Evidence based

CBD-biotillgänglighet: Vad betyder det och varför är det så viktigt?

Inte all CBD är likadan. Upptäck skillnaderna mellan CBD-administrationsformer samt för- och nackdelar med var och en. Lär dig att välja bäst form av CBD för dig.

Article By
Justin Cooke , Publicerad 10 månader sedan

CBD erbjuder stor potential för hälsa och läkning. Dess höga säkerhetsprofil och icke-beroendeframkallande natur gör det till ett tilltalande alternativ till många konventionella läkemedel.

Men för att vara effektivt måste CBD nå ditt endocannabinoida system. Det innebär att det först måste absorberas i ditt blodomlopp, ett koncept som kallas för biotillgänglighet.

När det väl är där måste det stanna i cirkulationen tillräckligt länge för att levereras till organen och vävnaden där den behövs. 

Så, hur mycket av den CBD du tar absorberas och används egentligen?

Det styrs av en process som är känd som farmakokinetik (hur föreningar behandlas av kroppen).

Kort förklarat hänvisar farmakokinetiken till summan av kroppens mekanism för absorbering och eliminering, egenskaperna av CBD själv och många externa faktorer som antingen kan hjälpa eller stjälpa sättet som du absorberar och använder CBD på. 

Dessutom har vägen för inträde, eller leveransmetod, mycket att göra med hur mycket och hur snabbt CBD når blodomloppet.

I den här artikeln utforskar vi de olika leveransmetoderna för CBD, inkluderat oralt, inhalering, genom slemhinnor, transdermala och intravenösa metoder. Vi diskuterar vad den nuvarande forskningen säger om varje metod och deras relativa för- och nackdelar vid praktisk användning.

Vi undersöker också några av de viktigaste faktorerna som påverkar absorption och metabolism av CBD. Och du kommer att lära dig hur du bäst kan hantera dessa faktorer, så att du kan välja den ideala administrationsformen och doseringen beroende på vad du vill få ut av din CBD-användning.

Det här är ett stort ämne, så låt oss komma igång direkt.

 • Innehållsförteckning

CBD erbjuder stor potential för hälsa och läkning. Dess höga säkerhetsprofil och icke-beroendeframkallande natur gör det till ett tilltalande alternativ till många konventionella läkemedel.

Men för att vara effektivt måste CBD nå ditt endocannabinoida system. Det innebär att det först måste absorberas i ditt blodomlopp, ett koncept som kallas för biotillgänglighet.

När det väl är där måste det stanna i cirkulationen tillräckligt länge för att levereras till organen och vävnaden där den behövs. 

Så, hur mycket av den CBD du tar absorberas och används egentligen?

Det styrs av en process som är känd som farmakokinetik (hur föreningar behandlas av kroppen).

Kort förklarat hänvisar farmakokinetiken till summan av kroppens mekanism för absorbering och eliminering, egenskaperna av CBD själv och många externa faktorer som antingen kan hjälpa eller stjälpa sättet som du absorberar och använder CBD på. 

Dessutom har vägen för inträde, eller leveransmetod, mycket att göra med hur mycket och hur snabbt CBD når blodomloppet.

Biotillgänglighet av CBD: Vaping vs oralt konsumtion

cbd bioavailability

I den här artikeln utforskar vi de olika leveransmetoderna för CBD, inkluderat oralt, inhalering, genom slemhinnor, transdermala och intravenösa metoder. Vi diskuterar vad den nuvarande forskningen säger om varje metod och deras relativa för- och nackdelar vid praktisk användning.

Vi undersöker också några av de viktigaste faktorerna som påverkar absorption och metabolism av CBD. Och du kommer att lära dig hur du bäst kan hantera dessa faktorer, så att du kan välja den ideala administrationsformen och doseringen beroende på vad du vill få ut av din CBD-användning.

Det här är ett stort ämne, så låt oss komma igång direkt.

metabolism

Oral CBD: Kapslar, oljor och edibles

Orala CBD-produkter såsom flytande droppar, kapslar, tinkturer, mat och dryck är några av de mest populära sätten att konsumera CBD på. Men oralt CBD har den lägsta biotillgängligheten av alla leveransformer.

I genomsnitt har förtärt CBD en biotillgänglighet mellan 6-19 % [2, 3, 4]

En anledning till det är att CBD inte absorberas lätt när det förtärs och som ett resultat går det mesta ur kroppen utan att ge några effekter.

Det beror på det faktum att CBD är fettlösligt (till skillnad från vattenlösligt), vilket gör det till en utmaning för kroppen att absorbera.

Dessutom förstör matsmältningssyror och enzymer en stor del av CBD innan det har en chans att absorberas. Och den lilla mängd som kommer igenom tarmväggen kan utsättas för metabolisering av levern innan den når resten av kroppen.

Halveringstiden för oralt CBD, det vill säga den tid det tar för hälften av allt CBD att lämna blodomloppet, kan vara kortare än vid andra leveransmetoder. Halveringstider från 10 till 17 timmar har rapporterats för höga doser mellan 750 mg och 1500 mg [1].

Toppnivåer av oralt CBD tenderar att vara lägre än andra leveransformer.

I ett experiment producerade kakor som var infuserade med 40 mg CBD högst CBD-nivåer i blodet mellan 1,5 till 3 timmar efter förtäring [5].

Emellertid kan den låga absorberingen av oralt CBD kompenseras av vissa fördelar – såsom längre varaktighet. En djurstudie i ett laboratorium fann att den genomsnittliga tiden som en oralt konsumerad CBD-molekyl stannar i kroppen, känt som “genomsnittlig uppehållstid”, var 4,2 timmar.

Däremot var den genomsnittliga uppehållstiden för injicerad CBD i samma studie 3,3 timmar.

I djurstudier har även oralt CBD visat sig leda till högre hjärnnivåer jämfört med inhaleringsmetoder [6].

Inhalerat CBD: vaping och rökning

Inhalering är ett effektivt sätt att konsumera CBD på, för det kringgår matsmältningskanalen och levern så att CBD lätt kan absorberas av de tunna membranen som täcker luftsäckarna i lungorna (alveoler) där den kommer in i blodomloppet direkt. Det finns flera sätt att inhalera CBD på.

1. Rökning

Den mest grundläggande formen av inhalering är rökning och i detta fall innehåller cigaretten oprocessad hampaknoppar som är rika på CBD (till skillnad mot cannabis med högt THC). Rökning har en biotillgänglighet på 31 % och en enda CBD-cigarett som innehåller cirka 19 mg CBD kan producera maximala blodnivåer inom tre minuter.

Halveringstiden för rökt CBD är i genomsnitt 31 timmar.

Nackdelen med rökning är att det ger förbränningsbiprodukter som kan irritera och i vissa fall skada lungorna. Dessa inkluderar fluoren, pyren, akrylnitril och akrylamid [7].

2. Vaping

En mer utvecklad och mindre irriterande form av inhalering som liknar rökning är vaping – vilket görs med en vapepenna.

Med den här metoden drar du flytande CBD-olja som hålls i en patron förbi ett värmeelement som atomiserar CBD:n – vilket producerar en ånga som du inhalerar.

Vaping producerar liknande blodkoncentrationer av CBD och farmakokinetik som rökning [8]. Det finns en viss risk för lungirritation med vaping, men mindre än med rökning.

3. Nebulisering

En nebulisator är ett verktyg som administrerar CBD i form av en dimma som inhaleras in i lungorna. Nebulisatorer används vanligtvis på sjukhus för att administrera mediciner till skadade eller känsliga lungor. 

Nebulisatorer ger höga blodnivåer på cirka 36 minuter [4].

Sublingual CBD: Droppar & Sprayer

Den här metoden drar nytta av CBD:s förmåga att absorberas direkt genom slemhinnorna i munnen och näsan – genom att förbipassera matsmältningsprocessen och gå rakt in i blodomloppet.

1. Sublinguala droppar

Högst blodnivåer för den här metoden, som involverar att man placerar flytande droppar med CBD under tungan, har mätts efter cirka 2 timmar.

Ett enkelt sätt att förbättra absorptionen av sublingual CBD på är att hålla dropparna under tungan i 20-30 sekunder innan du sväljer. Det ger slemhinnorna mer tid att absorbera CBD:n innan den går in i matsmältningskanalen.

2. Oralt spray

I en studie, producerade en oral spray som innehöll en 50-50 kombination av THC och CBD producerade toppnivåer av CBD vid 3,6 timmar för en 5 mg dos av CBD och 4,5 timmar för en 15 mg dos av CBD. Det vill säga att en tre gånger större dos gav maximala blodnivåer efter bara 20 % mer tid.

Det visar fördelarna med högre doseringsnivåer på absorptionseffektivitet.

Samma sak här, om du håller sprayen i munnen ungefär 30 sekunder innan du sväljer optimerar det effektiviteten av den här administrationsmetoden.

3. Nässpray

Absorption genom den tunna slemhinnan inuti näspassagen är ganska snabb – den låter maximal koncentration i blodet på 10 minuter eller mindre.

Transdermal CBD: Transdermala plåster & topisk CBD

CBD kan komma in i blodomloppet genom ett plåster som placeras på huden, en metod som kallas för transdermal leverans. Emellertid, eftersom cannabinoider är mycket fettlösliga frånstöts de av det vattenlösliga hudlagret – vilket fungerar som ett hinder för absorption. 

En effektiv lösning är att kombinera CBD med ungefär en tredjedel etanol, vilket gör CBD:n mer vattenlösligt och har visat sig öka absorptionen nästan fyra gånger så mycket [2, 9].

Transdermal CBD är användbart för att upprätthålla konsekventa nivåer som inte fluktuerar [10]. Även om det kommer relativt långsamt in i blodomloppet jämfört med andra metoder kan det vara en fördel för att undvika potentiella biverkningar förknippade med snabba toppnivåer.

Transdermal leverans är särskilt användbart vid kroniska inflammatoriska tillstånd och för smärtkontroll hos patienter med kronisk smärta som inte har svarat bra på konventionella medicinska alternativ.

Det är även bekvämare att administrera jämfört med andra metoder – vilket gör att patienter med dessa typer av tillstånd är mer benägna att använda det.

Intravenös CBD: Injicerbar CBD (endast för sjukhusbruk)

Intravenös injektion direkt i blodomloppet erbjuder 100 % biotillgänglighet. Emellertid sjunker blodnivåerna snabbt vid intravenös administrering, så det kanske inte är det mest effektiva sättet att använda CBD på.

En studie av marijuanarökare har funnit att 20 mg doser av intravenös CBD hade fyra gånger större biotillgänglighet än doser med 19 mg av rökt CBD, men reducerades med cirka 93 % den första timmen [11]. Som ett resultat hade intravenös CBD en kortare halveringstid på 24 timmar medan rökt CBD hade en halveringstid på 31 timmar.

Faktorer som påverkar CBD-absorption & eliminering

CBD-farmakokinetik är föremål för många interna och externa faktorer. Vissa av dessa faktorer är under din kontroll och du kan använda dem till din fördel. För de som inte är under din kontroll kan du maximera effektiviteten av din CBD genom att välja bäst leveransform för dina behov.

Här är några av de många “rörliga delarna” av CBD-farmakokinetik:

1. Hälsoförhållanden

Ditt hälsotillstånd kan påverka absorptionen av CBD och du kan behöva justera din dos eller leveransväg därefter.

Leverfunktion

Eftersom levern är så viktig för att ta bort CBD från cirkulationen och förbereda den för att föras ut från kroppen har nedsatt leverfunktion en betydande inverkan på effektiviteten av CBD och hur länge det finns kvar i kroppen.

I en studie hade deltagare med måttlig till svår leverinsufficiens högre CBD-koncentrationer i blodet och det tog längre tid att gå ur kroppen efter samma 200 mg dosnivåer jämfört med friska kontrollgrupper [12].

Det innebär att mer CBD når den allmänna cirkulationen och stannar kvar längre i cirkulation. Som ett resultat upplever de här individerna mer effekter än vad någon som inte har nedsatt leverinsufficiens skulle få från samma dos.

Andra hälsotillstånd

Neurologiska och andra hälsotillstånd kan även påverka CBD-biotillgänglighet.

I en studie visade patienter med Huntingtons sjukdom som fick orala tillskott innehållandes 700 mg CBD dagligen under 6 veckor låga toppabsorptionsnivåer och inga positiva effekter [5].

Däremot visade friska volontärer som tog en 600 mg oral singeldos av CBD bättre absorption och hade högre CBD-nivåer i blodet. [5].

2. Dosering

Det är möjligt att driva ekvationen framåt för att få bättre absorption genom att ta högre doser. Att öka dosen av en oral spray från 5 mg till 10 mg kan dubbla absorptionen och att öka dosen från 10 mg till 20 mg har visat sig tredubbla absorptionen [4].

Men, när du kommer in i högre dosnivåer mellan 400 mg och 800 mg verkar det finnas en takeffekt där högre doser inte leder till högre absorptionshastigheter [4].

Det kan delvis uppstå för att vävnaderna blir mättade och oförmögna att absorbera mer CBD.

3. Fastande jämfört med mätta tillstånd

Absorption av CBD är betydligt bättre – 3 till 5 gånger bättre – när det tas med mat jämfört med när det tas på tom mage [4].

På grund av CBD:s fettlösliga natur av CBD hjälper det mer att inkludera en hälsosam fettkälla i din måltid såsom avokado, fisk med högt omega 3 eller nötter och fröer [13]. Genom att göra det löses CBD upp i kostfetterna och delar upp sig i mindre partikelstorlekar som är lättare att absorbera.

Mat bromsar även den hastighet som CBD tas bort ur blodet. Clearance-hastigheten har mätts upp till nästan nio gånger snabbare i fasta (det vill säga mellan måltider) jämfört med ett mätt tillstånd [4].

Närvaron eller frånvaron av mat kan ha en större effekt än doseringsnivån på clearance-hastigheter. När enkeldoser av en oral spray i dosnivåerna 5 mg och 20 mg mättes konstaterades det att den högre dosnivån enbart cleared 14 % snabbare [4].

4. Värmebehandling

Uppvärmning av cannabisextrakt (som förekommer i vissa bearbetningsmetoder av låg kvalitet) konverterar cannabinoider till former som också är aktiva, men som absorberas mindre effektivt. En studie fann att toppnivåer av CBD var fyra timmar högre i ouppvärmda extrakt jämfört med upphettade varianter [5].

5. Piperintillskott

Piperin, en förening som finns i svartpeppar, arbetar på flera olika nivåer för att ge kraftfulla absorptionshöjande effekter.

Piperin stimulerar transportmolekyler i tarmfodret som ansvarar för att föra med sig CBD över tarmmembranet och in i blodomloppet. När CBD har absorberats hämmar piperin enzymer som bryter ned CBD, vilket ger det med tid att nå sina målvävnader där det kan tas upp och användas.

I ett oralt CBD-tillskott som formulerades med piperin var det en sexfaldig ökning av den maximala koncentrationen i blodet jämfört med samma CBD-tillskott utan piperin [14]. Ganska imponerande!

Sammanfattning av allt

CBD är mycket tillgängligt, men vetenskapen om hur CBD bearbetas av kroppen är fortfarande i ett tidigt stadie. Dessutom finns det en bred variation i absorption- och assimileringshastigheter av CBD bland olika djurarter – människor inkluderat. Så att testa på djur såsom möss kan inte alltid översättas till människor.

Med det sagt finns det några slutsatser som vi kan dra av denna forskning:

 1. Oralt CBD – Har den lägsta biotillgängligheten, men kan förbättras med kosttillskott som piperin och genom att ta CBD tillsammans med fetter.
 2. Inhalerad CBD – Erbjuder en hög absorptionshastighet, men kan skada lungorna över tid.
 3. Transdermal CBD – ger en långsam och stadig leverans, vilket ger fördelar för människor som behöver hålla jämna nivåer av CBD i blodet.
 4. Sublingual CBD – Såsom orala sprayer och sublinguala droppar. Har absorptionshastigheter som liknar oralt CBD, medan nasala inhalatorer har snabbare absorptionshastigheter som kan jämföras med inhalerad CBD, utan nackdelarna för lungvävnaden.
 5. Intravenöst CBD (IV) – Det här är den snabbaste vägen av administrering, men den lämnar även kroppen snabbast. Den här metoden är reserverad för läkare.

Det är viktigt att komma ihåg att ditt hälsotillstånd påverkar vilka leveransformer som fungerar eller inte fungerar för dig. Om du är osäker kan kunnig sjukvårdspersonal hjälpa dig till de bästa alternativen för dina specifika hälsomål.

Referenser

 1. Taylor, L., Gidal, B., Blakey, G., Tayo, B., & Morrison, G. (2018). En fas I, slumpmässig, dubbelblind, placebokontrollerad, enkel uppstigande dos, flera doser och livsmedelseffektstudie av säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik för mycket renad cannabidiol i friska ämnen. CNS Drugs, 32(11), 1053-1067. doi: 10.1007 / s40263-018-0578-5
 2. Paudel, KS, Hammell, DC, Agu, RU, Valiveti, S., & Stinchcomb, AL (2010). Cannabidiol biotillgänglighet efter nasal och transdermal applicering: effekt av permeationsförstärkare. Drug Dev Ind Pharm, 36(9), 1088-1097. doi: 10.3109 / 03639041003657295
 3. Xu, C., Chang, T., Du, Y., Yu, C., Tan, X., & Li, X. (2019). Farmakokinetik för oral och intravenös cannabidiol och dess antidepressiva liknande effekter i kronisk mild stressmusmodell. Environ Toxicol Pharmacol, 70, 103202. doi: 10.1016 / j.etap.2019.103202
 4. Millar, SA, Stone, NL, Yates, AS, & O’Sullivan, SE (2018). En systematisk översyn av farmakokinetiken för cannabidiol hos människor. Front Pharmacol, 9, 1365. doi: 10.3389 / fphar.2018.01365
 5. Ujvary, I., & Hanus, L. (2016). Mänskliga metaboliter av cannabidiol: En översikt över deras bildning, biologisk aktivitet och relevans i terapi. Cannabis Cannabinoid Res, 1(1), 90-101. doi: 10.1089 / can.2015.0012
 6. Hlozek, T., Uttl, L., Kaderabek, L., Balikova, M., Lhotkova, E., Horsley, RR,. . . Palenicek, T. (2017). Farmakokinetisk och beteendeprofil för THC, CBD och THC + CBD-kombination efter pulmonal, oral och subkutan administration hos råttor och bekräftelse av omvandling in vivo av CBD till THC. Eur Neuropsychopharmacol, 27(12), 1223-1237. doi: 10.1016 / j.euroneuro.2017.10.037
 7. Smith, DM, O’Connor, RJ, Wei, B., Travers, M., Hyland, A., & Goniewicz, ML (2019). Exponering för nikotin och giftigt bland samtidiga användare (“samanvändare”) av tobak och cannabis. Nicotine Tob Res. doi: 10.1093 / ntr / ntz122
 8. Hartman, R., Brown, T., Milavetz G., Spurgin A., Gorelick D., Gaffney G., Huestis, M. (2015). Kontrollerad Cannabis Vaporizer Administration: Blod och plasma-cannabinoider med och utan alkohol. Clinical Chemistry, 61: 6, 850-869
 9. Stinchcomb, AL, Valiveti, S., Hammell, DC, & Ramsey, DR (2004). Mänsklig hudgenomträngning av Delta8-tetrahydrocannabinol, cannabidiol och cannabinol. J Pharm Pharmacol, 56(3), 291-297. doi: 10.1211 / 0022357022791
 10. Lodzki, M., Godin, B., Rakou, L., Mechoulam, R., Gallily, R., & Touitou, E. (2003). Cannabidiol-transdermal leverans och antiinflammatorisk effekt i en musmodell. J Control Release, 93(3), 377-387. Hämtad från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14644587
 11. Ohlsson, A., Lindgren, JE, Andersson, S., Agurell, S., Gillespie, H., & Hollister, LE (1986) . Enkeldoskinetik av deuteriummärkt cannabidiol hos människa efter rökning och intravenös administrering. Biomed Environ Mass Spectrom, 13(2), 77-83. Hämtad från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2937482
 12. Taylor, L., Crockett, J., Tayo, B., & Morrison, G. (2019). En fas 1, öppen etikett, parallellgrupp, endosundersökning av farmakokinetiken och säkerheten för cannabidiol (CBD) i ämnen med mild till svårt nedsatt leverfunktion. J Clin Pharmacol, 59(8), 1110-1119. doi: 10.1002 / jcph.1412
 13. Birnbaum, AK, Karanam, A., Marino, SE, Barkley, CM, Remmel, RP, Roslawski, M.,. . . Leppik, IE (2019). Livsmedelseffekt på farmakokinetik för cannabidiol orala kapslar hos vuxna patienter med eldfast epilepsi. Epilepsi. doi: 10.1111 / epi.16093
 14. Cherniakov, I., Izgelov, D., Domb, AJ, & Hoffman, A. (2017). Effekten av Pro NanoLipospheres (PNL) -formulering innehållande naturliga absorptionsförbättrare på den orala biotillgängligheten för delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD) i en råttmodell. Eur J Pharm Sci, 109, 21-30. doi: 10,1016 / j.ejps.2017.07.003

Vidare läsning

Vidare läsning