Scroll to top
Bevisbasert

Hvordan tredjepartstesting av CBD fungerer, og hvorfor det er så viktig

Du har kanskje sett CBD-selskaper som snakker om tredjeparts laboratorietesting. Hva betyr dette? Hvordan fungerer det? Hvorfor er det viktig?

Skrevet av
Justin Cooke ,

Tredjepartstesting for CBD-produkter eksisterer først og fremst for å bevise hvorvidt de påstandene selskapet annonserer om sine produkter er sanne eller ikke.

Denne bransjen er svært uregulert — noe som resulterer i uetiske CBD-produsenter som kunstig blåser opp eller regelrett lyver om CBD-innholdet i sine produkter. Andre selskaper selger til og med produkter som kan ha blitt forurenset med tungmetaller, plantevernmidler eller andre skadelige ingredienser.

Å finne CBD-produkter av god kvalitet er dermed litt av en utfordring, selv for de mest informerte kundene.

Det er her tredjepartstesting kommer inn i bildet.

En CBD-produsent vil sende et utvalg av produktet til et separat selskap som spesialiserer seg i testing. Dette selskapet vil deretter foreta sine egne, uavhengige tester og deretter offentliggjøre resultatene.

Denne praksisen øker tilliten til en CBD-produsent fordi det er mindre sannsynlig at et tredjeparts selskap vil lyve angående laboratorietester. Mange av disse selskapene er høyt ansett i bransjen og har et rykte å opprettholde ved å levere følgeriktig og nøyaktig testing hver gang.

I denne artikkelen diskuterer vi hvordan tredjepartstesting fungerer, hva som testes for, og går gjennom noen av fordelene og ulempene ved denne praksisen.

Viktigheten med uavhengig (tredjeparts) laboratorietesting

Hele formålet med tredjeparts og/eller uavhengig laboratorietesting er å tilby en upartisk analyse av CBD-produkter. Disse testene brukes til å indikere kvaliteten, renheten og styrken av en CBD-vareprøve.

Tredjepartstesting er helt vesentlig i dagens marked.

Hele CBD-bransjen er i skrivende stund fremdeles svært uregulert, noe som gjør det enkelt for bedrifter å lyve om kvaliteten eller styrken til produktene sine. Noen selskaper gjør dette for å spare noen kroner på utgifter ved å kjøpe hamp av lav kvalitet — til og med hamp som er forurenset. Andre overdriver cannabinoid-innholdet i produktene for å øke salget.

Det kan være vanskelig å skille selskaper med sterk integritet og et godt produkt fra de som selger kvakksalve.

Enhver god produsent vet at en industri full av svindlere og falsk reklame ikke kommer til å ha positive innvirkninger på lang sikt. Dersom disse får lov til å fortsette, kan myndighetene bestemme seg for å gå inn og gjøre prosesser vesentlig vanskeligere for de ærlige produsentene senere.

Derfor betaler mange produsenter ut av egen lomme for å få sine produkter testet på en rettferdig måte av et uavhengig laboratorium. Disse selskapene vil offentliggjøre laboratorieresultater for hvert vareparti, for å vise nåværende og potensielle kunder at det de annonserer på flasken, er det du virkelig får.

Dette er en sterk indikator på integritet. Bedrifter som ikke får sine produkter testet regelmessig, vil ikke nødvendigvis få problemer med loven, men det er ikke et godt tegn med tanke på bedriftens integritet.

Dette får folk til å spørre seg — «hva er det de skjuler?»

Med andre ord, dersom du ikke kan finne tredjeparts laboratorietester offentlig på et selskaps nettsted gå videre til et annet selskap.

Hva er det som blir testet?

Det finnes en rekke ulike faktorer et tredjeparts laboratorium kan teste for. Hver test må kjøres individuelt og medfører ulike kostnader.

Her er de vanligste testene som gjøres på CBD-produkter av tredjeparts laboratorier:

1. Cannabinoid-profiler

Den vanligste tjenesten som leveres av et tredjeparts laboratorium er å teste for cannabinoid-profiler.

Ved å bruke spesialiserte testteknikker som for eksempel væskekromatografi (HPLC), kan konsentrasjonen av cannabinoider — inkludert CBD, THC, CBC, CBG, CBN, m.m. — kvantifiseres. Dette brukes til å bekrefte at mengden CBD som er oppført på flasken, er nøyaktig.

Cannabinoid-profilene er også viktige for å verifisere at THC-innholdet er som annonsert. Dersom THC-nivåene er for høye, kan produktet bli psykoaktivt. Dette er uønsket og kan være farlig dersom kjøperen ikke forventer å bli beruset fra sitt CBD-produkt. Dette kan resultere i en stor bot eller fengselsstraff dersom brukeren kjører i trafikken eller opererer maskiner under påvirkning av THC — selv om det var utilsiktet.

2. Terpen-profiler

Terpener er små, ustabile kjemiske sammensetninger som finnes overalt i planteverdenen. Disse er ansvarlige for cannabisplantens karakteristiske lukt, og spiller samme rolle i mange andre planter, inkludert sitroner, appelsiner, roser og furutrær.

Mange terapeutiske fordeler av cannabisanlegget er avhengig av terpenene i planten. Noen forbedrer absorpsjonen av cannabinoider som CBD, mens andre tilbyr sine egne terapeutiske fordeler som bidrar til de muskelavslappende, beroligende, stimulerende eller kvalmestillende effektene til CBD-produkter.

Terpener vil vanligvis kun oppstå i CBD-produkter laget av fullspektrede ekstrakter, ettersom de alltid fjernes i løpet av produksjonsprosessen til CBD-isolater.

Derfor vil kun selskaper som selger CBD-produkter laget av fullspektrede ekstrakter få terpeninnholdet sitt testet av tredjeparts laboratorier. Selv blant disse selskapene forekommer testing for terpener relativt sjeldent.

(En typisk kromatografisk test for terpener)

3. Tungmetaller

Cannabis er en bioakkumulator — dette betyr at den har evnen til å trekke næringsstoffer ut av jorden og konsentrere dem i sine stilker og blader.

Dessverre betyr dette at planten også konsentrerer skadelige kjemiske sammensetninger fra jorda, som for eksempel tungmetaller. Disse kan forårsake betennelse og ødeleggelse av cellestrukturer i kroppen og bør unngås for enhver pris.

Ettersom jordforurensning blir vanligere, er det svært viktig å være forsiktig med tungmetaller i plantebaserte kosttilskudd — spesielt fra bioakkumulatoriske planter som cannabis.

De fleste testfasiliteter vil se etter tilstedeværelsen av følgende tungmetaller:

  • Arsenikk
  • Bly
  • Kvikksølv
  • Kadmium

4. Organiske løsemidler

Testing for organiske løsemidler blir mindre og mindre populært i disse dager, fordi de fleste CBD-produsenter ikke lenger bruker slike løsemidler for å trekke ut cannabinoider fra planten.

Nyere teknologier som superkritisk CO2 er mye sikrere enn ekstraksjoner som baserer seg på tidligere metoder ettersom det ikke krever bruk av giftige løsemidler for å oppnå en effektiv uttrekking.

Imidlertid vil mange tredjeparts laboratorier likevel teste for tilstedeværelsen av organiske løsemidler bare for å være helt sikre på at produktene er fri for disse skadelige kjemikaliene.

(Merk at dette resultatet viser at det ikke finnes noen løsemidler i produktet som ble testet)

5. Biologiske forurensninger

Til slutt vil tredjeparts laboratorier også teste for biologiske forurensninger.

Dette inkluderer mugg, sopp, parasitter og bakterier som kan ha infisert plantematerialet. Hvis kontaminert hamp går gjennom ekstraksjonsprosessen, vil de ende opp med å forurense det endelige produktet.

Biologiske forurensninger kan utløse allergiske reaksjoner, og/eller forårsake direkte skade for sluttbrukeren. Det er veldig viktig at alle CBD-produkter du bruker er fullstendig fri for disse forurensningene.

Hvordan fungerer tredjeparts testing?

Testing av CBD-produkter kan gjøres på flere forskjellige måter, og det finnes ingen offisielle bestemmelser som definerer nøyaktig hvordan bedrifter skal teste disse produktene.

Når det er sagt, er imidlertid industristandarden HPLC (væskekromatografi ) på grunn av at denne metoden tilbyr en kombinasjon av kostnadseffektivitet og høy nøyaktighetsgrad.

1. HPLC-test (væskekromatografi)

HPLC er dermed standardmetoden som brukes til å teste konsentrasjonen av cannabinoider i cannabisplanten.

Slik fungerer det: 

En liten prøve oppløses i et løsningsmiddel (vanligvis etanol).

Deretter blir den overført til et langt, tynt rør og trykket økes. Dette fører til at alle de individuelle kjemiske sammensetningene separeres i henhold til sin respektive vekt. Tyngre molekyler synker, mens lettere sammensetninger flyter.

På enden av røret er en UV-lysdetektor og et lite utgangshull for molekylene.

Tettheten til de kjemiske sammensetningene som forlater røret måles ved deres evne til å absorbere UV-lys. THC og CBD har forskjellige tettheter, og vil derfor forlate rørets ende på forskjellige tidspunkter.

Da forskjellige kjemiske sammensetninger forlater røret en etter en, måles mengdene.

Ved å samsvare mengden av hver type tetthet som forlater røret med de kjente tetthetene som finnes i de forskjellige cannabinoidene, kan vi få nøyaktige målinger på konsentrasjonen av hver.

2. PCR-test (Polymerasekjedereaksjon)

PCR er et raskt og rimelig alternativ som primært brukes til å teste for biologisk kontaminering.

Denne typen testing analyserer DNAet i en prøve og sammenligner det med kjente DNA-mønstre til stede i bakterielle sopp og protozoer.

Avhengig av hvilke bakteriearter som vises på resultatene — og i hvilke mengder — kan tredjeparts laboratorier gi informasjon om forurensingen i et produkt.

3. MS-testing (massespektronomi)

Massespektromonomi utføres ved først å ionisere en testprøve. Når ioniseringen er fullført, sendes prøven gjennom elektromagnetiske felt. Dette skiller individuelle komponenter og fører det opp på en graf. Ved å sammenligne hvor hver kjemiske sammensetning faller på grafen med de kjente massene, kan vi identifisere de individuelle molekylene i prøven.

MS-testing er først og fremst brukt til å identifisere tilstedeværelsen av tungmetallforurensninger, men kan også brukes til å identifisere cannabinoid-profiler.

4. NMR-testing (Kjernemagnetisk resonans-spektroskopi)

Prøver plasseres i et magnetfelt og bombarderes deretter med radiobølger. Endringer i magnetfeltene kan brukes til å bestemme de forskjellige sammensetningene som er til stede i hver prøve.

Disse testene er mye raskere enn HPLC, og krever færre løsemidler til å virke — noe som fører til at disse testene også er betydelig billigere. Dessverre er NMR ikke i nærheten like nøyaktig som HPLC.

Hvor mye koster tredjepartstesting?

Testing av cannabis kan variere vesentlig avhengig av laboratoriet samt typen og antallet av tester som skal utføres.

De fleste selskaper vil belaste rundt $ 50 per enkelt test.

For mer omfattende testing som involverer flere forskjellige typer tester, kan prisene variere fra $100-$300.

Den lave prisen gjør det relativt rimelig for bedrifter å bruke uavhengig laboratorietesting på hvert parti av produktene de selger.

Til tross for kostnadseffektiviteten av testing av cannabis, velger imidlertid et sjokkerende stort antall selskaper å hoppe over dette trinnet.

Hvorfor du bør kjøpe CBD kun fra selskaper som offentlig frigir tredjeparts testresultater

Tredjepartstesting er ikke et nødvendig grep et selskap trenger å ta for å selge sine produkter. Likevel utføres slik testing av flesteparten av de beste CBD-produsentene. Dette er ofte et godt tegn på integriteten til selskapet.

Alle kan kjøpe billige hampoljer og lime en flott etikett på flasken. De kan annonsere hvilke cannabinoid-profiler det inneholder, og ingen offentlig myndighet kommer til å stille spørsmål ved disse påstandene.

Dessverre betyr dette at det finnes mange elendige CBD-oljer på markedet. Bedrifter selger oljer med lavt CBD-innhold som «høy styrke», eller oljer forurenset med mugg, bakterier, plantevernmidler eller tungmetaller — som faktisk kan være helseskadelig.

Hvis en produsent gjør alt den kan for å skape produkter i den øverste klassen, er den eneste måten å virkelig bevise dette på og dermed skille seg fra uetiske produsenter, gjennom uavhengig laboratorietesting.

Disse selskapene tester for plantevernmidler, løsemidler, cannabinoid-profiler, terpen-profiler og tilstedeværelsen av forurensende tungmetaller.

I en bransje hvor CBD fremdeles er så uregulert, anbefaler vi sterkt at du bare kjøper fra selskaper som aktivt tester sine produkter hos uavhengige laboratorier.

Siste artikler

Siste artikler