Scroll to top
Evidence based

Hur människor får bukt med missbruk av Xanor (och andra bensodiazepiner) med CBD

Missbruk av bensodiazepiner som Xanor är ett stort problem över hela världen. Många människor börjar vända sig till CBD som ett sätt att avvänja sig från bensodiazepiner på.

Article By
Justin Cooke ,

Xanor är ett varumärke inom ångestdämpande läkemedel av klassen bensodiazepiner.

Det används för att tvinga nervsystemet till ett avslappnat tillstånd – vilket effektivt stoppar ångest i sina spår.

Problemet med bensodiazepiner är att de generellt sett är mycket beroendeframkallande. Efter bara några veckors användning kan människor bli beroende av dem. Så snart effekterna mattas av hamnar hjärnan i ett tillstånd av hyperaktivering – vilket resulterar i svåra ångestattacker. Det kan leda till försvagande sömnlöshet och känslomässig instabilitet.

På grund av de allvarliga biverkningarna försöker många människor att sluta med bensodiazepiner, men det är svårt på grund av deras starkt beroendeframkallande natur. När drogerna försvinner från systemet kan användarna utsättas för invalidiserande ångestattacker.

Människor vänder sig till cannabidiol (CBD) som ett sätt att lindra abstinenssymtom under tiden som de minskar dosen av bensodiazepiner. Målet är att sluta använda dem helt och hållet.

I den här artikeln kommer vi att diskutera hur människor använder CBD som en mellanhand för att avvänja sig från bensodiazepiner som Xanor på ett säkert sätt. Vi diskuterar den lovande forskningen som sker inom detta område och vad det betyder för människor som är beroende av ångestdämpande mediciner.

Låt oss börja.

Vad är bensodiazepiner?

Bensodiazepiner är en klass med syntetiska ångestdämpande läkemedel.

Denna klass av mediciner används för att behandla ångestsjukdomar (som socialt ångestsyndrom, generaliserat ångestsyndrom och panikstörning) samt sömnlöshet.

Några av de mest populära varumärkena är Xanor, Valium, Klonopin och Lorazepam.

Xanor är överlägset vanligast. Nya rapporter tyder på att Xanor är det tredje mest förskrivna läkemedlet i USA och har en plats på topp-20-listan med receptbelagda läkemedel som säljs på den svarta marknaden över hela världen.

Tyvärr är alla bensodiazepiner mycket beroendeframkallande, vilket orsakar tolerans och beroende av läkemedlet på så lite som två veckor vid regelbunden användning.

Förteckning över bensodiazepiner

 • Alprazolam(Xanor)
 • Klobazam(Frisium)
 • Klonazepam(Klonopin)
 • Klorazepat(Tranxen)
 • Klordiazepoxid(Librium)
 • Diazepam(Valium)
 • Lorazepam(Temesta)
 • Oxazepam(Sobril)
 • Triazolam(Halcion)

Hur bensodiazepiner fungerar

Dessa kraftiga läkemedel fungerar genom att modifiera GABA-receptorerna i hjärnan för att bli mer mottagliga för GABA. Vi använder GABA för att kontrollera våra stressnivåer och hjärnaktivitet. Den bästa analogin för GABA är att den beter sig som bromspedalen för hjärnan –  den saktar ner oss när vi behöver stanna.

När GABA-aktivitet ökar sänker det neurotransmissionen i hjärnan – vilket gör att vi känner oss avslappnade. Det stoppar ångestattacker i spåren och lugnar oss tillräckligt mycket för att somna.

Problem med bensodiazepiner

1. Beroende

De flesta börjar ta Xanax eller andra bensodiazepiner utan att förvänta sig att bli beroende. Läkare ordinerar medicinen i små doser under korta perioder för att hjälpa människor att komma igenom perioder av allvarlig ångest. Bensodiazepiner ordineras även för perioder med sömnlöshet eftersom de ger kortvarig lättnad.

Problemet är att det bara krävs några doser för att orsaka missbruk.

Efter bara några dagar börjar kroppen motstå effekterna av drogen. Det sker genom en förändring av GABA-receptorerna. När förändringen sker måste användarna ta högre doser av läkemedlet för att ge samma resultat.

Samtidigt kämpar även våra naturliga GABA-nivåer. Vi kan inte producera mer GABA för att kompensera för toleransen, utan istället upplever vi biverkningar från den försämrade GABA-funktionen. Den huvudsakliga biverkningen av detta är det som drogerna var menade att behandla – ångest.

Bensodiazepinberoende kännetecknas av negativa sidoeffekter som sätter igång när drogen börjar avklinga. Detta kallas för abstinens.

Abstinens från bensodiazepiner är extremt obehagligt. Det inkluderar symtom som:

 • Svår ångest och panikattacker
 • Sömnlöshet
 • Humörsvängningar
 • Muskeldarrningar
 • Muskelvärk
 • Självmordstankar
 • Illamående och kräkningar
 • Svettningar
 • Viktminskning
 • Krampanfall
 • Dödsfall (vid svårt bensodiazepinberoende)

När biverkningar av ångest dyker upp är det svårt för människor att motstå medicinen. Drogen är det enda som kommer att stoppa känslan. Det är nästan ett omöjligt hinder att överkomma när man försöker att sluta med drogen.

Därför fortsätter de flesta att ta drogen, trots de negativa biverkningarna. Ångesten är helt enkelt för intensiv utan den.

2. Överdosering

Bensodiazepiner orsakar vanligtvis inte överdosering av sig själva. Men i kombination med andra läkemedel, såsom opioida smärtstillande eller alkohol, kan blandningen vara otroligt farlig.

Michael Jackson och rapparen Lil Peep hade båda Xanor i kroppen vid tiden för deras dödsfall.

Användare tror att de kan undvika dessa problem genom att bara hålla sig till bensodiazepiner och undvika opiater eller alkohol – men det är inte så enkelt.

Läkare kommer inte inte skriva ut medicinen för evigt och om de skulle göra det kommer dosen alltid att ligga på samma nivå. Eftersom toleransen ökar tvingar det användare att söka andra källor för läkemedlet för att tillfredsställa missbruket.

Den svarta marknadens bensodiazepiner produceras dock inte alltid genom bra tillverkningsprocesser. Många innehåller en blandning av andra droger, som till exempel fentanyl, för att minska kostnaderna för tillverkaren. Det är extremt farligt och alltför vanligt.

Allt som krävs är ett dåligt piller för att sluta som Lil Peep – han dog av att ta Xanor som hade blandats med fentanyl.

Om inte ens Lil Peep kan få rena droger, vad får dig att tro att du kan det?

Hur kan CBD hjälpa någon vid avvänjning av bensodiazepiner?

Sådär, nu när vi har en bra förståelse för hur bensodiazepiner fungerar och vad som gör dem så farliga kan vi komma in på hur människor använder CBD för att stödja deras återhämtning.

Grundtanken är att vi kan använda CBD för att gradvis vänja oss av med bensodiazepiner. Samtidigt som dosen av bensodiazepiner sänks kan du öka dosen av CBD för att jämna ut några av biverkningarna.

När bensodiazepinerna är helt borta från systemet ligger fokuset på att sluta med CBD – vilket är betydligt lättare.

Det här fungerar eftersom CBD har liknande effekter på GABA-receptorerna som bensodiazepiner – men med betydligt lägre potens och risk för missbruk.

CBD erbjuder även andra fördelar för personer som lider av bensodiazepinabstinens:

 1. Antikonvulsivt – CBD lindrar muskeldarrningar och muskelspänning vilket bidrar till lindring av den här obehagliga biverkningen som uppstår vid utsättning av bensodiazepiner.
 2. Ångestdämpande – En av de viktigaste fördelarna med CBD är dess förmåga att lindra ångestsymptom som är den primära biverkningen från bensodiazepinabstinens.
 3. Lugnande – CBD är ett milt lugnande medel som hjälper till att lindra sömnlöshet som uppstår vid utsättning av Xanor, Trazodon eller Valium.

Hur man avvänjer sig från bensodiazepiner med CBD

Avvänjning från bensodiazepiner med hjälp av CBD är ganska enkelt. Du börjar med en låg dos CBD och din vanliga dos bensodiazepiner. Med tiden reduceras dosen av bensodiazepiner gradvis, samtidigt som dosen av CBD ökas stadigt.

Till sist slutar man helt med bensodiazepinerna. När det stadiet nås sänks även CBD gradvis – något som är betydligt enklare och mycket säkrare.

Steg 1: Berätta för din läkare

Tala med din läkare innan du slutar ta din medicin.

Du måste diskutera planen med läkaren, även om de inte godkänner ditt beslut (många läkare verkar föredra att behålla sina patienter på medicinerna för att undvika abstinens).

I slutändan är din hälsa ditt ansvar. Om du är ihärdig med dina läkare måste de hjälpa dig att vänja dig av med medicinen. De kommer då att ge råd om en plan, tillsammans med tips för hur du tar dig igenom den värsta delen.

De flesta läkare planerar även besök under hela processen för att övervaka hur kroppen reagerar.

Steg 2: Gör en dosplan

Detta steg ska göras med din läkare eller annan kvalificerad vårdpersonal. Vissa läkare och naturläkare specialiserar sig på avvänjning vid narkotikamissbruk. Om du hittar någon av dessa specialister rekommenderar vi starkt att använda deras tjänster för att optimera din framgång.

Här är en enkel dosplan för att ge dig en uppfattning om hur det kan se ut:
Xanor dos (Daglig)CBD dos (Daglig)
Vecka 16 mg0 mg
Vecka 26 mg5 mg
Vecka 35 mg15 mg
Vecka 45 mg30 mg
Vecka 54 mg40 mg
Vecka 64 mg50 mg
Vecka 73 mg55 mg
Vecka 83 mg55 mg
Vecka 92 mg60 mg
Vecka 102 mg60 mg
Vecka 111 mg60 mg
Vecka 120 mg60 mg

Doserna kan variera avsevärt beroende på din dagliga dos av Xanor eller andra bensodiazepiner och hur din kropp reagerar på CBD. Vissa människor behöver högre doser av CBD för att vara effektiva, medan andra behöver lägre doser.

Nyckeln till att använda CBD är att börja lågt och bygga upp gradvis tills du får de önskade effekterna. Du kan behöva öka dosen något när du sänker dosen med bensodiazepiner.

Steg 3: Beställ din CBD

Innan du börjar processen med avvänjning, se till att du har tillräckligt med CBD för att komma igenom de första veckorna. Vi rekommenderar att du väljer en produkt med hög styrka – den kan alltid spädas ut till mindre doser, men det kan vara svårt att nå högre doser med produkter som har lägre styrka.

Vi rekommenderar att du hittar en passande CBD olja och en CBD förångare. Oljor erbjuder långvariga effekter som både kan tas direkt på morgonen samt på eftermiddagen eller kvällen.

Vaping är bra för direktbehandling när utsättningssymtomen börjar och för att bryta vanan att ta en tablett när ångesten dyker upp.

Tips för att använda CBD för bensodiazepinberoende

1. Sök professionell medicinsk hjälp innan du börjar avvänjningsprocessen

Utsättning av bensodiazepiner kan vara farligt – i vissa fall även dödligt.

Konsultera din läkare och återkom för uppföljningsbesök varje gång du minskar din dos med bensodiazepiner så att läkaren kan utvärdera dina vitala tecken periodiskt, såväl som ditt övergripande välbefinnande och din känslomässiga hälsa.

2. Vänj dig långsamt av med bensodiazepiner

Det är bättre att långsamt vänja dig av med bensodiazepiner över några veckor i stället för så fort som möjligt – det gäller särskilt personer med en användningshistorik av bensodiazepiner som är längre än sex månader.

Att minska dosen för snabbt ökar risken för allvarliga panikattacker, vilket kan leda till ett återfall. Planera istället att vänja dig av med ungefär 25 % varannan vecka.

Ett bra schema är att sänka dosen med cirka 1 mg varannan eller var tredje vecka.

Det ger kroppen tillräckligt med tid för att justera beroendet av den nya dosen. När kroppen har stabiliserats kan du gå vidare till nästa steg och starta processen igen.

3. Uthållighet är nyckeln till framgång

Även med hjälp av CBD kan avvänjning av bensodiazepiner vara en utmaning. Även om CBD kan förbättra abstinenssymptomen avsevärt, kommer det inte att eliminera dem helt.

Det är viktigt att hålla ut genom perioder då abstinenssymptom är särskilt utmanande. Kom ihåg att obehaget så småningom kommer att vara borta för alltid, men bara om fullföljer processen hela vägen fram till slutet.

4. Använd rätt CBD-produkter

Det finns många CBD-produkter på marknaden – flera av dem kommer inte att vara tillräckliga för detta användningssyfte.

Leta efter en CBD-produkt som har följande egenskaper:

 • Fullspektrumextrakt
 • Hög styrka (minst 33 mg/ml)
 • Ekologisk hampa
 • Tredje parts-testad för att bevisa avsaknaden av föroreningar

Att använda billiga CBD-produkter av dålig kvalitet kan vara ineffektivt och i vissa fall kan det göra symtomen ännu värre. Det stämmer särskilt med föroreningar som bekämpningsmedel och tungmetaller som kan orsaka ångest. Det är det sista du behöver när du går igenom abstinens från bensodiazepiner.

Vi rekommenderar även starkt att du väljer ett fullspektrumsextrakt. Den kompletta kombinationen av cannabinoider, terpener och andra fytokemikalier i cannabisväxten är mer fördelaktig än CBD-isolat [1].

5. Överväg vaping

Vi rekommenderar sällan att någon börjar med vaping, speciellt om de inte redan är rökare.

Men i detta fall är vaping mycket fördelaktigt för att ändra vanor från narkotikamissbruk.

Själva handlingen vid vaping kan hjälpa användare att ändra vanemönster i sin hjärna. Vanligtvis när bensodiazepiner-användare känner ångest som kommer mellan doserna sträcker de sig efter ett piller. Det bildar vanor i hjärnan som kan vara svåra att ändra.

Vanan att ta ett piller för ångest kan ersättas med några bloss på en vape istället.

Självklart vill du inte ha att tvångsmässigt eller beroendeframkallande beteende med något, inklusive vaping – men under avvänjningsprocessen av bensodiazepiner kan det ändra spelplanen.

Vaping har även fördelen att det är snabbverkande – speciellt jämfört med alternativ såsom CBD-oljor eller kapslar som kan ta upp till 45 minuter innan de verkar. Vaping tar bara 5 till 15 minuter för att ge samma resultat.

6. Använd flera behandlingsformer tillsammans

Precis som vid alla komplicerade medicinska tillstånd är den bästa behandlingen ett mångfacetterat tillvägagångssätt snarare än en enstaka behandlingsform. Läkare som behandlar patienter med missbruk på rehabiliteringscenter har olika tekniker till sitt förfogande. Det är likadant för personer som arbetar med att behandla missbruk hemma.

Några vanliga tekniker som används för att ta sig igenom utsättning av bensodiazepiner kan inkludera:

 • Stödgrupper
 • Andra örter
 • Näringsstöd
 • Kostförändringar
 • Borttagning av utlösande faktorer för narkotikamissbruk
 • Starta en ny hobby

Vad forskningen säger

En av de mest väl undersökta fördelarna med CBD är dess ångestdämpande effekter.

Intressant nog sker mycket av den här egenskapen av CBD genom dess aktivitet på själva bensodiazepin-receptorerna [2, 3].

Detta innebär två saker:

 1. CBD kan ersätta bensodiazepiner för att hjälpa till med avvänjning av drogen.
 2. CBD kan öka effekterna av bensodiazepiner – vilket gör det viktigt att börja med en låg dos och bygga upp gradvis.

En retrospektiv studie som publicerades 2019 analyserade en grupp med 146 medicinska marijuana-patienter som även tog bensodiazepiner vid studiens början [4]. Vid slutet av den två månader långa studien tog 30 % av patienterna inte längre bensodiazepiner. En senare uppföljning efter sex månader visade att 45 % av patienterna som deltog i studien inte längre använde bensodiazepiner överhuvudtaget.

Kärnbudskap: Avvänjning av bensodiazepiner med CBD

Bensodiazepiner utgör ett betydande problem runt om i världen. På kort sikt är dessa läkemedel oerhört användbara för att eliminera svår ångest och paniksyndrom. Långvarig användning kan dock resultera i missbruk. Att sluta med läkemedlet av någon anledning orsakar abstinenssymptom, vilket kan vara skrämmande.

CBD är ett användbart tillskott för att stödja återhämtningsprocessen. Det har liknande effekter som bensodiazepin-läkemedel, vilket hjälper till att lindra abstinenssymtomen. Dessutom har CBD-extrakt andra fördelar som kan användas för att göra processen med utsättning bekvämare – vilket förbättrar chanserna för framgång.

Det är självklart viktigt att söka medicinsk hjälp först, innan man försöker göra något liknande. Din läkare bör vara involverad i din plan att sluta med medicinen och hjälper dig att skapa en utsättningsplan – en gradvis dossänkning av bensodiazepinen samtidigt som du ökar dosen med CBD.

Den här studien var retrospektiv och undersökte sambandet mellan användning av bensodiazepiner och cannabis. Den ursprungliga studien tittade inte specifikt på effekterna av avvänjning från bensodiazepiner med cannabis eller CBD. Resultaten kommer sannolikt att bli ännu bättre om avsikten är att sluta med bensodiazepinerna.

Referenser

 1. Hollister, LE (1974). Strukturaktivitetsrelationer hos man med cannabisbeståndsdelar och homologer och metaboliter av A9-tetrahydrocannabinol. Pharmacology, 11 (1), 3-11.
 2. Sethi, BB, Trivedi, JK, Kumar, P., Gulati, A., Agarwal, AK, & Sethi, N. (1986). Antianxionseffekt av cannabis: involvering av centrala bensodiazepinreceptorer. Biological psychiatry, 21 (1), 3-10.
 3. Crippa, JAS, Derenusson, GN, Ferrari, TB, Wichert-Ana, L., Duran, FL, Martin-Santos, R., … & Filho, AS (2011). Neural grund för anxiolytiska effekter av cannabidiol (CBD) i generaliserad social ångestsyndrom: en preliminär rapport. Journal of Psychopharmacology, 25 (1), 121-130.
 4. Purcell, C., Davis, A., Moolman, N., & Taylor, SM (2019). Minskning av bensodiazepinanvändning hos patienter med receptbelagda medicinska cannabis. Cannabis and Cannabinoid Research.

Vidare läsning

Vidare läsning