av den konventionella formen av medicin som lärs ut på läkarutbildningar.

Det bästa sättet att ta reda på om din läkare kommer att ge dig en rekommendation eller inte är att ta upp det vid nästa möte.

I slutändan är din hälsa ditt ansvar, så var inte rädd för att fråga efter vad du vill – även om du tror att din doktor inte kommer att vara särskilt pigg på att byta ut dina mediciner mot något som CBD.

1. Kontrollera CBD:s lagliga status i ditt land

Se till att du förstår lagarna i ditt land innan du pratar med doktorn.

Reglerna för CBD kan variera från land till land. Till och med i USA kan olika stater ha lagar som skiljer sig otroligt mycket åt från varandra.

Beroende på de lokala lagarna kan det finnas medicinska program tillgängliga, där du behöver ett utskrivet recept eller läkarrekommendation för att köpa och använda CBD-produkter.

Andra länder, som till exempel USA och Kanada, anser att CBD är ett näringstillskott. I dessa länder kan du köpa CBD från lokala butiker eller online utan att behöva ett recept.

Kontrollera alltid de lokala lagarna innan du köper CBD.

2. Förbered dig inför mötet

Läkare har mycket att göra och har inte tid för en lång diskussion kring din önskan att prova CBD.

För att spara tid, skriv ner anteckningar om dina symtom och undersök hur CBD kan användas för att lindra dem. Det kommer att visa din läkare att du menar allvar och att du har gjort din efterforskning.

Skriv ner eventuella frågor som du kanske har på förhand, så att du kan vara beredd när du möter läkaren.

Dessutom är det användbart att veta vad den allmänna dosen av CBD skulle vara för din kroppsvikt. Generellt är den vanligaste dosen för terapeutiska effekter av CBD omkring 50 mg till 100 mg per dag. Det kan dock variera mycket från en person till en annan.

Läs mer om hur du beräknar CBD-doser baserat på din vikt och önskad effektstyrka

3. Tveka inte att få en andra åsikt

Vissa läkare håller sig inte uppdaterade med nutida forskning. Även de som gör det kan omöjligt läsa all ny forskning som publiceras.

Om din läkare inte vet tillräckligt om CBD för att ge en rekommendation, eller inte är öppen för att prata om det, kanske du vill hitta en annan läkare för att få en andra åsikt. Det ligger inget fel i det.

Även läkare tar ofta hjälp av en andra åsikt från annan vårdpersonal för vissa av deras patienter. Ingen kan veta allt, så du borde kunna be om en andra åsikt när du vill jämföra resultat.

4. Glöm stigmat

I årtionden har det funnits ett negativt stigma runt medicinsk cannabis, med CBD inkluderat.

Människor associerar växten med psykoaktiva effekter – även om CBD inte har några.

Under senare år har dock information om CBD blivit mer allmänt tillgänglig.

Nu förstår de flesta skillnaderna mellan att använda CBD medicinskt och för de berusande effekterna av THC. Om du tycker att du borde prova CBD, tvivla därför inte på att ta upp det med din doktor.

5. Hitta en läkare som är bekant med medicinsk cannabis

Det finns läkare runt om i världen som är välutbildade om cannabis. Det finns massor av forskning om föreningens användningsområden för att behandla alla olika typer av medicinska tillstånd. Majoriteten av dessa studier har ett antal läkare bakom sig som övervakar studien.

Många läkare som är involverade i denna forskning driver även kliniker. Du kan vanligtvis hitta dessa läkare genom några enkla Google-sökningar eller genom att kontakta ett lokalt företag som specialiserar sig på att ansluta läkare till patienter.

Varför din läkare kanske inte godkänner CBD-användning

Det finns några tillfällen då en läkare inte godtar CBD för medicinska skäl. 

Trots att CBD har en hög säkerhetsnivå, är nästan omöjligt att överdosera på och inte är fysiskt beroendeframkallande finns det några tillfällen då det inte bör användas.

Negativa läkemedelsinteraktioner

Den främsta anledningen till varför din läkare kanske inte godtar användning av CBD beror på risken för interaktion med någon av dina andra mediciner.

CBD kan interagera negativt med andra läkemedel på några sätt:

 1. Agonistiska interaktioner (potentiering) – denna interaktion innebär att CBD producerar liknande effekter som medicinen du redan tar, vilket gör att de totala effekterna blir för starka.
 2. Agonistiska interaktioner (potentiering) – denna interaktion innebär att CBD producerar liknande effekter som medicinen du redan tar, vilket gör att de totala effekterna blir för starka.
 3. CYP450 levermetabolism – alla droger metaboliseras i levern genom specifika enzymer. Om CBD delar för många av samma enzymer som ett annat läkemedel kan det hindra drogens nedbrytning. Det kan orsaka uppbyggnad i blodet och ibland till farliga nivåer.

Läkemedelsklasser som kan interagera negativt med CBD:

LäkemedelsklassAntagonistisk Interaktion (Sänker effekter)Agonistic Interaktion (Ökar effekter)
Levermetabolism
(Långsammare metabolism)
Bedövningsmedel (Smärtstillande) 
Angiotensin II-blockerare 
Antibiotika 
Antidepressiva
Antiepileptika  
Bensodiazepiner 
Betablockerare 
Kalciumkanalblockerare 
HMG CoA reduktashämmare  
HIV-antivirala medel 
Immunsuppressiva  
NSAIDs 

Kärnbudskap: Att prata med din doktor om CBD

CBD är ett populärt naturligt tillskott för att lindra ett brett spektrum av symtom och medicinska störningar. Det är särskilt användbart för allt som medför smärta, inflammation, hyperaktivitet i nervsystemet och immunproblem.

Många människor kan ha goda belägg för att använda CBD för att hantera sina symptom istället för beroendeframkallande eller farliga läkemedel. Men innan du använder CBD för något medicinskt tillstånd är det viktigt att du först talar med din läkare.

Vi rekommenderar att du först tar dig tid att läsa på om hur du pratar om CBD med din läkare och förstår varför de kanske motsätter sig att du använder CBD tillsammans med eller istället för receptbelagda läkemedel.

Har du haft en diskussion med din läkare om användning av CBD? Finns det något som vi har missat på den här listan? Lämna dina kommentarer nedan.

Referenser

 1. Kathmann, M., Flau, K., Redmer, A., Tränkle, C., & Schlicker, E. (2006). Cannabidiol är en allosterisk modulator vid mu- och delta-opioidreceptorer. Naunyn-Schmiedeberg’s archives of pharmacology, 372 (5), 354-361.
 2. Iannotti, FA, Hill, CL, Leo, A., Alhusaini, A., Soubrane, C., Mazzarella, E., … & Stephens, GJ (2014). Nonpsykotropa kannabinoider, cannabidivarin (CBDV) och cannabidiol (CBD), aktiverar och desensibiliserar transienta receptorpotential vanilloid 1 (TRPV1) kanaler in vitro: potential för behandling av neuronal hyperexcitabilitet. ACS chemical Neuroscience, 5 (11), 1131-1141.
 3. Calcaterra, S., Glanz, J., & Binswanger, IA (2013). Nationella trender i läkemedelsrelaterad opioidrelaterad överdosdödlighet jämfört med andra substansrelaterade överdosdöd: 1999-2009. Drug and Alcohol Dependence, 131 (3), 263-270.
 4. Johnson, JR, Burnell-Nugent, M., Lossignol, D., Ganae-Motan, ED, Potts, R., & Fallon, MT (2010). Multicenter, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, parallellgruppstudie av effekt, säkerhet och tolerans av THC: CBD-extrakt och THC-extrakt hos patienter med otänkbar cancerrelaterad smärta. Journal of Pain and Symptom Management, 39 (2), 167-179.

Vidare läsning

Vidare läsning